Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันจันทร์
(Reader : 1025)
ฮร.2:14 ...เพื่อโดยความตายนั้น พระองค์จะได้ทรงทำลาย ผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมาร.

2กธ.5:21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระองค์ ผู้ไม่รู้จักความบาป ให้กลายเป็นความบาปแทนที่เรา เพื่อเราจะได้กลายเป็น ความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์.

แท่นบูชาเป็นศูนย์กลางของบริเวณ ที่ตั้งของพระวิหาร. แท่นบูชาไม่เพียงเป็นศูนย์กลาง ของบริเวณภายในเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ทั้งหมด ที่ปลูกสร้างพระวิหารด้วย. แท้จริงแล้วแท่นบูชา ซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงกางเขนนั้น เป็นศูนย์กลางของจักรวาล.

เราจำต้องรู้จักความหมาย ที่ครบบริบูรณ์ของกางเขน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก. ถ้าว่าตามคำสอนที่ผิวเผินของคริสเตียน กางเขนคือสถานที่ ซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงตายเพื่อเรา. แม้ว่านี่จะถูกต้อง แต่กางเขน ยังมีความหมายมากกว่านั้นอีกมาก. ในฐานะศูนย์กลางของจักรวาล กางเขนเป็นเครื่องหมายเล็งถึง การตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระเจ้า, ของมนุษย์, และของสิ่งทรงสร้างทั้งปวง. การตายขององค์พระเยซูเจ้า บนกางเขนนั้น ไม่เพียงเป็นการตาย ของบุคคลผู้เดียว แต่เป็นการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งพระเจ้า, มนุษย์ และบรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งปวง. (Life-study of Ezekiel, p. 236)

อ่านข่าวสาร
ตอนแรกพระคริสต์ทรงสวมใส่มนุษย์ ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งปวง ในสิ่งทรงสร้างเก่า จากนั้นก็ทรงนำมนุษย์ผู้นี้ไปสู่กางเขน.... กรณีนี้ก็หมายความว่า สรรพสิ่งล้วนได้ถูกสิ้นสุดแล้ว. นี่ก็คือหลักการของกางเขน. โดยอาศัยการตายเช่นนี้ พระคริสต์ทรงนำมนุษย์ไปสู่กางเขน และทรงทำให้สรรพสิ่งได้สิ้นสุดลง. ผู้ที่ถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้น ไม่ได้มีแต่พระคริสต์เท่านั้น แต่มนุษย์, ฝ่ายโลก, ซาตานและอาณาจักรของมัน, ความบาปแห่งนิสัย, ความบาปแห่งการประพฤติ, คนเก่า ฯลฯ ก็ล้วนถูกตรึงบนกางเขนด้วย.... เราต้องมีประสบการณ์ต่อการตาย ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งนี้. ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เปิดเผยถึง หลักการของกางเขน ที่ได้กระทำให้สิ่งทรงสร้างเก่า ทั้งปวงสิ้นสุดลง: (1) ชีวิตของทูตสวรรค์ (กซ.1:20). (2) ชีวิตของมนุษย์ (ฆต.2:20). (3) ซาตาน (ฮร.2:14; ยฮ.12:31). (4) อาณาจักรของซาตาน (กซ.2:15). (5) ความบาปแห่งนิสัย (2กธ.5:21; รม.8:3). (6) ความบาปแห่งการประพฤติ (1ปต.2:24; ยซย.53:6). (7) ฝ่ายโลก (ฆต.6:14; ยฮ.12:31). (8) ความตาย (ฮร.2:14). (9) เนื้อหนัง (ฆต.5:24). (10) คนเก่า (รม.6:6). (11) ตัวเอง (ฆต.2:20). (12) สรรพสิ่งหรือสิ่งทรงสร้าง (กซ.1:20).

โยฮัน 12:31 กล่าวว่าฝ่ายโลกกับเจ้าผู้ครองโลกนี้ ซึ่งก็คือซาตานได้ถูกพิพากษา และถูกขับไล่ออกไปแล้ว.... ตามข้อ 24 เรื่องนี้เกิดขึ้น ในขณะที่พระคริสต์ ทรงตรึงตายบนกางเขน. โดยการตายของพระคริสต์ ฝ่ายโลกจึงถูกพิพากษา และเจ้าผู้ครองโลกก็ถูกขับไล่ออกไป. เฮ็บราย 2:14 ประกาศว่า "พระคริสต์ทรงมีส่วนในเลือดและเนื้อ เพื่อโดยความตายนั้น พระองค์จะได้ทรงทำลาย ผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมาร." พระคัมภีร์ข้อนี้เปิดเผยว่า พระคริสต์ทรงทำลายหรือ ล้มล้างซาตานผู้มีอำนาจแห่งความตาย โดยการตายในเลือด และเนื้อของพระองค์. โกโลซาย 1:20 กล่าวว่า พระคริสต์ทรงให้ "สิ่งสารพัด" คืนดีกับพระองค์เอง. กรณีนี้พิสูจน์ว่า สิ่งที่ผิดต่อพระเจ้านั้น ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้น กระทั่งสิ่งสารพัด ก็ผิดต่อพระเจ้าด้วย ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ต้องมีการคืนดีกัน. ตามบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่า สิ่งทรงสร้างทั้งปวง ล้วนถูกกางเขนจัดการ.

เราต้องมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งว่า การตายของพระคริสต์ บนกางเขนนั้นเป็นแบบใด. นั่นคือการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราต้องมีประสบการณ์ต่อสิ่งนี้. ทุกสิ่งที่เรามี, ทุกสิ่งที่เราเป็น, ทุกสิ่งที่เรากระทำ, และทุกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้อง ต้องถูกนำไปที่กางเขน. กางเขนคือการสิ้นสุดของทุกสิ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา. ทุกสิ่งล้วนถูกจัดการ และถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว. กางเขนคือฐานหนึ่งเดียวของทุกสิ่ง ที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามี. เราจึงต้องวางทุกสิ่งของเรา ไว้ที่กางเขน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของเรา, สติปัญญาของเรา, ความสามารถของเรา ฯลฯ. นี่ก็คือหลักการของกางเขน. เราไม่มีฐานอย่างอื่นแล้ว. เราอาจคิดว่าตัวเรา "ดี" เหลือเกิน. อนุชนมักจะคิดว่า ตัวเองดีเป็นพิเศษ. "เรายังหนุ่มแน่น, เรายังดีอยู่ ไม่เหมือนกับคนแก่พวกนั้น...." ไม่ว่าเราจะดีสักแค่ไหน เราก็ต้องมาที่กางเขน. เราต้องถูกตรึงบนกางเขน ให้กางเขนจัดการกับเรา. ถ้าเรายิ่งมีความดีมาก เราก็ยิ่งต้องถูกกางเขนจัดการมาก. อย่าได้หยิ่งผยอง เพราะความดีของเรา. ไม่ว่าเราจะดีหรือเลว เราทุกคนก็ล้วนต้องผ่านกางเขน. เราอย่าได้ประเมินตัวเองผิดไป. เรื่องเดียวที่เราประเมินได้ก็คือ ต้องประหารตัวเองให้ตาย. (แผนการบริหารของพระเจ้า, หน้า 141-143 )
เลือกอ่านค้นคว้า: Life-study of Ezekiel, msg. 21; แผนการบริหารของพระเจ้า, ตอนที่ 14; The Christian Life, ch. 6; The Conclusion of the New Testament, msgs. 70-72; God's New Testament Economy, ch. 3; Christ and the Cross, chs. 11-16, 18-22
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 20/11/3103 8:44:35
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com