Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันประสบการณ์พระคริสต์ / Experiences in Life
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อะไรคือชีวิต ? , “ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต”
(Reader : 7357)
อะไรคือชีวิต?

อันดับแรกเราจะมาดูว่าอะไรคือชีวิต เราจะ ทำความรู้จักกับชีวิต ก็ไม่อาจที่จะไม่ทราบได้ว่าอะไรคือชีวิต แต่หากจะให้พูดว่า อะไรคือชีวิต ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดได้ เราจึงต้องการ พระเมตตา ของ พระองค์ จริงๆ ตาม คำสอนในพระคัมภีร์ อย่างน้อยแบ่งเป็นหกประเด็นจึงจะสามารถพูดได้ชัดเจน

1. มีเพียง ชีวิตของพระเจ้า คือ ชีวิต
1 โยฮัน 5:12 กล่าวว่า “ผู้ที่มี พระบุตรของพระเจ้า ก็มี ชีวิต ไม่มี พระบุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวิต” โยฮัน 3:36 ก็กล่าวว่า “ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต”
โดย / Posted by : หนังสือรู้จักชีวิต ,ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย,027465778Time : 11/7/2549 11:22:13
. ชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง
เราได้เห็นแล้วว่าชีวิตก็คือการไหลออกของพระเจ้า และก็คือเนื้อหาสาระของพระเจ้า การไหลออกของพระเจ้าคือไหลออกซึ่งตัวของพระเจ้าเอง และเนื้อหาสาระของพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าเอง ดังนั้นชีวิตคือการไหลออกของพระเจ้า ทั้งเป็นเนื้อหาสาระของพระเจ้า แน่นอนก็ต้องเป็นตัวตนของพระเจ้าเองด้วย นี่ก็คือที่ว่าอะไรคือชีวิตอันดับที่สี่ที่เราควรจะรู้
พระเยซูตรัสในโยฮัน 14:6 ว่า พระองค์ก็คือชีวิต เมื่อตรัสจบประโยคนี้ ข้อต่อไปคือ 7-11 ให้เหล่าสาวกได้ทราบว่า แท้จริงพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระองค์ตรัสประโยคนี้ก็คือพระเจ้าอยู่ในพระองค์เป็นผู้ตรัสประโยคนี้ พระองค์เป็นพระเจ้าผู้กลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อ ก็คือพระเจ้าผู้อยู่ในรูปกายเลือดเนื้อ (ยฮ.1:1, 14, 1ตธ.3:16) พระองค์ตรัสว่าพระองค์คือชีวิต ก็คือพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าคือชีวิต ดังนั้นประโยคนี้ของพระองค์ให้เรามองเห็นว่า ชีวิตก็คือพระเจ้า คือตัวพระเจ้าเอง
มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องสนใจ ก็คือน้อยครั้งมากที่พระคัมภีร์จะใช้ศัพท์คำว่า "ชีวิตของพระเจ้า” คำสอนของพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ให้เรามองเห็นคำว่า พระเจ้า คือชีวิต พระเจ้า เป็น ชีวิตของเรา น้อยแห่งที่จะกล่าวว่า “ชีวิตของพระเจ้า” ล้วนแต่บอกเราว่า พระเจ้า คือ ชีวิตของเรา พระเจ้า เป็น ชีวิตของเรา อาจจะไม่เคยมีการพูดมาก่อนว่า พระเจ้าทรงเรียกให้เรารับเอา “ชีวิตของพระองค์” ชีวิต ของ พระเจ้ากับพระเจ้าคือชีวิต เป็นชีวิตไม่เหมือนกัน ชีวิตของพระเจ้าไม่แน่ว่าจะเป็นตัวตนทั้งหมดของพระเจ้า แต่พระเจ้าคือชีวิต พระเจ้าเป็นชีวิต เป็นตัวตนทั้งหมดของพระเจ้า พูดอย่างจริงจังแล้ว เราได้รับชีวิตไม่ใช่ได้ชีวิตของพระเจ้า แต่ว่าได้พระเจ้าเป็นชีวิต พระเจ้าไม่ใช่ประทานชีวิตของพระองค์แก่เรา แต่ว่าคือพระเจ้าพระองค์เองมาเป็นชีวิตของเรา เพราะว่าตัวของพระเจ้าเองก็คือชีวิต ชีวิตของพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าเอง
ดังนั้นชีวิตคืออะไร? ชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง อะไรที่เรียกว่ามีชีวิตแล้ว? มีชีวิตแล้ว ก็คือมีตัวพระเจ้าเองแล้ว อะไรเรียกว่าสำแดงออกซึ่งชีวิต? การสำแดงออกซึ่งชีวิตก็คือสำแดงออกซึ่งพระเจ้าเอง ชีวิตและพระเจ้าเองไม่มีอะไรต่างกันแม้แต่น้อย ถ้าเพียงต่างกันเล็กน้อยก็ไม่ใช่ชีวิตแล้ว นี่เป็นสิ่งที่เราควรทราบให้ชัดเจน หากเราเพียงแต่ทราบว่าเรามีชีวิตแล้วยังไม่พอ ยังจำต้องทราบว่าชีวิตที่เรามีก็คือพระเจ้าเอง เราเพียงแต่ทราบว่าเราควรสำแดงออกซึ่งชีวิตยังไม่พอ จำต้องทราบอีกว่า ชีวิตที่เราควรสำแดงออกก็คือตัวของพระเจ้าเองพี่น้องทั้งหลาย แท้จริงแล้วอะไรคือชีวิตที่เราควรสำแดงออก? แท้จริงแล้วสำแดงอะไรถึงจะเป็นการสำแดงออกของชีวิต? สำแดงความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน คือการสำแดงออกซึ่งชีวิตหรือไม่? ไม่ใช่! เพราะว่าความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน ไม่ใช่ชีวิต ทั้งคุณธรรมความดีงามทั้งหลาย ก็ล้วนไม่ใช่ชีวิต มีเพียงพระเจ้าเองที่เป็นชีวิต ดังนั้นการสำแดงออกซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นการสำแดงออกซึ่งชีวิต มีเพียงสำแดงออกซึ่งพระเจ้าเองจึงจะเป็นการสำแดงออกซึ่งชีวิต สิ่งที่เราสำแดงออกไม่ว่าจะเป็นความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน หากไม่ใช่เป็นการไหลออกของพระเจ้า หากไม่ใช่การปรากฏออกของพระเจ้า ก็ไม่ใช่ชีวิต ถึงแม้จะเป็นคุณธรรมความดีงามที่เราสำแดงออก หากไม่ใช่เป็นการปรากฏออกของพระเจ้าบนตัวเราก็ล้วนไม่ใช่ชีวิต คุณธรรมความดีงามที่สำแดงออก จำต้องเป็นการไหลออกของพระเจ้า จำต้องเป็นการปรากฏออก สำแดงออกของพระเจ้า จึงจะเป็นชีวิต เพราะว่าชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง
โดย / Posted by :หนังสือรู้จักชีวิต ,ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย,027465778
Time :11/7/2549 11:28:59
ประสบการณ์พระคริสต์
ประสบการณ์ของชีวิต ความจริงคือประสบการณ์พระเจ้า แต่พระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ พระคริสต์คือการปรากฏออกของพระเจ้า คือการแปรสภาพของพระเจ้า และก็คือพระเจ้ากลายเป็นประสบการณ์ของเรา ดังนั้นประสบการณ์ที่เรามีต่อพระเจ้า ล้วนคือประสบการณ์พระคริสต์ ล้วนอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นเมื่อการประสบการณ์ชีวิตคือการประสบการณ์พระเจ้า ก็คือการประสบการณ์พระคริสต์ด้วย
แม้ว่าพระเจ้าคือชีวิต แต่หากว่าพระองค์ไม่อยู่ในพระคริสต์ หากไม่กลายเป็นพระคริสต์ ก็ไม่สามารถกลายเป็นชีวิตของเรา เพราะเหตุนี้จึงไม่อาจให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ พระองค์จะให้เราประสบการณ์ได้จำต้องเป็นชีวิตของเรา แต่ว่าพระองค์ไม่อาจเป็นชีวิตของเราโดยอยู่บนฟ้าสวรรค์ อยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ได้ และพระองค์จะเป็นชีวิตของเราก็จำต้องมีนิสัยของมนุษย์เรา เพราะว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้จำต้องผสมผสานกับสภาพมนุษย์ จึงจะสามารถผสมผสานกับมนุษย์ที่มีสภาพมนุษย์อย่างเรากลายเป็นชีวิตของเรา ดังนั้นพระองค์ทรงละจากฟ้าสวรรค์มากลายเป็นรูปกายเนื้อหนัง ผสมผสานกับสภาพมนุษย์ โดยเช่นนี้พระองค์จึงกลายเป็นพระคริสต์ อยู่ในสภาพของมนุษย์มาเป็นชีวิตของเรา ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ ดังนั้นพระองค์ทรงละจากฟ้าสวรรค์มาอยู่ในสภาพมนุษย์มาเป็นชีวิตของเรา ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ก็คือพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้ เราประสบการณ์พระองค์เป็นชีวิตของเราก็คือประสบการณ์พระคริสต์

เราประสบการณ์พระคริสต์ กล่าวอย่างรวบรัดมีประการดังต่อไปนี้
1. ประสบการณ์พระคริสต์เปิดเผยอยู่ภายในเรา (ฆต.1:16) ประการนี้ขณะที่เราได้รับความรอดเริ่มประสบการณ์พระคริสต์ ก็คือประสบการณ์พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระคริสต์เปิดเผยเข้าสู่ภายในเรา ให้เราได้รู้จักและได้รับพระองค์เป็นชีวิตและทุกสิ่ง

2. ประสบการณ์พระคริสต์เป็นอยู่ภายในเรา (ฆต.2:20) ประการนี้หลังจากได้รับความรอด ได้ประสบการณ์พระคริสต์เป็นอยู่ภายในเรา เป็นชีวิตของเราต่อเนื่องไป ก็คือประสบการณ์พระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเรา เป็นอยู่แทนเรา นี่คือเราเป็นสิทธชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการประสบการณ์พระคริสต์ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเราที่มีต่อพระคริสต์
3. ประสบการณ์พระคริสต์ก่อรูปขึ้นภายในเรา (ฆต.4:19) นี่คือเราให้ทุกสิ่งของพระคริสต์เป็นส่วนแห่งชีวิตภายในของเรา ให้พระคริสต์ที่อยู่ภายในของเราได้เติบโตก่อรูปขึ้น พระคริสต์อยู่ภายในของเรา ไม่เพียงต้องการให้เราประสบการณ์พระองค์เป็นชีวิต เป็นอยู่แทนเรา แต่ยังต้องการให้เราประสบการณ์พระองค์เป็นทุกสิ่งของเรามากขึ้น ให้พระองค์เติบโตก่อรูปขึ้นในชีวิตของเรา และก็ให้ชีวิตของพระองค์ได้สุกงอมอยู่ภายในของเรา
4. ประสบการณ์พระคริสต์สำแดงใหญ่ขึ้นภายในร่างกายเรา (ฟป.1:20-21) นี่คือเราให้ทุกสิ่งของพระคริสต์กลายเป็นการปรากฏออกแห่งการดำเนินชีวิตทางภายนอกของเรา ให้พระคริสต์ได้ถูกสำแดงออกทางภายนอกของเรา ไม่ว่าเป็นหรือตาย ไม่ว่าเผชิญอะไร ก็ขอให้พระคริสต์ได้สำแดงใหญ่ขึ้นในร่างกายเรา นี่ก็คือการกล่าวว่า ที่เราเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ แน่นอนเราต้องมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งต่อพระคริสต์ ไม่เพียงประสบการณ์พระองค์ก่อรูปขึ้นภายในเรา ยังประสบการณ์พระใหญ่ขึ้นภายนอกของเรา “การก่อรูปขึ้น” คือการสุกงอมของชีวิตภายใน มีทุกสิ่งของพระองค์เป็นส่วนแห่งภายในของเรา “การใหญ่ขึ้น” คือการสำแดงออกของการดำเนินชีวิตภายนอก ให้ทุกสิ่งของพระองค์กลายเป็นการสำแดงออกภายนอกของเรา ดังนั้นประสบการณ์นี้ ไม่เพียงเป็นประสบการณ์พระคริสต์เป็นส่วนแห่งชีวิตภายในของเรา ยังเป็นประสบการณ์พระคริสต์เป็นการสำแดงออกภายนอกในการดำเนินชีวิตของเรา
5. ประสบการณ์ที่เรามีเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ (อฟ.4:13) นี่ก็คือร่างกายเราทุกคนประสบการณ์พระคริสต์ ประสบการณ์จนเต็มด้วยส่วนของพระคริสต์ เต็มด้วยการก่อรูปของพระคริสต์ และโตเต็มที่ถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ แน่นอนนี่คือการประสบการณ์เต็มเปี่ยมที่เรามีต่อพระคริสต์
6. คือการประสบการณ์ที่เราถูกเปลี่ยนไปเหมือนพระฉายาพระคริสต์ (2กธ.3:18) เราประสบการณ์พระคริสต์จะทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนจนเหมือนพระองค์ สิ่งนี้เริ่มต้นจากเราประสบการณ์พระคริสต์เปิดเผยอยู่ภายในเรา จนถึงร่างกายเราได้รับการไถ่ (รม.8:23) เรายิ่งประสบการณ์พระองค์ ก็ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทั่วร่างกายก็ถูกเปลี่ยนลักษณะเหมือนกับร่างกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ (ฟป.3:21) ในเวลานั้นเราก็ถอดแบบตามพระลักษณะของพระองค์ครบสมบูรณ์ (รม.8:29 “เป็นตาม” ภาษาเดิมคือ “ถอดแบบ”) และครบสมบูรณ์ “เหมือนพระองค์” (1ยฮ.3:2) ดังนั้นก็คือประสบการณ์พระองค์อย่างอุดมสมบูรณ์ครบถ้วน
โดย / Posted by :หนังสือรู้จักชีวิต ,ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย,027465778
Time :11/7/2549 11:30:21
การบังเกิดใหม่

เราได้ดูมาแล้วว่าอะไรคือชีวิต และประสบการณ์ของชีวิตคืออะไร บัดนี้เราจะมาดูประสบการณ์อันดับแรกของชีวิต คือการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่คือก้าวแรกที่เราได้ประสบการณ์ชีวิตของพระเจ้า ดังนั้นเป็นประสบการณ์อันดับแรกของเราที่มีต่อชีวิตของพระเจ้า ประสบการณ์นี้เป็นพื้นฐานอย่างมากๆ และก็สำคัญมาก เราแบ่งได้หลายประเด็น
โดย / Posted by :ความรู้จักกับชีวิต
Time :11/7/2549 11:31:39
ชีวิตคืออะไร
โดย / Posted by :ชีวิตคืออะไร
Time :6/9/2549 18:51:23
ดูแลผู้อื่นตามอย่างพระคุณ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~พระคัมภีร์ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
มัดธาย 14:15–16
ครั้นพลบค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่า ที่นี่เป็นที่สงัด และบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ให้ฝูงชนไปเพื่อเขาจะไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน. แต่พระเยซูตรัสแก่สาวกว่า ไม่ต้องให้เขาไป ท่านจงให้เขากินเถิด
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ พระคำแห่งการปฏิบัติ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

เหล่าสาวกได้ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญฝูงชนออกไปซึ่งพวกเขาจะสามารถจากไปและซื้ออาหารสำหรับตังเอง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเหล่าสาวกว่า ให้แจกจ่ายบางสิ่งให้ฝูงชนกิน ความคิดของเขาก็คือสั่งผู้คนให้ทำบางสิ่งบางอย่าง นี่ก็คือหลักการของกฎบัญญัติแต่ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือให้ของบางสิ่งแก่ฝูงชนเพื่อรับสุข นี่ก็คือหลักการของ พระคุณ
องค์พระผู้เป็นเจ้าดูเหมือนจะพูดว่า “อย่าสั่งให้ฝูงชนทำบางสิ่งบางอย่างในการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างคืนมา นี่ก็คือกฎบัญญัติ ท่านควรให้พวกเขาบางสิ่งรับประทาน นี่ก็คือ พระคุณ พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ในฐานะของโมเซที่บอกผู้คนทำบางสิ่งบางอย่างในการที่จะได้บางสิ่งบางอย่าง พระองค์คือ พระเยซูคริสต์ พระองค์มาพร้อมกับพระคุณ พระองค์นั้นให้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้คนเสมอ กฎบัญญัติมาโดยผ่านโมเซ แต่พระคุณมาพร้อมกับพระองค์ ดังนั้น ท่านก็ควรให้บางสิ่งแก่ฝูงชนกิน เราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักพระคุณ ฝึกฝนใช้พระคุณ และให้ออกไปแก่ผู้อื่นตามหลักการของ พระคุณ


ดูแลผู้อื่น ตามอย่าง พระคุณ / ดูแลผู้อื่น ตามอย่าง พระคุณ / ดูแลผู้อื่น ตามอย่าง พระคุณ
โดย / Posted by :Grace
Time :6/9/2550 9:05:32
ข้าวสาลีกับข้าวบารลี

โอ เราต้องนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระคำของพระองค์ พระองค์ได้วางข้าวสาลีไว้เป็นอันดับแรก ไม่ใช่ข้าวบารลีหรือเถาองุ่น แล้วข้าวสาลีเล็งถึงพระคริสต์ในด้านใด จากโยฮัน 12: 24 เรามองเห็นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดหนึ่งซึ่งตกลงไปในดิน ตายและถูกฝัง ข้าวสาลีเล็งถึงพระคริสต์มาบังเกิด

พระคริสต์คือพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ก็คือตกลงมายังแผ่นดินโลก ตายและถูกฝัง นี่คือ ข้าวสาลี ข้าวสาลีเล็งถึงพระคริสต์ผู้ซึ่งมาบังเกิด พระคริสต์ ผู้สิ้นพระชนม์และพระคริสต์ผู้ถูกฝัง


แล้ว ข้าวบารลีเล็งถึงอะไร ก็คือ พระคริสต์ผู้เป็นขึ้นจากตาย ข้าวสาลี ชี้ให้เห็นถึง การมาบังเกิด การตายและการฝังของพระองค์ และต่อจากนี้ ข้าวบารลี เล็งถึงการเป็นขึ้นของพระองค์ ก็คือพระคริสต์ ผู้เป็นขึ้นจากตาย เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไร ใน แผ่นดินคะนาอัน ข้าว บารลี มักจะสุกก่อนในจำพวกข้าวทั้งหลาย

ข้าวบารลีนั้นสุกเป็นอันดับแรก ในเลวีติโก 23:10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงบอกแก่พวก ยิศราเอล ว่าแก่ เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายมาถึง แผ่นดิน ที่เราจะให้นั้น และจะเกี่ยวข้าวที่เมืองนั้น จงเอาฟ่อนข้าวมัดหนึ่งที่เกี่ยวไว้ก่อนถึงปุโรหิต” เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ผลแรกของผลเก็บเกี่ยวต้องถวายแด่ องค์พระผู้เป็นเจ้า และ ผลแรกนั้นก็คือ ข้าวบารลีอย่างชัดเจน ตอนนี้เราต้องอ่าน 1โกรินโธ 15:20 ซึ่งกล่าวว่า “แต่ว่าบัดนี้ พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์แล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น” นักศึกษาพระคัมภีร์ ทุกคนต่างยอมรับว่า ผลแรกของผลเก็บเกี่ยวเล็งถึงพระคริสต์เป็นผลแรกที่เป็นขึ้นจากตาย


เราสามารถยืนยันเรื่องนี้ว่า ข้าวบารลีเล็งถึง พระคริสต์ผู้เป็นขึ้นจากตาย ข้าวสาลีเป็นตัวแทนถึง การมาบังเกิด ถูกตรึง และการ ถูกฝังของพระคริสต์ ส่วน ข้าวบารลีเป็น ตัวแทน ถึงพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นจากตาย ข้าวสองชนิดนี้เป็นตัวแทนถึงสองลักษณะของ พระคริสต์คือการเสด็จมาของพระองค์ และการเสด็จไปของพระองค์

พระคริสต์ที่เสด็จมาเป็นข้าวสาลี และพระคริสต์เสด็จขึ้นไปเป็นข้าวบารลี ท่านต้องสนใจสองเรื่องนี้ให้ดี ท่านเคยประสบการณ์ถึงพระคริสต์เป็นข้าวสาลีไหม? และท่านเคยประสบการณ์พระคริสต์เป็นข้าวบารลีไหม? ประสบการณ์พระคริสต์ เป็นข้าวสาลีนั้นเป็นอย่างไร? และประสบการณ์พระคริสต์ เป็นข้าวบารลีนั้นเป็นอย่างไร?

ขณะที่พระเยซูทรงเลี้ยงฝูงชนห้าพันคน พระองค์ทรงเลี้ยงเขาด้วย ขนมปังบารลีห้าก้อน หลายคนคุ้นเคยกับการอัศจรรย์ เรื่องขนมปังห้าก้อน แต่น้อยคนที่จะสนใจว่าขนมปังห้าก้อนนี้ก็คือขนมปังบารลี พระคัมภีร์เล่มนี้ช่างอัศจรรย์จริงๆ ถ้าขนมปังนั้นเป็นขนมปังสาลีห้าก้อน ก็จะมีที่ผิดพลาด แต่ขนมปังนั้นไม่ใช่ทำจากข้าวสาลี กลับเป็นขนมปังบารลี จึงสามารถเลี้ยงผู้ คนห้าพันคน และยังมีเหลืออีกสิบสองกระบุงเต็ม นี่คือการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์สามารถเป็นที่อุดมสมบูรณ์แก่เราในการเป็นขึ้นจากตายเท่านั้น ในการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ พระองค์ถูกจำกัดอย่างที่สุด แต่ในการเป็นขึ้นจากตาย พระองค์มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีสิ่งใดจำกัดพระองค์ได้ในฐานะที่เป็นขึ้นจากตาย ในฐานะพระคริสต์ผู้มาบังเกิด พระองค์เป็นเพียงเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดหนึ่ง เป็น ชาวนาซาเร็ธ ผู้เล็กน้อย เป็นช่างไม้ผู้ต่ำต้อย แต่เมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่การเป็นขึ้นมาจากตาย พระองค์ไร้ขอบเขตจำกัด ทั้งกาลเวลา สถานที่และวัตถุล้วนไม่สามารถจำกัดพระองค์ได้อีกต่อไป แม้จะมีขนมปังเพียงห้าก้อน แต่สามารถก่อให้เกิดขนมปังมากมายที่ไม่อาจนับได้ ซึ่งมีเพียงพอที่จะเลี้ยงคนห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก และยังมีเหลืออีกสิบสองกระบุงเต็ม ซึ่งมีมากกว่าห้าก้อนแรกเสียอีก

นี่คือข้าวบารลี คือพระคริสต์ในการเป็นขึ้นจากตาย พระคริสต์ในการเป็นขึ้นจากตายไม่อาจถูกจำกัดด้วยสิ่งใดๆ เป็นนิตย์
โดย / Posted by :ข้าวสาลี
Time :6/9/2550 9:20:29
พระคริสต์เป็นชีวิตข้า ดำรงอยู่ภายใน
นำสมบูรณ์พระเจ้ามา เติมเต็มข้ามิวาย...
โดย / Posted by :G T
Time :5/12/2550 20:02:30

ชีวิต มีความหมายสองอย่าง คือ
1. ชีวิต ที่เป็นร่างกาย ฝ่ายเนื้อหนัง ต้องมีลมหายใจ ...
2. ชีวิต ที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ ...

สำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้า ...
พระเจ้าผู้ทรงสภาพในสถานะพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสถิตอยู่ในชีวิตฝ่ายร่างกาย มีลมหายใจ ความรู้สึก การเคลื่อนไหว ซึ่งเต็มไปด้วยเสรีภาพ ภายใต้พระคุณของพระเจ้า ดังนั้น ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า จะมีทั้งชีวิตฝ่ายร่างกาย และฝ่ายวิญญาณ ใน 1 ชีวิตของเขาคนนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทับในผู้นั้น จะเป็นผู้ช่วยเขาทุกเรื่องในตลอดเวลา ไม่ว่าจะอ่อนแอ หรือเข้มแข็ง เขาจะสามารถผ่่านไปได้อย่างสง่างามในการเดินทางชีวิตของเขา ...miracle life in the way

กับ

ผู้ที่มิได้เชื่อในพระเยซูคริสต์
เค้าจะมีเพียง ชีวิตฝ่ายร่างกาย มีลมหายใจ มีการเคลื่อนไหว เท่านั้น นั่นคือ 1 ชีวิตของเขา ทุกอย่างที่เขาคิดทำ คือตามใจตัวเอง ซึ่งก็จะนำมาซึ่งมาความผิดพลาด ในหลายครั้งหลายหน บางครั้งอยากทำดีมากๆ อยากเป็นคนดี แต่ก็พลาดทำบาปจนได้..... มันยากมากที่เค้าจะชนะธรรมชาติบาปในหัวใจของเขาได้

เมื่อใดก็ตามที่เขาเปิดใจที่จะต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต อะไรก็ตามต่างๆที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ พระเจ้าจะทำให้เห็น ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเขาได้เสมอ อะไรก็ตามที่เคยเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเขา พระเจ้าจะทรงกระทำให้เห็น ว่านั่นคือหน้าที่ของพระองค์....

1ชีวิตนั้นมีค่ามากๆในสายพระเนตรของพระองค์
เพราะเจตนาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์คือ ทำชีวิตของมนุษย์ที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ในแบบของพระองค์ ...

พระองค์ให้เสรีภาพกับคุณทุกคนที่จะมีสิทธิที่จะเชื่อพระองค์หรือไม่... Do you believe Him?

โดย / Posted by :Tik
Time :17/10/2558 17:16:13
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com