Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ฐานของคริสตจักร กับ "วิทเนส ลี"
(Reader : 5850)
ถ้าคริสตจักรของเราตั้งอยู่บนฐานที่ถูกต้อง คือฐานของท้องถิ่น แต่ไม่รับคำสอนของ "วิทเนส ลี" เราจะเป็นคริสตจักรไหม?
โดย / Posted by : สงสัยจริงๆ นะTime : 3/12/2550 15:49:48
1.ฐานของหลักความจริงที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ เรากระทำถูกต้องหรือไม่
2.ฐานของภูมิศาสตร์หรือฐานของที่ตั้งหรือฐานของท้องถิ่น
ถูกต้องหรือไม่ถ้าชื่อไม่ตรงกับท้องถิ่นก็ไม่ต่างจากชุม
ชนยิศราเอลในสหรัฐอเมริกาตั้งเขตแดนตัวเองขึ้นเป็น
ประเทศยิศราเอลในusa.มีชนชาติยิวแต่เขตแดนผิดอาจเป็นขบถในประเทศนั้นได้
3.ฐานวิญญาณถูกต้องหรือไม่ การปรนนิบัติเพื่อพระเจ้า
หรือตัวเอง เกียรติยศ เงินทอง ชื่อเสียงเป็นของใคร
พระเจ้าที่ลับลี้จะสำแดงอย่างไร
สรุปพี่น้องวิทเนสลี เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ มา เป็นผู้ฟื้นฟูหลักความจริงมากมายในพระคัมภีร์ซึงเป็น
หลักความจริงหรือหลักคำสอนของพระเจ้าไม่ใช่ของวิทเนสลี
พี่น้องลีเป็นผู้เปิดเผยออกมา เท่านั้นฟื้นฟูหลักความจริงกลับมา ถ้าคริสจักรเราตั้งอยู่บนฐานที่ถูกต้องก็ต้อง
ยอมรับพี่น้องวิทเนสลี
โดย / Posted by :คริสเตียน
Time :21/3/2551 8:31:48
โอ้.....พระเยซู
โดย / Posted by :ลูกแกะ
Time :27/5/2551 10:45:18
ถ้อยคำที่ฆามาลิเอลกล่าวไว้ใน กจ.5:38-39 นั้น จัดว่าดีทีเดียว "อย่าไปทำอะไรแก่คนพวกนี้เลย ปล่อยเขาไปเถิด เพราะว่าถ้าข้อหารือหรือการกระทำนี้เป็นมาจากมนุษย์ ก็จะถูกทำลายไปเอง แต่ถ้าเป็นมาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้ มิฉะนั้นจะปรากฏว่าท่านเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้า"

ถ้าการฟื้นฟูนี้ไม่ใช่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็สมควรที่จะถูกล้มล้าง ถ้านี่ไม่ใช่การฟื้นฟูก็ปล่อยให้มันจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิคเถิด

แต่ถ้านี่เป็นการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่ต่อต้านก็ต้องระวังให้ดี เพราะเขาจะต้องอับอาย เขาไม่มีทางเอาชนะพยานนี้ได้ เขายิ่งพยายามรั้งไว้ พยานนี้ก็จะยิ่งลุกขึ้นมา ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรก็เป็นพยานถึงเรื่องนี้
โดย / Posted by :เยเนซิศ ตอนที่ 105 หน้า 1423
Time :24/10/2551 9:58:06

บางคนอ้างถึงหลักข้อเชื่อบางส่วนในพระคัมภีร์ ซึ่งก็เหมือนกับรองเท้าคู่หนึ่งที่มีความยาวเพียงสองนิ้ว ท่านจะตัดเท้าของตัวเองให้พอดีกับรองเท้าเล็กๆ คู่นั้น หรือท่านจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้พอดีกับเท้าของท่าน?

เราต้องไม่ลดนิมิตให้พอดีกับรองเท้า แต่เราต้องโยนรองเท้าเก่าๆ เหล่านั้นทิ้งไปแล้วรับเอาพระคำที่บริสุทธิ์แห่งพระคัมภีร์

ให้คริสเตียนทั้งหลายมาต่อต้านเราเถิด ในที่สุดเราจะเห็นว่าผลลัพธ์เป็นเช่นใด

ไม่ช้าก็เร็ว ศัตรูจะไม่เพียงพ่ายแพ้และถูกสยบเท่านั้น แต่มันจะยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไขอีกด้วย

พระเจ้าทรงนำพาเราอยู่ในชัยชนะ หลักความจริงก็คือหลักความจริง
โดย / Posted by :หน้า 1430
Time :24/10/2551 10:08:54

มีแขนงพาดข้ามกำแพง

กิ่งเหล่านี้ยังแตกแขนงแผ่กิ่งก้านข้ามกำแพงออกไป ยนซ.49:22

ซึ่งก็คือให้พระคริสต์แผ่ขยายข้ามสิ่งกีดขวางทั้งปวง ให้พระองค์ได้สำแดงใหญ่ขึ้นในสภาพการณ์ทุกอย่างนั่นเอง

แม้แต่ป้อมปราการอันแข็งแกร่งก็ไม่อาจจำกัดการแผ่กิ่งก้านนี้ได้ ปีแล้วปีเล่า ทศวรรษแล้วทศวรรษเล่า ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า บรรดาผู้ต่อต้านและศัตรูได้ตั้งกำแพงขึ้นมากมาย เพื่อจะจำกัดการบังเกิดผลของคริสตจักร แต่แขนงเหล่านี้ก็สามารถพาดข้ามกำแพงไปได้ทุกครั้ง

สรรเสริญพระเจ้า

โดย / Posted by :หลักความจริง
Time :24/10/2551 10:20:03
ศัตรูพยายามตลอดเวลาที่จะตั้งกำแพงขึ้นมาจำกัดการบังเกิดผล

แต่วันนี้การบังเกิดผลก็ยังคงพบเห็นได้ทั่วโลก (ยิ่งเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วด้วยซ้ำไป) ไม่มีใครสามารถสร้างกำแพงล้อมเอาไว้ได้ ต่อให้มีคนสร้างกำแพงสูงเท่าไร แขนงเหล่านี้ก็ยังคงพาดข้ามไปได้

กำแพงที่สร้างยื่งสูงเท่าไร แขนงก็จะพาดข้ามออกไปได้เร็วเท่านั้น
โดย / Posted by :อาเมน
Time :24/10/2551 10:33:28

"ดูเปาโลเถิด ลองอ่านหนังสือกิจการอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเหล่าอัครทูตจะไปที่ไหน ชาวยิวที่ต่อต้านก็ตามไปก่อกวนทุกครั้งไป"
โดย / Posted by :บรรดาผู้ต่อต้านกำลังเสียเวลาเปล่าๆ
Time :24/10/2551 10:39:40
แหม คุณ "แจมด้วยคน" นี่ทำเอาห้องสนทนาร้อนเลยครับ ดูเหมือนว่าคุณคงจะรู้จักคนที่ชื่อ "มานะ แจ้งมุข" ด้วยสินะครับ
ผมคงต้องขออนุญาตลบข้อความส่วนที่ทำให้ร้อนออกไปนะครับ

ประเด็นคือ ถึงอย่างไร ในพระคัมภีร์ก็ระบุอย่างชัดเจนถึงความเป็นหนึ่งของบรรดากลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมาซึ่งอยู่ในฐานะของพระกายของพระคริสต์ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้

และในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้เรียกกลุ่มชนที่ประชุมกันตามเมืองต่างๆ ด้วยชื่ออื่นอย่างที่คริสเตียนทุกวันนี้กระทำกัน เพียงแต่ขยายความว่าคริสตจักรที่มีหนึ่งเดียวนี้ อยู่ที่เมืองใดๆ เท่านั้น เช่น คริสตจักรที่อยู่ในท้องถิ่นของเมืองอันติโอเกีย (กจ.13:1 - ในข้อนี้ถ้ารู้ภาษากรีกจะดีมากเลยครับ เพราะเขาระบุคำว่า local เอาไว้ด้วย), คริสตจักรที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม, ฯลฯ ไม่มีคำขยายความพิเศษอย่างที่หลายแห่งกระทำกันอยู่ในเวลานี้ ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในพระคำของพระเจ้า และเรารู้ว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งแห่งพระกาย นอกเหนือจากความเที่ยงแท้ของความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นอันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ส่วนพี่น้องวิทเนสลี เราก็รู้ดีว่าการเปิดเผยที่ท่านได้รับมานั้นเป็นการเปิดเผยที่หาไม่ได้ในยุคนี้
ไม่งั้นผมก็อยากให้คุณ "แจมด้วยคน" ช่วยอธิบาย รม.1:3-4 หรือเรื่องคันประทีปทองคำ, หรือพระวิญญาณทั้งเจ็ด, หรือ "ยังไม่มีพระวิญญาณนั้น" ใน ยฮ.7:39 ฯลฯ ให้ผมรู้หน่อยว่าคุณเข้าใจว่าอย่างไร หรือ "คนฝ่ายวิญญาณที่เห็นชัดกว่า" ที่คุณว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร

ตามพยานของพี่น้องวิทเนสลี ท่านอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงๆ จังๆ และดำเนินชีวิตในวิญญาณทุกวันกว่า 70 ปี ไม่ทราบว่าพวกเราจะมีใครอายุถึงขนาดนั้นหรือยัง เราไม่ได้เห็นแก่หน้าท่านหรือหน้าใคร แต่วิญญาณของเราเห็นพ้องกับสิ่งที่ท่านเห็น เหมือนกับที่เห็นพ้องกับหลายเรื่องที่ Austin Sparks มองเห็น (แน่นอน หลายเรื่องนี้ที่เราเห็นด้วย ย่อมไม่รวมถึงเรื่องที่ทำให้ Sparks สูญเสียการชโลมของพระวิญญาณไป)

พี่น้องวิทเนส ลี อาจไม่ใช่คนเดียวที่มีการเปิดเผย แต่ที่แน่ๆ คือพี่น้องท่านนี้อยู่ในความเป็นหนึ่งแห่งพระกาย ถ้าคุณ "แจมด้วยคน" ก็อยู่ในความเป็นหนึ่งนี้ คุณก็น่าจะยอมรับพี่น้องของเรา เหมือนกับที่ยอมรับคนอื่นๆ ที่เขาอยู่ในความเป็นหนึ่งนี้ด้วย ใช่ไหมครับ
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :5/3/2553 10:07:04
แถมอีกนิด คุณ "แจมด้วยคน" น่าจะไปฟังรายการวิทยุของ Christian Research Institute ตอนล่าสุดที่กล่าวถึงวิทเนสลี และคริสตจักรท้องถิ่นสักนิดหนึ่งนะครับ
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :5/3/2553 10:09:32
กลุ่ม Christian Research Institute และกลุ่มคริสเตียนทั่วๆไปนั้น ไม่ว่าในไทยหรือทั่วโลก เป็นแค่ระดับคริสเตียนธรรมดา รู้สัจธรรมฝ่ายวิญญานน้อยเอามากๆ รู้แค่ระดับ fundamental doctrine of Christ(เฮ็บราย 5.12) และปฏิบัติการงานและกิจกรรมทั้งหลายของศาสนาคริสต์ ตามความคิดเห็น ตามทัศนะของตนหรือของกลุ่มตนเอง ส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นฝ่ายจิต(soulical) เป็นฝ่ายความคิดของสมองฝ่ายธรรมชาติ(intellectual) มิใช่ฝ่ายวิญญาน(spiritual) ไม่รู้เรื่องฝ่ายวิญญาน หรือเรื่องฝ่ายชีวิต เขาจึงไม่เข้าใจสัจธรรมที่คนฝ่ายวิญญานปลดปล่อยออกมาตั้งแต่ก่อนสมัยของ the Brethren เรื่อยมาจนถึงสมัยของ Zinzendorf สมัยของJohn Nelson Darby สมัยของTheodore Austin Sparks, watchman Nee ,Ruth Colleen Cheng จนปัจจุบัน เมื่อเขาทบทวนดูสัจธรรมต่างๆอย่างละเอียดและลึกซึ้งในพระคัมภีร์ ก็พบว่าพวกตนรู้แค่หางอึ่ง และไปตราหน้ากลุ่มคนที่เขารู้ลึกซึ้งว่าเป็นมิจฉาลัทธิ ก็เลยออกมายอมรับผิด ก็แค่นี้เอง ไม่มีอะไร JDK ไม่จำต้องเสียเวลาไปฟังคนเหล่านี้แถลง ก็เข้าใจและมองเห็นแทบหมดแล้ว
เรื่องของพี่น้องwitness Lee นั้น ในการฟื้นฟูที่จีน พระเจ้าวางพี่น้องนีเป็นเบอร์หนึ่งในการปลดปล่อยข่าวสาร พี่น้องหลี่ฉางโซ่ว อาจเป็นเบอร์ 2 หรือเบอร์ 3 ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาร่วมงานด้วย การมองเห็นฝ่ายวิญญานไม่แจ่มชัดเหมือนพี่น้องนี เพราะฉะนั้นอย่ารับทั้งหมด พี่น้องหลี่บอกว่าสนทนาเรื่องฐานคริสตจักรกับSparks กว่า 20 ครั้งๆละหลายชั่วโมง ที่sparks ไม่รับเพราะมีอคติ เมื่อฟังพี่น้องหลี่พูดอย่างนี้แล้ว ขอบอกเลยว่าที่ไม่รับว่าเป็นสัจธรรม เพราะมันไม่ใช่ จะให้รับได้อย่างไร การมองเห็นฝ่ายวิญญานของsparks นั้น ใครที่อ่านหนังสือและบทความของเขามาตลอดจะพบว่าคมชัดฝ่ายวิญญานมาก หาที่ผิดเพี้ยนแทบจะไม่มีเลย ถูกต้องและชัดเจน ของประทานด้านนี้ ต้องยอมรับว่าSparks สุกใสมากในการมองเห็นฝ่ายวิญญาน โดยเฉพาะหลักการฝ่ายวิญญาน ได้ติดตามอ่านมาตั้งแต่ค.ศ.1975 ด้านนี้เหนือกว่าพี่น้องหลี่มาก ใครที่เชื่อการปลดปล่อยสัจธรรมออกมาของผู้นำหมด ก็ควรไปอ่านหนังสือSpiritual Man ของพี่น้องนีให้จบเล่มก่อนจะดีมาก
ปี1994 เดือน2 วันที่ 20 พี่น้องหลี่ปลดปล่อยข่าวสารเรื่อง มนุษย์พระเจ้า ออกมา แล้วเป็นอย่างไร ก็รู้ๆอยู่ไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อย ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นฝ่ายจิต อะไรเป็นมาจากวิญญาน
โดย / Posted by :JDK
Time :4/6/2553 1:03:33
ไม่รู้จักมานะ แจ้งมุข ไม่รู้จักพี่น้องจรัสพงศ์ แจมด้วยคน หรือ Jamduaykone หรือ JDK เป็นคนเดียวกัน แสวงหาสัจธรรมที่ถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้ามาตลอด ตั้งแต่สัจธรรมเบื้องต้นจนถึงสัจธรรมขั้นสูง เอาไว้วันหลังจะพูดให้ฟังว่า คันประทีปทองคำ ก็ดี พลับพลา ก็ดี วิสุทธืสถาน มหาปุโรหิตตามแบบอย่างของมัลคีเซเด็ค ก็ดี(เฮ็บราย5.9-11) หมายถึงอะไรในชีวิตฝ่ายวิญญานของเรา เพื่อเราจะร่วมแสวงหาด้วยกันบนที่สูงฝ่ายวิญญาน และenjoyหิมะบนยอดเขาสูง พระพรที่ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยกัน
โดย / Posted by :แจมด้วยคน
Time :4/6/2553 1:19:20
เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว มีชีวิตของพระเจ้า นี่คือสถานะที่แท้จริงของเรา ไม่อยากใช้คำว่าคริสเตียนเพราะ
1.เป็นคำที่คนนอกใช้เรียกพวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในสมัยยุคท่านเปาโลและเรื่อยมาว่า ไอ้พวกพระคริสต์(Christianos)
2.ปัจจุบันคริสเตียน 90กว่าเปอร์เซนต์ เป็นคริสตศาสนิกชนของศาสนาคริสต์ ไม่ใช่คนที่บังเกิดใหม่ ไม่ใช่สาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นแค่คนที่ถือพระเยซู เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับศาสนาต่างๆของโลก(ซาตานมันโคตรเก่งเลย ที่ดึงเรื่องพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายสวรรค์ เป็นฝ่ายวิญญาน ให้มาเป็นเรื่องศาสนาของโลก เป็นเรื่องฝ่ายจิต ฝ่ายความคิด ฝ่ายธรรมชาติของมนุษย์ไปเสีย ผู้เชื่อมากมายมหาศาลที่หูหนวกตาบอดฝ่ายวิญญาน เป็นฝ่ายจิตเหมือนชาวโลกที่ไม่ได้บังเกิดใหม่
คันประทีปทองคำ หมายถึงพระคริสต์ฝ่ายสวรรค์ที่ส่องสว่าง ส่องอยู่ในวิสุทธิสถาน หมายถึงในสภาพฝ่ายวิญญาน มิใช่สภาพฝ่ายธรรมชาติเหมือนที่ลานพลับพลาชั้นนอก ที่นั่นดวงอาทิตย์ฝ่ายธรรมชาติส่องอยู่มีความร้อนมีเหงื่อไคล มีฝุ่น มีเสียงดัง วุ่นวายด้วยการงาน มีกลิ่น มีคนเยอะ แต่ในวิสุทธิสถานเงียบสงบ เป็นขอบข่ายฝ่ายวิญญาน เป็นฝ่ายสวรรค์ตามระเบียบ กฎเกณฑ์และหลักการของสวรรค์ ผู้เชื่อถ้าไม่มีพระคริสต์ที่แท้จริง ไม่สามารถส่องสว่างได้ ได้แต่แสดงออกตามมรรยาทและจริยธรรมของโลกเช่นนักบวชในศาสนาต่างๆของโลก คือยังเป็น natural man เหมือนมนุษย์ทั่วไป ชีวิตฝ่ายวิญญานยังไม่เติบโตพอ จะสังเกตว่าคันประทีปทองคำนี้ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ มิใช่ทองคำธรรมดา ตามหลักการของสวรรค์ทองคำธรรมดาจะนำมาเป็นคันประทีปไม่ได้ พระเจ้าไม่เอา ต่ถ้าทองคำธรรมดาถูกหลอม ถูกต้มด้วยความร้อนจนมลทินต่างๆ(Impurities) ตะกอนทั้งหลายหลุดออกไปจนหมด ก็จะเปลี่ยนเป็นทองคำบริสุทธิ์ หรือทองคำนพคุณ พระเจ้าจึงจะยอมรับให้เอามาทุบเป็นคันประทีปได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมอบตนเองให้พระเจ้าหลบ่อหลอมเราและทุบเราด้วยหลักการของกางเขน หลักการของบุบสลายชีวิตฝ่ายจิต เราจึงสามารถเป็นทองคำบริสุทธิ์เอามาใส่น้ำมันฝ่ายสวรรค์(พระวิญญานบริสุทธิ์) ส่องสว่างไฟและแสงสว่างฝ่ายสวรรค์ได้ (ไฟที่จุดใส่คันประทีป มาจากสวรรค์ มิใช่ไฟอะไรก็ได้ตามที่ลูก 2 คนของอาโรนคิด จึงถูกไฟพระเจ้าเผาผลาญเสียชีวิต เพราะไม่รู้จักพระเจ้า ไม่รู้เรื่องหลักการฝ่ายวิญญาน ทำไปเรื่อยเปื่อย(Lawlessness)ตามใจ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ปัจจุบันคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าตนเองสามารถเป็นคันประทีปได้ แท้จริงไม่ใช่ เป็นได้แต่เป็นมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติที่สำแดงจริยธรรมของตนออกมา แต่มิใช่สำแดงธาตแท้และชีวิตของพระคริสต์ที่ได้มาเพราะผ่านความตาย ความอับอาย ความอดสู ความทุกข์ยากที่ประสบบนกระบวนการกางเขน พอเข้าใจไหมครับ ขอใรทุกคนได้เป็นคันประทีปทองคำบริสูทธิ์ที่มีเชื้อเพลิงเป็นพระวิญญานของพระเจ้าและเปล่งแสงฝ่ายสวรรค์ออกมานะครับ นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการ
โดย / Posted by :Jdk
Time :6/6/2553 0:20:07
วิทเนส ลี กับท่านวอชแมน นี ไม่ได้แตกแยกกัน แต่ท่านวอชแมนนี ไม่ยอมหนีออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขอร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องที่นั่น และบอกให้ท่าน วิทเนสลี ออกไปขยายงานด้านนอก หากท่านถูกจับและต้องพลีชีพก็ยอม และให้ท่านวิทเนสลี ขยายงานต่อไป
กลุ่มซอย 36 กับซอย103 ไม่ได้แตกแยกกัน แต่ขยายที่ประชุมออกไปหลายแห่ง มากขึ้น ที่แตกแยกคือกลุ่มสายธาร ที่คิดว่าตนเองอยู่ในกระแสธารของพระวิญญานบริสุทธิ์ และเห็นด้วยกับข่าวสารเรื่องมนุษย์พระเจ้า ที่ท่านวิทเนสลี ปลดปล่อยออกมาเมื่อ 20-2-1994 จึงแยกตัวออกไป พี่น้องที่ไม่รับ ก็ยังอยู่ที่เดิม แต่ความจริงคือทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในกระแสธารของพระวิญญานบริสุทธิ์ทั้งคู่ และไม่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาน มีแต่ความรู้หลักธรรมที่ถูกก็มี ที่ผิดก็มี
โดย / Posted by :แจมด้วยคน
Time :19/6/2553 23:32:03
อยู่ในวิญญาณแล้วทำไมไม่มีความรักของพระคริสต์เลยล่ะครับเถียงกันให้วุ่นวายใจไปทำไม
โดย / Posted by :ปอม
Time :23/8/2554 9:26:00
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com