Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดของ พระคัมภีร์ ทั้งเล่ม ก็คือการ นอบน้อม ต่อ พระประสงค์ของพระเจ้า
(Reader : 3805)
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
ก็คือการนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งพระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้น ไม่ใช่แบกกางเขน ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชา ไม่ใช่มอบถวาย และก็ไม่ใช่พลีชีพ ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้นก็คือการนอบน้อม ใน 1 ซามูเอล 1:15 นั้น พระเจ้าได้บัญชาให้กษัตริย์ซาอูลไปโจมตีชนชาติอะมาเล็ค ให้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี (ข้อ 1–5) แต่หลังจากที่กษัตริย์ซาอูลรบชนะต่อชนชาติอะมาเล็คแล้ว กลับมีความกรุณาต่ออาฆาฆกษัตริย์ชนชาติอะมาเล็ค และได้เก็บฝูงโค ฝูงแกะและบรรดาของวิเศษนั้นไว้ไม่ยอมทำลายเสีย คิดจะนำเอาฝูงโค ฝูงแกะเหล่านี้ถวายบูชาแด่พระเจ้า (7–9, 14–15) แต่ซามูเอลได้บอกแก่กษัตริย์ซาอูลว่า “การเชื่อฟังก็ประเสริฐกว่าเครื่องบูชา และการนอบน้อมนั้นก็ประเสริฐกว่ามันแกะตัวผู้เสียอีก” (ข้อ 22ข) เครื่องบูชาที่ได้ถวายในที่นี้ ก็คือเครื่องบูชาอันหอมหวน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับความบาปเลย (เครื่องบูชาแห่งการไถ่บาปนั้นไม่เรียกว่าเป็นเครื่องบูชาที่หอมหวน) เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปราณ และให้พระเจ้าทรงอิ่มหนำ แต่ซามูเอลกลับกล่าวว่าการนอบน้อมต่อคำบัญชาก็ประเสริฐกว่าเครื่องบูชา ทำไมจึงเป็นเช่นนี้? เพราะว่าแม้กระทั่งการถวายเครื่องบูชา
เช่นนี้ก็ยังสามารถเจือปนไปด้วยความมุ่งหมายแห่งตัวตนของเรา มีเพียงการนอบน้อมต่อ

คำบัญชาจึงจะเป็นการนับถือต่อพระเจ้าและได้ยึดความมุ่งหมายของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างสิ้นเชิง
คู่หมายของการนอบน้อมก็คืออำนาจ ถ้าจะนอบน้อมก็ต้องขังตัวตนของเราไว้ภายนอกและไม่นอบน้อมโดยพึ่งตัวเราเอง มีเพียงดำเนินอยู่ในวิญญาณจึงจะสามารถมีการนอบน้อมได้ การนอบน้อมนั้นเป็นการแสดงออกที่สูงที่สุดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

โดย / Posted by : อำนาจกับการนอบน้อม 6Time : 11/7/2549 11:04:37
คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในสวนเฆ็ธเซมาเน

มีบางคนคิดว่าการที่ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรง อธิษฐาน ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน และ พระเสโท ของ พระองค์ ก็เป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินนั้นเป็น ความอ่อนแอ ฝ่ายเนื้อหนังของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งกลัวที่จะต้องดื่มจอกนั้น (ลก.22:44) ไม่เลย

การอธิษฐาน ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน นั้น โดยหลักการแล้วจะสอดคล้องกับ 1 ซามูเอล 15:22 การอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน นั้นเป็นการแสดงออกที่สูงที่สุดใน การนอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรง นอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้า เหนือกว่า การถวายเครื่องบูชา บน ไม้กางเขน พระองค์ทรงอธิษฐาน อย่างร้อนรนเพื่อจะได้เข้าใจว่า

น้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นอย่างไร พระองค์ ไม่ได้ตรัสว่าเราจะ ตรึงกางเขน หรือเราจะดื่มจอกนั้นให้ได้ พระองค์เพียงแต่นอบน้อมต่อคำบัญชา เท่านั้น โดย พระองค์ตรัสว่า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ ข้าพเจ้าไม่ต้องขึ้นบนไม้กางเขน ณ ที่นี้ไม่มีความเห็นของ พระองค์ เอง จากนั้น พระองค์ก็ตรัสว่า ขอให้เป็นไปตามน้ำ พระทัยของพระองค์ (มธ.26:39)

เพราะว่า น้ำพระทัยของพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เด็ดขาด ส่วนจอก (ก็คือการตรึงกางเขน) ไม่ใช่เป็น สิ่งที่เด็ดขาด ถ้าหาก น้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ต้องการให้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ถูกตรึงตายบนกางเขน โดยหลักการแล้ว พระเยซู ก็คงไม่จำเป็นต้อง ตรึงกางเขน

ในขณะที่ องค์พระผู้เป็นเจ้า ยังไม่เข้าใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น “จอก” และ “น้ำพระทัยของพระเจ้า” นั้นเป็น สองเรื่องที่แยกจากกัน แต่รอจนกระทั่ง พระองค์ทรงเข้าใจ แล้ว “จอก” นี้ จึงได้กลายเป็น “จอก” ที่ พระบิดา ทรงประทาน ให้กับพระองค์ จอก และน้ำพระทัย จึงได้กลายเป็นสิ่งเดียวกัน น้ำพระทัยนั้นก็คือ ตัวแทนของอำนาจ

ฉะนั้น ผู้ที่นอบน้อม เนื่องจากเข้าใจใน น้ำพระทัยของพระเจ้า ก็คือ นอบน้อมต่ออำนาจ แต่ถ้าหากว่า ไม่อธิษฐาน ก็ไม่มีใจ ที่จะมา เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วจะนอบน้อม ต่อ อำนาจ ได้อย่างไร?
โดย / Posted by :อำนาจกับการนอบน้อม 7
Time :11/7/2549 11:06:40
เรื่องราวประการแรกที่ผู้ทำงานควรจะเรียนรู้ก็คือการนอบน้อมต่ออำนาจ
ฐานะของเราทั้งหลายนั้นด้านหนึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์ อีกด้านหนึ่งก็มีมนุษย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราด้วย นอกจากตัวของพระเจ้าแล้ว แม้แต่ตัวของพระเยซูเอง ขณะอยู่บนโลกนี้ก็ยังต้องนอบน้อมต่ออำนาจ เราทั้งหลายควรจะต้องมองเห็นอำนาจในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าที่บ้านหรือที่โรงเรียนล้วนมีอำนาจทั้งนั้น เมื่อท่านเจอกับตำรวจที่อยู่บนถนน ถึงแม้เขาอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ ความรู้ก็สู้ท่านไม่ได้ แต่ท่านต้องมองเห็นว่าเขาเป็นอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น เมื่อพี่น้องชายกลุ่มหนึ่งมาอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้ทันทีเลยว่า จะเรียงลำดับกันอย่างไร ใครควรจะยืนอยู่ในฐานะอะไร ผู้ที่เป็นคนทำงานก็ควรต้องรู้ว่าใครเป็นอำนาจของเขา มีบางคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นอำนาจของเขา เขาไม่เคยนอบน้อมต่อใครเลยสักคน บนตัวของเราทั้งหลายนั้นไม่ควรจะมีความผิดถูก หรือความดีและชั่ว ไม่ว่าจะไปถึงที่ใดก็ตามควรจะต้องรู้ว่าใครคืออำนาจ ถ้าหากท่านรู้ว่าผู้ที่ควรนอบน้อมนั้นคือผู้ใด ท่านก็จะรู้โดยปริยายว่าควรจะยืนอยู่ในฐานะใดในพระกาย ท่านจะยืนอยู่ในฐานะที่ถูกต้องของตัวเอง แต่ว่าวันนี้มีคริสเตียนมากมาย แม้แต่ทัศนะของความนอบน้อมก็ยังไม่มีเลย ดังนั้นทุกสิ่งก็เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ไม่ได้รักษาฐานะของตัวเองไว้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่ทำงานจะต้องเรียนรู้ และก็เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานด้วย
โดย / Posted by :อำนาจกับการนอบน้อม
Time :11/7/2549 11:15:30
ต้องการซื้อ หนังสือ ติดต่อได้ที่ 027465778-9
โดย / Posted by :ต้องการซื้อ หนังสือ ติดต่อได้ที่ 027465778-9
Time :11/7/2549 11:19:06


ถ่อมใจรับพระคำของพระองค์ ให้พระคำของพระองค์เติบโตอย่างสวยงามในจิตวิญญาณของเรา...

และนำมาซึ่งการเกิดผลมากมาย .... ตามน้ำพระทัยพระองค์ พระเจ้าอวยพระพรนะคะ
โดย / Posted by :ต้นหญ้า
Time :11/11/2549 13:41:16
ขัอเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว-จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ฯลฯ
แต่ถ้าอยากเป็นเอกเป็นต้น อยากเป็นผู้นำต้องนอบน้อมถ่อมตัว ต้องปรนนิบัติผู้อื่น พระเจ้าก็จะยกชูผู้นั้น
โดย / Posted by :สส
Time :11/12/2549 10:28:09
พระเยซูให้บทเรียนต่อสาวกว่าต้องถ่อมตัวถืงที่สุดพระเจ้า
ก็จะยกชูผู้นั้น
เรื่องการนอบน้อมนั้น เป็นการนอบน้อมต่อพระเจ้า
มีผู้แสวงหาผลประโยชน์มากมายหากินกับประโยคนี้
หากินกับความศรัทธาไม่สงสัยใดๆ กลายเป็นช่องว่างให้กับ
หมาป่าในคราบหนังแกะ
สร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง กับญาติพี่น้อง
ฉะนั้นจงเป็นผู้มีสติปัญญา จงฉลาดเหมือนงู จงอ่อนสุภาพเหมือนนกพิลาป จงเรียนแบบอยางพระเยซู
อย่ายึดมนุษย์คนหนึ่งคนใดเป็นแบบอย่าง เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนบาป ละโมบทั้งสิ้น
โดย / Posted by :ไม่มีใครชอบธรรม
Time :11/11/2550 21:22:34
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com