Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันประสบการณ์พระคริสต์ / Experiences in Life
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อุปนิสัยของผู้ปรนนิบัติพระเจ้า
(Reader : 6587)
อุปนิสัย

ข้อพระคัมภีร์

รม. 12:9 จงให้ความรักปราศจากความหน้าซื่อใจคด. จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นสิ่งที่ดีไว้.

12:11 จงขยันอย่าเกียจคร้าน จงร้อนรนในวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ.

12:12 จงมีส่วนช่วยเหลือในความขัดสนของวิสุทธิชน จงเสาะหา[โอกาสใน]การรับรองแขก.

13:1 ทุกคนจงยอมนอบน้อมต่ออำนาจเบื้องบน เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ครองอำนาจนั้นล้วนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า.

1กธ. 6:12 ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะมีประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย.


ความสำคัญของอุปนิสัย

คนคนหนึ่งจะมีการใช้งานอะไร สามารถได้รับการมอบหมายอะไร แบกรับภาระหน้าที่อะไร และทำงานอะไรล้วนขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเขา 100% อุปนิสัยจึงมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า บุคคลที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์นั้นล้วนเป็นเพราะอุปนิสัยของพวกเขาเหมาะสมให้พระเจ้าใช้ เช่น อับราฮาม (เป็นผู้ที่มีนิสัยที่เชื่อวางใจพระเจ้าอย่างง่ายๆ ไม่มีความคิดเห็นของตัวเองจนกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อ) เปาโล (เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในการตรากตรำ ดูแล ป่าวประกาศทุกอย่างแก่ผู้ที่ไม่เชื่อ และผู้ที่เชื่อแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างทั้งกาย วาจา และใจแก่วิสุทธิชนทุกแห่งหน) และโมเซ (เป็นผู้ที่ไม่วางใจในตัวเองแต่รับการนำพาจากพระเจ้า) เพราะพวกเขามีอุปนิสัยที่ดีงามและถูกต้อง ดังนั้น พระเจ้าจึงสามารถใช้งานพวกเขาได้อย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นชะตาชีวิตของท่านให้องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้นั้นล้วนพัวพันกับอุปนิสัยของท่าน ท่านอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าใช้การได้หรือไม่ ก็อยู่ที่อุปนิสัยของการเป็นมนุษย์ของท่านเหมาะสมที่จะใช้ได้หรือไม่
โดย / Posted by : อุปนิสัยของผู้ปรนนิบัติพระเจ้า,นิสัยของผู้ปรนนิบัติพระเจ้าTime : 24/2/2550 11:47:38
ความหมายของอุปนิสัยและการประกอบกันขึ้นของอุปนิสัย

อุปนิสัยของคนๆ หนึ่งเป็นสิ่งของสองอย่างมารวมกัน อย่างหนึ่งคือ นิสัยแต่กำเนิด อีกอย่างหนึ่งคือ นิสัยที่เคยชิน

นิสัยที่เป็นส่วนมี่มาแต่กำเนิดเป็นอยู่ข้างใน
นิสัยที่เคยชิน เป็นแผ่นเนื้อที่อยู่ภายนอก


ทั้งสองนี้เมื่อรวมกันเข้าก็กลายเป็นอุปนิสัย เมื่อนำเข้าสู่รูปแบบดำเนินชีวิตก็คืออุปนิสัยแห่งการเป็นมนุษย์ของเรา
โดย / Posted by :อุปนิสัย
Time :12/3/2550 8:41:18
อุปนิสัยของคนคนหนึ่ง
* มีนิสัยแต่กำเนิดเพียง 30%
* มีนิสัยที่เคยชิน 70%


ดังนั้นเราต้องสนใจการปลูกฝังอุปนิสัยของเรา คนที่เยาว์วัยอยู่ นิสัยแต่กำเนิดมีมากกว่านิสัยที่เคยชิน แต่เมื่ออายุยิ่งมาก นิสัยแต่กำเนิดก็น้อยลง แต่นิสัยที่เคยชินยิ่งมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ นิสัยที่เคยชินสำคัญมากกว่านิสัยแต่กำเนิด ฉะนั้น เราต้องสนใจกับนิสัยที่อยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เพราะมันสามารถปลูกเพาะกลายเป็นอุปนิสัยของเราได้
โดย / Posted by :อุปนิสัย
Time :12/3/2550 8:46:58
อุปนิสัยที่สำคัญ

1. จริง - ทั้งภายใน ภายนอก เหมือนกัน
อะไรที่เรียกว่าจริง ? - ทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันก็คือ จริง

เรื่องราวมากมายแม้ว่าไม่ใช่เป็นการพูดปด แต่ว่าก็ไม่มีความจริง คนที่ไม่จริงทั้งหมดนั้นล้วนใช้การไม่ได้อยู่แล้วในพระหัตถ์ของพระเจ้า โมเซ เป็นผู้ที่มากด้วยความจริงคนหนึ่ง เมื่อเขาลงมาจากภูเขาซีนายภายในเกิดความโกรธจึงทิ้งแผ่นศิลานั้นลงมา เขาเป็นคนที่ตรงทั้งภายในและภายนอก แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านเกิดมีอารมณ์เสียก็ระบายออกมา

แต่ถ้าท่านมีอารมณ์โกรธ แต่แสร้งทำเป็นไม่โกรธ (นี่คือความจอมปลอม นี่คือความไม่จริง)

พูดเรื่องเดียวกันกับคน 2 คน โดยใช้วิธีการพูดก่อนหน้าและหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะไม่มีเจตนาหลอกลวง แต่ทว่า เรื่องราวที่เขาพูดคุยนั้นพูดไม่จริง คนทั้งหลายที่ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนจำต้องเพาะอุปนิสัยให้กลายเป็นจริง
โดย / Posted by :อุปนิสัยที่สำคัญ
Time :12/3/2550 9:01:10
2. ขยัน

ความขยันหมั่นเพียรเป็นอุปนิสัยที่เด็ดขาดที่สุดบนตัวผู้ทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยการสั่งสอนของการขยันหมั่นเพียร

โรม บทที่ 12 "จงเพียรพยามยาม อย่าเกียจคร้าน" จำต้องมีความเพียรพยายามในการปรนนิบัติ ความขยันหมั่นเพียรเป็นเรื่องใหญ่ให้ท่านสามารถสะสมและสามารถร่ำรวยฝ่ายวิญญาณ ความมั่งคั่งของฝ่ายวิญญาณล้วนมาจากความขยันหมั่นเพียร ความเกียจคร้านจะนำมาซึ่งความยากจนอย่างแน่นอน ไม่มีคนใดเมื่อเกียจคร้านแล้วไม่โง่เขลา ดังนั้น ต้องฉวย โอกาส ต้องเป็นผู้ไถ่เวลากลับมาใช้ นำเอาเวลาที่สูญเสียไปกลับมา ความเกียจคร้านนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เพราะทำให้ท่านสิ้นเปลือง ไปกลืนกินเวลาของท่าน ในที่สุดก็กลืนกินเวลาของท่านเสียหมด คนเกียจคร้านนั้นตัวจะแข็งทื่อ งอเอวไม่ลง คนที่ไม่สอบถามเรื่องราว ก็คือ คนที่เกียจคร้าน (แต่คนที่สอบถามเรื่องราวแล้วไม่ลงมือทำคือคนที่ไม่เคยผ่านการขจัด)

บุคคลคนหนึ่งที่ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจำต้องปลูกฝังอุปนิสัยที่ขยัน อย่าปล่อยให้ตัวเองผ่านไป มีเพียงเช่นนี้เท่านั้นจึงจะสามารถให้ท่านตอบสนองกับการงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้แก่ท่านได้ มีเพียงคนที่ขยันเท่านั้น สามารถทำงาน ทำงานยิ่งมากยิ่งทำให้ท่านถ่อมตัว ยิ่งไม่สะเพร่า ไม่หุนหันพลันแล่น และไม่เลือดร้อน

ความขยันก็คือนำเอาเรื่องราวทั้งหมดที่ล้อมรอบตัวท่านกับเรื่องราวที่เพิ่มอยู่ในตัวท่านล้วนทำให้สำเร็จลุล่วง จนหมดสิ้น ท่านมูดี้ กล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนคนหนึ่งคนใดที่เกียจคร้านจะได้รับความรอด" คนบางคนกระทั่งเกียจคร้านในการเชื่อ และเกียจคร้านที่จะขอด้วย จนกระทั่งเกียจคร้านในการช่วยให้รอดของวิญญาณ เรื่องใหญ่เช่นนี้ยังถ่วงเวลาให้สูญเสียไป ยากที่จะมองเห็นคนเกียจคร้านจะมีการแสวงหาฝ่ายวิญญาณมากมาย
โดย / Posted by :ขยัน
Time :12/3/2550 10:21:51
3. มั่นคง

มั่นคง คือ มั่นไม่สั่นสะเทือน ไม่เปลี่ยนแปลง พระเยซูเป็นผู้ที่มั่งคง ไม่ถูกยั่วยุด้วยคำพูดของพี่น้องที่เยินยอ พระองค์และผู้ที่ต่อต้านพระองค์โดยใช้หินขว้าง แต่พระองค์ยังคงเดินตรงผ่านไป พระองค์ไม่สะเทือนสะท้าน บุคคลที่เข้าใจในพระดำริของพระเจ้าล้วนเป็นคนที่ไม่ลุกลน บุคคลที่ไม่มั่นคงล้วนโอนเอนไปมา ไม่เด็ดเดี่ยว ไม่หนักแน่น

คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัด ไม่สามารถเข้าในพระดำริของพระเจ้า ไม่สามารถร่วมงานกับผู้อื่น และก็ไม่สามารถปรนนิบัติรับใช้คริสตจักรด้วย

ความมั่นคงนั้นไม่ใช่ " ช้า " มั่นคงคือ ไม่พูดคำที่ไม่มั่นใจ และไม่ทำในเรื่องราวที่ไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จ คนที่มีความมั่นคงนั้นไม่ง่ายที่จะถูกสภาพแวดล้อมชักจูงไป คนที่มั่นคงนั้นมีความสุขุมรอบคอบ ในคนที่มั่นคงนั้นเฝ้ารอคอยพระดำริของพระเจ้า เมื่อเข้าใจแล้วจึงกระทำในเวลาเดียวกัน ยอมจ่ายราคาตามติดไปทันที แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่เวลาของพระเจ้าจะมาถึง ไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลเหนือเขาเลย

มั่นคงก็ไม่ใช่ดื้อรั้น ดื้อดัน หรือหัวแข็ง มีทิฐิ แต่คือมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายในมนุษย์เราไม่สั่นคลอน ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น ต้องฝึกเรียนรู้ มีความมั่นคง การลุกลี้ลุกลนไม่เป็นประโยชน์ต่องาน แต่ให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพจนกว่าคน คลื่นลมจะผ่านพ้นไป ปัญหาความยุ่งยากก็จะผ่านพ้นไปด้วย
โดย / Posted by :มั่นคง
Time :12/3/2550 11:34:05
4. อดทน - ให้ความรอบคอบ , ไม่รีบร้อน

อดทน คำนี้ ไม่ใช่ ทนที่อยู่ในคำที่คนทั่วๆ ไปเรียกกันว่า อดทน แต่คือ ไม่ผ่อนคลาย ไม่ลวกๆ ส่งเดช รู้แต่พยายามและไม่รีบร้อน ไม่ว่าจะลงมือทำเรื่องอะไรล้วนต้องการเวลา ใช้เวลาไปมากเท่าไร ก็จะมีผลสำเร็จมากเท่านั้น ไม่มีการงานใดที่สะดวกสบาย คนที่มุ่งหวังจะทำงานให้เสร็จภายในประเดี๋ยวเดียวนั้น ผู้นั้นไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้

โดย / Posted by :อดทน
Time :12/3/2550 11:41:36
แบบอย่างอุปนิสัยของอัครทูต

มี 2 เส้นทางในพระคัมภีร์ เส้นหนึ่งคือ ยกชูพระคริสต์ ส่วนอีกเส้นหนึ่งคือ ดำเนินชีวิตพระคริสต์ออกมา การดำเนินชีวิตพระคริสต์ออกมาเป็นเรื่องของชีวิต และการยกชูพระคริสต์เป็นเรื่องของอุปนิสัย

ดังนั้นให้จำไว้ว่าบนตัวของเหล่าอัครทูตแต่ละคนล้วนมีปัญหาของอุปนิสัย และปัญหาของชีวิตทุกคน พูดตามอุปนิสัยของท่านเปาโลแล้ว เขาเป็นผู้ที่พระคริสต์ทรงใช้เป็นผู้ค้ำชูพระคริสต์ไว้ พระคริสต์ได้ถูกค้ำชูไว้อยู่บนตัวเขา พูดตามชีวิตแล้วท่านเปาโลให้พระคริสต์ทรงเป็นชีวิต เขามีชีวิตอยู่ภายในพระคริสต์ และก็ยอมให้พระคริสต์มีชีวิตอยู่ภายในเขาด้วย ดังนั้น เมื่อท่านอ่านหนังสือจดหมายเปาโล ไม่ยากที่จะมองออกว่าในท่ามกลางนั้นมีบางสิ่งเป็นอุปนิสัยและมีบางสิ่งเป็นชีวิต

เมื่อท่านอ่านหนังสือจดหมายของเปาโลบางแห่งก็สามารถมองเห็นอุปนิสัยที่เป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าของท่าน ซึ่งมีทั้งความเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบสูง เอาจริงเอาจัง ไม่ปล่อยให้ผิดพลาด พูดความจริง และตำหนิต่อหน้า

อีกด้านหนึ่งท่านเปาโลก็ได้ให้เรามองเห็นว่าเขามีชีวิตเป็นอยู่ในชีวิตอะไร ฉะนั้น หากบนตัวเรามีเพียงแต่ชีวิตโดยปราศจากอุปนิสัยนั่นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ หรือมีเพียงแต่อุปนิสัย แต่ไม่มีชีวิตก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
โดย / Posted by :อัครทูต
Time :12/3/2550 13:23:34
การก่อตั้งอุปนิสัยขึ้น

1. ต้องรักษากฏระเบียบ

ข้าพเจ้านอนอยู่เตียงนอนไหน เสื้อผ้าของข้าพเจ้าควรแขวนอยู่ที่ตรงไหน และกระเป๋าของข้าพเจ้าควรวางไว้ที่ไหน ท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก เรื่องราวเหล่านี้ ถ้าหากท่านทั้งหลายไม่ฝึกหัดเรียนรู้ให้มีในท่ามกลางการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านทั้งหลายไม่มีทางจะให้พระเจ้าใช้ได้อย่างเด็ดขาด ภายในท่านทั้งหลายขาดอุปนิสัยที่รักษากฏระเบียบ

2. ต้องมีมารยาท

เช่น เรื่องที่ยากลำบากต้องแย่งทำก่อน เรื่องที่สบายต้องยอมให้ผู้อื่นทำ พี่น้องบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลย เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่มีสูง ไม่มีต่ำ กลับมีความรู้สึกตรงข้ามกันว่าการให้ความเคารพ นบนอบนั้นเป็นสิ่งที่น่าอาย ซึ่งการมีมารยาทนั้นไม่มีประชาธิปไตยเสียด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นครูใหญ่ หรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษาหรือไม่ ข้านี้ไม่ใส่ใจทั้งนั้น ถ้าเป็นเช่นนี้ เขาหมดทางที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
โดย / Posted by :ระเบียบ
Time :12/3/2550 13:36:53
ปัญหาของการได้รับการศึกษา

คนคนหนึ่งจะให้พระเจ้าใช้อย่างน้อยที่สุดจะต้องได้รับการศึกษามาบ้าง ถ้าหากคนคนหนึ่งไม่รู้จักหนังสือ สมองก็จะไม่เปิดออกต่อความสว่างทางด้านสติปัญญาของการศึกษา และไม่ว่าจะใช้การได้อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า การที่เราได้รับการศึกษาก็เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงใช้เรา

พี่น้องชายหญิงที่ยังไม่ได้ให้ความสนใจอย่างดีต่อการศึกษาเรียนรู้ของภาษา แม้จะให้ความสนใจแต่ก็ย้งไม่มากพอ เราทั้งหลายที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ ควรให้ความสนใจในด้านนี้บ้าง สิ่งซึ่งเป็นของฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมา หากไม่ใช่อยู่ในภาษาเฮ็บรายแล้วก็ต้องอยู่ในหนังสือกรีก และในภาษาลาตินหรือภาษาอังกฤษ ดังนั้น ถ้าท่านต้องการค้นคว้าสิ่งของเหล่านี้ ก็จำต้องรู้จักหนังสือภาษาเหล่านั้น ดังนั้น พี่น้องอนุชนชายหญิง ยังคงต้องเรียนรู้ภาษาเฮ็บราย ภาษากรีกและภาษาอังกฤษด้วย ท่านย่อมต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ จึงสามารถทำการค้นคว้าได้ เราเพียงต้องการให้เข้าใจ รู้เรื่องและสามารถแสดงความหมายของตัวมันเองออกมาได้ สิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเราทั้งหลายในพระหัตถ์พระเจ้าด้วย
โดย / Posted by :การศึกษา
Time :12/3/2550 13:47:55
นิมิตของการฝึกฝนในด้านอุปนิสัย

“พระเจ้า คำนึงถึง สิ่งที่เราเป็น มากกว่า สิ่งที่เรากระทำ

การงานที่แท้จริง คือ การหลั่งไหลออกซึ่งชีวิต

การปรนนิบัติที่นับค่าได้ คือ พระคริสต์ ที่ได้ดำเนินชีวิตออกจาก อวัยวะของพระองค์

จงถวายตัวแด่พระเจ้า ไม่ใช่ทำงานเพื่อพระเจ้า แต่ ยอมให้พระเจ้าทำงาน

ทุกคนที่ไม่ยอมให้พระเจ้าทำงาน ย่อมไม่สามารถทำงานเพื่อพระเจ้าได้”

วอท์ชแมน นี
โดย / Posted by :นิมิตของการฝึกฝนในด้านอุปนิสัย , วอท์ชแมน นี
Time :14/3/2550 10:41:54
“การก่อสร้างพระกายของพระคริสต์

จำเป็นต้องมี อุปนิสัยที่ถูกต้องซึ่งถูกเสริมสร้างขึ้น ไม่ใช่โดยการปรับปรุงตัวเอง

แต่โดยการอยู่ภายใต้การงานแห่งกางเขนของพระคริสต์,

โดยการชโลมของพระวิญญาณนั้น, ด้วยองค์ประกอบที่อุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์.”

วิทเนส ลี
โดย / Posted by :วิทเนส ลี
Time :14/3/2550 11:03:30
“เหตุฉะนั้น เราจึงเป็น ราชทูตสำหรับพระคริสต์ เหมือนหนึ่ง พระเจ้า ได้ทรงวิงวอนท่านโดยเรา เราจึงขอร้องท่านทั้งหลายแทน พระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า.” (2กธ.5:20)
โดย / Posted by :ราชทูตสำหรับพระคริสต์
Time :14/3/2550 11:08:51
เอเมน! ข้าพเจ้าได้รับการดลใจจากพระคำตอนนี้มากๆ แต่สำหรับตัวเอง คงเป็นไม่แก่ดัดยาก คงต้องฝึกลูกหลานของเราต่อไป
โดย / Posted by :คนแก่
Time :14/3/2550 15:25:26
2ตธ.2:21 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดจะชำระตัว ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ เขาจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศ ซึ่งได้ถูกแยกบริสุทธิ์ไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง.
โดย / Posted by :อุปนิสัย 30 ประการ
Time :20/10/3103 12:24:54
ขอขอบคุณที่ได้รวบรวมถ่ายทอดให้ความรู้.
ในเรื่องอุปนิสัยของผู้ปรนนิบัติ พระเจ้า.
ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ. แต่การที่มีคน
ที่เข้าใจได้ชี้แนะ วิธีที่การที่ควรเป็น ควรทำ อย่างถูกต้อง
ก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราควร จะเปิดใจ รับทราบข้อเท็จจริงและนำไปปฎิบัติ เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงตนเอง....
เพื่อเราทุกคนจะได้ เป็นที่พอพระทัย....และ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์
โดย / Posted by :Pearl
Time :24/10/3103 10:29:02
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com