Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
คริสเตียนในการฟื้นฟู-Christian in Lord recovery
(Reader : 21240)
คริสเตียนในการฟื้นฟู ต่างกับศาสนาคริสต์ไหม? ถ้าต่างกัน แล้วต่างกันตรงไหน? ถ้ามีคนถามเราว่าเราเป็นคริสเตียนโบสถ์ไหน เราควรจะตอบเขาว่าอย่างไร? แล้วเราควรเรียกพวกเราว่าอะไร? เป็น "ผู้เชื่อ" หรือว่า "คริสเตียน" เหมือนพวกเค้า


แล้วเรามีภาคปฏิบัติอย่างไรบ้าง? ต่างหรือเหมือนกับเค้าอย่างไรบ้าง
โดย / Posted by : คริสเตียนTime : 3/12/2550 10:23:05
นี่เป็นคำถามที่ตอบให้สั้นไม่ได้เลย

ตอบทีละส่วนก็แล้วกันนะครับ

คำว่า "คริสเตียน" ถูกบันทึกไว้ใน กจ.11:26 ผู้เชื่อในสมัยนั้นได้รับการขนานนามว่า "คริสเตียน" ในเชิงดูหมิ่นและล้อเลียน ดังนั้นนี่จึงเป็นชื่อที่น่าอัปยศ และแสดงว่า ผู้เชื่อในสมัยนั้นได้เป็นพยานที่เข้มแข็งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจนทำให้พวกเขาแตกต่างและพิเศษในสายตาของผู้ที่ไม่เชื่อ

ส่วนคำว่า "ศาสนาคริสต์ (Christianity)" นั้นไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เลย

ในขณะที่คำว่า "religious" และ "religion" ใน ยก.1:26-27 ถ้าเราดูจากคำอธิบายในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูก็จะเห็นว่า คำนี้ไม่ได้หมายถึงศาสนาที่นับถือพระคริสต์เป็นศาสดาซะทีเดียว แต่จะชี้ถึงศาสนายิวที่พวกฟาริซายและพวกธรรมาจารย์นับถือ แล้วเอาไปปนกับความเชื่อเกี่ยวกับพระคริสต์เสียมากกว่า

ยิ่งใน กซ.2:18 ด้วยแล้ว คำว่า "religion" ในภาษากรีกนี่ถูกใช้ในเชิงลบเลย

มีจุดที่น่าสังเกตเกี่ยวกับศาสนาอยู่อย่างหนึ่ง แม้ว่าศาสนายิวจะถูกก่อตั้งโดยมีพื้นฐานมาจากพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ ทว่าต่อมาก็ถูกปะปนด้วยประเพณีและคำสอนของมนุษย์ ดังที่เราจะเห็นตัวอย่างได้จาก มธ.15:1-9 โดยเฉพาะในข้อ 6 ได้บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า ประเพณีของมนุษย์เป็นสิ่งที่ำทำให้พระคำของพระเจ้าสูญเสียประสิทธิภาพและอำนาจ

ถ้าความเข้าใจของคุณที่มีต่อคำว่า "ศาสนาคริสต์" แค่หมายถึงคนที่เชื่อและนอบน้อมต่อพระคริสต์และคำสอนของพระองค์ในพระคัมภีร์ แค่นี้ก็พอทนใช้ได้ แต่ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มักจะเอาประเพณีของมนุษย์มาปะปนกับพระคำของพระเจ้า ไม่ต่างอะไรกับพวกฟาริซายและพวกธรรมาจารย์

ตัวอย่างง่ายๆ ก็อย่างเช่น การอ้างว่าวันประสูติของพระคริสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม แล้วเฉลิมฉลองกันในวันนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และยังมีต้นตอที่มาจากประเพณีของมนุษย์ กระทั่งมาจากความเชื่อในเทพเจ้าของโรมัน

พี่้้น้องวิทเนส ลี เคยให้คำนิยามของ "ศาสนา (คริสต์)" เอาไว้ว่า ศาสนาคือการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระเจ้า (และเพื่อพระคริสต์) โดยปราศจากตัวของพระคริสต์เอง

ศาสนายิวก็ค้นหาและเฝ้าหวังพระคริสต์ (พระมาซีฮา) ทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระคริสต์ แต่เมื่อพระคริสต์มาอยู่ตรงหน้าพวกเขาจริงๆ พวกเขาก็ถูกบดบังจากคำสอนของมนุษย์และประเพณีของมนุษย์ สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการฆ่าพระคริสต์

ส่วนคริสเตียนคือคนของพระคริสต์ คล้ายกับการเติม -ian เข้าไปข้างท้ายเพื่อจะเปลี่ยนหน้าที่ของคำนาม เช่น russia (ประเทศรัสเซีย) กลายเป็น russian (ชาวรัสเซีย) เพราะฉะนั้นถ้าว่าตามรูปศัพท์ คริสเตียน (Christian) ก็คือชาวคริสต์นั่นเอง มาจากการเติม -ian เข้าไปท้ายคำว่าพระคริสต์ (Christ) ไม่ใช่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เป็นผู้ที่เชื่อและนอบน้อมต่อพระคริสต์และคำสอนของพระองค์ในพระคัมภีร์ กระทั่งถูกก่อรูปด้วยพระคริสต์, เป็นหนึ่งกับพระคริสต์, และสมควรที่จะเหมือนกับพระคริสต์ในด้านของชีวิต, เนื้อแท้, การดำเนินชีวิต, การสำแดงออก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้อื่นมากราบไหว้นมัสการเหมือนกับพระคริสต์

แล้วคุณอยากเป็นคริสเตียนอย่างนี้ หรือเป็นแค่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในเชิงประเพณีล่ะ?
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :3/12/2550 13:58:26
ทุกอย่างเราต้องเน้นตามพระคัมภีร์เป็นหลัก แต่ไม่ได้นำส่วนใด ส่วนหนึ่งเท่านั้นมาเน้น แล้วตั้งเป็นคณะของเรา เช่น เน้น รักษาโรคอย่างเดียว หรือ เน้น รับบัพติศมา อย่างเดียว หรือเน้น วันซะบาโตอย่างเดียว

ดังคำกล่าว คำหนึ่ง ว่า เมื่อเราเกิดมาเป็นคน เราก็ต้องเป็นคริสเตียน เมื่อเป็นคริสเตียน ก็ต้องเป็นคริสเตียนในการฟื้นฟู

คือ จะเป็นคริสเตียนทั้งทีแล้ว ก็ต้องให้แน่ใจนะครับ ว่าถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูเสด็จมา พระเจ้าจะได้รับเราไปอยู่ด้วย ไม่ใช่ว่า......มาบอกกับเราว่า "เราไม่รู้จักเจ้า"
โดย / Posted by :ชัวร์ป้าป ครับ
Time :3/12/2550 14:57:14
ขอบคุณครับยาวดี แต่ก็กระจ่างครับสรุปก็คือศาสนาคริสต์นั้นนำเอาประเภณีและคำสอนของมนุษย์ใส่เข้าไปด้วย ทำเพื่อพระคริสแต่ไม่มีพระคริสต์ซะเอง ส่านคริสเตียนนั้น ไม่ใช่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เป็นผู้ที่เชื่อและนอบน้อมต่อพระคริสต์และคำสอนของพระองค์ในพระคัมภีร์ กระทั่งถูกก่อรูปด้วยพระคริสต์, เป็นหนึ่งกับพระคริสต์, และสมควรที่จะเหมือนกับพระคริสต์ในด้านของชีวิต, เนื้อแท้, การดำเนินชีวิต, การสำแดงออก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้อื่นมากราบไหว้นมัสการเหมือนกับพระคริสต์


โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสวสัย
Time :6/12/2550 17:26:49
กระจ่างมั้ย...หายสงสัยเลยจิ...บุตรน้อย

คริ คริ...
โดย / Posted by :win
Time :7/12/2550 10:22:04

อืม เปิดดูในพระคัมภีร์นะ ไม่เห็นมีบอกเลยว่าวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันเกิดของพระเยซูอ่ะ

แล้วเห็นเค้าฉลองเทศกาลคริสมาสกันเพียบ กลายเป็นเหมือนกับว่าเอาวันเกิดของพระเยซูมาหากินอ่ะ เช่น ห้างต่างๆ ก็จัดลดราคา ตามเธค ผับ หรือบาร์ ก็มีผู้หญิงนุ่งสั้น แต่งตัวเป็นซานต้า อะไรประมาณนี้


กลายเป็นเรื่องตกต่ำอย่างสิ้นเชิงอ่ะ ไม่ได้แบ่งแยกบริสุทธิ์เลยแม้แต่น้อย


นี่ มันคือเรื่องอะไรกันไปแล้วเนี่ย !
โดย / Posted by :แง แง
Time :7/12/2550 17:20:58

ตอนกลางคืนใครเคยแหงนหน้าดูท้องฟ้ามั่งครับ

ผมสงสัยอยุเรื่องนะ ทำไมพระเจ้าถึงสร้างเอกภพซะยิ่งใหญ่เลย แต่มีอยู่ที่เดียวที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งไว้ก็คือโลก บางครั้งเมื่อผมมองบนท้องฟ้าแล้วก็อดนึกม่ายได้ว่า " จะมีเอเลี่ยนรึปล่าว " ก็เห็นว่ามนุษย์ชอบทำภาพยนต์เกี่ยวกับเอเลี่ยนกันเยอะอะ แล้วบางทีผมก็เคยนึกนะว่าพระเจ้าคงจะอยู่ในเอกภพนี้แหละ และจะเสด็จมากับกรุงยรูซาเล็มใหม่ด้วยความไวแสง แต่เรื่องนี้ผมได้รับการเปิดเผยแล้วตอนที่ฝึกฝนอนุชน เหลืออยุเรื่องเดียวนี่และ(มนุษย์ต่างดาว) ช่วยตอบหน่อยครับ ?????
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :9/12/2550 15:02:34
คุณบุตรน้อยช่างสงสัยครับ
คำถามของคุณน่าจะไปโพสต์เป็นหัวข้อใหม่นะ คนอื่นจะได้รับประโยชน์ทันทีที่ได้อ่านหัวข้อกระทู้
โดย / Posted by :คนตอบคำถาม
Time :11/12/2550 12:44:39
ok ครับแต่ขอเวลาเป็น วันเสาร์ และอทิตย์นะครับ
โดย / Posted by :คนถามคำถาม???
Time :12/12/2550 19:59:33
อ้าว นึกว่ากระจ่างไปแล้ว

ขี้สงสัยสมชื่อจริงๆ นะเนี่ย

อย่างว่าแหละนะ พระเจ้าทรงเป็นข้อลับลึก เราไม่สามารถเข้าใจได้หมดหรอกนะ อีกอย่างพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ...อย่างพระคำข้อนี้บอกว่า

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณและความสัตย์จริง ยฮ.4:24
โดย / Posted by :win
Time :13/12/2550 9:39:07
เมื่อ ร่างกาย ตายไปแล้ว วิญญาน ของเราจะเป็นเหมือน ผี ที่เขาสร้างภาพยนต์หรือปล่าวครับ(แบบว่าวิญญาณดีหรือวิญญาณชั่ว)

แล้วถ้าพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว พระองค์จะเปิดเผยข้อลับลึกให้กับเราหรือปล่าวครับ

รม.10:12 ผู้ใดที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอด

*แล้วถ้ามีคนหนึ่งก่อนจะตายเขาได้เชื่อพระเจ้าและ ร้องเรียกพระนาม ของพระองค์แล้ว แต่ ยังไม่ได้รับบับติสมา แล้วงี้จะเป็นอย่างไงบ้างครับ*
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :16/12/2550 19:58:48

ตั้งกระทู้ใหม่แล้วครับคุณช่างไม้

http://www.lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=698
โดย / Posted by :คนถามคำถาม???
Time :16/12/2550 20:37:24

ตั้งกระทู้ใหม่แล้วครับคุณช่างไม้

http://www.lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=698
โดย / Posted by :คนถามคำถาม???
Time :16/12/2550 20:37:25
^
^
^
ม่ายมีใครตอบเลย
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :22/12/2550 22:11:39

อือ...พี่น้องท่านใดมีหนังสือ ชีวิตคริสเตียนที่ปรกติ มั่งครับ คือว่าเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ครับ(หน้าที่48-50) แบบว่าอ่านแล้วไม่เกทเลย มึนอย่างกับอ่านพระคัมภีร์เลยครับ พี่น้องท่านใดที่พอมีเวลาว่างช่วยอ่านแล้วเอามาแบ่งบันหน่อยครับ

-แล้วที่งงสุดๆก็ตรงที่พระเจ้าทรง ชำระคนเก่าของเราแล้ว แต่ทำไมพระเจ้าไม่ทรงชำระบาปแห่งนิสัยของเราไปด้วยอะครับ- แล้วเมื่อใหร่พระเจ้าจะทรงเอาบาปแห่งนิสัยออกจากตัวของเราละครับ (เซ็งกับการทำบาปครับ บางทีก็ตั้งใจบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจเลย! เฮอ!...)
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :22/12/2550 22:48:38

ดีใจมากๆ ที่ได้เข้ามาสู่การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ก่อนหน้านั้นอยู่ในองค์การคณะ ไม่มีคำตอบให้กับผมในสิ่งที่ผมอยากรู้

วันนี้รู้สึกว่าแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นคำสอนที่มีพลานามัยเพียงหนึ่งเดียว มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีความเที่ยงแท้

ผมตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความใหม่สด เรามีความเป็นหนึ่ง พี่น้องทั่วโลกมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราพูดในสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าผมจะเดินทางไปถึงคริสตจักรแห่งใดในต่างประเทศ ถึงแม้ภาษา วัฒนธรรม การกินอยู่ของเราจะไม่เหมือนกัน แต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่เรายังพูดพระคริสต์ที่เหมือนกัน เราสามารถเป็นหนึ่งกับพี่น้องของเราได้ทันที เรามีพระกายหนึ่งเดียว มีขนมปังหนึ่งเดียว

วันนี้ผมก็กำลังอยู่ในพระกายหนึ่งเดียวนี้ และกำลังรอการสำเร็จเป็นจริงของกรุงยะรูซาเล็มใหม่

ฮาลีลูยา
โดย / Posted by :Praise the Lord
Time :10/2/2552 10:38:21
อาเมน ขอบคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าก้ได้รับความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดมิได้ ที่ได้เข้ามาในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าที่เลือกสรรเรา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา อาเมน เราได้เห็นกายจริงกายเดียว ปากเดียว วิยญาณเดียว ขอบพระคุณพระเจ้า อาเมน
โดย / Posted by :jubille
Time :27/7/2556 3:59:42
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com