Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรเราอย่างไร
(Reader : 4158)
การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรเราอย่างไร
โดย / Posted by : การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรเราอยTime : 14/3/2550 12:25:50
การเลือกสรรของพระเจ้า (1)

การเลือกสรรของพระเจ้า มีตั้งแต่ ก่อนวางรากสร้างโลก
การเลือกสรรของพระเจ้า ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ ก่อนวางรากสร้างโลก คือใน นิรันดร์กาลก่อน (อฟ.1:4) ก่อนที่มนุษย์จะได้ถูกสร้างขึ้น พระเจ้า ก็ได้ทรงล่วงรู้เราแล้วและได้ ทรงเลือกสรรเรา ไว้

คำว่า ก่อนวางรากสร้างโลก มีความหมายครอบคลุมถึง การทรงสร้างจักรวาล ทั้งหมด เพราะฉะนั้นก่อนที่ พระเจ้าจะทรง สร้างโลก พระองค์ก็ได้ เลือกสรรพวกเรา

กรณีนี้แสดงว่า จักรวาลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ การดำรงชีพอยู่ของมนุษย์ และเพื่อที่จะ สำเร็จน้ำพระทัยนิรันดร์ของพระเจ้า

เพราะฉะนั้น ก่อนสร้างโลก พระเจ้าก็ได้เลือกสรรเราและได้อาศัย การทรงสร้างแห่งจักรวาล นี้เพื่อ มนุษย์ สามารถดำรงอยู่ เพื่อที่จะ สำเร็จน้ำพระทัยนิรันดร์ของพระเจ้า
โดย / Posted by :การเลือกสรรของพระเจ้า
Time :14/3/2550 12:39:13
(2) อยู่ในพระคริสต์


พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์ (อฟ.1:4)

ในพระคริสต์ แสดงให้เห็นว่า พระคริสต์ก็คือ ความสามารถ สื่อกลาง และ ขอบข่ายที่พระเจ้าจะมาอวยพรพวกเรา

เราทั้งหลายได้รับการเลือกสรร ในท่ามกลางนี้ ถ้าหากเราหลุดออกจาก ขอบข่ายของพระคริสต์ มนุษย์เราก็ไม่สามารถ ได้รับการเลือกสรร และ ได้รับพระพรจากพระเจ้า


(3) โดยความรัก

การเลือกสรรของพระเจ้าก็อาศัยความรักเช่นเดียวกัน (1ธซ.1:4) ความรักในที่นี้เล็งถึงความรักที่พระเจ้าทรงรักเรา เพราะเหตุที่พระเจ้าทรงรักเราจึงได้ทรงเลือกสรรเรา ความรักนี้ไม่มีเหตุผล ความรักของพระองค์กระทำให้พระองค์มองเห็นความสำคัญของเรา และยึดเอาเราเป็นคู่หมายแห่งความรักของพระองค์ และได้เลือกสรรพวกเรา
โดย / Posted by :การเลือกสรรของพระเจ้า , อยู่ในพระคริสต์
Time :14/3/2550 12:42:22
(4) โดยพระเมตตาของพระองค์


พระเจ้าทรงเลือกสรรมนุษย์ ก็ โดยพระเมตตา ของพระองค์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความประพฤติของมนุษย์ หรือ ความตั้งใจ หรือ การวิ่งแข่ง แต่ ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ผู้ทรงพระเมตตา (รม.9:11, 15–16)

ในขณะที่ เอซาว และ ยาโคบ ยังอยู่ ในครรภ์มารดา ซึ่งยังไม่ได้คลอดออกมา เวลานั้น ความดีและความชั่ว ก็ยังไม่ได้กระทำออกมา พระเจ้าจึงได้ตรัสแก่มารดาของเขาว่า

พระองค์ได้ทรงเลือกสรรยาโคบ ผู้เป็นคนเล็ก และ ไม่ได้ทรงเลือกสรรเอซาว ผู้เป็นคนโต กรณีนี้พิสูจน์ว่า การเลือกสรรยาโคบของพระเจ้า ไม่ใช่ เป็นเพราะการประพฤติดีของเขา และ การที่พระเจ้าไม่เลือกสรร เอซาวก็ไม่ใช่เพราะเหตุ การประพฤติชั่ว ของเขา

เพราะว่า ในเวลานั้นเขาทั้งสอง ยังไม่ได้คลอดออกมา และ ความดีความชั่ว ยังไม่ได้ประพฤติออกมา เมื่อเขาทั้งสองได้ คลอดออกมาแล้ว ถ้าว่าตาม พฤติกรรมของเขา ยาโคบ นั้นมีความ ชั่วร้ายมากกว่าเอซาว

แต่ การเลือกสรรของพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงเลือกสรรมนุษย์ ไม่ได้เป็นเพราะ ความประพฤติของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับตัวของพระองค์เอง

พระองค์จะทรงเมตตาผู้ใด พระองค์ก็ทรงเมตตาผู้นั้น พระองค์จะทรงเลือกสรรผู้ใดก็ทรงเลือกสรรผู้นั้น

กรณีนี้ล้วนขึ้นอยู่กับ พระเมตตาของพระองค์
พระเมตตาของพระองค์ / พระเมตตาของพระองค์
โดย / Posted by :การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเมตตาของพระองค์
Time :14/3/2550 12:47:04
(5) ตามพระคุณของพระองค์

การเลือกสรรของพระเจ้าต่อมนุษย์ แม้จะเป็น เพราะความเมตตาของพระองค์ ไม่ใช่เป็น เพราะความประพฤติของมนุษย์

กรณีนี้จึงได้ชี้แจงว่า การเลือกสรรของพระเจ้าเป็นไปตามพระคุณของพระองค์ (รม.11:5–6)

การเลือกสรรแห่งพระคุณของพระองค์ นี้ได้ อาศัย พระเมตตาของพระองค์มาถึงตัวเรา

พระเมตตาของพระเจ้า ก็ มาจากความรักของพระองค์

ความเมตตาของพระองค์ นี้ได้กระทำให้ ความรักของพระองค์มาถึงเรา เพื่อจะมา ดูแลเรา ผู้เป็นมนุษย์ที่ตกต่ำ อย่างสิ้นเชิงและก็ ไม่เหมาะสม พระองค์ได้ ทรงกระทำให้เราทั้งหลายผู้ไม่เหมาะสม ได้ถูก ยกชู ขึ้น เพื่อ ให้เราเหมาะสมที่จะได้รับพระคุณของพระองค์ รับสุขความรักของพระองค์

เพราะฉะนั้น การเลือกสรรของพระองค์ นี้เป็นสิ่งที่ มาจากความรัก และ โดยพระเมตตา อันเป็น การเลือกสรรแห่งพระคุณของพระองค์


(6) กระทำให้วิสุทธิชนแบ่งแยกบริสุทธิ์ และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

การเลือกสรรของพระเจ้า ก็เพื่อที่จะให้ วิสุทธิชน ได้แบ่งแยกบริสุทธิ์ และ ปราศจากตำหนิ ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า (อฟ.1:4)
โดย / Posted by :การเลือกสรรของพระเจ้า , ตามพระคุณ , แบ่งแยกบริสุทธิ์ และปราศ
Time :14/3/2550 12:53:21
ช่วยอธิบายผมทีว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมอย่างไร
โดย / Posted by :ซาตาน
Time :14/4/2551 23:17:33
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com