Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
(Reader : 29654)
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
โดย / Posted by : พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้Time : 15/3/2550 11:16:40
จากผลการสำรวจ ความนิยม เมื่อไม่นานมานี้พบว่า ชาวอเมริกัน 93% เชี่อว่าพระเจ้ามีตัวตนอยู่จริง หรือ เชื่อในพระวิญญาณผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ .

อย่างไรก็ตาม ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นพระเจ้าด้วยตาของตนเอง และคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า การดำรงคงอยู่ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์กันได้ด้วยการใช้เหตุผลโต้แย้งทางตรรกวิทยา.

ด้วยเหตุนี้คนที่เป็น พวกอเทวนิยม ชนิดสุดขั้วจึงกล่าวว่า ถ้าไม่อาจพิสูจน์ถึงการดำรงคงอยู่ของพระเจ้าได้แล้ว ทำไมคนเราจะต้องเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริง?


คนที่ เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง โดยเฉพาะบรรดาคริสเตียนก็ได้เขียนหนังสือ, บทความ, และสื่ออื่นๆ อีกมากมายเพื่อมายืนยันถึง การดำรงคงอยู่ของพระเจ้า ให้ผู้ที่ยังไม่แน่ใจได้รู้.

พวกเขายกตัวอย่างจากธรรมชาติ, สร้างเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาโดยอาศัยข้อเท็จจริงและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนข้อคิดในเชิงปรัชญา. แต่ คนที่ไม่เชื่อ ก็เขียนหนังสือและบทความเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่มีพระเจ้าไว้เหมือนกัน. ดังนั้น คนที่เชื่อ ก็ยังคงเชื่อ ส่วนคนที่ยังไม่แน่ใจก็ยังคงไม่แน่ใจต่อไป. ดังนั้น การใช้เหตุผลโต้แย้งกันเช่นนี้จึงไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดต่อทั้งสองฝ่าย. แต่เราพบว่า

มนุษย์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองถึงการดำรงคงอยู่ของพระเจ้า.
โดย / Posted by : กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
Time :15/3/2550 11:23:43
หาจุดยืนในการพบกับพระเจ้า

ถ้าเราจะหาคนสักคนหนึ่ง เราก็ต้องหาที่อยู่ของเขาให้ได้เสียก่อน. ถ้าเราจะติดต่อกับอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็ต้องรู้ถึงอาณาบริเวณที่สิ่งนั้นดำรงอยู่.

- พระเจ้าอยู่ที่ไหน?

- พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในอาณาบริเวณใด?

- มนุษย์อยู่ที่ไหน?

- มนุษย์มีชีวิตอยู่ในอาณาบริเวณใด?

- มีอาณาบริเวณที่เป็นกลางซึ่งจะให้พระเจ้ากับมนุษย์ได้พบกันหรือไม่?
โดย / Posted by :หาจุดยืนในการ พบกับพระเจ้า
Time :15/3/2550 11:31:25
ไม่อาจติดต่อพระเจ้าได้โดยวิธีทางกายภาพ

ถ้าพระเจ้าดำรงอยู่จริง พระองค์ย่อมไม่เป็นที่ประจักษ์แก่ตา. พระคัมภีร์ บอกแก่เราไว้ว่า พระเจ้า ทรงเป็น พระวิญญาณ ที่สถิตอยู่ใน ความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ได้.

แม้ ฟ้าสวรรค์ จะสำแดง สง่าราศี ของพระองค์ แต่ตัวของพระองค์เองก็ไม่อาจตรวจพบได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์, กล้องจุลทรรศน์, หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด. พระองค์ ทรงอยู่ในอีกอาณาบริเวณหรือในอีกขอบเขตหนึ่ง. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรามาเสาะหาพระเจ้าก็เหมือนกับการใช้ตาของเรามารับคลื่นเสียง, ใช้หูมาฟังสี, หรือใช้มือมาสัมผัสกลิ่นหอม. การทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์พอๆ กับการดูโทรทัศน์โดยไม่ใช้เครื่องโทรทัศน์. ประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้งห้าไม่ใช่อวัยวะที่ถูกต้องซึ่งเราใช้ติดต่อกับพระเจ้า เพราะเราไม่อาจ พบกับพระเจ้า ได้ในโลกฝ่ายวัตถุ. เราจะต้อง ติดต่อกับพระองค์ ด้วย “คลื่นของพระองค์” เท่านั้น.


ไม่อาจรับรู้ถึงพระเจ้าได้ในโลกฝ่ายจิต

เราก็ไม่อาจ รับรู้ถึงพระเจ้า ได้โดยใช้สมองหรือใน โลกฝ่ายจิต ด้วย. พระปัญญา ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะให้ ความคิดที่จำกัดของมนุษย์มาเข้าใจได้. มนุษย์ ยังไม่ได้หยั่งถึง ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติเลย. เรายังไม่รู้อย่างถ่องแท้ถึง ชีวิต, ความตาย, หรือ ชีวิตหลังความตาย เสียด้วย. เรายังค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตชนิดต่างๆ บนโลกใบนี้ได้ไม่ครบเลย ไม่ว่าจะเป็นบรรดาจุลชีวัน หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ทั้งที่เคยมีอยู่ในอดีตและที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้. เรายังไม่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ จักรวาล นี้อย่างถี่ถ้วนเลยทั้งในด้านรายละเอียดหรือในด้านภาพรวม. เรายังไม่ได้เปิดเผยถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของเราออกมาทั้งหมด และไม่อาจทำนายได้อย่างแน่ชัดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กระทั่งพยากรณ์อากาศหรือเวลาที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไป เราก็ไม่รู้.

ในเมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจแม้แต่ตัวของเขาเอง แล้วเราจะไปเริ่มต้นทำความเข้าใจต่อพระผู้ทรงออกแบบและสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาได้อย่างไร? เราจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการทรงสร้างสิ่งสารพัด (รวมทั้งตัวเราเอง) ได้อย่างไร? พระปัญญาของพระเจ้า นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใด ไม่ว่าเราจะใช้เวลาใคร่ครวญนานสักเท่าใดก็ตาม. มนุษย์ที่มีขอบเขต ย่อมมี ข้อจำกัดตามธรรมชาติในการทำความเข้าใจต่อองค์ผู้ทรงไร้ขอบเขต.

การให้มนุษย์เข้าใจถึงพระเจ้ายังเป็นสิ่งที่ยากกว่าการให้ตัวหนอนมาเข้าใจถึงมนุษย์เสียอีก.
โดย / Posted by :ติดต่อพระเจ้า / พระเจ้าดำรงอยู่จริง / พระเจ้ามีจริง
Time :15/3/2550 11:37:51
จะติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างไร / วิธีการติดต่อกับพระเจ้า

ติดต่อกับพระเจ้าด้วยวิญญาณของมนุษย์


มนุษย์ มีชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวัตถุ และ โลกฝ่ายจิต แต่ พระเจ้า ทรงอยู่ ในโลกฝ่ายวิญญาณ. ดังนั้น มนุษย์ จึงไม่อาจ รับรู้ถึงพระเจ้าได้ โดยใช้ ประสาทสัมผัสในทางกายภาพ หรือพิสูจน์ถึงพระเจ้าได้โดยใช้หลักเหตุผล.

ทั้งนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่อาจติดต่อกับพระเจ้าหรือยืนยันถึงการดำรงคงอยู่ของพระองค์ได้. ถ้าเรา ใช้อวัยวะให้ถูกต้อง สิ่งนี้ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน. ทุกคนที่เสาะหาย่อมจะพบพระองค์ .

เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ . พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ติดต่อกับพระองค์

ดังนั้น พระองค์จึงทรงสร้างให้ มนุษย์มีสามส่วน คือ กาย, จิต, และวิญญาณ .

- ร่างกาย ก็มีไว้ ติดต่อกับโลกฝ่ายวัตถุ เช่นแสงสี, เสียง, หรือวัตถุที่จับต้องได้.

- จิต ซึ่งเป็น ส่วนของความคิด, ความรู้สึก, และ การตัดสินใจ นั้นมีไว้ ติดต่อกับสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายจิต. แต่

- วิญญาณของมนุษย์ นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ติดต่อกับพระเจ้า ผู้เป็นพระวิญญาณ โดยเฉพาะ. แม้ว่าเราจะเคยใช้ ประสาทสัมผัสทางกายภาพ และ ความสามารถทางจิต ของเรามา ตลอดชีวิต แต่คนส่วนใหญ่กลับ ไม่เคยใช้วิญญาณ ของตนเองเลย.

วิญญาณของมนุษย์ นั้นมีลักษณะที่ คล้ายคลึง กันกับ พระวิญญาณของพระเจ้า.


หลอดไฟส่องสว่างได้ เมื่อติดต่อกับ แหล่งกำเนิดไฟผ่านทางสายไฟฉันใด เมื่อเรา ใช้วิญญาณของเรา มา ติดต่อกับพระเจ้า ผู้เป็นพระวิญญาณ เราก็จะถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้า และ พระเจ้า ก็จะ ส่องสว่างผ่านตัวเรา ด้วยฉันนั้น.

เมื่อเราได้สัมผัสกับพระเจ้าเช่นนี้แล้ว ใครก็ไม่อาจมาลวงเราได้อีกว่าไม่มีพระเจ้า.

ในเวลานั้น เราไม่เพียง รู้ว่าพระเจ้ามีจริง เท่านั้น แต่ยัง เชื่อ ในสิ่งนี้และ พระองค์ก็ทรงเป็นจริงต่อเรา ด้วย. นี่ ไม่ใช่ความเชื่อที่งมงาย แต่ เป็นความเชื่อที่เกิดจากการได้พบกับสิ่งนั้นจริงๆ. สิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาทางปรัชญาอีกต่อไป แต่ เป็นสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ด้วยตัวเอง.
โดย / Posted by :จะติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างไร / วิธีการติดต่อกับพระเจ้า
Time :15/3/2550 11:46:32
ท่านเป็นคนเช่นไร?
เราเป็นคนเช่นไร?
มนุษย์เป็นคนเช่นไร?


ก่อน ที่เราจะ ใช้วิญญาณของเรามาติดต่อกับพระเจ้าเป็นครั้งแรก คนแต่ละคนก็มี ความคิดที่แตกต่างกันไป. ท่านอาจเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้า . ถ้าท่านเป็นคนเช่นนี้คือ รู้ว่าพระเจ้ามีจริง อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง แต่ ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับพระองค์อย่างไร. เช่นนั้นก็ให้ท่านเริ่ม สนทนากับพระองค์ได้ทันที.


พระคัมภีร์บอกแก่เราว่า เมื่อ 2,000 ปีก่อน พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์ ทรงพระนามว่า พระเยซู . พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ ชอบธรรม และ สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ จึงทำให้ พระองค์มีคุณสมบัติพอที่จะ ตายแทนความบาปของเรา ได้. จากนั้นองค์พระเยซูเจ้าก็ ทรงเป็นขึ้น กลาย เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต เพื่อพระองค์จะ เข้าสู่ภายในตัวเราไ ด้.

ตอนนี้ สิ่งที่ เราต้องทำก็คือ ร้องว่า

“โอ พระเยซู ข้าพเจ้าต้องการติดต่อกับพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่จริง. ข้าพเจ้าต้องการที่จะติดต่อกับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาเพื่อจะได้ประสบการณ์กับพระองค์ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง.”

เมื่อท่านสนทนากับพระองค์เช่นนี้ ท่านก็จะได้ พบกับพระองค์ เพราะ พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ และทุกคนที่แสวงหาก็จะพบพระองค์.

ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่แน่ใจต่อ การดำรงคงอยู่ของพระองค์ ท่านก็อาจ ทูลต่อพระองค์ ว่า “โอ พระเยซู ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงหรือไม่ ?. ข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยว่าพระองค์มีจริงหรือเปล่า ?. แต่ถ้าพระองค์มีจริง ขอพระองค์โปรดเปิดเผยตัวของพระองค์เองแก่ข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้จักพระองค์และติดต่อกับพระองค์.”

ถ้า พระองค์ไม่ดำรงอยู่จริง คำทูล นี้ย่อมไม่ได้รับคำตอบ. แต่ถ้า พระองค์มีจริง ท่านย่อม ได้รับคำตอบ เพราะ พระองค์จะทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองแก่ท่าน. ถ้าท่านเป็นคนที่ อยากมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า, พระประสงค์ของพระองค์, และความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ท่านก็อาจไป อ่านพระคัมภีร์หรือพูดคุยกับคริสเตียน เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น. หากจะกล่าวอย่างย่อๆ ....

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความชอบธรรม. พระองค์ประสงค์ให้มนุษย์มาสำแดงพระองค์และเป็นกลุ่มชนที่จะมาปกครองแทนพระองค์.

วิธีที่พระองค์จะบรรลุถึงพระประสงค์นี้ก็คือ การ เข้าสู่ภายในมนุษย์ เพื่อมา เป็นชีวิต ของมนุษย์. ก่อนอื่นพระองค์จะ เข้าสู่วิญญาณของมนุษย์ , จากนั้นจะ ซึมซาบอยู่ในจิต ของมนุษย์, และในที่สุดก็จะทรง เปลี่ยนรูปกายอันต่ำต้อย ของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้กลาย เป็นหนึ่งกับพระเจ้า.

ในความเป็นหนึ่งระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี้ พระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในมนุษย์ และ มนุษย์ก็มีชีวิตอยู่ในพระเจ้า, พระเจ้าทรงเป็นชีวิตของมนุษย์ และ มนุษย์เป็นการดำเนินชีวิตของพระเจ้า, พระเจ้าเป็นเนื้อหาสาระของมนุษย์ และ มนุษย์เป็นการสำแดงของพระเจ้า, พระเจ้าเป็นอำนาจของมนุษย์และมนุษย์เป็นตัวแทนของพระเจ้า. ความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อ เมื่อวิญญาณของมนุษย์ได้ผสมผสานกับพระเจ้า ผู้เป็นพระวิญญาณ.
โดย / Posted by :อยากรู้จักกับพระเจ้า,พระเจ้าคือใคร,อธิษฐานอย่างไร
Time :15/3/2550 11:58:22


ขอให้ท่านทูลต่อพระเจ้าว่า “โอ พระเยซู ขอพระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์และคริสเตียนมาบอกข้าพเจ้าให้รู้จักพระองค์มากขึ้น และขอพระองค์ทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์.”
โดย / Posted by :โอ พระเยซู ขอพระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์และคริสเตียนมาบอกข้าพเจ้
Time :15/3/2550 12:00:19
หากท่านต้องการ พิสูจน์ถึงการดำรงคงอยู่ของพระเจ้าเพื่อตัวท่านเองจะได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์


ท่านก็สามารถทำได้ทันทีโดยการ ทูลพระองค์ถึงทุกสิ่งที่อยู่ในใจของท่าน โดยใช้คำพูดของท่านเอง .

ถ้าท่าน จริงใจและเปิดออกต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองต่อท่าน. ท่านจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่า ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ถึงการดำรงคงอยู่ของพระเจ้าได้ เพราะตัวของพระเจ้าเองได้พิสูจน์ตัวเองแก่ท่าน. ท่านจะได้ติดต่อกับพระองค์ด้วยตัวท่านเอง เหมือนที่พวกเราได้ติดต่อกับพระองค์แล้ว. ไม่มีใครสามารถโต้แย้งกับสิ่งที่เราและท่านได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน.
โดย / Posted by :ทูลพระองค์ ถึงทุกสิ่งที่อยู่ในใจของท่าน ใช้คำพูดของท่านเอง
Time :15/3/2550 12:03:30
เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง

เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงๆ ถ้าวันนี้เราไม่เชื่อพระเจ้าเราจะเสียใจ วันนี้เราเพียงแต่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง พระเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้

เราต้องเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า / เกรงกลัวพระเจ้า / เกรงกลัวพระเจ้า เชิญอ่านประวัติเหล่านี้

Death is certain but the Bible speaks about untimely death!

Make a personal reflection about this.. Very interesting, read until the end...
It is written in the Bible (Galatians 6:7): "Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Here are some men and women who mocked God:

John Lennon

Some years before, during his interview with an American Magazine, he said: "Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain. Jesus was ok, but his subjects were too simple, Today we are more famous than Him" (1966). Lennon, after saying that the Beatles were more famous than Jesus Christ, was shot six times.

Tancredo Neves (President of Brazil):
During the Presidential campaign, he said if he got 500,000 votes from his party, not even God would remove him from Presidency. Sure he got the votes, but he got sick a day before being made President, then he died.Cazuza (Bi-sexual Brazilian composer, singer and poet):

During a show in Canec๏o ( Rio de Janeiro ), whilst smoking his cigarette, he puffed out some smoke into the air and said: "God, that's for you." He died at the age of 32 of AIDS in a horrible manner.

The man who built the Titanic
After the construction of Titanic, a reporter asked him how safe the Titanic would be. With an ironic tone he said: "Not even God can sink it" The result: I think you all know what happened to the Titanic.


Marilyn Monroe

She was visited by Billy Graham during a presentation of a show. He said the Spirit of God had sent him to preach to her. After hearing what the Preacher had to say, she said: "I don't need your Jesus". A week later, she was found dead in her apartment.

Bon Scott:

The ex-vocalist of the AC/DC. On one of his 1979 songs he sang: "Don't stop me, I'm going down all the way, down the highway to hell". On the 19th of February 1980, Bon Scott was found dead, he had been choked by his own vomit.

Campinas/SP IN 2005
In Campinas, Brazil a group of friends, drunk, went to pick up a friend.. The mother accompanied her to the car and was so worried about the drunkenness of her friends and she said to the daughter - holding her hand, who was already seated in the car: "My Daughter, Go With God And May He Protect You.."

She responded: "Only If He (God) Travels In The Trunk, Cause Inside Here...It's Already Full"Hours later, news came by that they had been involved in a fatal accident, everyone had died, the car could not be recognized what type of car it had been, but surprisingly, the trunk was intact. The police said there was no way the trunk could have remained intact. To their surprise, inside the trunk was a crate of eggs, none were broken.

Christine Hewitt: a Jamaican Journalist and entertainer,said the Bible (Word of God) was the worst book ever written, in June 2006 she was found burnt beyond recognition in her motor vehicle.

Many more important people have forgotten that there is no other name that was given so much authority as the name of Jesus. Many have died, but only Jesus died and rose again, and he is still alive.
โดย / Posted by :เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง /ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง /เชื่อว่า
Time :28/4/2550 17:24:53
หนังสือ "พระเจ้ามีจริงหรือ"

http://lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=172

พระเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้ามีจริง
พระเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้ามีจริง
พระเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้ามีจริง
พระเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้ามีจริง
โดย / Posted by :พระเจ้ามีจริงหรือ
Time :28/4/2550 17:28:04
John Lennon

หลายปีที่แล้ว ระหว่างที่เขาให้สัมภาษณ์ an American Magazine เขากล่าว่า ศาสนาคริสต์จะสิ้นสุด ผมไม่ต้องมาต้องเถียงถึงเรื่องพวกนั้น.. เรื่องของพระเยซูเป็นเรื่องธรรมดา วันนี้พวกเราโด่งดังกว่าพระองค์

หลังจากที่ John Lennon ได้กล่าวคำพูดเหล่านั้น the Beatles โด่งดังกว่า พระเยซูคริสต์ เนื่องจาก เขาถูกยิงถึง 6 ครั้ง.


Tancredo Neves ประธานาธิปดีของประเทศบราซิล
ระหว่างช่วงที่เขาหาเสียงนั้น เขากล่าวว่า ถ้าพรรคของเขาได้คะแนนเสียง 500,000 เสียง แม้แต่พระเจ้าเองก็เอาเขาลงจากการเป็นประธานาธิปดีไม่ได้

แต่ปรากฎว่าเพียง 1 วัน หลังจากที่เขาได้รับการเลือกให้เป็นประธานาธิปดี เขาป่วยและตาย


Cazuza (Bi-sexual Brazilian composer, singer and poet): เขาเป็นนักแต่งเพลง, นักร้อง, นักกวี ชาวบราซิล ระหว่างการแสดงที่Canec๏o ( Rio de Janeiro ), ขณะที่เขากำลังสูบบุหรี่ เขาเป่าควันบุหรี่ขึ้นไปบนอากาศและพูดว่า "พระเจ้า, นี่สำหรับพระองค์" เขาเสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง 32 ปีด้วยโรคเอดส์ และ มีสภาพที่น่าขยะแขยง


คนที่เป็นผู้สร้างเรือTitanic / คนสร้างเรือTitanic
หลังจากที่สร้างTitanic เสร็จ นักข่าวได้ถามเขาถึงความปลอดภัยของเรือ Titanic . เขากว่าว่า "แม้แต่พระเจ้าก็จมมันลงไม่ได้" ผลเป็นอย่างไรกับเรือTitanic ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ว


Marilyn Monroe
ระหว่างการแสดง Billy Graham ได้มาหาเธอ และ พูดกับเธอว่า พระวิญญาณของพระเจ้าได้ส่งเขามาให้ประกาศกิตติคุณกับเธอ. หลังจากที่เธอได้ฟัง เธอกล่าวว่า "ฉันไม่ต้องการพระเยซูของคุณ"

อาทิตย์ต่อมาเธอตายในอพาร์ตเมนท์ของเธอ


Christine Hewitt:
นักข่าว และ นักบันเทิงชาวจาไมกา พูดว่า พระคัมภีร์ไบเบิล / พระคำของพระเจ้า เป็นหนังสือที่แย่ที่สุดที่เคยเขียนมา , ในเดือนมิ.ย.06 เธอตาย


คนเป็นอันมากลืมไปว่า ไม่มีนามอื่นใดที่จะมีอำนาจมากไปกว่านามของพระเยซู คนมากมายได้ตายไป แต่พระเยซูได้ตายและเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และพระองค์ก็ยังทรงมีชีวิตอยู่โดย / Posted by :พระเจ้ามีจริง / พระเจ้ามีจริง / พระเจ้ามีจริง
Time :28/4/2550 17:51:56
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ? ผมอยากรู้จังว่าใครถามคำถามนี้ท่านคงยังไม่ได้รับการเปิดเผยเลยหรือ ลองอ่านพระคำภีร์ทั้งพันธสัญญาเก่ากับใหม่แล้วหรือยังละครับแต่ถ้าจะอ่านให้เข้าใจต้องอฐิษฐานขอวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยก่อน ไม่งั้นอ่านไปเท่าไหร่ก็ยิ่งงงมากขึ้น แต่ก็ดีแล้วครับที่ถามคำถามนี้มา ท่านลองไปประชุมกับพี่น้องที่อยู่ในการฟื้นฟูที่ใหนก็ได้แล้วท่านก็จะประสบการณ์กับพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เองละครับ อาแมน
โดย / Posted by :ไฟท์
Time :20/7/2550 22:23:52
ข้าพเจ้าขอเชื่อในพระเจ้า ขอพระองค์เข้ามาอยู่ในใจข้าพเจ้าด้วยเถิด
โดย / Posted by :พยุง อิ่มแมน
Time :13/9/2550 13:13:15
มนุษย์ไม่พบพระเจ้าเพราะใช้อวัยวะผิด

อวัยวะรับสัมผัสอย่างหนึ่ง จะรับรู้ได้บางชนิดเท่านั้น เช่น ถ้าต้องการรู้ กลินหอมของดอกไม้ก็ย่อมใช้จมูกไปดม หากท่านใช้ตาดู, หูฟัง, ปากชิม ก็ล้วนไม่สามารถรับรู้กลินหอมนั้นได้

ทำนองเดียวกัน หากท่านต้องการติดต่อกับพระเจ้า แต่ใช้ตาดุ,ปากชิม,มือแตะต้อง,สมองคิด,จมูกดม,หูฟัง ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด.

ท่านจะต้องใช้วิญญาณและ ความจริง ไปเสาะหาพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ดังนั้น วิญญาณของมนุษย์จึงเป็นอวัยวะที่ใช้สัมผัสรับรู้ถึงพระเจ้าที่เหมาะสมที่สุด หาดท่านใช้อวัยวะนี้ ท่านย่อมได้พบกับพระเจ้าอย่างแนอน

ขอให้ท่านอธิษฐานอย่างจริงใจว่า "โอ พระเจ้า ขอทรงเปิดตาใจที่โง่เขลาของข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้แจ้งว่ามีพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์, เชื่อพระองค์, และต้อนรับพระองค์"

หากท่านอะษฐานด้วยความจริงใจเช่นนี้ ท่านจะรู้จักพระผู้สร้างองค์นี้อย่างแน่นอน
โดย / Posted by :หนังสือพระเจ้ามีจริงหรือ หน้า38
Time :8/10/2550 12:48:09
หนังสือพระเจ้ามีจริงหรือ
http://www.lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=172


โดย / Posted by :หนังสือพระเจ้ามีจริงหรือ
Time :8/10/2550 13:06:29
ทดลองว่ามีพระเจ้า

เจิงอย่างเจีย เป็นช่างเทคนิคที่เรียนจบ สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อ คุณหลิว อยู่ห้องเดียวกับคุณเจิง คุณหลิวประกาศกิตติคุณแก่เขาเสมอ แต่เขาก็ ปฏิเสธอยู่เสอมเช่นกัน และ ยังหยิบยกเหตุผลต่างๆมาแย้ง คุณหลิวได้เอาหนังสือ "พระเจ้ามีจริงหรือ" มาให้เขาอ่าน เนื่องจากคุณเจิงเป็นคนอยากรู้อยากเห็น เขาจึงอ่านรวดเดียวจบ เมื่อเขาอ่านจบแล้ว ก็รู้สึกว่ามีเหตุผลอยู่บ้าง จึทำตามที่หนังสือแนะนำโดยลองอธิษฐานเพื่อดูว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

คืนวันนั้นเขาก็ได้ทดลอง แต่น่าเสียดายทีวันนั้นเขาอ่อนเพลียมาก ในระหว่างอธิษฐานจึงหลับไป รุ่งขึ้นเขาก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่า "โอ พระเจ้า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง ถ้าพระองค์มีจริง โปรดเปิดเผยแก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะเชื่อพระองค์แน่นอน"

เมื่ออธิษฐานจบ ในใจเกิดความรู้สึกเหมือนพูดกับตัวเอง แต่ก็เหมือนมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูว่า "โยฮันบทที่18 ข้อ 21" เขารู้สึกประหลาดใจมาก แล้วนึกว่า "หรือนี่จะเป็นการเปิดเผย" แต่เมื่อมานึกอีกครั้ง ถ้าหากหนังสือโยฮันไมมีบทที่18 หรือมีบทที่18 แต่ไม่มีข้อ21 แล้วจะไม่กลายเป็นเรื่องน่าหัวเราะไปหรือ

ขณะที่เขายังเชื่อครั้งไม่เชื่อครั่งอยู่นั้น ก็ได้ อธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง ว่า "โอ พระเจ้า ถ้านี่เป็นการเปิดเผยของพระองค์ โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยว่า ข้อพระคัมภีร์นี้อยู่ที่หน้าไหน บรรทัดเท่าไร แล้วข้าพเจ้าจะเชื่อพรองค์ทันที" ตอนนั้นเขาเคลิ้มอยู่ รู้สึกเหมือนได้หยิบพระคัมภีร์มากาง แล้วชี้นิ้งไปที่บรรทัดซึ่งอยู่ตรงกลางหน้าขวาและพูดว่า "อยู่ตรงนี้แหละ"

ช่วงนั้นเป็นฤดูร้อน หาพักร้อนอบอ้าวมาก เขาจึงไปนอนในที่ทำงาน พระคัมภีร์ ที่ คุณหลิว ให้เขาก็ไม่อยู่ที่นั่น เช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปเปิดพระคัมภีร์ดู โยฮันบทที่ 18 ข้อ 21 เขียนคำตอบของ พระเยซูว่า "ท่านถามเราทำไม จงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่า เราได้สั่งสอนอย่างไร ดูเถิด ซึ่งเราได้กล่าวนั้นเขาก็รู้"

พระคัมภีร์ตอนนี้เสมือนพระเจ้าได้ตรัสกับเขาด้วยพระองค์เอง ทั้งยังมีทำนองติเตียน เขาจึงตาใจจนมือสั่น และ ได้ คุกเข่าลงทูลพระองค์ว่า "ข้าแต่พรเเจ้ ข้าพเจ้าเชื่อพระองค์แล้ว" สิ่งที่อศจรรย์ที่สุดก็คือ คุณเจิงไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มาก่อน จึงไม่อาจใช้เรื่องอุปาทานมาอธิบายพยานเรื่องนี้ได้ แม้คุณหลิวจะเคยมอบพระคัมภีร์ฉบับพกพาให้เขา เป็นกิตติคุณโยฮันที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้น แต่เขาไม่เคยเปิดอ่านมาก่อน ไม่น่าเชื่อที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นอยู่ตรงบรรทัดกลางด้านขวามือของหน้านั้นพอดี.

เพื่อนมิตร. หากท่านไม่เชื่อ ขอเชิญท่านลองดูได้ว่า พระเจ้ามีจริงหรือไม่

ตัวอย่างเช่นนี้มีมากมายนัก พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา ขอเพียงเราแสวงหาพระองค์ด้วยใจจริง ทูลขอต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านและข้าพเจ้าสามารถรู้จักพระองค์ได้
โดย / Posted by :พระเจ้ามีจริง / พระเจ้ามีจริง / พระเจ้ามีจริง
Time :8/10/2550 13:31:59
ด้วยปัญญาและคำตอบง่ายๆด้วยมันสมองของคนเรา ผมขอถามว่า...

คุณเชื่อใช่ไหมว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง? ใช่

พระเจ้าจะสร้างสิ่งใด หรือจะรู้สิ่งใดก็ได้? ใช่

พระเจ้าสามารสร้างสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นได้? ใช่

พระเจ้าสามารถสร้างสิ่งที่มนุษย์มองเห็นได้? ใช่

พระเจ้าสามารถสร้างสิ่งที่มนุษย์มองเห็นแต่พระเจ้ามองไม่เห็นได้หรือไม่? !!!??

แล้วคุณกล่าวว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง?

หากพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างแล้วน่าจะทรงทราบดีว่ามนุษย์ที่พระองค์สร้างจะฝ่าฝืนต่อพระองค์ อย่างนั้นแล้วทำไมต้องทรงโกรธ?

น่าจะทรงทราบมิใช่หรือว่าไม่ว่าอย่างไรมนุษย์คู่แรกก็จะทรยศพระองค์?

ถ้าเช่นนั้นแล้วพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไม?

เพื่อเป็นของเล่น เป็นสัตว์เลี้ยงของพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่งั้นหรือ?

แล้วทำไมคนดีๆอีกหลายๆล้านคนถึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้รู้จักศาสนาคริสต์ รู้จักพระองค์ต้องตกนรกด้วย?

ท่านกล่าวว่า "พระเจ้ามีอยู่จริง" ..ผมขอให้พระเจ้าอยู่กับท่าน.. และทอดทิ้งพวกเราที่พระองค์ตั้งใจจะไม่เหลียวแลแต่ต้นไว้ที่นี่เถิด...

ด้วยความเคารพ
โดย / Posted by :32
Time :16/12/2550 15:45:46
สำหรับคุณ 32 ผมขอฝาก ยะเอศเคลบทที่ 33 ข้อ 11 ไว้ให้อ่านและอธิษฐานนะครับ "พระยะโฮวาเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตฉันใด เรามิได้ชอบพระทัยในความตายแห่งคนชั่วฉันนั้น แต่ชอบพระทัยจะให้คนชั่วกลับเสียจากทางของเขาและมีชีวิต เจ้าทั้งหลายจงกลับเสีย จงกลับเสียจากทางชั่วทั้งหลายของเจ้า เหตุไฉนเจ้าจึงจะตาย"

"It matters to Him concerning you" (1Pet.5:7b).

ถ้าพอจะมีเวลา ลองไปอ่านที่นี่ http://www.lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=473
ก็ได้นะครับ
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :17/12/2550 11:14:16
ทุกวันนี้ ดิฉันว่าไม่มีใครไม่รู้จักพระเยซูคะ

คุณเอง ก็เข้ามาอ่านและได้รู้จักพระเยซูอยู่แล้ว


แต่...คุณกลับรู้สึกไม่ดี ต่อต้าน ใจแข็ง ไม่เชื่อพระเยซู

ในพระคำของพระเจ้าบอกว่า ทุกคนที่เชื่อพระเยซูก็จะรอด แต่ถ้าหากไม่เชื่อ ต้องถูกปรับโทษ

พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกทุกคน ไม่ได้คิดจะทอดทิ้งท่านเลยคะ

ทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์โลกมาเสาะหาท่าน รอคอยท่านอยู่ตลอดเวลา ให้ท่านกลับใจ

ขอเพียงแต่ท่านนอบน้อมลง ถ่อมตัวลง รับพระเจ้าเข้าสู่ดวงใจของท่าน

ท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านคิด เป็นการเข้าใจผิด

พระเจ้าทรงใช้พวกคริสเตียนมากมายออกไปประกาศกิตติคุณ ซึ่งก็คือตัวของพระองค์เอง ให้ทุกๆ คนได้กลับใจเสียใหม่ พวกเราไปยังทุกๆ ที่ แม้แต่ชาวเขาเผ่าต่างๆ ก็ยังกลับใจเชื่อในพระเยซูมากมาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้านะคะ


โดย / Posted by :win
Time :17/12/2550 11:22:29
พระเจ้าสามารถสร้างสิ่งที่มนุษย์มองเห็นแต่พระเจ้ามองไม่เห็นได้หรือไม่? !!!??

แล้วคุณกล่าวว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง

ตอบ
พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง แล้วยังมีสิ่งไหนอีกเล่าที่พระองค์จะมองไม่เห็น จริงมั้ย
โดย / Posted by :ทาทา
Time :17/12/2550 11:27:55


พระองค์ไม่เคยโกรธคุณนะคะ

แต่..พระองค์รักคุณต่างหาก


ที่พระองค์ทรงต้องลงโทษ เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรง สัตย์ซื่อและ ยุติธรรม ต่างหาก
โดย / Posted by :December
Time :17/12/2550 11:35:53

พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ ย่อมไม่บังคับจิตใจของมนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเรา

พระองค์ให้อิสระมนุษย์ในการเลือกสรร

ถ้าบังคับเราให้เชื่อพระองค์ไปเลย อย่างที่คุณ 32 บอก ซาตานก็จะว่าได้สิ

แต่..วันนี้มีคนเต็มใจรักและเชื่อพระองค์มากมาย จากใจของเรา พระองค์จึงได้รับสง่าราศีและชัยชนะอย่างท่วมท้นคะ
โดย / Posted by :shc
Time :18/12/2550 8:57:05
เชื่อในพระองค์ รักในพระองค์ ศรัทธาในพระเจ้า สิ่งที่คุณขอแล้วไม่ได้ดังใจ ไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้ แต่คุณขอมากเกินไป
โดย / Posted by :WARIN
Time :18/12/2550 9:29:56

ไม่หรอก ไม่ใช่มากเกินไป พระเจ้าให้เรามากเกินเราคาดคิดตลอด

พระองค์บอกว่าเราจะให้เจ้า ยัด สั่น แน่น พูน ล้น ต่างหาก

แต่ว่า.......

พระเจ้าไม่ได้ให้ทุกสิ่งที่คุณขอ พระเจ้าก็เหมือนพ่อแม่ ที่บางครั้งก็ไม่ได้ให้บางอย่างกับลูก เพราะเห็นว่าสิ่งนั้นยังไม่ถึงเวลา หรือยังไม่เหมาะสมต่างหาก

เหมือนลูกชายคนข้างบ้าน ขอพ่อเค้าซื้อมอเตอร์ไซค์ พ่อเค้าบอกว่า ยังงัยๆๆๆ พ่อก็ไม่ให้เด็ดขาด เพราะพ่อกลัวลูกได้รับอันตราย เป็นต้น

โดย / Posted by :+_+
Time :19/12/2550 10:51:15
อ่านๆ จากคำถามของคุณ 32 แล้ว

คุณนี่ไม่ใช่ไม่รู้จักพระเจ้าหรอก รู้ดีเลยแหละ

รู้ถึงมนุษย์คู่แรกที่ทรยศอีกต่างหาก
โดย / Posted by :ปลา
Time :20/12/2550 10:28:15

อือ... แบบนี้เค้าเรียกว่าคนตาบอดมากกว่านะคุณปลา ( ตาบอดฝ่ายวิญญาณหนะ ) ผมว่าคุณ32คงยังม่ายได้ประสบการกับพระเจ้าหรอก เหมือนกับผมตอนเด็กๆอะ แต่พอโตมาได้ประสบการมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก็เลยรักพระเจ้ามาก แต่ ผมไม่ค่อยเข้าใจข้อลับลึกของพระเจ้าเท่านั้นเอง -*-
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :31/12/2550 13:20:57
ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับพระเจ้าแต่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจรับเชื่อแล้ววันหนึ่งคุณจะมาบอกว่าทำไมไม่บอกคุณ รีบตัดสินใจเถอะคะวันเวลาจะมาถึงแล้ว (วันที่พระเยซูจะกลับมารับเราผู้เชื่อก็ใกล้เข้ามาแล้ว) พระเจ้ารักคุณผู้อ่านที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะ
โดย / Posted by :good
Time :13/7/2554 15:35:14
พระเจ้ามีจริงแน่นอนครับ สิ่งทิ่ผมเห็นแต่ว่าคนอื่นไม่เห้น
ผมไ้ด้ยินคนอื่นไม่ได้ยิน ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากคุณจะรู้ไหม พระเจ้าเป็นความรัก เป็นความจริง และเป็นชีวิต เหตุว่าความรักเป้นใหญ่ก่วาสิ่งทั้งปวงในโลกโบนี้ รักคือ ความสวยงาม ที่ทุกคนมีให้กัน และอยู่คู่โลกโบนี้
โดย / Posted by :ไม้เมือง สัญญา
Time :30/8/2554 13:05:16
ผมไม่อยากบอกว่า อเมริกากว่าหลายเปอร์เซนต์ เป็น วิคคาน ครับ (วิคคา ศาสนาหนึ่งที่ไม่ได้อยู๋ในสารบบของโลก ชาวคริสต์เราเรียกเขาว่า นอกรีต) วิคคา เป็นศาสตร์แห่งธรรมชาติครับ พวกเขาเชื่อใน พระเจ้าที่มีปรากฏในรูปของ พระเทพและพระเทวี ครับ เทสกาลที่โด่งดังของพวกเขาคือเทศกาลยูล ซึ่งเป็นการฉลองพระอาทิตย์ ที่มักถูกหลายคนเอาเทศกาลคริสต์มาสเราไปพาดพิงว่าเอามาจากการบูชาพระอาทิตย์ของวิคคาครับ เพราะยูล Yule แปลว่า คริสต์มาส
โดย / Posted by :ฉัน = คริสตชน
Time :6/8/2555 14:26:58
dsfa
โดย / Posted by :cctv
Time :5/4/2556 21:36:49
ขอบคุณค่ะ
โดย / Posted by :cctv
Time :5/4/2556 21:37:49
ขอบคุณค่ะ
โดย / Posted by :กล้องวงจรปิด
Time :5/4/2556 21:38:25
ขอบคุณค่ะ
โดย / Posted by :host
Time :5/4/2556 21:39:02
ขอบคุณค่ะ
โดย / Posted by :hosting
Time :5/4/2556 21:39:29
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com