Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันพฤหัสบดี
(Reader : 1232)
ยฮ.12:24 เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า ถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงในดิน และตายเสีย ก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่เมื่อตายแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก.

ยฮ.19:34 แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวน แทงที่สีข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที.

ชีวิตของเมล็ดข้าวสาลีถูกห่อหุ้ม อยู่ในเปลือกของข้าวสาลี และถูกจำกัดโดยเปลือกที่อยู่ภายนอกนั้น. อย่างไรก็ดี ถ้าเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดนี้ได้ตายเสีย การตายก็จะก่อเกิดประสิทธิผล ทำให้ชีวิตของข้าวสาลี ถูกปลดปล่อยออกมา. ดังนั้น องค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ครั้นเมล็ดข้าวสาลี ได้ตกลงในดินและตายเสีย เมล็ดนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้น และเกิดผลมาก. แต่สมมุติเราใส่เมล็ดข้าวสาลีนี้ไว้ ในกล่องที่สวยงาม เพื่อให้เกียรติและเคารพมัน. ถ้าเมล็ดข้าวสาลีพูดได้ มันคงจะอ้อนวอนต่อเราว่า "อย่าได้ให้เกียรติและเคารพฉันแบบนี้เลย. ฉันถูกผูกมัดมากเมื่ออยู่ในนี้. ขอโปรดมอบสภาพแวดล้อม ที่ให้ฉันได้ตายเถิด. ฉันอยากตายมากจริงๆ เพราะการตายเป็นทางออกเดียวของฉัน. โดยการตายเท่านั้น ชีวิตที่อยู่ข้างในฉัน จึงจะพุ่งทะลุออกมาได้." (The Crucified Christ, p. 37)

อ่านข่าวสาร
คนเหล่านั้นที่รู้จักพระคริสต์จะกล่าวว่า การตายขององค์พระเยซูเจ้า บนกางเขนนั้น เป็นสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์. ถ้าท่านไปถามคนมุสลิมว่า เพราะเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงตาย เขาอาจจะบอกท่านว่า พระเยซูทรงสละพระองค์เอง เพื่อหลักความจริง. ถ้าท่านไปถามคริสเตียนแท้ว่า เพราะเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงตาย เขาจะตอบว่าพระเยซูทรงตาย เพื่อแบกความบาปของมนุษย์โลก และกลายเป็นการแช่งสาป แทนมนุษย์โลก. อย่างไรก็ดี เราต้องระลึกอยู่เสมอว่า การรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงขั้นนี้นั้น ยังไม่มากพอและไม่เที่ยงตรงพอ. ถ้าเราไปถามคริสเตียนที่ค่อนข้างก้าวหน้า และอยู่ฝ่ายวิญญาณ เขาก็จะกล่าวว่า "องค์พระเยซูเจ้าไม่เพียงแบกรับความบาป ของมนุษย์โลกบนกางเขนเท่านั้น พระองค์ยังได้รับการปลดปล่อย อันยิ่งใหญ่อีกด้วย. ชีวิตของพระองค์ซึ่งถูกปิดซ่อน อยู่ในเปลือกแห่งสภาพมนุษย์ ที่พระองค์ทรงได้รับมาผ่านนางมาเรียนั้น ได้ถูกปลดปล่อยแล้ว. นี่ก็เป็นเพราะการตายบนกางเขน ได้ทุบเปลือกนั้นให้แตก และทำให้ม่านซึ่งก็คือ ร่างกายทางกายภาพของพระองค์ ได้ขาดออกจากกันแล้ว. ชีวิตของพระองค์ จึงได้ถูกปลดปล่อยออกมาบนกางเขนนั้น."

ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนกางเขน ทหารได้แทงสีข้างของพระองค์ด้วยทวน และทันใดนั้นก็มีโลหิต และน้ำไหลออกมา (ยฮ.19:34).... ดังนั้น การตายขององค์พระเยซูเจ้า จึงเป็นการตายที่ทำการไถ่ ซึ่งบ่งชี้โดยโลหิต. แต่ไม่เพียงโลหิตเท่านั้น ที่ไหลออกมาบนกางเขน ยังมีน้ำด้วย. น้ำชี้ถึงชีวิต. การตายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่เพียงมีเพื่อสำเร็จการไถ่เท่านั้น แต่ยังมีเพื่อปลดปล่อยชีวิตด้วย.... ถ้าพระองค์ไม่ตาย พระองค์ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว. แต่เมื่อพระองค์ตายแล้ว ชีวิตของเมล็ดเดียวนี้ ก็ได้เข้าสู่เมล็ดอีกมากมาย. พระองค์ทรงเป็นเมล็ดที่เต็มด้วยชีวิต. ถ้าพระองค์ไม่ตาย ชีวิตของพระองค์ ก็จะคงอยู่ในตัวของพระองค์เท่านั้น และไม่สามารถเข้าสู่...คนเหล่านั้น ที่เชื่อในพระองค์ได้.... ถ้าพระองค์ไม่ตาย ชีวิตของพระองค์ ก็จะอยู่ในตัวของพระองค์เท่านั้น และไม่สามารถอยู่ในตัวของเหล่าสาวกได้. ถ้าพระองค์ไม่ตาย พระองค์อาจจะสามารถเดินอยู่ ท่ามกลางเหล่าสาวกได้ แต่พระองค์ไม่อาจมีชีวิต อยู่ภายในพวกเขาได้.

น่าเสียดายที่เหล่าสาวกรู้แค่ว่า การสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางพวกเขานั้น มีความล้ำค่ามาก แต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการเข้าสู่ภายในพวกเขา และผสมกลมกลืนกับพวกเขา. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมุ่งหมาย ที่จะอยู่ภายในของพวกเขา มาเป็นชีวิตของพวกเขา. องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า พระองค์ต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง พระองค์ต้องทนรับการตาย. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้สึกว่า การตายนั้นเป็นสง่าราศี และการปลดปล่อย แต่เหล่าสาวกกลับรู้สึกโศกเศร้า. เพราะเหตุใดเหล่าสาวกจึงโศกเศร้า? นั่นก็เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องตาย. เดิมทีพวกเขามีกันอยู่ 13 คน คือองค์พระเยซูเจ้าบวกกับเหล่าสาวก. แต่หากองค์พระผู้เป็นเจ้าตายไป พวกเขาก็จะรู้สึกว่า ตนเป็นเหมือนกับลูกกำพร้า. อย่างไรก็ดี องค์พระเยซูเจ้าทรงบอกพวกเขาว่า ไม่ต้องโศกเศร้าไป เพราะอีกสามวันพระองค์ ก็จะกลับมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาอีกครั้ง. นอกจากนั้น พระองค์จะไม่เพียงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเท่านั้น แต่พระองค์จะเข้าสู่ภายในพวกเขา และอาศัยอยู่ในพวกเขาด้วย. ก่อนหน้านี้เวลาที่เหล่าสาวก อยู่ที่ฆาลิลาย และองค์พระผู้เป็นเจ้า อยู่ในแผ่นดินยูดาย พระองค์ก็ไม่สามารถอยู่กับพวกเขาได้ เพราะพระองค์ทรงถูกจำกัด อยู่ในเปลือกแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์. แต่หลังจากการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของพระองค์ ก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากภายในพระองค์ และหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้น ชีวิตนี้ก็ได้เข้าสู่ภายใน คนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์. (The Crucified Christ, pp. 37-39)
เลือกอ่านค้นคว้า: The Crucified Christ, chs. 3-6; Life-study of Matthew, msg. 70
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 20/11/3103 8:47:04
สภษ.29:18 ที่ไหนไม่มีนิมิต ประชาชนก็จะเตลิดไป…
กจ.26:19 เหตุฉะนั้น ท่านกษัตริย์อะฆะริปา ข้าพเจ้าจึงมิได้ขัดขืน นิมิตจากสวรรค์นั้น.
1กธ.12:12 เหมือนดังกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้น แม้จะมีหลายส่วน ก็ยังเป็นกายเดียวฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น
โดย / Posted by :นิมิต
Time :5/7/3104 9:52:50
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com