Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันเสาร์
(Reader : 1190)
รม.6:6 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้น ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อกายแห่งความบาปนั้น จะสูญเสียประสิทธิภาพไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาส ของความบาปอีกต่อไป.

ฆต.6:14 แต่ขอให้การอวดนั้น อยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า เว้นแต่การอวดเรื่องกางเขน ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระองค์นั้น โลกนี้ถูกตรึงไว้แล้วสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงไว้แล้ว สำหรับโลก.

แม้ในชีวิตคริสเตียนของเรา จะพบกับกางเขนในทุกแห่ง แต่เราจะประสบการณ์กับกางเขน อย่างเฉพาะเจาะจงก็ต่อเมื่อ เรามายังแท่นบูชา ซึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลาง แห่งสิ่งก่อสร้างของพระเจ้า. การมายังแท่นบูชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางนั้น คือการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เราเป็น และทุกสิ่งที่เรามี ได้ถูกทำให้สิ้นสุดแล้วที่กางเขน. ณ ที่นี่เรามีประสบการณ์ ที่แน่ชัดต่อกางเขน ไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับ กางเขนอย่างผิวเผินเท่านั้น. เมื่อเราสามัคคีธรรม กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็ถูกนำมายังจุดที่เราสัมผัส กับกางเขนอย่างแน่ชัด และสัมผัสว่าพระเจ้า จะไม่ทรงยินยอมให้เราดำเนินชีวิต อยู่ในมนุษย์ธรรมชาติของเราอีกต่อไป. นี่จะทำให้ตัวเรามีการแตกหักครั้งใหญ่ และสยบลงต่อกางเขนอย่างสิ้นเชิง. ผลลัพธ์ก็จะทำให้เรารู้ว่า ชีวิตธรรมชาติคืออะไร และรู้ว่าการที่สิ่งทรงสร้างเก่าถูกลิดรอนออกไปนั้น หมายความว่าอย่างไร. นี่ก็คือประสบการณ์ที่มีต่อกางเขน ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง. (Life-study of Ezekiel, pp. 239-240)

อ่านข่าวสาร
ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ ที่แม้พวกเราหลายคนจะได้ยินข่าวสาร เกี่ยวกับกางเขนมาแล้ว แต่ท่ามกลางเรากลับมีเพียงไม่กี่คน ที่ดำเนินชีวิตแห่งการตรึงตายอย่างแท้จริง. ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิต แห่งการตรึงตายในชีวิตสมรสของเรา. ถ้าพี่น้องชายที่สมรสแล้ว ทะเลาะกับภรรยาของเขา กรณีนี้ก็บ่งชี้ว่า พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิต แห่งการตรึงตาย.... ผู้ที่ดำเนินชีวิตแห่งการตรึงตายนั้น จะไม่แก้ต่างให้กับตนเอง เมื่อพวกเขาถูกโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์. โดยอาศัยการตายแห่งกางเขน พวกเขาก็ได้ประสบการณ์ การสิ้นสุดชีวิตฝ่ายอาดาม และสิ่งทรงสร้างเก่า อีกทั้งรับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า และองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาผ่านกางเขนนั้น.

เมื่อบางคนโดยเฉพาะบรรดาอนุชน ได้ยินถ้อยคำเกี่ยวกับแท่นบูชา พวกเขาก็มักจะหวาดกลัวและคิดไปว่า ไม่รักและแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า น่าจะดีกว่า.... พวกเขากลัวว่าการมายังแท่นบูชา และกลายเป็นเครื่องบูชาเผานั้น เป็นสิ่งที่อันตราย. แต่เราต้องตระหนักว่า ในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อเราแล้ว เราก็ไม่อาจหนีจากพระองค์ไปได้.... ในขณะที่เราเร่ร่อนอยู่ในโลกนี้ โดยไม่ได้ตั้งใจจะผ่านประตูเข้ามา องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ได้ทรงนำเราผ่านประตูเข้ามาแล้ว. การที่เราเชื่อเข้าสู่พระคริสต์นั้น ไม่ได้มาจากการเลือกสรรของเราเอง. นี่เป็นเรื่องของการเลือกสรรของพระเจ้า, พระเมตตาของพระองค์, และการที่พระองค์ทรงมาถึงเรา ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างสิ้นเชิง. การที่เรารักและแสวงหา องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใช้หลักการเดียวกันนี้.... เรายิ่งรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และแสวงหาพระองค์ เราก็จะยิ่งรู้สึกอิ่มหนำ. นี่ยังเป็นเรื่องของพระเมตตา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย. เนื่องจากพระองค์ทรงเมตตาเรา และดำเนินการอยู่ภายในเรา เราจึงต้องมุ่งหน้าต่อไป อย่างไม่มีทางเลือก. เราไม่สามารถหันหลังกลับได้. ถ้าเราไม่มุ่งหน้าต่อไปที่แท่นบูชา แต่พยายามถอยหลัง กลับไปที่บริเวณภายนอก เราก็จะรู้สึกอึดอัด. ดังนั้น เราจึงต้องมุ่งหน้าต่อไป จนกระทั่งถึงแท่นบูชา.

ในที่สุดผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ และแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคน ก็จะต้องจบลงที่แท่นบูชา ที่ซึ่งพวกเขาถูกทำให้สิ้นสุด กระทั่งถูกทำลายโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า. ดูคล้ายกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงรื้อทำลายและ ลิดรอนทุกสิ่งของพวกเขาไป โดยไม่มีเหตุผล. พระเจ้าทรงนำทุกสิ่งที่เราเป็น และทุกสิ่งที่เรามีเข้าสู่การตาย.... เนื่องจากเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้า และแสวงหาพระองค์ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องพบกับกางเขน ซึ่งมารื้อทำลายเราและ นำทุกสิ่งไปสู่การตาย. เราจะถูกบังคับให้ผ่านเข้าสู่การตาย ถึงแม้เราอาจจะไม่ยินดีก็ตามที.

เราไม่ได้ประสบการณ์กางเขนเพียงครั้งเดียว ก็สำเร็จเป็นนิตย์ แต่เราประสบการณ์กับกางเขน ครั้งแล้วครั้งเล่า. คนเหล่านั้นที่แสวงหา องค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกๆ ครั้งที่มาถึงจุดหันเลี้ยว ก็จะต้องพบกับกางเขน. ครั้งหนึ่งพวกเขาจะพบกับกางเขนผ่านลูกๆ ของพวกเขา. อีกครั้งหนึ่ง พวกเขาจะพบกับกางเขน ผ่านคู่สมรสหรือการเจ็บป่วย. พวกเขาอาจจะประสบการณ์ กับกางเขนอีกครั้งผ่านคริสตจักร หรือผ่านผู้ร่วมงานด้วย. สาเหตุที่มีกางเขนอยู่ทุกหนทุกแห่ง ก็เป็นเพราะเราจำต้องผ่านกางเขน เพื่อจะติดต่อกับพระเจ้า. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทาน กางเขนให้กับเรา และกางเขนก็จะนำพระเจ้า มามอบให้กับเราด้วย. ผู้ที่รักพระเจ้าและ มีประสบการณ์กับพระองค์ถึงจุดสูงสุด ก็คือคนเหล่านั้น ที่ได้ผ่านกางเขนมาแล้ว. (Life-study of Ezekiel, pp. 240-241)
เลือกอ่านค้นคว้า: Life-study of Ezekiel, msg. 21
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 20/11/3103 8:48:33
-- รักสามสิ่งไม่รักสองสิ่ง --

-- ความรักของมนุษย์อย่างแรกคือ " รักตัวเอง" (นอกเหนือจากรักพระเจ้า)

นอกเหนือจากพระเจ้าแล้วมนุษย์รักตัวเอง พี่น้องแท้จริงท่านรักบิดามารดาของท่านเป็นสำคัญหรือรักตัวเองเป็นสำคัญ ?
มนุษย์ทุกคนล้วนรักตัวเอง บางแห่งเกิดกันดารอาหารจนไม่มีทางดูแลลูกๆของตน พวกเขาได้แต่ทิ้งลูกๆของตน
การรักตนเองเป็นหนึ่งในการปรากฎการณ์ของวันอันตราย ไม่ว่าเราจะได้รับการศึกษาหรือไม่ ไม่ว่าเขาจะเป็นที่ไหน ชนิดใด ล้วนรักตัวเอง
พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่า ตัวตนของมนุษย์ แปรสภาพเป็นของซาตาน ท่านยังจำวันที่พระเยซูตรัสกับเปโตรได้ไหม " ไอ้ซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา "
เพราะวันนั้นเปโตรเห็นแก่ตัว

--- ความรักที่สองของมนุษย์คือ " รักเงินทอง " ( นอกเหนือจากรักพระเจ้า)

หลังจากรักตัวเองแล้วก็คือรักเงินทอง ถ้าเราถามพี่น้องว่า ท่านรักเงินทองไหม เขาตอบได้ยาก คำว่า ตอบได้ยากนี้คือคำพูดมุสา ไม่มีผู้ใดที่ไม่รักเงินทอง
ตัวอย่าง!! พี่น้องหญิง ส่งของให้กันเป็นประจำคนอายุ 60 ปีส่งของ ให้คนอายุ 7 ขวบ ติดต่อกันทางจดหมาย วันหนึ่งเขาก็ส่งของขวัญกระปุกเล็กๆมาให้ สำหรับสะสมเงิน ที่มีรูไว้หยอดเหรียญ แต่เอาออกมาไม่ได้ เมื่อเธอส่งของขวัญมาให้คุณพ่อของเด็กดู ท่านก็ขมวดคิ้วพูดว่า ของขวัญชิ้นนี้ไม่ดีเลย ทำไมไม่ดีค่ะ ?
เธอจะเพิ่มกำลังให้เด็กคนนี้และปลูกฝังให้เด็กคนนี้รักเงินทอง หรือ? เขาจะรักเงินทองมากกว่าพ่อเขา เราไม่ควรปลูกฝังเขากับสิ่งนี้
เราต้องยอมรับว่า วันนี้ทุกคนล้วนรักเงินทอง ในความรู้สึกทุกคนนั้นเงินน่ารักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เรามักคิดว่าชีวิตคือเงิน ทุกคนล้วนเป็นเศรษฐี ไม่ว่าแก่หรือเด็ก ยากจนหรือมั่งมี และบางคนก็เป็นเศรษศีปลอม บางคนนับเงินทุกๆวัน และบางคนก็ฝันว่าทุกคืนกำลังนับเงินอยู่
ดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งล่อลวงที่ยิ่งใหญ่ เงินเป็นของอธรรม ( ลก1:9,11)
ไม่มีใครปรนนิบัตินายสองคนได้ ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้ากับเงินทองด้วยก็ไม่ได้ ( มธ6:24)
เงินทองเป็นปรปักษ์กับพระเจ้า เป็นศัตรูกับพระเจ้า เงินทองคือการแปรสภาพของซาตาน
สิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากพระเจ้านั้น เมื่อกลายเป็นคู่หมายแห่งรักของท่าน มันก็เป็นการแปรสภาพของซาตานทั้งสิ้น แม้แต่ความรู้ก็เป็นการแปรสภาพของซาตาน ถ้าดูจากสายพระเนตรของพระเจ้า ความรู้คือ พญามาร เงืนทองคือ พญามาร ตัวของท่านคือ พญามาร แม้แต่สิ่งของใดๆที่ท่านรักนอกเหนือจากพระเจ้า ก็ล้วนเป็นพญามารทั้งนั้น
ซาตานซ่อนตัวอยู่ในสิ่งของน่ารัก เพื่อมาแย่งชิงตัวของท่าน แบะยึดครองท่าน
เดิมทีความรักของท่านถูกสร้างเพื่อพระเจ้า ตัวท่านควรเป็นคู่หมายของพระเจ้า แต่ตอนนี้ ท่านยึดเอาสิ่งที่อยู่นอกเหนือพระเจ้า มาเป็นคู่หมายแห่งความรักของท่าน
ดังนั้นท่านจึงถูกครอบงำเสียแล้ว คือซาตาน ยึดครองท่าน

----- ความรักที่สาม " รักการสนุกสนาน" ( นอกเหนือจากพระเจ้า)

การสนุกสนานไม่ใช่แค่พูดถึงงานเลี้ยงเท่านั้น สนุกสนานคือบันเทิง เป็นการหาความเพลิดเพลินและความสุข เช่น การไหว้น้ำ การดูภาพยนตร์ การเล่นดนตรี การตกแต่งตัว
คนในศตวรรษที่ยี่สิบในทุกวันนี้ พวกเขารักการบันเทิง เที่ยว ตามสบาย มีความสุขจริงๆ เล่นเปียโนมตกแต่งตัวเอง ส่องกระจกดูสักนิดยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุข ผู้หญิงบางคนส่องกระจกถึงวันละ 28 ครั้ง
มีสิ่งของวางเต็มตลาดมีร้อยแปดพันอย่าง มีไว้เพื่อบันเทิง โฆษณาบนหน้าหนังสือ นิยายรูปภาพต่างๆ ล้วนมีไว้บันเทิง
เรารู้ว่าวันแรกของสัปดาห์คือ วันอาทิตย์ เดิมศาสนาคริสต์นำวันนี้เข้ามาในท่ามกลางกลุ่มชน นำเข้ามาในวัฒนธรรมของมนุษย์ ทุกเจ็ดวันจะมีวันว่างที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำ
1 ทรงต้องการให้พักผ่อน
2 ทรงต้องการให้นมัสการพระองค์ เพื่อให้เรายินดี รับความสุข
แต่คนส่วนใหญ่นำวันว่างไปเที่ยว ยิ่งรักสนุกสนาน พวกเขาไม่สนใจฟ้าดิน เอาแต่ความสุขเท่านั้น

ไม่รักสองอย่างคือ " ไม่รักพระเจ้า" " ไม่รักความดี"

เราต้องมองเห็นว่าผู้ใดรักสามสิ่งที่กล่าวมานั้น เขาจะไม่รักสองอย่างที่จะกล่าวตามมาแน่นอน ถ้าใครรัก ตัวเอง เงินทอง และการสนุกสนาน เป็นสิ่งในโลกนี้ พระเจ้าและความดีก็เป็นสองสิ่งในโลกนี้อีกโลกหนึ่ง ถ้าท่านรักสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ ท่านก็จะไม่รักสิ่งของที่อยู่ในโลกนั้น ท่านจะรักสิ่งของที่อยู่ในโลกสองโลกไม่ได้
มนุษย์ไม่มีความรักก็ไม่ได้ ต้องระวังคู่หมายไว้ให้ดี คู่หมายแห่งความรักถูกต้อง อนาคตของเขาก็มั่นคง ถ้าท่านต้องการให้อนาคตของท่านสว่างไสวและถูกต้อง ท่านก็ไม่ต้องไปสนใจฝีเท้าของภายนอก ความรักของท่านควรมอบถวายแด่พระเจ้าทั้งหมด ความรักของท่านมีต่อสิ่งใดก็ตามจะต้องอยู่ในพระเจ้า ถ้าไม่แล้วล้วนอันตรายทั้งสิ้น
รักตัวเอง
รักเงินทอง
รักสนุกสนาน
ไม่รักพระเจ้า
ไม่รักความดี
นี่เป็นเรื่องอันตราย
เป็นชีวิตอันตราย
โดย / Posted by :ความรักพระเจ้า
Time :5/7/3104 9:51:06
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com