Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

มอบถวายทรัพย์ / Box Offering

 ในคำอธิบายใน พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู กล่าวถึงคำว่า

หญิงม่าย ผู้ยากจน ว่า มีความหมายรุนแรงกว่าคำว่า "คนจน"  

ซึ่งเป็น สภาพการณ์ที่ขัดสน จนไม่มีอะไรเลย 

 

            มัดธาย 6:9-33           

 

อย่าสะสม ทรัพย์สมบัติ ไว้สำหรับตนใน โลก ที่แมลงและสนิมอาจทำลายเสียได้ และที่ ขโมย อาจขุดช่องลักเอาไปได้.  แต่ จงสะสมทรัพย์สมบัติ ไว้สำหรับ ตน ในสวรรค์ ที่แมลงหรือสนิมทำลายเสียไม่ได้ และ ที่ไม่มี ขโมยขุดช่องลักเอาไปได้. เพราะว่า ทรัพย์สมบัติ ของท่าน อยู่ที่ไหน ใจของท่าน ก็อยู่ที่นั่นด้วย…เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ...

 

พี่น้องที่ต้องการ มอบถวายทรัพย์  สามารถโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

 

ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลาในกรุงเทพฯ  FTTB

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาสีแยกบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

วสันต์ ติ้งสมชัยศิลป์ และ รัตน์ ชาวสวรรค์

Wasun  Thinsomchaisin  & Rat Chaosawan

เลขที่บัญชี  Account Number

2400695041

 
 

  คริสตจักร The Work of the Church

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาสีแยกบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมหลักความจริงเพื่อชีวิต

เลขที่บัญชี  Account Number

2400671737

 

 

        จงแสวงหา อาณาจักรของพระเจ้า และ ความชอบธรรมของพระองค์ ก่อนแล้ว พระองค์จะทรง เพิ่มเติม สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้       

 

 

ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

Gospel Book Room of Thailand

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

Wasun  Thinsomchaisin

เลขที่บัญชี  Account Number

2400094997

 
 

การงานในประเทศไทย

 The Works of theLord in Thailand

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

วสันต์ ติ้งสมชัยศิลป์ และ รัตน์ ชาวสวรรค์

Wasun  Thinsomchaisin  & Rat Chaosawan

เลขที่บัญชี  Account Number

2400695041

 

อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตน ว่า จะเอาอะไรกิน หรือ จะเอาอะไรดื่ม และ อย่ากระวนกระวาย ถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม...

 

 จงดู ฝูงนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่ พระบิดา ฝ่ายสวรรค์ ของท่านทั้งหลาย ทรงเลี้ยงนก ไว้.    

ท่านทั้งหลาย มิได้ มีค่า ยิ่งกว่า ฝูงนก หรือ 

 

…แต่เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า กษัตริย์ซะโลโม เมื่อบริบูรณ์ด้วย สง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่า ดอกไม้ นี้ดอกหนึ่ง.

 

 

  

ถ้า พระเจ้าทรง ตแต่งหญ้าที่ทุ่งนา อย่างนั้น 

ซึ่งเป็นอยู่วันนี้ และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ

  โอ ผู้ที่มีความเชื่อน้อย

พระองค์ จะไม่ทรง....

ตกแต่งสวมใส่ให้ท่าน

มากยิ่งกว่า นั้นหรือ ?

 

เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวาย ว่าจะ เอาอะไรกิน?

หรือ จะเอาอะไรดื่ม? หรือ จะเอาอะไรนุ่งห่ม?

 

เพราะว่า..พระบิดา ของท่านผู้ สถิตอยู่ในสวรรค์

ทรงทราบ แล้วว่า... ท่านต้องการ สิ่งทั้งปวงเหล่านี้. 

 

          แต่ จงแสวงหา อาณาจักรของพระเจ้า และ ความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน แล้ว พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

  

   มอบถวายทรัพย์     มอบถวายทรัพย์        มอบถวายทรัพย์   

 มอบถวาย     ระเจ้า     มอบถวาย   คริสตจักร      ถวายเงิน  

 

 

 

       วิธีการมอบถวาย     

  1. มอบถวาย ผ่าน ตู้มอบถวาย ของ คริสตจักร หรือ เขตต่างๆ โดยใส่ซองและระบุว่าต้องการมอบถวายให้กับการงานของพระเจ้าในด้านใด พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการมอบถวาย (ไม่ต้องระบุชื่อผู้มอบ)                         
  2.   มอบถวาย ผ่าน การโอนเข้าบัญชีธนาคาร จากนั้น ส่งอีเมล์มาที่ lordsrecoveryinthailand@hotmail.com หรือ แฟกซ์มาที่ (66) 2 7465190  พร้อมระบุ จำนวนเงินที่ได้ มอบถวาย และต้องการ มอบถวาย ให้การงานในด้านใด

 

  พระเยซูได้ทรงสรรเสริญ  

หญิงม่ายผู้ยากจน ใน ลูกา 21:1-4  

1. พระองค์ ทรงเงย พระพักตร์ เห็น คนมั่งมี นำ เครื่องบรรณาการ มาใส่ใน ตู้เก็บเงินถวาย.

2. พระองค์ทอดพระเนตร เห็น หญิงม่ายผู้ยากจนคนหนึ่ง เอา เงิน สองเลฟตัน มาใส่ด้วย.

3. พระองค์ตรัสว่า เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า หญิงม่ายผู้ยากจน คนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวง

4. เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอา เงิน เหลือใช้ ของตนมาใส่ ถวาย เป็น เครื่องบรรณาการ แต่ หญิงม่าย นี้ได้นำเงินจาก ความขัดสน ของเธอ เท่าที่เธอมี สำหรับ เลี้ยงชีวิต ของตน มาใส่จนหมด.  

หมายเหตุ  ในคำอธิบายในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูกล่าวถึงคำว่า

หญิงม่าย ผู้ยากจน ว่า มีความหมายรุนแรงกว่าคำว่า "คนจน"  

ซึ่งเป็น สภาพการณ์ที่ขัดสน จนไม่มีอะไรเลย 

 

   มอบถวายทรัพย์     มอบถวายทรัพย์        มอบถวายทรัพย์   

 มอบถวาย     ระเจ้า     มอบถวาย   คริสตจักร      ถวายเงิน  

 

 การถวายทรัพย์คืออะไร  ถวายทรัพย์เพื่อการงานของคริสตจักรในกรุงเทพและทั่วโลกได้ที่ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมหลักความจริงเพื่อชีวิต     2400671737

 

 

 Praising the Poor Widow Luke21:1-4

1 And He looked up and saw the rich casting their gifts into the treasury.

2 And He saw a certain impoverished widow casting there two lepta.

3 And He said, Truly I tell you that this poor widow has cast in more than all of them,

4 For all these out of their surplus have cast in something into the gifts, but she out of her lack has cast in all the living that she had.

 

稱讚窮寡婦 二一1~4

21:1 耶穌抬頭觀看,1見財主把他們的2禮物投在庫裡。
21:2 又見一個1赤貧的寡婦,投了兩個小錢,
21:3 就說,我實在告訴你們,這窮寡婦所投的,比眾人更多;
21:4 因為他們都是從自己的富餘中,把一些投在禮物中,但這寡婦是從自己的缺乏中,把她一切養生的都投上了。

 
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com