Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อยากรู้จักพระเจ้า อยากใกล้ชิดพระเจ้า
(Reader : 4578)
อยากรู้จักพระเจ้า อยากใกล้ชิดพระเจ้า
โดย / Posted by : อยากรู้จักพระเจ้า อยากใกล้ชิดพระเจ้าTime : 30/4/2550 15:33:22
คำสัญญาของพระเจ้า
โดย / Posted by :คำสัญญาของพระเจ้า
Time :30/4/2550 18:33:39
ก็แค่เชื่อในใจ และร้องเรียกพระนาม "โอ พระเยซู" ด้วยใจที่เปิดออก ทูลต่อพระองค์ถึงทุกเรื่องที่เราต้องการ เท่านี้เราก็จะได้สัมผัสกับพระองค์แล้วครับ พระคัมภีร์บอกว่า แม้เราจะไม่เห็นพระองค์ แต่โดยการเชื่อพระองค์ เราก็โลดเต้นด้วยความยินดีที่ไม่อาจบรรยายและเต็มด้วยสง่าราศี (1 เปโตร 1:8)
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :2/5/2550 9:31:20
ร้องออกพระนาม "โอ พระเยซู" ก็ได้รู้จัก พูดคุยกับพระองค์เสมอ(อธิษฐาน+สามัคคีธรรม)อย่างคนรักก็ทำให้ใกล้ชิด
โดย / Posted by :G T
Time :4/11/2550 6:30:20
เคยลองนำไปใช้แล้ว แต่ ไม่ได้ผลเลย

รู้สึกว่าการเชื่อพระเจ้านี่ยากจัง ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มีแต่คนบอกวิธีว่าร้องโอ พระเยซู

ทำแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ไม่สามารถสัมผัสได้ ทำเท่าไรก็ยิ่งท้อใจทุกที

ใครพอมีวิธีโปรดช่วยด้วย
โดย / Posted by :บุตรผู้หลงหาย
Time :24/10/2551 11:19:36
อยากจะเข้าใจว่าฝูงนกพูดอะไรกัน จิ๊บ จิ๊บ
งง งง
เพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่นก จะไปเข้าใจชีวิตนกได้อย่างไร?

เช่นกัน

พระเยซูทรงเป็นพระวิญญาณ
ต้องการสัมผัสพระเจ้าไม่สามารถใช้ความคิด หรือสมองมาเข้าใจ

แต่...ต้องสัมผัสจากส่วนลึกซึ่งเป็นวิญญาณของเรา โดยใช้วิญญาณมาสัมผัสพระองค์ ก็จะสามารถรู้จักและสัมผัสกับพระองค์ได้ครับ
โดย / Posted by :ผมเอง
Time :3/11/2551 10:12:34
ความเชื่อคือการไว้วางใจในพระเจ้าและพระวัจนะของพระองค์ ไม่ใช่ใช้ความรู้สึก

ไปโบสถ์ อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวัจนะ

เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้ผ่านทางพระคัมภีร์ที่พระองค์เป็นผู้เขียนถึงพระองค์เอง
โดย / Posted by :ซุป
Time :2/5/2552 23:03:57
ตอนนี้เราก็กำลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่
โดย / Posted by :รักพระเจ้า52
Time :1/7/2552 16:18:39
เรียกหา "พระบิดาบนสวรรค์" จากใจจริง
พูดคุยกับพระองค์อย่างอ่อนน้อม และจบลงด้วย
"ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน"
และท่านจะรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าโดย "พระวิญญาณ"
โดย / Posted by :Chinra
Time :16/8/2552 2:05:26
เชื่อและวางใจในพระองค์เถิด ไม่มีใครที่แสนดีและประเสริฐเท่าพระองค์ พระเจ้าเป็นความจริงเป็นคำตอบของทุกชีวิต ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ เราจะหลับตาและยิ้มได้อย่างสันติสุข สรรเสริญพระเจ้าเถิด ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณเถิด พระเจ้าเป็นความจริง ฮาเลลูยา
โดย / Posted by :aew
Time :22/10/2553 13:38:47
ใกล้ชิดพระเจ้า เป็นการเข้ามาพูดคุย สนิทสนมโดยเราทิ้งความรู้ที่เรามี ทำตัวเหมือนเด็กเล็กๆดข้ามาพูดคุยออดอ้อนเรียกพระเจ้าว่า ปะป๊า แดดดี้ คุณพ่อ
เข้ามาพัวพัน อ่านพระคำ และรับไว้ด้วยความเชื่อ
โดย / Posted by :ปริญญา
Time :7/12/3102 6:56:41
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com