Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ค้นหาคำผิดในพระคัมภีร์ & บทเพลง ฉบับอิเลคทรอนิคส์
(Reader : 5516)

ขอรบกวนพี่น้องทั้งหลายที่ใช้พระคัมภีร์ & บทเพลง ฉบับอิเลคทรอนิคบนส์ หากพบเจอคำผิด หรือตกหล่นกรุณาช่วยฝากข้อความไว้บนเวป โดยพิมพ์บทที่ และรายละเอียด เพื่อที่จะได้แก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป
โดย / Posted by : ผู้จัดทำTime : 19/9/2551 11:26:51
ยฮ.8:33 อับราฮาม ไม่มี "ม" คะ
โดย / Posted by :พี่น้อง
Time :19/9/2551 21:15:49
กระทู้นี้มีไว้สำหรับตรวจสอบหาคำผิดในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู ทั้งเวอร์ชั่นจัดพิมพ์และอิเลคโทรนิคส์นะครับ ไม่ได้มีไว้เพื่อเรื่องลิขสิทธิ์ ถ้าอย่างไรก็ช่วยคงไว้ซึ่งหัวข้อกระทู้ดังกล่าวด้วย


ทุกกระทู้ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ล้วนมีเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านได้รับการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ และความสว่างที่จะนำไปสู่ชีวิต ดังนั้นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเขียนข้อความในเว็บบอร์ด ควรเขียนเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และต้องระวังไม่ให้ข้อความของตนส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้อื่น หรือไปโจมตีผู้อื่น ซึ่งขัดต่อจุดประสงค์ และที่สำคัญยังขัดต่อหลักการในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่าความรักนั้น "ไม่คำนวณนับความผิด" แม้จะไม่ยินดีกับการอธรรม แต่ก็ "ปกคลุมทุกสิ่ง" และยังให้เรา "ผ่อนหนักผ่อนเบาต่อกันและกัน (แบกรับภาระของกันและกัน) ในความรัก"

ทั้งนี้พี่น้องที่นำอุปกรณ์ PDA เข้ามาขายแก่พี่น้องทั่วไปในราคาถูก ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีความรักต่อพี่น้อง และปรารถนาให้พี่น้องทุกระดับมีส่วนเข้าถึงพระคำของพระเจ้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ด้วยความที่เขาไม่ตระหนักถึงผลสะท้อนที่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งมีต่อการละเมิดลิขสิทธิ์จึงได้กระทำผิดไป หวังว่าพี่น้องทั้งปวงจะให้อภัยแก่เขา และรักเขาในฐานะอวัยวะหนึ่งในพระกาย อย่าให้เรื่องนี้ทำให้ผู้ใดสะดุด

เมื่อได้ทราบถึงความไม่สบายใจของพี่น้องในเว็บบอร์ดนี้แล้ว พี่น้องคนดังกล่าวก็ได้ติดตามแก้ไขการกระทำของตนทันที ด้วยการหนุนใจทุกคนที่ได้รับพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูเวอร์ชั่นอิเลคโทรนิคส์ไปจากเขามาลงทะเบียนซื้อกับทางห้องสมุดให้ถูกต้อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในกรณีของผู้ที่ไม่มีรายได้มากพอที่จะซื้อหาลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องได้ พี่น้องเหล่านั้นก็ยินดีลบข้อมูลออกจากเครื่องของตนแล้วทุกราย จึงขอให้พี่น้องทั้งปวงเข้าใจด้วย

ทั้งนี้ผมยังขอชี้แจงแทนห้องสมุดฯ ว่า ทางห้องสมุดฯ แม้จะทราบว่าพี่น้องท่านใดบ้างที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะติดตามเอาผิดกับพี่น้องเหล่านั้นเลย แม้สิ่งที่เขาทำจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและทางห้องสมุดฯ ก็ไม่ปรารถนาและไม่สนับสนุนให้พี่น้องใดๆ ทำเช่นนั้นก็ตามที สาเหตุที่ห้องสมุดฯ ไม่ติดตามเอาผิดหรือป่าวประกาศปรับโทษการกระทำเช่นนั้นก็เป็นเพราะเรารักพี่น้อง และเห็นอกเห็นใจพี่น้องเหล่านั้นที่กระหายในพระคำแต่ยังไม่อาจจ่ายราคาออกมาในราคาดังกล่าวได้

ใน โรม 14:13, 15 กล่าวว่า "ดังนั้นเราจงอย่าพิพากษากันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินอย่างนี้ดีกว่าคือจะไม่วางก้อนหินสะดุดหรือสิ่งที่ทำให้ล้มลงต่อพี่น้องของท่าน ... แต่ถ้าพี่น้องของท่านเป็นทุกข์เพราะ (การกระทำของท่าน) ท่านก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความรักเสียแล้ว."

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกคนในเว็บบอร์ดแห่งนี้จะมีความรักของพระคริสต์เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และรักซึ่งกันและกันด้วยความรักเช่นนี้ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์

ขอย้ำว่ากระทู้นี้มีไว้สำหรับโพสต์ข้อความแก้ไขความผิดพลาดที่ท่านเห็นในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู และกระทู้อื่นๆ ในเว็บบอร์ดนี้ก็มีไว้สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิต

ขอให้เราทุกคนฝึกฝนผ่านกางเขน และให้พระคริสต์ในตัวเราหลั่งไหลเปี่ยมล้นออกมาเลี้ยงดูผู้อื่นผ่านเว็บบอร์ดแห่งนี้ และให้เว็บบอร์ดแห่งนี้เป็นแหล่งแห่งการอวยพระพรและการเสริมสร้างพี่น้อง ตลอดจนเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีส่วนให้พระกายของพระองค์ได้รับการก่อสร้างขึ้นในความรัก

ความตายนั้นแพร่สะพัดอยู่ตามอินเตอร์เนตมากพอแล้ว ขอให้พระองค์ปกป้องเว็บบอร์ดของเราไว้จากข้อความที่แพร่กระจายความตายทั้งปวง ให้ที่นี่เป็นที่พักพิงสำหรับเราทั้งหลายที่อยากได้การหล่อเลี้ยงในด้านบวกในโลกไซเบอร์นี้
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :9/10/2551 9:57:57

เห็นด้วยอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นของคุณช่างไม้ และเห็นใจสำหรับพี่น้องที่กระหายอยากได้พระคำ แต่ไม่สามารถจ่ายราคาออกมาได้

พี่น้องทุกท่านที่เป็นเช่นนี้ สามารถมาสามัคคีธรรมกับทางห้องสมุดได้เลย ท่านสามารถตกลงค่อยๆๆ จ่ายกับทางห้องสมุดได้ในทุกกรณี ซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องหลายๆ ท่านกระทำอยู่

ขอเพียงแต่มาลงทะเบียนและปฎิบัติตามกฏระเบียบและลิขสิทธิ์ ให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง

ส่วนในเรื่องราคาที่มีพี่น้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าสูงเกินไป ไม่มีกำลัง ในเมื่อทางห้องสมุดประกาศขายไปแล้วในราคานี้และมีพี่น้องตอบรับเข้ามาซื้อไปแล้วมากมายในราคานี้ ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณพี่น้องที่ใช้ฉบับอเลคทรอนิคส์ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อย จึงควรที่จะคงไว้ซึ่งราคานี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งขณะนี้คณะผู้จัดทำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามที่จะคิดค้นและไม่ได้หยุดในการในการที่จะปรับปรุงคุณภาพ และ update version ในการใช้งานให้รวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสุขกับพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และหากท่านผู้ใดยังติดใจ หรือมีข้อสงสัย ตลอดจนปัญหาในการใช้งาน กรุณาอย่าแสดงความคิดเห็นผ่านเวปบอร์ด ซึ่งมีทั้งเพื่อนกิตติคุณและผู้แรกเชื่อมากมายเข้ามาดู แต่ให้ติดต่อได้โดยตรงที่อีเมลล์ ningtata2000@hotmail.com

ขอพระเจ้าอวยพระพร เอเมน


โดย / Posted by :ผู้จัดทำ
Time :9/10/2551 11:15:04
ผมหนุนใจให้ คณะผู้จัดทำยังคงดำเนินการเรื่อง เรื่อง update version ต่อไปนะครับ อย่าเพิ่งท้อใจครับ ยังมีคนรอ(เสียเงินซื้ออย่างถูกต้อง) version ดีกว่านี้ครับ

ขอพระเจ้าเพิ่มกำลัง7เท่าให้กับคณะผู้จัดทำทุกคน อย่าให้คนกลุ่มน้อยมาทำให้พี่น้องท้อใจนะครับ

ความจริงทุกเรื่องที่ซาตานทำ ยิ่งทำมากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นฤทธิเดชของพระเจ้ามากเท่านั้นครับ

ผมหวังว่าคณะผู้จัดทำยังคงไม่หยุดอยู่ที่ฟื้นฟูยามเช้าด้วย ยังคงมุ่งหน้าไปยังหนังสือเล่มอื่น โดยเฉพาะบทเรียนชีวิตที่พี่น้องแปลออกมาอย่างแสนลำบากและใช้เวลาแสนนาน ให้เราไปรับสุขพระคำของพระเจ้า

สุดท้ายขอพระองค์ปกป้องเราทั้งหลายให้เราทุกคนสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ได้ โดยให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่และทุกๆวันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าไม่ใช่สิ่งเก่าทดแทนสิ่งใหม่นะครับเพื่อสุดท้ายเราจะไม่มีตัวตนของเราอีกต่อไปสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราปรนนิบัติพระเจ้าตามความรักชอบของเรา สิ่งที่เราคิดว่าดีแล้ว จะได้ไม่มีอีกต่อไป เมื่อมองเห็นเราเราก็จะมีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่สำแดงออกมา ถึงแม้ว่าวันนี้จะยังสำแดงซาตาน แต่ขอบคุณพระเจ้า วันหนึ่งเราทุกๆคนจะเหมือนกับพระองค์ไม่มีส่วนของซาตานอีกต่องไปแล้ววันนั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่จะสำเร็จเป็นจริง ฮาเลลูยา อาเมน
โดย / Posted by :วันนี้ซา....วันหน้าพระคริสต์
Time :15/10/2551 12:33:39
เห็นด้วยกับพี่น้องทุกท่าน และหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นทำให้ใครต้องสะดุดล้ม
ผมคิดว่าจริงๆแล้ว แต่ละคนอาจมีหลายความคิด แต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือ "นำเอาตัวของพระเจ้าไปสู่ตัวของมนุษย์" บทเพลงหรือ พระคำภีร์ก็คือตัวของพระเจ้าเช่นกันแต่จะเป็นเล่ม เป็น PDA , MP3 หรืออะไรก็ตาม ก็เพื่อให้วัตถุประสงค์เดียวกัน
การที่ใครจะกระทำการใดๆ ก็ขอให้อยู่ในการสามัคคีธรรม ขอให้อธิษฐาน คิดว่า พระเจ้ามีหนทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการพระองค์ "เมื่อไม่ผิดต่อพระเจ้า จะได้ไม่ผิดต่อมนุษย์ด้วย"
และผมก็คิดว่าพระเจ้าเป็นความรัก เราทุกคนก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกัน อภัยซึ่งกันและกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสวงหาตัวของพระเจ้า และแต่ละคนก็เป็นอวัยวะแต่ละส่วน ซึ่งมีหน้าที่ต่างกันไป แต่ก็ต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กัน
และสุดท้าย เชื่อว่าความก้าวหน้าของโลก จะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาของพี่น้องทุกท่าน และผู้ที่จัดทำ บทเพลง และพระคำ PDA ก็หวังเพียงให้ตัวเอง และพี่น้องทุกท่านสะดวกในการแสวงหาพระเจ้า โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ก็เป็นการมอบถวายให้การงานห้องสมุดกิตติคุณ
และสุดท้ายของสุดท้าย การพัฒนาให้ดีขึ้น น่าใช้ขึ้นและถูกต้องขึ้น เชื่อว่าจะยังมีต่อๆไป หากว่าทีมงานที่ร่วมกันทำ ยังคงมีใจ และเวลาในการทำอยู่ครับ
โดย / Posted by :calot2000
Time :22/10/2551 15:55:26
ลก.10:42 คำอธิบาย 1 ก่อนบรรทัดสุดท้าย คำว่า "ปราถนา" ขาด "ร"
โดย / Posted by :I am
Time :30/10/2551 10:23:09
hymn 134 v. 2
โดย / Posted by :amen
Time :18/11/2551 14:21:54
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com