Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
(Reader : 17696)
ความหมายในการดำรงอยู่ของมนุษย์คืออะไร?

ท่านเคยลองใคร่ครวญดูหรือไม่ว่า เหตุใดพระเจ้าจึงทรงสร้างท่าน?

ท่านได้บรรลุถึงจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของท่านแล้วหรือยัง?

สิ่งสารพัดในโลกนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นโดยมีสาเหตุ.
เมื่อของอย่างหนึ่งหมดความหมายไปแล้ว ของชิ้นนั้นก็จะถูกโยนทิ้งไปหรือถูกนำไปแยกชิ้นส่วน.

นาฬิกา ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบอกเวลา . นาฬิกาย่อมถูกเก็บรักษาและได้รับการซ่อมบำรุงอย่างดีจนกว่ามันจะหยุดเดินและซ่อมแซมไม่ได้แล้ว. จากนั้นมันก็จะถูกโยนทิ้งไป และเราก็จะซื้อเครื่องใหม่มาแทนที่.มนุษย์ ที่ประจักษ์แก่ตาสำแดงพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตา....

พระคัมภีร์ บอกเราว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า เพื่อใช้บรรจุพระเจ้าและ สำแดงพระเจ้า.

พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ประจักษ์แก่ตา แต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ที่ประจักษ์แก่ตาขึ้นมา โดยมีพระประสงค์ให้มนุษย์มาบรรจุพระองค์และสำแดงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น. พระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาองค์นี้ทรงมีคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อยู่หลายประการเช่น ความรักและความชอบธรรม.

แม้ มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า แต่เขายังต้อง มีพระเจ้ามาเป็นชีวิตของเขา เพื่อจะได้สำแดงพระองค์.

ถุงมือ มีไว้สำหรับมือฉันใด มนุษย์ก็มีไว้สำหรับพระเจ้าฉันนั้น .

มนุษย์ผู้เป็นถุงมือ นั้น ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าผู้เป็นมือ.

แต่ มนุษย์ผู้เป็นถุงมือ ไม่มีพระเจ้า ผู้เป็นมือสวมไว้ภายใน. ถุงมือ อาจมีนิ้วทั้งห้า มีรูปร่างเหมือนกับมือ แต่ก็ ไม่ใช่มือ.

เมื่อมีมือสวมไว้ภายใน ถุงมือ จึงจะสมบูรณ์และมีความหมาย.

ถ้าไม่มีมือ ถุงมือก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ความหมาย.
- นิ้วอันหนึ่งของพระเจ้าอาจเป็นความรัก
- ส่วนนิ้วอีกอันหนึ่งคือความชอบธรรม.

มนุษย์ ถูกเนรมิตสร้างขึ้นโดย มีรูปร่างของนิ้ว แต่ไม่มีนิ้วที่เที่ยงแท้ ซึ่งก็คือ ตัวของพระเจ้าเอง.

โดย / Posted by : ความหมายของชีวิตมนุษย์,มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรTime : 15/3/2550 13:10:02
ความรักของมนุษย์ เมื่อเทียบกับ ความรักของพระเจ้า

สถานการณ์ของ มนุษย์ในปัจจุบัน นี้ต่างกับ จุดมุ่งหมายดั้งเดิมที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ อย่างสิ้นเชิง.


........ ความรักของมนุษย์ .......
มนุษย์อาจมีความรัก แต่ ความรักของมนุษย์ นั้น เห็นแก่ตัว และ คงอยู่ได้ไม่นาน. ความรักของมนุษย์ ไม่ครอบคลุมสรรพสิ่ง และ ไม่อาจดำรงอยู่นิรันดร์ .

- มนุษย์รักแต่คนที่เขาชอบ หรือคนที่เขาเห็นว่าน่ารักเท่านั้น. แต่ ถึงกระนั้น ความรักที่มนุษย์มีต่อคนเหล่านี้ก็ยังคงสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลา .

ผู้ชายอาจรักผู้หญิงคนหนึ่ง และ ได้สมรสกับเธอ แต่เมื่อได้สมรสกันแล้วกลับ ไม่ชอบเธออีก หรือถึงกับ เกลียดเธอ เพราะ การกระทำบางอย่างของเธอ.


...........ความรักของพระเจ้า........
ความรักของพระเจ้าไม่เป็นเช่น นั้น.
ความรักของพระเจ้า นั้น ไม่ลำเอียง และยังเป็นสิ่งที่ นิรันดร์ อีกด้วย. ความรักของพระเจ้า เป็นความรักที่นิรันดร์ เพราะ

- พระเจ้าทรงเป็นความรัก และ ..
- พระเจ้าทรงดำรงอยู่นิรันดร์.
- พระองค์ไม่อาจหยุดรักมนุษย์ได้. ถึงแม้ว่า มนุษย์จะทำ บาป ต่อพระเจ้าและได้กลายเป็น ศัตรู ของพระองค์ไปแล้ว ........ พระเจ้าก็ยังคงรักมนุษย์ ......... แม้มนุษย์จะถูกกำหนดชะตาให้เผชิญความตายชั่วนิรันดร์

............. พระเจ้าก็ยังทรงรักมนุษย์จนถึงที่สุด........... เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความตายกลับคืนสู่พระองค์........ เพื่อให้มนุษย์มาสำแดงพระองค์แล้ว ......... พระองค์เองถึงกับมากลายเป็นมนุษย์ — พระเยซู — เพื่อจะทรงตายแทนมนุษย์ .

ความรัก ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทำให้พระองค์ เสด็จเข้าสู่ตัวมนุษย์เพื่อจะมีชีวิตเป็นอยู่ในตัวมนุษย์ เพื่อให้พระองค์เป็นหนึ่งกับมนุษย์ชั่วนิรันดร์ .

ความรัก ของพระองค์ เป็นความรักที่สุดยอดและสมบูรณ์ เป็นความรักที่ นิรันดร์และครอบคลุมสรรพสิ่ง.


โดย / Posted by :ความรักของมนุษย์ และ ความรักของพระเจ้า
Time :15/3/2550 13:30:00
ความชอบธรรมของมนุษย์ เมื่อเปรียบเทียบกับ ความชอบธรรมของพระเจ้า


........ ความชอบธรรมของมนุษย์ .........

มนุษย์ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมอีกด้วย. ถ้าปราศจากพระเจ้าแล้ว มนุษย์ไม่มีทางที่จะชอบธรรมได้เลย.

- มนุษย์ไม่ชอบธรรมต่อพระเจ้า. มนุษย์ไม่ รู้จัก ผู้ทรงเนรมิตสร้างเขาและ ไม่คำนึง ถึงพระองค์. มนุษย์ถึงกับ เป็นศัตรู ของพระองค์.

- มนุษย์ไม่ชอบธรรมต่อผู้อื่น. บางคน ปล้น, บางคน ขโมย , บางคน โกหก , และบางคนก็ ฆ่า ผู้อื่น.

แม้แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติ, ผู้พิพากษา, และตำรวจก็ยังละเมิดกฎหมายที่ตัวเขาเองร่างขึ้นและควรจะยกชู. ความชอบธรรมอยู่ที่ไหน? ลูกจ้างบางคนก็ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น โทรศัพท์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, และคอมพิวเตอร์. บางคน หลบเลี่ยงภาษี. บางคน ยืมของมาแล้วไม่คืน.

มนุษย์ที่ปราศจากพระเจ้านั้นเต็มด้วยความอธรรม.


............. ความชอบธรรมของพระเจ้า ..........

พระเจ้าทรงชอบธรรมอย่างที่สุด. พระองค์ก็คือความชอบธรรม.
- พระองค์ไม่อาจอธรรมต่อตัวพระองค์เองหรือต่อผู้อื่นได้เลย.
- อาณาจักรของพระองค์ตั้งอยู่บนความชอบธรรม.
- พระองค์ไม่ทรงเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง.
แม้ว่า พระองค์จะทรงรักมนุษย์ แต่ พระองค์ก็ยังคงต้องปรับโทษมนุษย์ เพราะเหตุ ความอธรรมของมนุษย์ โดยมี ความชอบธรรมของพระองค์ เป็นพื้นฐาน. แต่ตัวของพระองค์เองได้ทรงชำระหนี้แทนมนุษย์ โดยทรงรับ โทษตาย เพื่อพระองค์จะทรงให้อภัยมนุษย์ได้.


พระองค์เสด็จมาตายแทนมนุษย์ เพื่อจะส นองความชอบธรรมของพระองค์ เพื่อให้มนุษย์จะได้ไม่ต้องตาย แต่จะสามารถ ต้อนรับพระองค์ เข้าไป เป็นชีวิต และ มีชีวิตอยู่ในพระองค์ ได้. พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและความชอบธรรมอย่างแท้จริง.


......... มนุษย์พยายามที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า ........

เนื่องจาก มนุษย์ถูกเนรมิตสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า มนุษย์จึงมีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า. แต่เมื่อ มนุษย์ พยายาม ที่จะมีความรักและ ความชอบธรรม เขากลับ ไม่อาจทำได้ .

มนุษย์นั้นอ่อนแอในการรักและการกระทำสิ่งที่ชอบธรรม แต่ กลับ เข้มแข็งในการเกลียดชังและกระทำสิ่งที่อธรรม เพราะ ...

มนุษย์มีธาตุแท้แห่งความบาป ในตัวเขา และยัง ปราศจากชีวิตของพระเจ้า. มนุษย์ไม่อาจรักหรือเป็นผู้ชอบธรรมได้เลยถ้าเขาไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าเข้าสู่ตัวเขา. หลังจากที่พระเจ้าได้มีชีวิตอยู่ในตัวมนุษย์แล้ว มนุษย์จึงจะสามารถรักและมีความชอบธรรมเหมือนอย่างพระเจ้าได้.


กฎบัญญัติของโมเซคือรูปภาพของพระเจ้า

เมื่อ 3,500 ปีก่อน พระเจ้าทรงกำหนดกฎบัญญัติผ่านโมเซ. เมื่อพลไพร่ของพระเจ้าได้ฟังกฎบัญญัติ พวกเขาบอกโมเซว่าเขาจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้. แต่หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ไม่อาจปฏิบัติตามข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติเหล่านั้นได้เลย. สาเหตุที่เขาไม่อาจปฏิบัติได้ก็เป็นเพราะกฎบัญญัติคือรูปภาพของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่บรรยายถึงธาตุแท้และการกระทำของพระเจ้า. มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสนองกฎบัญญัติได้. มนุษย์ที่ตกต่ำย่อมไม่อาจสนองกฎบัญญัติได้.

มนุษย์ยังคงตกต่ำต่อไปจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา. พระเยซูคือการแปรสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในฐานะมนุษย์. พระองค์ทรงสนองกฎบัญญัติได้อย่างง่ายดาย. พระองค์เป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ที่กระทำเช่นนั้นได้. พระองค์ยังยกระดับกฎบัญญัติจากการจำกัดการประพฤติทางภายนอกไปสู่การควบคุมความรู้สึกทางภายในอีกด้วย. ยกตัวอย่างเช่น กฎบัญญัติห้ามคบชู้ แต่พระเยซูตรัสว่า แม้แต่การมีใจกำหนัดต่อผู้หญิงก็ถือเป็นการคบชู้ด้วย. อีกตัวอย่างหนึ่ง กฎบัญญัติห้ามฆ่าคน แต่พระเยซูตรัสว่า แม้แต่การมีใจเกลียดชังผู้อื่นก็ถือเป็นการฆ่าคนด้วย. ไม่มีมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังคนใดอาจทำเช่นนี้ได้ ไม่ว่าเขาจะมุ่งมั่นพยายามสักเท่าไรก็ตาม. สิ่งที่เราทุกคนต้องการคือชีวิตของพระเจ้า. พระเยซูไม่เพียงสอนกฎบัญญัติที่สูงส่งกว่าเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงสนองกฎบัญญัติเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย. พระองค์ทรงพร้อมที่จะทำเช่นนั้นอีกภายในทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระองค์, ต้อนรับพระองค์เป็นชีวิต, และมีชีวิตเป็นอยู่ตามพระวิญญาณของพระเจ้าผู้อาศัยอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน. สิ่งที่มนุษย์ที่ตกต่ำกระทำไม่ได้นั้น พระเจ้าทรงสามารถกระทำได้.วิธีบรรลุถึงความหมายแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์

สิ่งที่ท่านและข้าพเจ้าต้องการก็คือการต้อนรับพระเจ้าองค์นี้เข้าสู่ภายในเรา. เมื่อเราบรรจุพระเจ้าและสำแดงพระองค์ เราก็ได้บรรลุถึงความหมายแห่งการดำรงอยู่ของเราแล้ว. ถ้าเราไม่ต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายในเรา เราย่อมไม่อาจสำแดงความรักและความชอบธรรมของพระเจ้าได้. เราก็เป็นคนที่ไร้ความหมายและมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างไม่มีคุณค่าและไร้ประโยชน์.
วันนี้พระนามของพระเจ้าก็คือพระเยซู เพราะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ ทรงพระนามว่าพระเยซู. พระองค์ทรงตายและเป็นขึ้นเพื่อเรา. บัดนี้พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ. เมื่อเราร้องเรียกพระนามของพระองค์ พระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณก็เสด็จเข้าสู่ภายในเรา. พระองค์จะทรงนำตัวของพระองค์เองมาเติมเต็มตัวเรา เพื่อให้เราสำแดงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น. พระองค์จะทรงสนองจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของท่าน.

โดย / Posted by :ความชอบธรรมของพระเจ้า/ความชอบธรรมของมนุษย์
Time :15/3/2550 13:41:52
จงอธิษฐานว่า

“โอ พระเยซู โปรดเสด็จเข้ามาเป็นชีวิตของข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าต้องการให้พระองค์มีชีวิตเป็นอยู่ภายในข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ที่พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าต้องการสำแดงพระองค์. ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นคนที่อยู่บนโลกนี้อย่างไร้คุณค่าอีกต่อไป. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพเจ้าและเสด็จเข้าสู่ข้าพเจ้า.”

โดย / Posted by :จงอธิษฐานว่า “โอ พระเยซู โปรดเสด็จเข้ามาเป็นชีวิตของข้าพเจ้า
Time :15/3/2550 13:43:03
มนุษย์คืออะไร
มนุษย์คือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
มนุษย์คือ ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร
มนุษย์คือ คู่ครองของพระเจ้า
มนุษย์คือ การสำแดงออกของพระเจ้า
มนุษย์คือ สง่าราศีของพระเจ้า
มนุษย์คือ ..... คนบาป

คนบาปคือใคร, คนบาปคืออะไร
คนบาปก็คือมนุษย์
มนุษย์ก็คือคนบาป
มนุษย์เกิดมาก็คือคนบาป

โดย / Posted by :มนุษย์มาจากไหน
Time :28/4/2550 16:57:20
หุหุ! มนุษย์มีบาปก็เพราะมนุษย์เองนั่นแหละ มนุษม่ายได้ถูกสร้างมาให้มีความบาป แต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่เจือกดันไปฟังคำพูดของซาตาน ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ตําต้อยด้อยค่าอย่างทุกวันนี้ ที่จริงเราทั้งหลายม่ายมีบาปเพราะพระเจ้าทรงสร้างให้เราปริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้า ไม่ใช่เกิดมาก็เป็นคนบาปเลยอะนะ
โดย / Posted by :Fight
Time :10/8/2550 20:18:56
เชื่อนะในพระเยซู แต่เชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นพระเจ้า และก็ยังไม่ได้เสียชีวิต เขาเป็นศาสดาท่านหนึ่งเท่านั้น และในอนาคตข้างหน้า เขาก็จะกลับมายังโลกอีกครั้ง คนที่ตายหนะจริงๆ แล้วเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เกลียดท่านศาสดาแล้วพระเจ้าก็ทำให้เขามีหน้าตาเหมือนกับท่าน เพื่อที่จะได้ตายแทนท่าน แต่ท่านศาสนาตัวจริงได้ขึ้นไปยังสวรรค์และจะกลับมาเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม
โดย / Posted by :ตีตี้
Time :9/9/2556 15:53:25
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com