Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันเสาร์
(Reader : 711)
มธ.24:14 กิตติคุณแห่งอาณาจักรนี้ จะประกาศไปทั่วทุกแห่ง ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ให้เป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง.

มธ.28:20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้. ดูเถิดเราจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆ วันจนกว่าจะสิ้นยุคสมัยนี้.

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา ทุบทำลายการปกครองของมนุษย์ พระองค์จะมาทุบที่เท้า พร้อมกับนิ้วเท้าทั้งสิบ. นี่ก็จะทำให้รูปปฏิมากร แตกละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า. ดานิเอล 2:34-35 กล่าวว่า "ขณะที่พระองค์ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมา มิใช่ด้วยมือมนุษย์ กระแทกปฏิมากรมนุษย์รูปใหญ่ ที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน และบดขยี้รูปนั้นจนแหลกละเอียด. ส่วนก้อนหินที่กระแทกปฏิมากรนั้น ได้กลายเป็นภูเขาใหญ่ จนเต็มทั่วแผ่นดินโลก."พระคริสต์ทรงเป็นหินก้อนใหญ่ ที่จะมาทุบเท้าทั้งสองของปฏิมากรใหญ่ ให้แหลกละเอียดไป ซึ่งก็คือทำให้ปฏิมากรมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งก็คือการปกครองของมนุษย์ ทั้งหมดนั้นแหลกละเอียดไป.

เราจะต้องมองเห็นว่า เรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่จะเข้าใจถึง ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้า. ก่อนที่การปกครองของมนุษย์ จะต้องถูกทำให้แตกละเอียดไปนั้น การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะต้องเผยแพร่ไปยังทวีปยุโรป และหยั่งรากลึกลงที่นั่น. (The World Situation and the Direction of the Lord’s Move, pp.18-19)

อ่านข่าวสาร
ในท่ามกลางปัจจัยสามประการ ที่มีอิทธิพลต่อโลกทุกวันนี้ ตะวันออกไกล และสหรัฐอเมริกานั้น ได้ถูกการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยึดฉวยและได้รับแล้ว. แต่ทวีปยุโรปยังคงเป็นภูมิภาค ที่การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะต้องหยั่งรากและเติบโต. ข้าพเจ้าหวังว่า พวกเราจะนำการสามัคคีธรรมนี้ ไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และอธิษฐาน. เราควรจะทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "พระองค์เจ้าข้า วันเวลาเหล่านี้เป็นยุคสุดปลายแล้ว. พระองค์เจ้าข้า ในวันเวลาเหล่านี้ ขอพระองค์ทรงเร่งเร้า ความรักของข้าพเจ้า ที่มีต่อพระองค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง." (The World Situation and the Direction of the Lord’s Move,p.19)

การฟื้นฟูในช่วงเริ่มต้นนั้น อยู่ในสมัยของมาติน ลูเธอร์. แล้วการฟื้นฟูที่สุดยอดคืออะไร? คือการฟื้นฟูการดำเนินชีวิต ที่ทุกคนนำสิ่งของมารวมเป็นของส่วนกลาง เพื่อใช้ร่วมกันหรือ? หรือคือการฟื้นฟู การล้างเท้าใช่หรือไม่? การล้างเท้านนั้น อยู่ในพระคัมภีร์ แต่การล้างเท้า ไม่ใช่การฟื้นฟูที่สุดยอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้า.

การฟื้นฟูที่สุดยอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ก็เหมือนกับการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดของพระองค์ ซึ่งก็คือพระองค์ทรงประสงค์ ที่จะฟื้นฟูพระคริสต์ ผู้เป็นข้อลับลึกของพระเจ้า ซึ่งได้กลายเป็นพระวิญญาณ ผู้อาศัยอยู่ภายในเพื่อที่จะถ่ายเท, แจกปันพระเจ้าตรีเอกภาพ เข้าสู่ภายในมนุษย์ที่มีสามส่วน คือกระทำให้เราทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระองค์ กลายเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ เพื่อการสำแดงของพระองค์. พระกายนี้ได้รับการสำแดงออกในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นคันประทีป ซึ่งได้กลายเป็นพยานของพระองค์ นั่นก็คือพยานของพระเยซู.

มนุษย์มองไม่เห็นการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดของพระเจ้า แต่บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงฟื้นฟูสิ่งนี้. สามถึงสี่ร้อยปีที่แล้ว มีเรื่องราวบางประการได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมา โดยพวกพิวริตัน (Puritans) แต่ประเด็นเหล่านั้น ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับ สิ่งที่ซินเซนดอร์ฟ (Zinzendorf) และ จอห์น เดลสัน ดาร์บี้ (John Nelson Darby) ได้มองเห็น. คณะพี่น้อง ก็ได้มองเห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขากลับยึดเอาหลักธรรม เป็นศูนย์กลางและถูกประหาร ด้วยตัวอักษรที่อยู่ในพระคัมภีร์. สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงฟื้นฟูก็คือพระคริสต์ ผู้เป็นข้อลับลึกของพระเจ้า ซึ่งได้อาศัยอยู่ภายในเรา ในฐานะพระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายใน เพื่อที่จะกระทำให้พวกเรา กลายเป็นอวัยวะของพระองค์ เพื่อเราจะกลายเป็นคริสตจักร ซึ่งเป็นข้อลับลึกของพระคริสต์ ซึ่งก็คือพระกายที่มาสำแดงพระองค์. การสำแดงนี้ก็คือคันประทีปนั่นเอง.

หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงฟื้นฟูสิ่งนี้แล้ว พระองค์ก็จะทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้นั้น ได้สำเร็จครบถ้วน. ในขณะที่เปาโลอยู่บนแผ่นดินโลก พระเจ้าก็ทรงมุ่งหน้าได้ถึงขนาดนี้. แล้วพระองค์จะทรงทำการฟื้นฟูมากขึ้น กว่านี้ได้อย่างไร? บัดนี้พระเจ้าทรงกำลังฟื้นฟู เรื่องสุดท้ายนี้ ในท่ามกลางพวกเรา นั่นก็คือพระคริสต์ อยู่ในท่านทั้งหลาย กลายเป็นความหวังอันสง่าราศี ซึ่งก็คือกระทำให้เรากลายเป็น พระกายอันมีชีวิตของพระองค์นั่นเอง.

หากท่านมองเห็นเรื่องนี้ ท่านก็จะไม่ถูกกระทำให้หลงทางไปเลย. ไม่มีสิ่งใดจะรบกวนท่านได้. เนื่องจากข้าพเจ้าได้มองเห็นว่า การเคลื่อนไหวที่สุดยอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร ข้าพเจ้าจึงถูกรักษาไว้ ในการฟื้นฟูมามากกว่าครึ่งศตวรรษ. ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกรักษาไว้ เพราะคริสตจักรนั้นดีเลิศอยู่เสมอ หรือเพราะผู้ร่วมงานก็น่ารักตลอดเวลา. สิ่งที่ยึดฉวยข้าพเจ้าไว้ก็คือ การฟื้นฟูที่สุดยอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นตั้งแต่วันแรก ที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นบนหนทางสายนี้. ตลอดยี่สิบปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเลย. บทเรียนชีวิตทุกตอน ล้วนอยู่บนหัวข้อเดียวกัน: ข้อลับลึกทั้งสอง ซึ่งก็คือข้อลับลึกของพระเจ้า (พระคริสต์) กับข้อลับลึกของพระคริสต์ (คริสตจักร). พวกท่านทุกคนจะต้องมองเห็นเรื่องนี้. อย่าได้ถูกสิ่งอื่นใดยึดฉวยไว้. แต่จงจดจ่อกับการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดของพระเจ้า. (CWWL,1981,vol.1,"The World Situation and God’s Move,pp. 330-331)
เลือกอ่านค้นคว้า: The World Situation and God’s Move, chs.5-6
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:30:34 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com