Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันศุกร์
(Reader : 701)
2ตธ.1:9 ผู้ได้ทรงช่วยเราให้รอด และได้ทรงเรียกเรา ด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่ตามการประพฤติของเรา แต่ตามพระประสงค์ และพระคุณของพระองค์เอง ซึ่งทรงประทานแก่เรา ในพระคริสต์เยซู ตั้งแต่ก่อนยุคสมัยทั้งหลาย.

รม.8:28 และเราทั้งหลายรู้ว่า สรรพสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้ที่รักพระองค์ ได้รับประโยชน์คือ ผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมา ตามพระประสงค์ของพระองค์.

แม้ว่าเราจะมีการประกาศกิตติคุณที่มากพอ, มีการสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง, และการประชุมของเรา ก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์ แต่เราก็ยังต้องถามตัวเราเองว่า เรามีการเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า อยู่ท่ามกลางเราแล้วหรือยัง?

[ฐานันดรที่ประเสริฐเลิศของพระคริสต์] จะต้องกลายมาเป็นชีวิตของเรา และเราก็จะต้องดำเนินชีวิตพระองค์. เราจะต้องถูกเติมเต็ม, แผ่ซ่าน, และซาบซ่านด้วยพระองค์. ทั้งตัวของเราจะต้องถูกถ่ายเท ด้วยความรู้สึกของพระองค์, ความคิดของพระองค์, และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น. เราจะต้องเติบโตในชีวิตโดยค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงไป ด้วยชีวิตของพระองค์ ที่หลั่งไหลอยู่ภายในเรา. จากนั้นเราก็จะสามารถถูกก่อสร้างขึ้น ด้วยกันกับผู้เชื่อทั้งหลาย. ในท้องถิ่นของเราก็จะมีคันประทีป. เจ้าสาวก็จะถูกตระเตรียมตัวไว้ สำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์. นี่ก็คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงปรารถนาในวันนี้. ข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าขั้นตอนที่สี่. (CWWL,1981, vol.1,"The World Situation and God’s Move,p.317)

อ่านข่าวสาร
สำหรับขั้นตอนแรก ซึ่งก็คือการเผยแพร่กิตติคุณนั้น พระเจ้าทรงจัดเตรียมจักรวรรดิโรมัน. สำหรับขั้นตอนที่สอง ซึ่งก็คือการกลับสู่พระคัมภีร์ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม ประเทศเยอรมนี. สำหรับขั้นตอนที่สาม ซึ่งก็คือการฟื้นฟูกิตติคุณ, การสอนพระคัมภีร์, และการประชุมที่ถูกต้อง พระเจ้าได้ทรงใช้สหราชอาณาจักร ในสองศตวรรษที่ผ่านมา. ท้ายที่สุดสำหรับขั้นตอนที่สี่ พระเจ้าทรงจัดเตรียมสหรัฐอเมริกา. พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเหตุการณ์ สำคัญทั้งหมดในประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ไว้ เพื่อการเคลื่อนไหวของพระองค์ บนแผ่นดินโลกนี้.

เมื่อข้าพเจ้ามาถึงประเทศนี้ในปี 1958 บางคนก็ได้ทำนายถึง การเสื่อมถอยของสหรัฐอเมริกา. พวกเขากล่าวว่าสหรัฐอเมริกา จะไปตามแบบอย่างของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งจะค่อยๆ เสื่อมถอยและล้มละลายไป. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับพวกเขา. สหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้น บนฐานรากที่แตกต่างกัน. สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเดียว ที่ไม่เคยปล้นประเทศอื่นมาก่อน. ประเทศนี้ตั้งขึ้นมาได้ โดยทรัพยากรและประชากรของตนเอง. เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างกว้างขวาง จึงไม่จำเป็นต้องไปปล้นจากผู้อื่น.

ทรัพยากรธรรมชาติแทบทุกส่วน บนแผ่นดินโลกนี้ ถูกใช้ไปแล้วและก็ใกล้จะหมดไป. มนุษยชาติจะดำรงอยู่ต่อไป ได้สักกี่ศตวรรษ? ยังมีเวลาเหลือพอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ตั้งประเทศมหาอำนาจขึ้นมา ต่อจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น. คล้ายกับว่าสหรัฐอเมริกา จะเป็นมหาอำนาจประเทศสุดท้าย ที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้น เพื่อมาร่วมมือกับการฟื้นฟูของพระองค์.

เมื่อการเคลื่อนไหวที่สุดยอด ของพระเจ้ามุ่งหน้าไป ก็จำเป็นต้องให้ประเทศมหาอำนาจเช่นนี้ มารักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และให้หนทางนั้นเปิดออก. ในการเผยแพร่กิตติคุณนั้น ตอนนี้เรามีเครื่องบินอย่าง 747s เราไม่จำเป็นต้องใช้ถนน แบบโรมันที่เคยใช้กันในศตวรรษแรกๆ อีกต่อไป. แต่เครื่องบิน 747s นี้จะออกไปได้ ก็จะต้องมีสถานการณ์ที่มีสันติภาพ เพื่อพระคำในการฟื้นฟู ขององค์พระผู้เป็นเจ้า. หากไม่มีสันติภาพแล้ว การเผยแพร่ก็จะหยุดลง. องค์พระผู้เป็นเจ้า จำเป็นต้องมีประเทศหนึ่ง ที่มากระทำสิ่งนี้. สหรัฐอเมริกานั้น ไม่ได้ไปปล้นประเทศอื่น แต่เป็นผู้ให้. ตั้งแต่หลังสงครามในปี 1945 สหรัฐอเมริกาก็ได้ให้เงิน แก่ประเทศต่างๆ จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์. ท่านอาจจะกังวลว่า งบขาดดุลนั้นจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลเป็นหนี้นั้น ก็เป็นหนี้ประชากรของตนเอง. นี่ก็คือเหมือนกับบิดา ที่เป็นหนี้บุตรชายของเขา. แม้ว่าในบัญชีจะเป็นตัวแดง แต่เงินนั้นก็ถูกใช้อยู่ในครอบครัว.

หากตาของท่านได้รับการเปิดออก ท่านก็จะตระหนักว่า ท่านอยู่ในยุคไหน, ท่านอยู่ในประเทศที่เป็นอย่างไร, การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า คืออะไร, สถานการณ์โลก เป็นไปในทิศทางไหน? สภาพของสิ่งต่างๆ ในทุกวันนี้ ล้วนมีเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการฟื้นฟู ขององค์พระผู้เป็นเจ้า. โลกกำลังมุ่งหน้าไป เพื่อการแผ่ขยายการฟื้นฟู, เพื่อการตระเตรียมเจ้าสาว, และเพื่อคันประทีปจะได้ถูกตั้งขึ้น และส่องสว่างในประเทศมากมาย. ในการฟื้นฟูที่สุดยอดนี้ สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงได้รับมาอีกครั้งหนึ่งนั้น ไม่ใช่คำสอนที่เล็กน้อย แต่เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะสิ่งที่มาจากมุมมอง แห่งนิมิตศูนย์กลาง. นี่ก็คือการฟื้นฟูที่สุดยอด ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงใช้ประเทศนี้ มารักษาสถานการณ์โลกไว้ เพื่อการฟื้นฟูของพระองค์ จะได้ถูกเผยแพร่ออกไป. (CWWL,1981, vol.1,"The World Situation and God’s Move,pp.317, 345-346)
เลือกอ่านค้นคว้า: CWWL,1980,vol.2, "The Completing Ministry of Paul,",chs.10-12; The World Situation and God’s Move,chs.3-4
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:29:46 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com