Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ศาสนาคริสต์สอนให้คนเป็นคนดีหรือไม่,ศาสนาคริสต์ต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร ช่วยตอบหน่อยค่ะ
(Reader : 7054)
ศาสนาคริสต์สอนให้คนเป็นคนดีหรือไม่,ศาสนาคริสต์ต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร
โดย / Posted by : ใหม่Time : 29/4/2550 16:04:41
พระคัมภีร์นั้นแบ่งเป็น พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาเดิม คือ ตั้งแต่ มนุษย์คนแรกคืออาดาม ถึง ก่อนพระเยซูบังเกิด แต่...

พันธสัญญาใหม่ เริ่มตั้งแต่ ตอนที่พระเยซูเกิด จนถึงอนาคต คือตอนที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมา คือในหนังสือเล่มสุดท้ายคือหนังสือวิวรณ์ ได้เป็นหนังสือทำนายถึงอนาคตของโลก

ในพันธสัญญาเดิม ที่พระเยซูยังไม่มาบังเกิดนั้น โมเซได้เขียนบัญญัติสิบประการไว้ ว่าห้ามฆ่าคน,ห้ามล่วงประเวณี,ห้าม...

แต่ในในพันธสัญญาใหม่ หรือหลังจากพระเยซูมาบังเกิด, ตาย, ฟื้นคืนพระชนม์,กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต เพื่อเข้าสู่ภายในมนุษย์ที่เชื่อในพระองค์ เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และ เป็นทุกอย่าง คนๆนั้นก็จะมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของเขา

ฉะนั้น ชีวิต และ พระนิสัยของพระเจ้า ก็จะอยู่ภายในวิญญาณของคนๆนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีกฎบัญญัติ ห้ามนี่ ห้ามนู่น อีกต่อไป แต่กฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายในของเราจะเป็นผู้บอกว่า เราควรทำหรือไม่ หรือ ถ้าทำผิดไปก็สารภาพบาปกับพระเจ้า และถ้าเรายังทำอีกก็อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปจงใจทำในสิ่งที่ผิด ถ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้าผู้ชอบธรรมและทรงมหิทธิฤทธิ์ทุกประการจะทรงลงโทษให้เขารู้เองว่าผิด


ศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนว่าให้เป็นคนดี หรือ ชั่ว , ผิดหรือถูก แต่ทำทุกสิ่งให้อธิษฐาน ให้ถามพะเจ้าผู้อยู่ภายในของเราว่าเราควรทำหรือไม่ ถ้ามีสันติสุขก็ทำ

พระเยซูกล่าวว่า เรามาไม่ได้มาเพื่อเรียกคนดี แต่เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่

บาป คือ การที่เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า

คำว่ามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านั้นก็คือ พึ่งพิงตัวของพระเจ้า มอบให้กับพระเจ้าในทุกสิ่ง ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ว่า ไม่ต้องเรียนหนังสือ ไม่ต้องทำงาน, พระเจ้าบอกว่าให้เราดูอย่างมด ต้องขยันเหมือนมด แต่ประเด็นคือ ตอนที่เราทำงาน , เรียนหนังสือ เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นผู้นำพา,ปกป้อง คุ้มครองเรา เป็นการรับสุขของเรา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
โดย / Posted by :ช่วยตอบ
Time :29/4/2550 16:22:39
แล้วทำไมคริสเตียนบางคนก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ก็ยังทำ เช่น ชอบนินทาใส่ร้ายคนอื่น
โดย / Posted by :ใหม่
Time :17/5/2550 15:28:19
คริสเตียนทุกคนก็เป็นมนุษย์ มีเนื้อหนัง มีความตกต่ำอยู่ ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นคนวิเศษ ทำบาปไม่ได้ซะเมื่อไหร่

แต่.....

เรามีสิ่งที่พิเศษ คือ เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายใน เพราะฉะนั้น คริสเตียนที่ฉลาด จะต้องรู้จักปรับใช้อยู่ตลอดเวลา เติมเต็มด้วยพระองค์ให้มาก ให้กฏแห่งชีวิตของพระเจ้าทำงาน เพื่อสิ่งที่เราสำแดงออกมาจะไม่ใช่การนินทา ใส่ร้ายคนอื่น แต่เป็นการรักมนุษย์ ทนุถนอมผู้คน

เอเมนมั้ย พี่น้อง

และเราอย่ามองการกระทำของพี่น้องทางภายนอก เพราะทุกคนก็เหมือนกันหมด ให้เรามองดูพระเจ้าเท่านั้น (ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาตัวเอง กลับไม่เห็น)

มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งหนุนใจมากๆๆๆ

หาก เรา เพ่ง มอง ที่ ตัว เอง นั่น คือ ทาง สู่ เวท- นา

เมื่อ ท่าน แล ดู ตัว เอง ของ ท่าน ไม่ ทำ ให้ ก่อ เกิด ประ โยชน์ อัน ใด

หาก เรา เพ่ง มอง ส-ภาพ การณ์ นั่น คือ ทาง นำ สู่ ปัญ หา

เมื่อ ท่าน แล ดู ส- ภาพ ภาย นอก นั่น คือ สิ่ง ที่ ทำ ให้ ท่าน ท้อ ใจ

มี เพียง ทาง เดียว นำ ท่าน สู่ ความ สุข ท่าน จำ ต้อง เพ่ง พิ นิจ พระ เย ซู

เพียง อยู่ ใน องค์ พระ เย ซู มี สัน ติ ความ หวัง และ ยิน ดี

ขอ ให้ เรา มอง ข้าม ทุก สิ่ง เพื่อ หัน สู่ เย ซู เท่า นั้น

ผู้ ทรง ริ เริ่ม ความ เชื่อ ของ เรา และ จะ ทรง ทำ ให้ ถึง ที่ สำ เร็จ
โดย / Posted by :shc
Time :23/5/2550 9:02:59
เพลงข้างบนนี้ไว้ตอนประชุมพิเศษรนานาชาติ ปี2007ลองเอามาร้องให้ฟังมั่งนะ ( ร้องม่ายเป็นครับ )
โดย / Posted by :fight
Time :18/7/2550 21:15:12
หุหุ! ศาสนาคริสต่างจากศาสนาไหนงั้นเหรอครับ ผมขอถามคุณอย่างหนึ่งนะครับ คุณเชื่อพระเจ้าและรักพระเจ้าอย่างถึงที่สุดแล้วหรือยัง ถ้าคุณรักพระเจ้าคุณก็จะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดเองละครับ (แต่ สำหรับผมพระเจ้าดีที่สุด) ผมอยากบอกท่านอีกอย่างนึง คือ เราคือกลุ่มผ้ที่เชื่อและรักพระเจ้า ก็คือคริสเตียน(ที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า)ม่ายช่ายศาสนาคริสต์ นะครับ อาแมน
โดย / Posted by :ไฟท์
Time :24/7/2550 21:21:13
อาเมน ด้วยครับ
โดย / Posted by :เต้ย
Time :19/8/2550 18:17:36

เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่า "ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี"

และถ้าเราไปดูในรายละเอียดคำสอนของแต่ละศาสนา เราก็จะพบว่าคำสอนเหล่านั้น ล้วนแต่บอกเราว่า เราต้องทำอย่างนี้ ต้องทำอย่างนั้น ห้ามทำอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นจะ ต้องตกนรก เป็นต้น


แต่ ......แต่.........แต่..........

พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใน พระคัมภีร์ว่า ถ้าผู้ใดที่ไม่เชื่อ (พระองค์) จะต้องถูกปรับโทษ ต้องถูกสาปแช่ง ต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟ

เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาคริสต์ ไม่ได้บอกว่า ..........เราต้องเป็นคนดี แล้วเราจึงจะได้ขึ้นสวรรค์....

แต่...แต่...

พระองค์กลับบอกเราว่า ถ้าเราไม่มีชีวิตของพระองค์ เราก็ไม่ถือว่ามีชีวิตที่แท้จริง เพราะมีเพียงแต่ชีวิตของพระเจ้าเท่านั้น ที่เป็นชีวิตที่แท้จริง

และในวันนี้ เราทุกคนต้องการชีวิตของพระเจ้า

เราทุกคนต้องการพระเยซู.....ต้องการพระเยซู.....ต้องการพระเยซู

มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่ท่านจะเป็นคนดีตามมาตราฐานของพระเจ้า และ ได้รับความรอดด้วย

ท่านอาจจะบอกว่า ท่านเป็นคนดี ใครๆก็บอกว่าท่านเป็นคนดีมาก ดีที่สุดในโลก .........แต่...............

..ถ้าหากท่านไม่เชื่อพระเจ้า
..ถ้าหากท่านไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระเจ้า
..ถ้าหากท่านไม่เชื่อว่า พระเยซูทรงตายเพื่อความบาปของท่าน
..ถ้าหากท่านไม่เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้น
..ถ้าหากท่านไม่เชื่อว่า พระเยูซูทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตให้ท่าน แล้วละก็

...............ท่านก็ไม่มีชีวิตของพระเจ้า...........

ถึงแม้ท่านจะเป็นคนดีสักเพียงไร แต่ถ้าก็เป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า ท่านต้องถูกลงโทษ ถูกสาปแช่ง เพราะท่านไม่มีชีวิตของพระเจ้า
เแแแต่.........เมื่อไรก็ตามที่ท่านเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ..เชื่อว่า พระเยซูทรงตายเพื่อความบาปของท่าน ..เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้น ..เชื่อว่า พระเยูซูทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตให้ท่าน แล้วละก็......................ท่านก็รอด..........ท่านก็จะมีชีวิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าที่นิรันดร์ พระเจ้าที่อยู่ในกาลก่อน ปัจจุบัน และ นิจกาล

เมื่อท่านมีชีวิตของพระเจ้า แค่นี้จบ ท่านก็ไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคนดี บังคับตัวเองให้เป็นคนดีอีกต่อไป แต่...


...........ท่านจะมีชีวิตของพระเจ้า.................
.......มีกฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายใน....................
.....ที่คอยบอกท่านว่า ท่านควรทำสิ่งใด ไม่ควรทำสิ่งใด.....
........ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่า ห้ามทำสิ่งนี้ สิ่งนั้น .........
....ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูก และ ผิด..........แค่เปลี่ยนชีวิตเป็นชีวิตของพระเจ้า แล้วความชอบธรรม ความรักของพระเจ้า ก็จะเป็นของเรา อย่างอัตโนมัติ
โดย / Posted by :อาเมน
Time :4/9/2550 21:29:04
ใช่ครับ! มีแค่พระเจ้าก็พอ (มีพระเจ้า=มีทุกสิ่ง) การเป็นคนดีไม่สามารถเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้หรอกครับ มีเพียงแค่เชื่อ...เชื่อเชื่อ และ เชื่อพระเจ้าเท่านั้นครับที่จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะเปลี่อนเปลงท่านทีละเล็กทีละน้อยเอง ( เมื่อเชื่อพระเจ้าแล้ว และได้รับการตีสอนจนเปลี่ยนแปลงแล้วก็=คนดีในสายตาชาวโลกแล้วครับ) อาแมน .............
โดย / Posted by :ไ ฟ๊ ท
Time :30/9/2550 20:44:21
ฮาเลลูยา เราสามารถมองเห็นว่าพระเจ้าไม่ต้องการคนเลวและไม่ต้องการคนดี เพราะคนดียังไม่บรรลุพระประสงค์ของพระองค์ แต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นมนุษย์พระเจ้า มีชีวิตของพระเจ้า เป็นชนิดของพระเจ้า
โดย / Posted by :ในพระคริสต์
Time :7/1/2551 22:22:49
งง ครับคือแล้วคนศาสนาอื่นอย่างผมละ
โดย / Posted by :5..5
Time :7/6/2552 22:44:04
มีพระเยซูก็มีพระเจ้า ไม่มีพระเยซูก็ไม่มีพระเจ้า
เป็นคนดีแต่ไม่มีพระเยซูก็เป็นคนไม่มีพระเจ้า
ทำบุญทำกุศลมากๆ ได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนดีแต่ก็ไม่มีพระเจ้า(พระเยซู)
เป็นคนกตัญญู เป็นคนมีวัฒนธรรมสูงส่ง เป็นคนสมบูรณ์ดีสุดๆแต่เมื่อไม่มีพระเจ้าแล้ว ก็ว่างเปล่าทั้งสิ้น
คนที่เข้าสู่สวรรค์ได้ต้องเป็นคนชนิดเดียวกันกับพระเจ้าจึงอยู่ด้วยกันได้
ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าพระองค์คือทางนั้น ไม่มีทางอื่นมีทางเดียวคือมาทางพระองค์
คำสอนคือเชื่อพระเยซู บังเกิดใหม่ เติบโตโดยชีวิตนี้ เป็นหลัก รองลงไปเป็นเรื่องสอนให้เป็นคนดีโดยชีวิตพระเจ้า
โดย / Posted by :พระคริสต์น้อยๆ
Time :13/6/2552 8:34:21
มีพระเยซูก็มีพระเจ้า ไม่มีพระเยซูก็ไม่มีพระเจ้า
โดย / Posted by :bus
Time :22/7/2552 11:48:29
ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่ต้องกลัวตกนรก เพียงเเค่ก่อนตายจิตเป็นกุศลก็ได้ไปสวรรค์ ถ้าจิตเป็นญานก็ได้ไปพรหมโลก ถ้าจิตเห็นไตรลักษณ์ก็ไปนิพพาน
โดย / Posted by :นัน
Time :24/12/2554 0:17:32
คุณนัน ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุรถชนตายไม่รู้ตัว ตอนนั้นจิตคุณอยู่ตรงไหนครับ คนบาปจะมีจิตกุศลได้ไงครับ
น้ำสกปรกกับน้ำสะอาดอยู่รวมกันได้หรือครับ ?
โดย / Posted by :อรุณ
Time :12/3/2555 10:19:19
ผมจะเล่าเรื่องอะไรซักเรื่องให้ทุกคนฟัง
เป็นเรื่องของชาย2คนที่ยืมเงินของนายของตนไป เพื่อจะทำเงินไปลงทุน ชายคนเเรกยืมเงินนายไป 30,000,000 $ ชายคนทเเรกบอกนายว่า"นายครับไม่ต้องห่วงเลย เดี่ยวผมเอาเงินนี้ไปลงทุนผมจะมีกำไลมากมายเลยครับเเล้วผมจะรีบคืนให้นายเร็วที่สุดเลย" ชายคนที่2 ยืมนายไป 20,000,000 $ ชายคนที่2บอกนายว่า"ผนก็จะรีบคืนนายให้เร็วมากว่าไอคนเเรกอีกครับ นายไม่ต้องเป็นห่วงเลย"

ทั้ง2นำเงินที่ได้มาไปลงทุนทำธุระกิจเเต่ไม่ทำเสร็จผลทั้งคู่ล้มละลายไม่มีชิ้นดีทั้ง2จึงกลับไปหานายอีกครั้งทั้ง2จะหาเงินมาคืนนายได้หรือเเล้วจะมีวิธีไหนที่ทำให้ทั้ง2ไม่ติดหนี้นายอีก "เเล้วคุณล่ะ คิดว่าวิธีไหน"

นายในที่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเเต่เป็น"พระเจ้า"ของเรานี้เอง
ก็เหมือนกัน ถ้าคุณทำบาปมามากมายเเล้วคุณคิดว่าไม่เป็นไรเราทำบาปมาก็ทำบุญซะซิทำไปเลื่อยๆเดี่ยวก็เท่าบาปที่ทำมาได้เอง แหละ เเต่ความจริงคุณไม่รู้เลยว่าบาปที่คุณทำมานั้นมันมากมายเพียงได เหมือนชายคนเเรกที่ยืมเงินนายมา 30ล้านเเล้วจะหาคือยังไง ทำงานใช้หนี้ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือป่าว ก็เหมือนบาปที่คุณทำมา คุณทำบาปมาซัก 3,000 ครั้ง เเต่ทั้งชีวิตคุณทำบุณมาได้เเค่ 2,000 ครั้ง เเล้วมันจะพอหรือกับบาปที่ทำมา เพราะฉะนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะชดใช้มันได้หมด ขอให้นายยกหนี้สินของคุณทั้งหมด เหมือนที่พระเจ้าจะยกบาปผิดที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นสิ้น เเล้วคุณจะได้ไปอยู่ใน "แผ่นดินสวรรค์"
โดย / Posted by :............
Time :28/9/2556 23:09:32
ถ้าเราเชื่อว่า เราบริสุทธิ์แล้ว ก็หมายความว่า เราไม่มีบาปแล้ว แต่ถ้าเราทำบาปอีก เรายังบริสุทธิ์หรือไม่ครับ
โดย / Posted by :อรุณ
Time :26/12/2558 23:26:39
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com