Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันพฤหัสบดี
(Reader : 702)
อฟ.3:9-11 และส่องสว่างให้คนทั้งปวงเห็นชัดว่า ข้อลับลึกที่ทรงซ่อนไว้ ตลอดทุกยุคทุกสมัยในพระเจ้า ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดนี้ ช่างเต็มด้วยแผนการบริหารยิ่งนัก เพื่อบัดนี้บรรดาผู้ปกครองและ ผู้มีอำนาจในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลาย จะได้รู้จักพระปัญญาที่หลากหลายของพระเจ้า โดยทางคริสตจักร ตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ ในพระคริสต์เยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราได้รับพระคริสต์ มาเป็นชีวิตของเรา, หลั่งไหลอยู่ภายในเรา, ซาบซ่านและแผ่ซ่านเรา, เปลี่ยนแปลงเรา, และทำให้เราเหมาะที่จะถูกก่อสร้าง เข้าสู่พระกายของพระองค์ เพื่อการสำแดงของพระองค์. นี่ควรจะเป็นจุดศูนย์รวมของเราด้วย. มีสามสิ่งที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว คือการประกาศกิตติคุณ, การสอนหลักความจริงในพระคัมภีร์, และการประชุมที่สอดคล้อง กับแนวทางในพระคัมภีร์. บัดนี้เราต้องสนใจเรื่องสุดท้ายนี้. (CWWL,1981,vol.1,"The World Situation and God’s Move, p.313)

อ่านข่าวสาร
การเคลื่อนไหวที่สุดยอด ของพระเจ้าคืออะไร? การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า คือการได้มาซึ่งคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีพระคริสต์เป็นชีวิตของเขา. เราจำต้องดำเนินชีวิตพระองค์. เราอย่าได้มีแต่เพียงหลักธรรม แต่เราจะต้องมีชีวิตที่จริงแท้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา. เราต้องมีประสบการณ์ที่เป็นจริงว่า พระคริสต์ทรงเป็นชีวิต ที่หลั่งไหลอยู่ภายในเรา. ในขณะที่พระคริสต์ทรงซาบซ่าน และแผ่ซ่านในเรา พระองค์ก็จะหล่อเลี้ยงเรา ด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้นของพระองค์. การกลายเป็นเนื้อหนัง, สภาพมนุษย์, การดำเนินชีวิตมนุษย์, การตรึงตาย, และการเป็นขึ้น - สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ล้วนได้ถูกกระทำให้สำเร็จลุล่วง ในตัวเราในการแผ่ซ่านนี้. ในขณะที่ชีวิตของพระองค์ กำลังซาบซ่านเรา ชีวิตนี้ก็ได้ประหาร สิ่งของด้านลบที่อยู่ภายในเรา และหล่อเลี้ยงเรา ด้วยองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์. เราไม่เพียงต้องรู้ถึงสิ่งนี้ ในด้านหลักธรรมเท่านั้น แต่สิ่งนี้จะต้องเป็นจริง ในประสบการณ์ของเราด้วย. จากนั้นเราก็จะต้องรู้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตจนสุกงอมได้อย่างไร. ยิ่งไปกว่านั้น เราจะต้องรู้จักโดยประสบการณ์ว่า การถูกก่อสร้างขึ้น เพื่อพระคริสต์จะได้รับมา ซึ่งพระกายของพระองค์นั้นคืออะไร.

พระเจ้าไม่ได้ทรงประสงค์ การประกาศกิตติคุณ, การสอนพระคัมภีร์, และการประชุมที่สอดคล้อง กับแนวทางในพระคัมภีร์เป็นหลัก. แต่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้พระคริสต์ผู้เป็นการแปรสภาพ เป็นรูปธรรมของพระเจ้านั้น มากลายเป็นชีวิตของท่าน และพระองค์ยังประสงค์ให้ท่าน ผู้เป็นอวัยวะของพระคริสต์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์. จากนั้นพระคริสต์ ก็จะได้มาซึ่งพระกายของพระองค์. แล้วพระกายนี้ ก็จะได้รับการสำแดงในฐานะ ที่เป็นคันประทีปทองคำ อยู่ในทุกท้องถิ่น. นี่ก็คือการตระเตรียมเจ้าสาวนั่นเอง. วิวรณ์ 19:7 ยังไม่ได้สำเร็จเป็นจริง. "งานมงคลสมรสของพระเมษโปดก" จะมาถึงก็ต่อเมื่อ "ภรรยาของพระองค์ ได้ตระเตรียมตัวพร้อมแล้ว." ในท่ามกลางศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ มีที่ไหนบ้างที่เจ้าสาว ได้ตระเตรียมตัวพร้อมแล้ว? หากท่านเคยไปเยี่ยมเยียน การประชุมของคริสเตียนในที่ต่างๆ ท่านก็จะตระหนักว่า สถานการณ์นั้นช่างน่าเวทนายิ่งนัก.

อย่าได้คิดว่าข้าพเจ้าไม่มีความกังวล ในเรื่องราวฝ่ายโลก. ข้าพเจ้าก็มีภรรยา, ลูก, หลาน, ลูกสะใภ้, ลูกเขย. บางครั้งข้าพเจ้าก็ยังต้องไปพบแพทย์ เพราะร่างกายเจ็บป่วย. ข้าพเจ้ามีปัญหาของข้าพเจ้าเอง และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้า. แต่สิ่งเหล่านี้ ล้วนไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้าใส่ใจอย่างแท้จริง. สิ่งที่ข้าพเจ้าใส่ใจอย่างแท้จริงนั้น ก็คือการนำเสนอให้วิสุทธิชนที่รัก มองเห็นถึงการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดขององค์พระผู้เป็นเจ้า. ภายในของข้าพเจ้ามีภาระประการหนึ่ง. องค์พระผู้เป็นเจ้า จะสามารถได้รับมาซึ่งพระทัยปรารถนา ของพระองค์ได้จากที่ไหน? แน่นอนว่าไม่ใช่ในวัด ที่เต็มไปด้วยรูปเคารพ หรือในสุเหร่าของพวกมุสลิม หรือในโบสถ์ของคาทอลิก. องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีหนทางในที่เหล่านี้เลย. กระทั่งการประกาศกิตติคุณ, การสอนพระคัมภีร์, และการประชุมที่สอดคล้อง กับแนวทางในพระคัมภีร์ ก็ถูกละเลยไป. ผู้ใดบ้างที่คำนึงถึงการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดของพระเจ้า เพื่อที่จะทำให้ความมุ่งหมาย ที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วง? กระทั่งผู้ใดบ้างที่รู้จักว่า ความมุ่งหมายที่นิรันดร์ของพระเจ้า คืออะไร?

ทุกวันนี้เมื่อมีการเคลื่อนไหว ในประกาศกิตติคุณ ผู้ที่ให้การสนับสนุน มักจะดูที่วิธีการขององค์กร แต่กลับไม่พึ่งพิงฤทธิ์เดช ที่มาจากคำอธิษฐานและพระคำ. พวกเขาโฆษณา, เชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วม, และพวกเขาก็ขอให้คณะนิกายต่างๆ ร่วมกันผลักดันการเคลื่อนไหวนี้. มีผู้คนจำนวนมาก ที่ตอบรับต่อผลสะท้อนนี้. แต่เมื่อหลายปีผ่านไป ผู้คนเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง?... ผู้ที่ราวกับว่าได้รับความรอดในตอนนั้น พวกเขาอยู่ที่ไหน? ด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า. แต่อีกด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าก็เศร้าใจ. องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงมีหนทางได้ในที่ใด? ผู้ใดบ้างที่องค์พระผู้เป็นเจ้า สามารถใช้การได้? ใครที่จะปูทางให้พระองค์ มีหนทางบนแผ่นดินโลกนี้? เราจะต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า และขอพระเมตตาจากพระองค์. (CWWL,1981,vol.1,"The World Situation and God’s Move,pp.316 -317)
เลือกอ่านค้นคว้า: CWWL,1980,vol.2, "The Completing Ministry of Paul,",chs.7-9;CWWL, 1985,vol.3,"Elders’ Training, Book6: The Crucial Points of the Truth in Paul’s Epistles",ch.4
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:29:07 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com