Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ
(Reader : 12215)
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ

ถ้าไม่มี แล้วชาวคริสต์เอามาจากไหนครับว่า... ซาตานคือทูตสวรรค์ ถ้าหากไม่ใช่ทูตสวรรค์ แล้วซาตานมาจากไหนครับ
โดย / Posted by : ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ Time : 30/4/2550 15:33:07
ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่ 4 ความเป็นมา และขบถ ของซาตาน


โครงร่าง


1. ความเป็นมาของ ซาตาน

(1) เดิมเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่งเป็น คะรูป ที่งดงาม มี อำนาจ ของ กษัตริย์ และ ส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์ แห่ง ความสว่าง ที่ พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแห่ง จักรวาล นี้ (ยซย.14:12)2. การขบถของ ซาตาน

(1) สาเหตุของการขบถ

(2) เป้าหมายของการขบถ

(3) ขั้นตอนของการขบถ3. ผลลัพธ์ของการขบถ...
1. ความเป็นมาของซาตาน


ความหมายของซาตาน คือ ผู้เป็นศัตรู ซาตานไม่เพียงแต่เป็น ศัตรู ภายนอกอาณาจักรของพระเจ้า มันยัง อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ก่อขบถ และเป็น คู่ปรปักษ์กับพระเจ้า ศัตรูหมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกอาณาจักร แต่คู่ปรปักษ์หมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่ในอาณาจักรเดิมทีซาตานเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นคนภายนอก ฉะนั้นมันจึงเป็นคู่ปรปักษ์กับพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้

(1) เดิมเป็น หัวหน้าทูตสวรรค์ ที่ พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่ง เป็นคะรูปที่งดงาม มีอำนาจของกษัตริย์ และส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

เดิมทีซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้ตั้งแต่ ก่อนวางรากสร้างโลก ในโยบ 38:4 – 7 บอกเราว่า เมื่อพระเจ้าได้ ทรงวางรากแห่งพิภพโลก บรรดา บุตรทั้งหลาย (หมายถึงเหล่าทูตสวรรค์) ล้วนโห่ร้องยินดี ข้อนี้ได้ยืนยันว่า ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ก็ได้ทรงเนรมิตสร้าง ทูตสวรรค์ ไว้แล้ว โดย ยะเอศเคล บทที่ 28 เราได้เห็นว่าเดิมทีซาตานไม่ใช่เป็นเพียงทูตสวรรค์องค์หนึ่ง แต่เป็น หัวหน้าฑูตสววรค์ที่สูงสุด คือเป็น ผู้นำของทูตสวรรค์ทั้งหลาย

ยะเอศเคล 28:12–14 ว่า “พระยะโฮวาตรัสดังนี้ว่า ท่านตั้งตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ ประเสริฐวิเศษบริบูรณ์ด้วย สติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” ท่านได้อยู่ใน สวนเอเดน ซึ่งเป็น ส่วนแห่งพระเจ้า ท่านได้ ประดับภายในด้วยพลอยอันวิเศษต่างๆ คือ พลอยทับทิม และโตปัศ และเ พชรขาว และ มรกตแก้วเบรล และโอนิกส์และยาซิเปอระ และ สะไฟระ มรกต และ บาระเก๊ส และทองคำ ทั้งเครื่องกลอง และ ปี่ ทั้งปวงของท่านก็อยู่ด้วย ท่านก็ได้เตรียมไว้แล้ว ในวันที่ได้ถูกเนรมิตสร้างนั้น ท่านเป็น คะรูป อันเฉลิมที่บัง หีบพันธสัญญาไว้และเราได้ตั้งท่านไว้ ท่านได้อยู่บน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า และท่านได้ เดินไปมาในท่ามกลาง กองเพลิงศิลา

more pl click...

http://lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=104&txtmMenu_ID=85


บทที่ 1 พระคัมภีร์

บทที่ 2 พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่ 3 การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่ 4 ต้นกำเนิด และ การขบถ ของซาตาน

บทที่ 5 การตกต่ำของมนุษย์

บทที่ 6 คำสัญญาแห่ง การไถ่ของพระเจ้า
โดย / Posted by :ต้นกำเนิดของซาตาน และ การขบถของซาตาน
Time :30/4/2550 18:23:33
(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์แห่งความสว่างที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่ เริ่มต้นแห่งจักรวาลนี้(ยซด.14:12)

ในยะซายา 14:12 ว่า ซาตานเป็น ดาวที่สุกใส (หรือ ดาวประจำรุ่ง) ตาม ภาษาเฮ็บราย คือ Lucifer คือ บุตรแห่งอรุโณทัย เหมือนดั่งดาวประจำรุ่ง เป็นประมุขแห่งดาวทั้งหลาย ซาตานก็คือ ประมุขของทูตสวรรค์ทั้งหลาย“บุตรแห่งอรุโณทัย” ชี้แจงให้เห็นว่ามันเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาล ซาตาน ก็ได้ถูกตั้งให้เป็น ประมุขแห่งทูตสวรรค์ แล้วมันสุกใสเหมือนดาวประจำรุ่ง เมื่อเดิมนั้น ซาตานงดงามมาก มันเป็น คะรูปที่พระเจ้าทรงเฉลิมไว้ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุด มัน มีตำแหน่งสูงสุดในสิ่งทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า มันไม่เพียงแต่มี อำนาจของกษัตริย์ มันยังมี ส่วนแห่งปุโรหิตด้วย แต่เมื่อมันได้ ขบถต่อพระเจ้า ฐานะ ตำแหน่งและ หน้าที่ ของมันก็ไ ด้ถูกเอาไปเสีย วันนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรา มาเป็นปุโรหิต และกษัตริย์ของพระองค์ มา แทนที่ ตำแหน่ง และ หน้าที่ ดั้งเดิม ของซาตาน เพื่อให้มันได้รับความอัปยศ แต่ให้ พระเจ้าได้รับสง่าราศี

โดย / Posted by :บุตรแห่งอรุโณทัย ซาตาน ประมุขแห่งทูตสวรรค์ ใกล้ชิดพระเจ้า
Time :30/4/2550 18:25:58
สาเหตุของการขบถของซาตาน

การที่ ซาตานขบถต่อพระเจ้า ก็เพราะเหตุ ใจที่เย่อหยิ่ง ของมัน ยะเอศเคล 28:17 ว่า เพราะเหตุ ความงามมันจึงเย่อหยิ่งในใจ และ เพราะเหตุ ความมีรัศมีจึงได้ทำลายสติปัญญา เดิมทีมัน “บริบูรณ์ด้วยสติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” (ข้อ12) ความหมายนี้ก็คือ มัน ครบสมบูรณ์ หาที่ติมิได้เลย แต่เพราะเหตุมัน ได้พินิศแต่ความงามของตัวเอง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง มันมอง ดูรัศมีของตัวเอง เพราะเหตุ รัศมี นี้มันจึง ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ แต่กลับ ลืมตัวของพระเจ้าเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้มัน เกิดความเย่อหยิ่ง ฉะนั้นความเย่อหยิ่งนี้จึงเป็น ต้นเหตุแห่งการขบถของซาตาน

ในประสบการณ์ของเรา ไม่ว่า คุณธรรมตามธรรมชาติ หรือ ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา ล้วนอาจ ถูกซาตานใช้ มาทำให้เรา เกิดความเย่อหยิ่ง แม้กระทั่ง อัครสาวกเปาโลก็อาจ “ยกย่องตัวเกินขนาดเพราะเหตุได้เห็นการสำแดงอันใหญ่ยิ่งนั้น” (2 กธ.12:7) วันนี้ พญามาร ผู้เย่อหยิ่ง มีหนทางเดียวที่จะ ต่อสู้กับมัน ก็คือ ถ่อมตัวลง “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณให้ผู้ที่ถ่อมใจลง” (1 ปต.5:5) ในเรื่องนี้พระเยซูได้เป็นแบบอย่างที่ดี ซาตานได้ยกชูตัวเอง แต่ พระเยซูได้ถ่อมตัวลง (ฟป.2:8) ฉะนั้นพระเยซูจึงชนะต่อซาตาน และ ซาตานไม่มีสิทธิใดๆ ต่อ พระเยซู อีก (ยฮ.14:30)

โดย / Posted by :พินิศแต่ความงาม จิตใจจึงเย่อหยิ่ง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง ลืมตัว
Time :30/4/2550 18:29:16
อาเมน !! “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณให้ผู้ที่ถ่อมใจลง” (1 ปต.5:5)
โดย / Posted by :rhema
Time :26/5/2550 0:27:32
ใช่ซาตานคือหัวหน้าฑูตสวรรค์
โดย / Posted by :ซาตานทำงาน
Time :24/6/2550 0:02:07
ตอบซะละเอียดเลย ขอบคุณครับ
โดย / Posted by :...
Time :19/8/2550 18:21:17
เอ๊ะ! อย่างงัยก็งงอยู่ดี คือว่าพระเจ้าทรงสร้างซาตาน กับ ทูตสวรรค์ ไว้ ไม่มีบาปนี่ (หรือป่าว) ทำไมทั้งทั้งที่ไม่มีบาปยังก็กบฏได้อะ แล้วความบาปมาจากใหนอะ พระเจ้าม่ายได้สร้างไว้ไม่ใช่รึ แล้วพระองค์กับสิ่งทรงสร้างก็ทำบาปม่ายเป็นด้วย เอะอย่างงัยเนี่ย งง งง งง งง งง [ /b] ช่วยใขกุญแจให้ทีครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อย[font:red] ขี้สงสัย [/font]...
Time :24/10/2550 16:41:51
พระเจ้าไม่ได้สร้างความบาปแน่นอนครับ

พระคัมภีร์กล่าวถึงซาตานในฐานะบิดาของผู้มุสา, บิดาของผู้ฆ่าคน ซึ่งก็คือบิดาแห่งความบาปนั่นเอง (ยฮ.8:44) บิดาก็หมายถึงผู้เป็นแหล่งกำเนิด นั่นหมายความว่าแหล่งกำเนิดของความบาปคือซาตาน ไม่ใช่พระเจ้า

แล้วความบาปเป็นมาอย่างไร ในเมื่อหัวหน้าทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเนรมิตสร้างนั้นไม่มีความบาป?

นั่นเป็นเพราะความเย่อหยิ่งและการเป็นเอกเทศ เมื่อซาตานแยกจากพระเจ้า มองดูที่ความงามของตนเอง ความเย่อหยิ่งก็กำเนิดขึ้นในตัวมัน (ยซย.14:12-14; ยอค.28:12-15) ความบาปก็ถือกำเนิดขึ้นในตัวมันด้วย

พี่น้องทั้งหลาย จงอย่าเป็นเอกเทศต่อพระเจ้า หลักการแห่งชีวิตคือหลักการแห่งการพึ่งพิง เราต้องพึ่งพิงพระเจ้า กระทั่งเข้าสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา เราจะได้อยู่ห่างไกลจากความบาป จะได้ไม่ซ้ำรอยของซาตาน
โดย / Posted by :ช่้างไม้
Time :1/11/2550 10:07:34
อ๋อ! อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ที่สำคัญก็คือไม่ทำตัวเอกเทศออกจากพระเจ้า แต่ต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์เหมือนกิ่งที่ติดกับลำต้น ^^
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :2/11/2550 18:19:19
ผมขอเอากระทู้นี้เป็นที่ถามคำถามนะครับ คือว่าสวนเอเดนอยู่ส่วนใหนของโลกเหรอครับ อยากไปเที่ยวจัง อ้อแล้วทำไมพระเจ้าต้องสร้าง ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ด้วยอะครับ(หรือปล่าว) ช่วยตอบหน่อยนะครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :7/11/2550 18:26:51
... ม่ายมีใครตอบเลยอะรอเป็นอาทิตย์แล้วครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อยขี้สงสัย
Time :17/11/2550 16:43:56
เอ่อ ว่าจะลองตอบนานแล้ว แต่ลืมเข้ามาตอบทุกทีเลย

เอาเป็นว่าผมลองตอบคุณบุตรน้อย "ช่าง" สงสัยดูนะครับ แต่ช่วยอ่านให้จบด้วยเดี่ยวจะไม่รู้เรื่อง

ลองสังเกต 1ปต.1:19-20 "พระโลหิตอันล้ำค่าดุจดังเลือดของลูกแกะที่ปราศจากด่างพร้อยและตำหนิ คือพระโลหิตของพระคริสต์. พระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก แต่ได้ปรากฏออกมาในวาระสุดท้ายของช่วงเวลาทั้งหลายเพราะเห็นแก่ท่าน."
ข้อนี้แสดงว่าพระเจ้าทรงล่วงรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้างโลก (ซึ่งน่าจะหมายถึงก่อนการเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ร่วมกบฏกับซาตานตอนที่มนุษย์ยังไม่ถูกเนรมิตสร้างด้วย -- ดูประกอบใน บทเรียนชีวิตเยเนซิศ ตอนที่ 2) แล้วว่า พระคริสต์จะต้องหลั่งพระโลหิตอันล้ำค่าเพื่อไถ่เราทั้งหลาย

วว.13:8 ก็ตอกย้ำแนวคิดดังกล่าวด้วยการกล่าวว่า "พระเมษโปดก...ถูกฆ่าเสียตั้งแต่ทรงสร้างโลกเป็นต้นมา"

นั่นแสดงว่า พระเจ้าทรงล่วงรู้อยู่แล้วว่า พระคริสต์จะต้องหลั่งพระโลหิตเพื่อไถ่มนุษย์ ตั้งแต่ก่อนที่สิ่งมีชีวิตยุคก่อนอาดามจะกบฏเสียอีก นี่เป็นข้อคิดเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่คำตอบ

ก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้างโลกนั้น พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัย มีแผนการบริหารของพระองค์อยู่แล้ว (อฟ.1:5, 9) นั่นคือพระองค์ต้องการที่จะผสมผสานกับ "มนุษย์" ที่พระองค์จะทรงเนรมิตสร้างขึ้น ถ้าพระองค์จะผสมผสานกับมนุษย์ มนุษย์ก็ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพระองค์ ไม่เพียงมีพระฉายาและลักษณะเหมือนกับพระองค์ แต่ต้องเหมือนกับพระองค์ทั้งในด้านชีวิตและนิสัยด้วย

กรณีนี้ก็หมายความว่า ถ้ามนุษย์ไม่ได้ตกต่ำ พระคริสต์ก็ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นต้นแบบของมนุษย์พระเจ้าให้กับเราทั้งหลาย และพระองค์ก็ไม่เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตด้วย เพราะพระองค์ไม่ผ่านการเป็นขึ้น ดังนั้นพระองค์ก็เข้าสู่ภายในตัวเราเพื่อทำให้เราเหมือนกับพระองค์ไม่ได้ และก็ไม่สามารถผสมผสานเป็นหนึ่งกับตัวเราได้

ในเรื่องน้ำพระทัยที่จะผสมผสานผสานกับมนุษย์นั้น เราสามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงวางโครงการไว้แล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อน แต่ในเรื่องการตกต่ำของมนุษย์นั้น เราไม่สามารถพูดได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างซาตาน หรือเป็นผู้ทำให้มนุษย์ตกต่ำ พระคัมภีร์แค่บอกว่า การไถ่เป็นสิ่งที่พระองค์ "ล่วงรู้" (ไม่ใช่กำหนดไว้) ตั้งแต่ก่อนการวางรากสร้างโลก ซึ่งก็แสดงว่า พระองค์ไม่ได้กำหนดให้ซาตานกบฏ หรือกำหนดให้มนุษย์ตกต่ำ แต่ทรงล่วงรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงทรงวางโครงการที่จะปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้น และจะสำแดงพระปัญญาที่สูงส่งของพระองค์ในภายหลัง

ทีนี้ลองดู อฟ.3:9-11 "และส่องสว่างให้คนทั้งปวงเห็นชัดว่า ข้อลับลึกที่ทรงซ่อนไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยในพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดนี้ ช่างเต็มด้วยแผนการบริหารยิ่งนัก เพื่อบัดนี้บรรดาผู้ปกครองและผู้มีอำนาจในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายจะได้รู้จักพระปัญญาที่หลากหลายของพระเจ้าโดยทางคริสตจักร ตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"

"ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลาย" ในที่นี้หมายถึงพวกทูตสวรรค์ โดยเจาะจงถึงพวกที่ชั่วร้ายเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือซาตานกับเหล่าทูตที่ติดตามมัน

พระองค์ล่วงรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้จะกบฏ และจะพยายามทำลายโครงการ "ผสมผสานกับมนุษย์" ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ทว่าเพื่อการสำแดงพระปัญญาที่หลากหลายของพระองค์ พระองค์ก็คล้ายกับจะพูดว่า "ซาตานเอ๋ย เรารู้ว่าเจ้าจะกบฏ เจ้าจะต่อต้านเรา เจ้าจะทำลายโครงการของเรา ก็ทำไปสิ เราไม่ลงไปสู้รบกับเจ้าหรอก เราเป็นผู้สร้างเจ้า เราสูงส่งเกินกว่าที่จะไปสู้กับเจ้า เดี๋ยวเจ้าจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็ก เราจะให้มนุษย์ที่เราจะสร้างนั้นมาจัดการกับเจ้า เจ้าจะทำลายมนุษย์หรือ ก็ทำไปสิ เราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าถึงเจ้าจะทำลายพวกเขาขนาดไหน เราก็ยังฟื้นฟูพวกเขากลับมาทำให้โครงการนิรันดร์ของเราสำเร็จลุล่วงได้ เมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง แม้แต่ใจของเจ้าก็จะยอมสยบด้วย เพราะเจ้าได้พยายามจนถึงที่สุด พยายามทุกอย่างเท่าที่เจ้าจะทำได้แล้ว แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ ถึงตอนนั้น เจ้าจะได้เห็นพระปัญญาที่สูงส่งของเรา ผ่านทางคริสตจักร ซึ่งก็คือกลุ่มชนที่เราฟื้นฟูกลับมาสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของเรา"

พระเจ้ารู้ว่าซาตานจะต่อต้าน พระองค์จึงทรงใช้ซาตานมาเป็นเครื่องมืออันอัปลักษณ์ที่จะสำเร็จพระประสงค์ที่สูงส่งยิ่งขึ้น และจะได้สำแดงพระปัญญาของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์

แล้วต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วที่ท่านถามมาตั้งแต่ต้นล่ะ?

นั่นก็แค่เครื่องมืออันอัปลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระเจ้า ที่จะทรงปล่อยให้ซาตานได้กระทำตามความต้องการของมันไปก่อนแค่นั้นเอง

ฮาลีลูยาสำหรับพระปัญญาของพระเจ้า!

ตอบในแง่มุมนี้อาจฟังดูโหดร้ายสำหรับเรา แต่นั่นเป็นพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าจริงๆ เดี๋ยวจะมาตอบอีกรอบ จากอีกแง่มุมหนึ่ง
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :29/11/2550 11:14:43
ที่ถามว่าสวนเอเดนอยู่ที่ไหน ตอบว่า ไม่แน่ใจครับ อาจอยู่แถวๆ ตะวันออกกลาง แต่ประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าสักเท่าไร ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

ถ้าอยากไปเที่ยว ตอนที่ท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ทั้งในส่วนของอาณาจักรพันปี และในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ บรรยากาศก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไร ลองดู ยซย.11:6-10 (บรรยายถึงอาณาจักรพันปี) และวิวรณ์บทที่ 21-22 (บรรยายถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่) ดูนะครับ ขอให้ท่านได้ไปตั้งแต่ตอนอาณาจักรพันปีเลยก็แล้วกัน
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :29/11/2550 11:53:53
เอ่อ แล้วในอาณาจักรพันปี เราก็ยังระลึกถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระเมษโปดกที่เคยไถ่บาปให้กับเราอยู่นะ (ตอนนั้นไม่ต้องให้พระองค์ไถ่บาปแล้ว เพราะไม่มีแล้ว แต่ยังระลึกถึงพระองค์อย่างนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์) ดู วว.7:17 สิ

กระทั่งในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เราก็ยังระลึกถึงพระองค์ในฐานะพระเมษโปดกตลอดไป (วว.21:22; 22:1, 3)

ถ้าไม่มีต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว เราไม่ได้รู้จักพระคริสต์ในฐานะพระเมษโปดกอย่างนี้หรอก

พระเมษโปดกทรงถูกล่วงรู้ไว้ก่อนการวางรากสร้างโลก ทรงถูกฆ่าตั้งแต่ทรงวางรากสร้างโลก (ในสายพระเนตรของพระเจ้า) และจะทรงเป็นพระเมษโปดกตลอดไปชั่วนิรันดร์
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :29/11/2550 12:02:31
ตอบคำถามว่า เหตุใดพระเจ้าจึงให้มีต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว จากมุมมองของพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้า ดูจะโหดร้ายสำหรับมนุษย์ ก็เลยต้องให้คำตอบในอีกมุมมองหนึ่งเอาไว้ด้วย

อันนี้อ้างอิงจากคำตอบของพี่น้องที่อาวุโสสูงสุดท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายในประเทศไทย

คำตอบนี้มี 4 ด้าน สีม่วงคือเค้าโครงของพี่น้องท่านนั้น ส่วนสีดำคือคำอธิบายของผม

พร้อมยัง? พร้อมแล้วเรามาดูกัน

1) พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์สามารถปฏิเสธความชั่ว (ซาตาน) เลือกสรรความดี (พระเจ้า)
ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเพื่อจะได้เลือกสรรความดีปฏิเสธความชั่วนะ
แต่หมายความว่า เมื่อมนุษย์เคยทำผิดไปแล้ว มนุษย์จะได้มีประสบการณ์ และจะได้ไม่ไปทำอีก
ตัวอย่างเช่น ตอนที่ลูกผมโดนไม้ตียุงช๊อตครั้งแรก ในแง่หนึ่งผมก็แอบดีใจอยู่เหมือนกันนะ เพราะต่อไปมันจะได้รู้จักไฟฟ้า และไม่เอานิ้วไปแหย่ไฟที่แรงกว่านั้น หรือเอาไม้ตียุงไฟฟ้าไปเล่นอีก


2) พระเจ้าให้มนุษย์เลือกสรรได้อย่างอิสระ ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
ผู้ยิ่งใหญ่ย่อมไม่ไปบังคับฝืนใจคนอื่น พระเจ้าไม่ต้องการฝืนใจมนุษย์มาเลือกสรรพระองค์ (เหมือนกับที่คุณเองก็ไม่อยากฝืนใจคนอื่นมารักคุณ ด้วยการฆ่าคนทั้งโลกให้หมดจนเหลือคุณกับเขาอยู่สองคนนั่นแหละ คุณคงอยากให้เขารักคุณเพราะเห็นความดีงามในตัวคุณ และทิ้งตัวเลือกอื่นด้วยตัวเขาเอง แล้วมาเลือกคุณ ใช่ไหม?) ขณะเดียวกันการทำเช่นนี้ก็ตัดข้อครหาของซาตานไปได้ด้วย ไม่งั้นมันจะมาบอกว่าพระเจ้า "เล่นไม่แฟร์" เลือกตั้งพรรคเดียวอย่างนี้ ผูกขาดนี่นา

3) พระเจ้าต้องการฝึกให้มนุษย์นอบน้อมและวางใจในพระองค์
คล้ายๆ กับว่า พอมนุษย์ทำผิดไปแล้ว เขาก็รู้สำนึกว่า พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุด เขาไม่น่าฝ่าฝืนเลย
อีกอย่างหนึ่ง มนุษย์ที่เคยตกต่ำมาก่อนแล้วถูกฟื้นฟูกลับมา น่าจะแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยตกต่ำพ่ายแพ้เลยนะ อย่างน้อยก็ฉลาดกว่า มีประสบการณ์มามากกว่า
ถ้าคนเราไม่เคยพลาดโอกาสในการได้ตัวพระเจ้ามาก่อน ก็คงไม่เห็นคุณค่าของการได้ตัวพระเจ้า

4) เปิดโปงความชั่วร้ายและความมืดมิดของมาร เพื่อจะทำให้ความดีงามและความสว่างไสวของพระเจ้าได้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
ถ้าไม่มีพื้นหลังสีดำ จะเห็นได้อย่างไรว่าความขาวนั้นขาวแค่ไหน
โดย / Posted by :ช่างไม้ที่ได้รับคำชี้แนะจากช่างไม้อีกคนหนึ่ง
Time :29/11/2550 12:47:41
ขอบคุณครับ กระจ่างเลยครับ แต่เผอิญผมเจอปันหาใหม่ซะแล้วครับคือว่าผมเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวจากทั้งห้อง เพื่อนผมก็ถามผมว่า "ศาสนาคริสต์ทำอะไรบ้างเหรอ" ซวยผมเลยทีนี้ ผมเป็นคริสเตียนในการฟื้นฟู พอบอกว่าศาสนาคริสต์แล้วผมก็ม่ายรุว่าจะบอกเขาอย่างงัยอะครับว่าคริสเตียนกับศาสนาคริสต่างกันอย่างไงอะ อ้อแล้วเพื่อนผมตั้งแต่สมัย ม.1(ปัจจุบันอยู่ม.5เทอม2แล้วครับ)ตอนนี้เขาเชื่อพระเจ้าแล้วครับแต่ผมคาดว่าจำเป็นขององค์การคณะอะครับ แล้วผมเป็นคนที่พูดม่ายเก่งเลยอะ จะไปอธิบายอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม้เก่งซะด้วย ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับจาได้เอาไปบอกเพื่อนของผมถูกครับ
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :30/11/2550 23:08:36
เอาไปตั้งกระทู้ใหม่จะดีกว่าไหมครับ?
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :3/12/2550 10:16:23
เอ่อคือว่า ผมไม่ค่อยสร้างกระทู้อะครับ คำถามมันขึ้นมาในหัวเรื่อยๆอะครับ ถ้าสร้างเป็นกระทู้จะเป็นการรกพื้นที่ซะเปล่าๆครับ (หรือปล่าว)
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :4/12/2550 23:00:41

ตามไปอ่านได้นะ ในกระทู้ใหม่ ตอบให้แล้วจ้า บุตรน้อยช่างสงสัย

http://www.lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=688
โดย / Posted by :cow
Time :6/12/2550 9:21:46
ช่างไม้แปลว่าอะไรเหรอครับ
โดย / Posted by :ซาตาน
Time :22/1/2551 18:26:32
การที่เราเป็นสมาชิกคริสตจักรแล้วเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์ใช่ป่ะทุกคนต้องอ่านพระคัมภีร์อยู่แล้วเราอธิฐานเพราะทุกคนต้องอธิฐานอยู่แล้วแต่เวลาฟังเทศนาผู้นำที่คริสตจักรเน้นเรื่องการพูดภาษาแปลกๆมากกว่าสิ่งใดๆแต่เราไม่เห็นด้วยอย่างเนี่ยเราถือว่าเป็นปฎิปักษ์หรือเปล่าเพราะเราว่าพูดกันแซงแซ่ไม่รู้เรื่องแล้วก็โหยหวนน่ากลัวมาก...ทำให้ไม่อยากพาใครมาโบสถ์กลัวเขาตกใจ....ในพระคัมภีร์ก็ไม่เห็นเน้นเรื่องนี้เลย
โดย / Posted by :คนไม่รู้ภาษา
Time :14/4/2551 20:09:50
ห้องประชุมเราไม่เน้นการพูดภาษาแปลกๆๆ จ้า มาได้เลย ไม่ต้องกลัว
โดย / Posted by :55
Time :22/9/2551 14:11:05
หุหุ

ไปเข้าคริสจักรที่ไหนมาละคร๊าบ

ถ้าเป็นคริสเตียนที่อยู่ในการฟื้นฟูละก็มะเจอแน่

แต่ถ้าเป็นของที่อื่นอันนี้มะรุ้เหมือนกันนะ

แต่ผมก็เคยเข้าไปที่โบสแห่งหนึ่งอะนะ

เค้ามีภาษาแปลกๆด้วยละ 555+

แต่ว่าเขาเป็นขององค์การคณะอะนะ

ตกใจเหมือนกันแหละ อิอิโดย / Posted by :แปลกๆ_และม่ายเข้าใจ
Time :12/12/2551 15:16:11
ก็รู้สึกว่าอ่านในเว็บบอรืดนี้นอกจากจะได้รับความรู้ฝ่ายเนื้อหนังเเล้ว ยังได้ความหนุนน้ำใจในฝ่ายวิญญาณจากพี่น้องคริสเตียนด้วยกันอีกด้วย...ขอบคุณพระเจ้าจริงๆ...
โดย / Posted by :กิตติชัย ศรีเทพ
Time :24/6/2552 13:57:52
อืมบางครั้งปัญหาบางอย่างก้อยากเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจ แต่พระเจ้าได้วางแผนการทั้งหมดไว้เพื่อเราที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ บางคำถามอาจไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเพราะบางทีมันอาจไม่ใช่พระประสงค์ที่จะเปิดเผย หากมันจะทำให้ความเชื่อของเราน้อยลง อย่าได้สงสัยในพระสัญญา

เพราะพระเจ้าตรัสว่า บุคคลที่เชื่อและวางใจก้อเป็นสุข
โดย / Posted by :เอสเทอร์
Time :2/10/2552 2:00:15
เคยเจอหลายคำถามเหมือนกันค่ะ พอชาวโลก(เพื่อน)เห็นว่าเรานับถือศาสนาคริสต์ เค้าก็ถามซะยืดยาวเลยเฉพาะคำถามที่ว่า พอทำผิดแล้วไปสารภาพบาปก็หายงั้นเราไปฆ่าคนดีกว่า อืม เซ็งเหมือนกัน ไม่เข้าใจเลยว่า ซาตานในเมื่อมันรู้อยู่แล้วว่าวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมายังไงก็ต้องถูกโยนลงบึงไฟนรกอยู่แล้วจะต่อสู้ให้ได้อะไรขึ้นมา
อีกข้อหนึ่งไม่รู้ว่าคนไทยเค้าชอบฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียดกันเยอะมาก
ชอบหาว่าคนคริสต์ทำผิดแล้วไปสารภาพบาปก็หาย
อยากถามว่าดูหนังมากไปป่ะ

เฮ้อ.... อยากบอกพวกเขาว่า เจอกันวันพิพากษานะ
ถ้ามีคำตอบช่วย Add มาที่ E-mail ด้วยนะค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเจอกระทู้นี้อีกเมื่อไหร่

ma_mo_k_o@hotmail.comค่ะ


โดย / Posted by :เกรซ
Time :9/11/2552 10:21:17
คำว่าภาษาแปลกๆ เป็นการแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น strange tongue ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำว่า speak in tongue ความหมายของภาษากรีกเป็น สำเนียงลิ้น หรือภาษาลิ้น การที่คนเราอยู่ๆลิ้นก็เปล่งสำเนียงออกมาเป็นภาษาทั้งที่ฟังไม่เข้าใจ(1โครินโธ 12 และ14)หรือเป็นภาษาที่คนเข้าใจ(กิจการ 2 ทั้งบท) เพราะได้รับฤทธ์เดชของพระวิญญานบริสุทธิ์สวมทับ ฤทธิ์เดชของพระวิญญานของพระเจ้าทำอิทธิปาติหารย์ได้ สาวกชาวกาลิลายต่างพากันพูดภาษาต่างประเทศที่ปรกติตนเองพูดไม่ได้ออกมา เป็นราชกิจของพระวิญญาน สิ่งนี้อยู่ในพระคัมภีร์ ท่านเปาโลเองก็บอกว่าท่านพูดภาษาแปลกๆมากกว่าพี่น้องที่คริสตจักรโกรินโธเสียอีก1โครินโธ14.18 ท่านกล้าพูดอย่างนี้ แสดงว่าท่านพูดภาษาลิ้น หรือสำเนียงของลิ้นนี้มากจริงๆ ไม่ว่าใคร ก็ไม่มีพูดมากกว่าท่าน ถ้ามีพี่น้องได้รับการดลใจให้พูดภาษาลิ้นนี้ในที่ประชุม ท่านก็บอกว่าอย่าไปห้ามเขา 1โครินโธ14.39,27-28 ให้เขาพูดและรอให้มีการแปลออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ให้ที่ประชุมฟัง ถ้าไม่มีการแปลก็แล้วไป ให้คนที่พูดสงบและพูดกับตนเอง เป็นการเสริมสร้างตนเอง1โครินโธ 14.4 การดลใจให้ผู้เชื่อพูดภาษาแปลกๆออกมาในที่ประชุมเป็นราชกิจของพระวิญญานบริสุทธิ์ และต้องอยู่ในฝ่ายวิญญานที่ถูกต้องเหมาะสมและมีระเบียบ ไม่ใช่วุ่นวาย มีผู้เชื่อเยอะที่มีประสบการณ์นี้ทั่วโลก แต่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็ปฏิเสธ ทั้งๆที่มันมีอยู่โทนโท่ในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ แสดงว่าผู้ปฏิเสธนั้นไม่รู้จริงในสัจจธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ไม่เข้าใจอย่างท่านเปาโล ไม่เสาะแสวงหาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับ ทั้งที่มีอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ แสดงว่าชีวิตฝ่ายวิญญาน ความเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญานของพระเจ้ายังมีไม่เท่าที่ควร อยากให้ท่านเปาโลฟื้นคืนชีพมาอธิบายให้พวกนี้ฟังจัง คริสตจักรใดมีเรื่องเช่นนี้ ก็หาว่าเขาเพี้ยน คริสตจักรกลุ่มตนเองไม่มีเรื่องภาษาแปลกๆเลย จึงเป็นคริสตจักรที่ปรกติ ตลกสิ้นดีเลย แล้วเอาพระคัมภีร์1โครินโธบทที่12,13,14 ไปไว้ที่ไหนล่ะ เอาคลิปหนีบปิดไว้ไม่แตะต้อง ไม่เปิดอ่านเลยหรืออย่างไร แสดงว่าไม่รู้ ไม่เข้าใจ ผู้นำที่นำพาอยู่ก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่มีประสบการณ์ แต่กลัวเสียหน้า เลยปฏิเสธเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง ในคริสตจักรจึงมีแต่ความรู้และหลักธรรมที่อัดแน่นในสมอง แต่ไม่มีฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาน ไม่มีอิทธิปาฏิหารย์ที่มาจากสวรรค์ ไม่เหมือนพระเยซู ไม่เหมือนท่านเปโตร เปาโลที่มีฤทธิ์เดช มีอิทธิปาฏิหารย์ ดูได้ในหนังสือกิจการทั้งเล่ม เคยสนทนากับพี่น้องในกลุ่มนี้หลายท่าน เขาก็ยอมรับว่า เขารู้สึกไม่เข้มแขงฝ่ายวิญญาน ไม่มีฤทธิ์เดช มีแต่คำพูด พูดไปก็พูดมา แต่ไม่สามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะต่อเนื้อหนังได้ เพราะไม่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาน มีแต่กำลังฝ่ายเนื้อหนังและกำลังสมองที่มาคริสตจักรอยู่ทุกๆอาทิตย์ แน่ะยอมรับแล้วว่าไม่มีฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาน แล้วทำไมไม่รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญานล่ะ กลัวว่าพระวิญญานจะบังคับลิ้นให้พูดสำเนียงที่พระวิญญานดลให้พูดเหมือนสาวกชาวกาลิลีของพระเยซู และทำให้เสียหน้า เพราะเคยปฏิเสธไม่ยอมรับมาก่อนใช่ไหม หลักการของกางเขนคือยอมเจ็บปวด ยอมอับอาย ยอมตาย ยอมเสียหน้า ไม่ใช่หรือ ให้ตัดสินอย่างเป็นธรรม(โยฮัน7.24
โดย / Posted by :JDK
Time :23/1/2553 15:38:45
ผมเองก็เคยพูดภาษาต่างๆ นะ ผมก็ไม่เคยรู้ว่าพวกเราที่อยู่ในการฟื้นฟูนี้ ปฏิเสธการพูดภาษาต่างๆ เมื่อไร แต่ผมรู้ว่าเราไม่ได้สนับสนุน ตามที่ท่านเปาโลเองก็ไม่ได้สนับสนุน (ถึงจะไม่ห้ามก็เถอะ)

ปล. ตอนที่ยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ผมเคยพูดพระคำเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าให้กับครูสอนภาษาจีนที่ไม่รู้เรื่องที่เปาโลบอกว่าอย่าให้ใครสอนเรื่องอื่น นอกจากเรื่องนี้ (1ตธ.1:3-4) พอพูดจบก็กลับโหมดเดิม ใบ้ภาษาจีนไปอีกหลายเดือน
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :5/3/2553 10:17:44
ในพระคัมภีร์ หนังสือวิวรณ์ บอกว่า จะมีดาวตกลงมา ดาวนี้ ก็คือ ซาตาน ซาตานก็เป็นดาวดวงหนึ่ง และ ซาตาน หรือ ดาว ดวงนี้ จะถูก ผู้มีชัยชนะ ที่ถูกรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ โยน ดาวดวงนี้ หรือ โยนซาตานลงมา
โดย / Posted by :ดาวในหนังสือวิวรณ์
Time :30/4/2553 12:02:37
อย่าเอาสติปัญญาเราไปเทียบกับพระเจ้าเลยคะ ถ่อมใจว่าเราโง่ แล้วศึกษา ขอสติปัญญา การเรียนรู้พระคำพระเจ้า จะทำให้เราได้คำตอบ หมั่นอธิษฐาน เรียนรู้พระคำ
โดย / Posted by :ยาย่า
Time :11/10/2555 7:30:38
เคยไปโบถ์ที่พูดภาษาแปลกๆ มันแปลกจริงๆ ไม่ชอบเลย เหมือนทรงเจ้าเข้าทรง ก็ออกมาแล้วไม่ไปอีกเลย
โดย / Posted by :อรุณ
Time :28/12/2558 8:55:13
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com