Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันอังคาร
(Reader : 1050)
1กธ.2:2 เพราะข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่า จะไม่ขอรู้เรื่องอื่นใด ในท่ามกลางพวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์ และพระองค์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้น.

1กธ.1:23 แต่พวกเราประกาศพระคริสต์ ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขน ผู้เป็นศิลาที่ให้พวกยูดายสะดุด และเป็นสิ่งที่พวกต่างชาติถือว่าโง่เขลา.

เมื่อเราประสบการณ์พระคริสต์ผู้ถูกตรึงตาย เราก็ได้ถูกทำให้สิ้นสุดแล้ว. ทุกสิ่งที่เราเป็น, ทุกสิ่งที่เรามี, และทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ ล้วนถูกทำให้สิ้นสุดอย่างสิ้นเชิง. หากท่านต้องการที่จะถูกสิ้นสุด ท่านไม่จำเป็นต้องนำตัวท่านเอง ไปตรึงกางเขน และไม่จำเป็นต้องนับว่า ตัวท่านเองได้ตายแล้วด้วย. ขอเพียงท่านประสบการณ์พระคริสต์ ผู้ถูกตรึงตาย ท่านก็ได้ถูกทำให้สิ้นสุดแล้ว. อันที่จริงแล้ว การที่บุคคลผู้หนึ่งจะตรึงตัวเขาเอง ไว้ที่กางเขนนั้น ก็เป็นไปไม่ได้เลย. แต่เมื่อเราร้องออกพระนาม ขององค์พระเยซูเจ้า, รับสุขพระองค์, และประสบการณ์พระองค์นั้น การตรึงตายของพระองค์ ก็จะสิ้นสุดเรา. ทุกสิ่งที่เราเป็น ก็จะถูกทำให้สิ้นสุด โดยพระคริสต์ผู้ถูกตรึงตายผู้นี้. (Life-study of 1 Corinthians, p. 76)

อ่านข่าวสาร
หากจะเอาชนะซาตาน, ฝ่ายโลก, ความบาป, มนุษย์ที่ตกต่ำ, เนื้อหนัง, ชีวิตธรรมชาติ, สิ่งทรงสร้างเก่า และกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้นั้น ก็จำต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า.... มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น ที่มีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้ สำเร็จครบถ้วนได้. ฤทธิ์เดชที่ว่านี้ ไม่ใช่การกระทำสิ่งต่างๆ โดยการตรัส เช่นอย่างฤทธิ์เดช ที่พระเจ้าทรงใช้ในการเนรมิตสร้าง. ในทางกลับกัน นี่คือฤทธิ์เดชแห่งการตรึงกางเขน, ฤทธิ์เดชแห่งการตาย ที่อัศจรรย์ของพระคริสต์.... โดยอาศัยการตายนี้ ซึ่งก็คือการตายของพระคริสต์ ปัญหาทั้งหมดในจักรวาล ก็ล้วนได้ถูกขจัดไปแล้ว. ดังนั้น พระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขน จึงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า ที่มาลบล้างสิ่งของด้านลบทั้งหมด และทำให้โครงการของพระองค์ สำเร็จลุล่วง.

กางเขนของพระคริสต์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบหนึ่งเดียว สำหรับปัญหาต่างๆ ในคริสตจักร. การงานประการแรก ที่กางเขนกระทำในประสบการณ์ของเรา ก็คือการสิ้นสุดตัวเรา. ท่านตระหนักหรือไม่ว่า การสมรสทุกครั้งก็คือ การสิ้นสุด? ตอนที่พี่น้องหญิงคนหนึ่งสมรส เธอก็ได้คลุมศีรษะของเธอไว้. การคลุมศีรษะนี้ เป็นเครื่องหมายของการสิ้นสุด และการฝัง. หากว่าพี่น้องหญิงไม่ยินดี ที่จะถูกสิ้นสุดเช่นนี้ เธอก็ไม่ควรคลุมศีรษะของเธอ ในขณะที่เธอสมรส. นอกจากนี้ พี่น้องหญิงที่สมรสแล้ว ยังเลิกใช้นามสกุลเก่าของเธอ และใช้อีกนามสกุลหนึ่ง ซึ่งก็คือนามสกุลของสามีอีกด้วย.

ในด้านหนึ่ง พระคริสต์ทรงเป็นการรับสุขของเรา; ส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้น กางเขนก็คือการสิ้นสุดของเรา. เรารู้ได้จากประสบการณ์ว่า เรายิ่งรับสุขพระคริสต์ เราก็ยิ่งถูกทำให้สิ้นสุด. ในขณะที่กางเขน ได้กระทำให้เราสิ้นสุดนั้น เราควรทำเช่นไร? เราไม่ควรทำอะไรเลย นอกจากคงอยู่อย่างสงบเงียบ ในสถานที่แห่งการสิ้นสุด. สิ่งใดที่ถูกกางเขนสิ้นสุด สิ่งนั้นก็จะได้รับการไถ่ด้วย นี่เป็นข้อเท็จจริงที่อัศจรรย์. นี่ช่างเป็นการหนุนใจยิ่งนัก! การรับสุขการไถ่นั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีต่อการสิ้นสุด. วิสุทธิชนบางคน รับสุขการไถ่เพียงเล็กน้อย นั่นก็เป็นเพราะพวกเขา ไม่ยอมถูกสิ้นสุดนั่นเอง.

กางเขนได้แก้ไขสิ่งพัวพันทั้งหมด ที่เราเผชิญในการดำเนินชีวิตคริสตจักร โดยเฉพาะในชีวิตสมรสของเรา. ตามประสบการณ์ของข้าพเจ้า ชีวิตสมรสนั้น สามารถทำให้ชีวิตมนุษย์ พัวพันกันจนยุ่งเหยิง, สร้างความยุ่งยากน่ารำคาญ, และสลับซับซ้อนมาก. อะไรสามารถคลี่คลายความซับซ้อนทั้งปวง และแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ได้? เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่มาตัดสิ่งพัวพันเหล่านี้ออกไป และเครื่องมือนี้หรือมีดที่ใช้ตัดนี้ ก็คือกางเขนนั่นเอง. มีเพียงกางเขนเท่านั้น ที่สามารถช่วยเราให้หลุดพ้น จากสิ่งพัวพันของชีวิตสมรสได้. เมื่อเราถูกตัดโดยกางเขน ก็จะไม่มีสิ่งใดมาพัวพันเราได้อีก.

ชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยปัญหา และสิ่งพัวพัน. การมีชีวิตอยู่ก็คือ การเผชิญหน้ากับปัญหา และความยุ่งยากนั่นเอง. ไม่เพียงแต่ในชีวิตสมรส และชีวิตครอบครัวเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ กระทั่งในการดำเนินชีวิตคริสตจักร ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน. ตามวิธีการของมนุษย์นั้น การเจรจาต่อรองคือ สื่อกลางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือใช้แก้สิ่งที่มาพัวพัน. พี่น้องชายคนหนึ่งกับภรรยาของเขา อาจจะพยายามแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการเช่นนี้. อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หนทางของพระเจ้า. หนทางของพระเจ้าคือ การหล่อเลี้ยงท่านด้วยพระคริสต์ และสิ้นสุดท่านด้วยกางเขน. เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในชีวิตครอบครัวหรือ ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร มนุษย์ธรรมชาติ ก็อาจจะพยายามเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาโดยผ่าน การสนทนากันในทันที. โดยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องพบ กับการล่อลวงนี้ ภายในส่วนลึกของข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดคุยหรือ เจรจาต่อรองแต่อย่างใด. สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าต้องการก็คือ การไปที่กางเขนและถูกทำให้สิ้นสุด. จากนั้นพระคริสต์ก็จะเสด็จเข้ามา พร้อมกับการหล่อเลี้ยง เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่าง. นี่ก็คือหนทางที่พระเจ้าทรงใช้ ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร. (Life-study of 1 Corinthians, pp. 73, 46-47)
เลือกอ่านค้นคว้า: Life-study of 1 Corinthians, msgs. 5, 8
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 20/11/3103 8:45:21
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com