Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
วิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์
(Reader : 4025)
วิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์

ไบเบิ้ลไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์ แต่เนื้อหาที่พูด กลับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ในตัวเอง คือ ไม่มีที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น ตอนอิสยาห์กล่าวว่า ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนทะเล จะมายังอิสราเอล ทะเลตาย มีแร่ธาตุ 25% เป็นโปแตสเซียม ธาตุที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเทียบปัจจุบัน มีราคา มากกว่า 5 ล้านล้าน ที่เดียวกับพื้นที่เช่นนั้น ชนชาติอิสราเอลเอาความรู้จากที่ไหนมา จึงรู้เรื่องนี้ได้ บรรพบุรุษพวกเขา รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ของทะเลตายได้อย่างไร เป็นที่แน่นอนว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ไขแสดงความจริงนี้ ให้ประจักษ์ต่อพวกเขา

เหมือนตอนที่พระเจ้าตรัสว่า เรื่องสถานที่ซึ่งแสงและความมืดอยู่ เรารู้ว่า เราสามารถเก็บความมืด ได้ เช่น เก็บความมืดไว้ในกล่องที่ปิด หมายความว่า ความมืดมีที่อยู่ได้ แต่แสงนั้น ตรงกันข้าม ที่เป็นสิ่งที่เคลื่อนที่อยู่เสมอ เหมือนอย่างโฟตอน ที่เป็นส่วนย่อยของแสง ต้องอยู่ในสภาพเคลื่อนที่ ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะไม่เป็นแสง ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถเก็บแสงไว้ในที่หนึ่งได้ เพราะแสงไม่อยู่นิ่ง แสงจะเคลื่อนที่ จากที่หนึ่งไปอีกที่ หรือมีรูปแบบทางการเคลื่อนไหว เหมือนอย่างที่พูดถึงในพระคัมภีร์ เหมือนอย่างที่โยบพูดถึง แสงที่ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ทุกประการ ดังนั้นโยบรู้ได้อย่างไรกว่า 3000 ปีมาแล้ว ถ้าไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า อีกตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ มีการพูดถึงเรื่องการเดินทางของนกในอากาศ และ ปลาในท้องทะเล ที่สอดคล้องกับ กระแสลมและน้ำ โดยที่คนยุคนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องกระแสน้ำ กระแสลมเลย หรือตอนที่ประกาศ อาโมสพูดถึง การนำน้ำ ทะเลมาหยดลงบนผืนดิน เขารู้เกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ำ จากทะเลเป็นเมฆ เป็นฝนได้อย่างไร ส่วนในบทของโยบอื่นๆ มีประโยคหนึ่งพูดถึง “เมื่อดาวอรุณร้องเพลงขับขานร่วมกัน” ดูๆ ไปเหมือนเป็น ประโยค ปกติธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาเมื่อเราทราบว่า ดวงดาราเปล่งแสงที่เป็นสัญญาณเสียงออกมาได้ ดังนั้น หมายความว่า เราสามารถฟังเสียงของแสงได้

Ma Bell เป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองปรากฏการณ์นี้ ใน “ท่อแสง” ที่สามารถ ตรวจจับข้อมูลทั้งหมด ของแสงได้ ดาวพวกนี้ มีเสียงมีจังหวะของมัน และ ดาวแต่ละดวง มีจังหวะที่ต่างกันออกไป แล้วโยบรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร ตั้งแต่สมัยนั้น? หรือจากโมเสส เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากฝุ่นดิน เมื่อเราตวจสอบ พวกหินดินที่ดวงจันทร์ และ ส่วนประกอบอื่นๆ เราพบส่วนประกอบ 16 ชนิด ที่พบได้ในมนุษย์ทุกคน ทำไมมนุษย์ ถึงมีองค์ประกอบ แร่ธาตุในร่าง เหมือนในฝุ่นผงดิน?

นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ เข้าใจ หรืออธิบายได้หมด เช่นเรื่อง แม่เหล็ก นักวิทยาศาสตร์รู้ระบบการทำงาน ของพลังงานแม่เหล็ก ในการดูดวัตถุที่เป็นเหล็ก แต่เขาไม่สามารถ หาคำอธิบายได้ว่า ทำไมถึงดูดเหล็ก ไม่ใช่อลูมิเนียม และ ทำไมมันถึงทำงานเช่นนั้น เรื่องแรงดึงดูด เรื่องระบบชีวิต ทำไมชีวิตกำเนิดขึ้นมาได้ เรื่องแสง เรื่องพลังงานไฟฟ้า และอีกหลายๆ อย่างที่วิทยาศาสตร์ อาจสามารถอธิบาย คุณลักษณะการทำงาน ของมันได้ แต่ไม่สามารถเข้าใจ แก่นของมันจริงๆ หรือ แม้แต่ให้ความหมายจริงๆ ของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีแต่ พระเจ้าที่รู้จริง ถึงพลังงานเหล่านั้น และใช้มัน ตามพระประสงค์ ของพระองค์ได้ เรามาดูกัน ดีกว่าว่าพระเยซูมีบทบาทอะไรกับพลังงานเหล่านี้บ้าง

ระบบแรงดึงดูด : พระเยซูดำเนินบนน้ำได้ หรืออีกนัยพระองค์ควบคุมระบบแรงดึงดูด และเปโตรก็เช่นกัน ที่เดินได้เมื่อพระองค์อนุญาติ
ระบบพลังงานแม่เหล็ก : พระดำรัสของพระองค์ เป็นดังพลังงานแม่เหล็ก ดึงดูดผู้คนมากว่า 2000 ปี เป็นพลังงานแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคนและเปลี่ยนชีวิตผู้คน
ระบบพลังงานโมเลกุล : พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น พระองค์ควบคุมการจัด การเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ได้
ระบบพลังงานชีวิต : พระเยซูทรงชุบลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้ พระองค์รักษาโรคและอาการบาดเจ็บทุกชนิดได้ หรือ อีกนับพระองค์ควบคุมชีวิตได้
ระบบพลังงานไฟฟ้า : จากข้อความในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาปานสายฟ้าแลบ จากตะวันออกสู่ตะวันตก
ระบบพลังงานแสง : พระคัมภีร์ว่าไว้ว่าพระเยซูคือความสว่างของโลก พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์ และ เป็นองค์ปฐมของความดีงามทั้งหมด และเป็นองค์ผู้ควบคุมพลังงานทั้งหมด

ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า พลังงาน มีค่าเท่ากับ มวล x ความเร็วของแสง สแควร์ ได้ออกมาเป็นสูตร E = mc2 ถ้าเอาพลังงานมาหารด้วยความเร็วของแสง จะสามารถแปรพลังงาน เป็นสสารได้ ในพระคัมภีร์ว่าไว้ว่า พระเจ้าคือปฐม ของพลังงาน และทุกสรรพสิ่ง ถ้าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นองค์ความสว่าง (พลังงานแสง) ดังนั้น พระเจ้าหารด้วยพระเยซู จะสร้างได้ทุกอย่าง ตามสมการ ไอสไตน์ และเหมือนที่กล่าว ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง และควบคุมทุกสรรพสิ่ง

“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงดำรงอยู่” ในปฐมกาล พระเจ้าทรงตรัส แล้วทุกสิ่งก็บังเกิดขึ้นมา พระดำรัสของพระเจ้า คือพลังงานในการสร้างทุกสรรพสิ่ง ขึ้นมาจากความว่างเปล่า

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โลกมีอายุเป็นล้านล้านปีมาแล้ว และมนุษย์อยู่บนโลกมา เป็นล้านปีแล้ว แต่หลายๆ คนเชื่อเรื่อง ในหนังสือปฐมกาลว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาและทั้งหมด เกิดขึ้นในอดีต ที่ไม่มากเกินไปขนาดนั้น ความเชื่อแบ่งเป็น2ฝ่าย และมีประเด็นโต้เถียงเรื่องนี้มานาน ในหมู่นักวิชาการ ถ้าเราตีความเนื้อหาทั้งหมด ในไบเบิ้ล ตามตัวอักษรเป๊ะๆ เราคงไม่พบ ความเกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับ วิทยาศาสตร์แน่ เหมือนการเปรียบเทียบ เรื่องอูฐลอดรูเข็มของพระเยซู หากตีความตามตัวอักษร เป๊ะๆ คงกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์แน่ ดังนั้น การตีความถอดเนื้อหาจากพระคัมภีร์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของศิลป์ หรือ วิทยาศาสตร์ แต่เป็นส่วนผสมของทั้ง 2 รวมกัน ซึ่งไม่มีกฎแน่นอนตายตัว ในการถอดความ พระคัมภีร์ ที่สามารถใช้ได้ทุกบท หรือ สถานการณ์ การที่จะเข้าใจ เนื้อหาเหล่านั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอุปมาอุปมัย การอ้างอิง บริบท และเหนือสิ่งอื่นใด พระพร ปัญญาที่มาจากเจ้า

โดย / Posted by : vinaTime : 4/8/2550 8:12:55
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com