Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่
(Reader : 3368)
ขอบคุณพระเจ้า ที่ผมได้รับความรอดจากพระองค์ อดีตผมเป็นคนพุทธ และเป็นคนบาป ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความงามและมีเสน่ห์ และที่สำคัญเธอมีพระเจ้า ผมขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ส่งเธอมาในชีวิตผม และเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างสิ้นเชิง เธอได้หนุนใจผมให้อ่านพระคัมภีร์ และชวนผมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และพี่สาวของเธอก็หนุนใจให้ผมรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและอดทนหนุนใจผมอยู่ถึง 5 ปี ซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยชวนให้เธอมาเป็นพุทธ แต่เธอได้ปฎิเสธอย่างมาดมั่น จนทำให้ผมมาทบทวนดูแล้วว่าถ้าผมต้องการที่จะมีสันติสุขในครอบครัว เนื่องจากผมมีลูกกับเธอ 2 คนและเป็นหญิงซึ่งน่ารักทั้งคู่ และด้วยความต้องการที่จะให้ครอบครัวอบอุ่นและมีสันติสุขผมจึงได้ตัดสินใจเมื่อ 12 กรกฎาคม 2006 ไปที่อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนศาสนาจากพุทธ เป็นคริสต์ และศึกษาเรื่องความรอดจาก อ.จ.ที่โบสถ์และรับบัสติศมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2006 และมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน ไม่มีสิ่งลามกอยู่ในจิตใจ จนมาเมื่อเดือนกลางเดือนมิถุนายน 2007 พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากมาย พระองค์ทรงเมตตากับผมมากมาย พระองค์ทรงชำระความสกปรกซึ่งชีวิตผมเปรียบดังขยะที่เน่าเหม็น แต่พระองค์ไม่มีความรังเกียติความเน่าเหม็นของผม พระองค์ทรงยื่นพระกร ชำระชีวิตของผมจนเป็นคนบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงมีแผนการที่จะนำชีวิตของผมให้เป็นไปตามการทรงนำของพระองค์ และเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์อนุญาตให้เกิดการทดลองเหมือนกับชีวิตของโยบ แต่พระองค์ทรงไม่ให้เกินกว่าที่ผมจะทนได้ เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างผมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ของผมและได้ตั้งชื่อผมไว้แล้ว และทรงนำชีวิตผมอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ ทรงให้ผมได้เรียนพระวจนะที่มีชีวิต พระคำที่เป็นความจริง และพระธรรมที่จะต้องทำตาม และทรงต้องการให้ผมทำตามน้ำพระทัยใน พระธรรมยอห์น15:16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน และผมได้ถวายมอบชีวิตของผมกับพระองค์ เพราะร่างกายนี้เป็นของพระองค์ และสรรพสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นสรรพสิ่งที่ชั่วคราว ไม่อาจที่จะนำขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้ และผมเป็นคริสตจักรของพระองค์ พระองค์มีความรักมากมายกับทุกคนพระองค์ทรงอภัยให้กับทุกคนที่สารภาพบาปกับพระองค์และยอมให้พระองค์นั่งอยู่ในหัวใจของคุณ สุดท้ายนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องใน พระธรรม1ยอห์น5:18-21เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา เราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย และเราทั้งหลายรู้ว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานสติปัญญาให้เรา เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้ และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ อาเมน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน จากคนที่ยอมสารภาพบาปต่อพระเจ้า
โดย / Posted by : adisakTime : 12/12/2007 12:36:29 PM
แน่นอนว่าพระเจ้าองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระองค์แต่ผู้เดียวที่บอกสิ่งแรกเดิมที่เคยเกิดขึ้น และสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดในอนาคต ไม่มี...ไม่มีเลย แม้สักสิ่งเดียวที่เกินกำลังของพระองค์ พระเจ้าผู้เป็นผู้เริ่มต้น และเป็นผู้สุดท้าย พระนามที่พระองค์ได้ตรัสเองต่อโมเซ ว่าพระองค์นั่นแหละที่ทรงพระนามว่า "ยะโฮวา" หมายถึง เราเป็น ซึ่งเราเป็น (พระองค์จะทรงเป็นอะไร อย่างไร แบบใหน เมื่อไหร่ ก็ได้ เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ) พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัย สำหรับคนที่กลับใจ หันเสียจากทางชั่ว ประพฤติตามมรรคาแห่งกฎหมายของพระเจ้าองค์บรมหิศรแห่งเอกภพ และแสวงหาพระองค์
โดย / Posted by :นิรนาม
Time :5/17/2008 1:31:20 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com