Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันพุธ
(Reader : 648)
กซ.2:2 เพื่อให้ใจของเขาทั้งหลายได้รับการเล้าโลม และได้ผูกพันกันในความรัก จวบจนมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ในความเข้าใจอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อจะได้รู้อย่างครบสมบูรณ์ ถึงข้อลับลึกของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระคริสต์.

อฟ.3:4 และโดยคำเหล่านั้น เมื่อท่านอ่านแล้ว ก็จะรู้ถึงความเข้าใจ ที่ข้าพเจ้ามีต่อข้อลับลึก ของพระคริสต์ได้.

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทวีปอเมริกาเหนือ ขึ้นมาพร้อมกับทวีปอื่นๆ. แต่ทวีปนี้ถูกปิดซ่อนไว้ จากมนุษยชาติส่วนใหญ่ เป็นเวลาหลายพันปี. พระเจ้าทรงรักษาทวีปนี้ไว้ จนเวลาของพระองค์มาถึง. แล้วคนสมัยใหม่กลุ่มหนึ่ง ก็ได้มาค้นพบ ซึ่งหลายคนเป็นคนที่รักพระเจ้า และรักพระคัมภีร์. คนสมัยใหม่ ซึ่งมีความคิดที่อิสระเหล่านี้ ได้ค้นพบประเทศใหม่. เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อย่างแน่นอน. เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น อย่างไร้ความหมายอย่างแน่นอน. พระเจ้าได้ทรงกำหนดเวลาไว้แล้ว พระองค์ได้ทรงวาดพรมแดนไว้แล้ว. ที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ระหว่างมหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง และตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นนั้น เป็นตำแหน่งที่ตั้งในอุดมคติมาก. สหรัฐอเมริกานั้น มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์มาก.

เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเหตุบังเอิญ. ไม่ว่าเราจะเกิดที่นี่ หรือมาที่นี่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อม บางประการ เราอยู่ที่นี่ได้ ก็เพราะการจัดเตรียม แห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้า. (The World Situation and God’s Move,p.318)

อ่านข่าวสาร
จากการพัฒนาของสถานการณ์โลก ในปัจจุบันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงทำให้โฆฆและมาโฆฆ ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีก.... ตะวันออกกลางยังคงเป็นปัญหา แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า ท้ายที่สุดสถานการณ์ ณ ที่นั่นจะช่วยเหลือสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้นำสูงสุด เพื่อที่จะรักษาโลกนี้ไว้ ให้มีสันติสุขและอิสระ. สิ่งเหล่านี้มีเพื่ออะไร? ไม่ใช่มีเพื่อการเผยแพร่กิตติคุณ ในศตวรรษที่ 1. ไม่ใช่เพื่อการปฏิรูป ในศตวรรษที่ 16. ไม่ใช่เพื่อการสอนพระคัมภีร์ และการประชุมศึกษาพระคัมภีร์ ในศตวรรษที่ 18-19. ไม่ใช่เลย! แต่มีเพื่อนิมิตศูนย์กลาง แห่งการปฏิบัติที่ครบถ้วนของเปาโล.

ข้าพเจ้าหวังว่าหลายคนจะเตรียมพร้อม สำหรับการนำพาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะไปยังประเทศต่างๆ. บางคนอาจจะไปที่เอเธนส์, บางคนไปที่เยรูซาเล็ม, บางคนไปที่เวียนนา และที่อื่นๆ เพื่อจะเผยแพร่การเคลื่อนไหวที่สุดยอด ซึ่งทันต่อยุคสมัย ขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนแผ่นดินโลกนี้.

ประเทศอิสราเอล มีความพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหลายด้าน แต่คริสตจักร ก็ยังไม่อาจร่วมประสาน กับอิสราเอลได้. สถานการณ์โลกถูกตระเตรียมไว้หมดแล้ว ภายใต้การควบคุมในพระหัตถ์ แห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้า. พระองค์ได้ทรงกระทำให้สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลาง และสะดวกสบายที่สุด และพระองค์ได้ทรงวางเราทั้งหลายไว้ที่นี่. หากท่านตามทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น บนแผ่นดินโลกในทุกวันนี้ ท่านก็จะตระหนักว่า พระเจ้าทรงกำลังควบคุมทั่วทั้งโลกไว้ ภายใต้การนำพาของสหรัฐอเมริกา เพื่อการแผ่ขยายการฟื้นฟูของพระองค์.

ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่ เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้น. นั่นเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเกินไป. จงมีภาระต่อการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดขององค์พระผู้เป็นเจ้า. แล้วท่านจะเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งกับท่าน และการดำเนินชีวิตของท่าน จะไม่มีปัญหา. ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้ศัพท์ในพันธสัญญาเดิมว่า ท่านจะมีพระพรจากพระเจ้า แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านจะเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งกับท่าน เพราะว่าท่านได้เป็นหนึ่งกับพระองค์.

เวลานั้นสั้นนัก วันเวลาสุดท้ายนั้นใกล้เข้ามาแล้ว. หากท่านรู้จักประวัติศาสตร์โลก และแนวโน้มของประวัติศาสตร์ ท่านก็จะตระหนักว่า พระเจ้าไม่น่าจะตระเตรียมอีกประเทศหนึ่ง มาเป็นมหาอำนาจในโลกนี้ เพื่อพระองค์จะมุ่งหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไป. ข้าพเจ้าเชื่อว่าอเมริกา เป็นประเทศมหาอำนาจสุดท้าย ที่พระเจ้าจะใช้เพื่อการเคลื่อนไหว สุดท้ายของพระองค์. ขั้นตอนที่สี่ ซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวสุดท้าย ของพระองค์ก็คือ การกระทำให้ความมุ่งหมาย ที่นิรันดร์ของพระองค์ สำเร็จลุล่วง นั่นก็คือการได้มาซึ่งผู้แสวงหา, ผู้ที่รักพระองค์จำนวนหนึ่ง ที่จะมาดำเนินชีวิตพระคริสต์ และกลายเป็นคันประทีป อยู่ในท้องถิ่นของพวกเขา เพื่อพระองค์จะสามารถ ตระเตรียมเจ้าสาวของพระองค์ได้.

พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่า การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้าคืออะไร. การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า คือการกระทำพระคริสต์ผู้เป็นข้อลับลึกของพระเจ้า เข้าสู่ภายในเรามาเป็นชีวิตของเรา. จากนั้นเราก็จะกลายเป็นอวัยวะ ที่มีชีวิตของพระองค์และ ก่อร่างเข้าด้วยกันเป็นพระกายของพระองค์ ซึ่งก็คือความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้เติมเต็มสารพัดในสารพัด. เรายังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ อย่างเต็มเปี่ยม แต่นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์. นี่ก็คือการปฏิบัติที่ครบถ้วนของเปาโล ซึ่งบอกเราว่า พระคริสต์ทรงเป็นข้อลับลึกของพระเจ้า และพระคริสต์ได้ทรงกลายเป็นชีวิตของเรา, บอกเราว่าเราคือคริสตจักร ซึ่งเป็นข้อลับลึกของพระคริสต์ (อฟ.3:4-6), และบอกเราว่า คริสตจักรก็คือพระกาย. นอกจากเปาโลแล้ว ไม่มีผู้ประพันธ์พระคัมภีร์คนใด ที่บอกเราว่า คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์. (CWWL,1981,vol.1, "The World Situation and God’s Move, pp.319, 321, 327-328)
เลือกอ่านค้นคว้า: The Mysteries in God’s New Testament Economy, chs.1-2; The Completing Ministry of Paul, chs.2-6
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:28:13 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com