Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันอังคาร
(Reader : 625)
ดนอ.4:26 ...‌อาณา‌จักรจะยังเป็นของฝ่า‍พระ‍บาท เมื่อฝ่า‍พระ‍บาททรงยอม‍รับว่า การปก‍ครองนั้นเป็นของสวรรค์.
ดนอ.4:35 ผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกทั้ง‍สิ้น ล้วนถูกนับ‍ว่าว่างเปล่า แต่พระ‍องค์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในกอง‍ทัพแห่งสวรรค์ และท่าม‍กลางผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก ไม่‍มีผู้ใดยับ‍ยั้งพระ‍หัตถ์ของพระ‍องค์ได้ หรือทูลถามพระ‍องค์ได้ว่า "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใด?"

ในปัจจุบันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกำชับเราให้ออกไป และสั่งสอนชนทุกชาติ (เทียบ มธ.28:19) เพื่อที่จะสิ้นสุดยุคสมัยนี้ (24:14). หากเราต้องการมีภาคปฏิบัติ ในคำกำชับขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็ต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่ง. เราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน. หากเราสูญเสียไปซึ่งความเป็นหนึ่ง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว เราก็จบสิ้นในเรื่องการเคลื่อนไหว ขององค์พระผู้เป็นเจ้า. (The World Situation and the Direction of the Lord’s Move,p.40)

อ่านข่าวสาร
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ของโลกนั้น เป็นเครื่องชี้นำการเคลื่อนไหว ขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนแผ่นดินโลก. บางคนกล่าวว่าพระคัมภีร์ คือประวัติศาสตร์ของชาวยิว. การกล่าวว่าประวัติศาสตร์ ในพระคัมภีร์มีศูนย์กลาง อยู่ที่อิสราเอลนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่พระคัมภีร์ไม่เพียง เป็นประวัติศาสตร์ของชาวยิวเท่านั้น. พระคัมภีร์เป็นประวัติศาสตร์ แห่งแผนการบริหารของพระเจ้า. อิสราเอลเคยเป็นศูนย์กลาง ในการทำให้แผนการบริหารของพระเจ้า สำเร็จลุล่วงบนแผ่นดินโลก. แต่พระเจ้าก็ไม่ได้สนพระทัย แต่ประวัติศาสตร์ของชาวยิว. พระองค์สนพระทัย ในแผนการบริหารของพระองค์ ซึ่งพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ ลุล่วงบนแผ่นดินโลก. สถานการณ์โลกนั้น มีความเกี่ยวข้องกับ การทำให้แผนการบริหารของพระองค์ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างมาก.

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร ยังแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ของโลกเป็นเครื่องชี้นำ การเคลื่อนไหวของพระเจ้า บนแผ่นดินโลก. การปฏิรูปของมาร์ติน ลูเธอร์ ได้รับการเสริมกำลัง และช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี เป็นอย่างมาก. ต่อมาประเทศสเปน ได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจ ในประวัติศาสตร์โลก. อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 16 ประเทศอังกฤษ ก็ได้ลุกขึ้นมาเอาชนะ กองเรือรบของประเทศสเปน. กรณีนี้ได้ยับยั้งการเผยแพร่ ของโรมันคาทอลิก และเปิดทางให้หลักความจริง แห่งกิตติคุณได้ถูกแผ่ขยายออกไป. ภายใต้อิทธิพลของประเทศอังกฤษ ทำให้กิตติคุณได้ถูกเผยแพร่ ออกไปทั่วแผ่นดินโลก.

ก่อนเดือนมีนาคม ปี 1991 ข้าพเจ้าไม่เคยมีความคิด เกี่ยวกับทิศทางใหม่ สำหรับการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่หลังจากสงคราม ระหว่างพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา กับประเทศอิรักสิ้นสุดลง ข้าพเจ้าก็มีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้ง ประการหนึ่ง.ห ลังจากสงครามครั้งนั้น ข้าพเจ้าก็ได้คิดทบทวน สถานการณ์โลกใหม่อีกครั้ง. เราจะต้องตระหนักถึง สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้เรากระทำในปัจจุบัน. การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ จำเป็นต้องมีทิศทางที่เหมาะสม เพื่อที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์โลกในระยะอันใกล้นี้.

ในขณะที่เรากำลังมีการเปลี่ยนแปลง ในระยะอันใกล้นี้ เพื่อที่จะมีภาคปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร ตามหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนด โลกนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย. เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ก็จำเป็นต้องมีทิศทางที่เหมาะสม สำหรับการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในการฟื้นฟูของพระองค์ในวันนี้. เราไม่ควรคิดว่าสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนั้น ไม่มีความหมายอะไร. องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่เพียงเป็นพระผู้สร้างจักรวาลเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครอง ทั่วทั้งแผ่นดินโลกนี้ด้วย.

กษัตริย์นะบูคัศเนซัร ซึ่งเป็นกษัตริย์ของบาบิโลน ได้เรียนรู้บทเรียนนี้. ท่านทราบว่า ท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินโลก แต่พระเจ้าองค์เดียวผู้ประทับบนสวรรค์นั้น ทรงเป็นผู้ปกครอง (ดนอ.4:28-37). บนแผ่นดินโลกนี้ มีการปกครองของสวรรค์อยู่. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โลก จะต้องเป็นสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า. เมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายในสถานการณ์โลก เราก็จะต้องตื่นขึ้น. ตาของเราจะต้องถูกเปิดออก. เราควรจะฝึกฝนวิญญาณของเรา แล้วกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร? (The World Situation and the Direction of the Lord’s Move, pp.8-10,7-8)

ประเทศอิสราเอล ได้รับการฟื้นฟูเอกราชแล้ว. กรุงเยรูซาเล็ม อยู่ในมือของชาวอิสราเอลแล้ว. แม้ว่าอิสราเอล จะมีความพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในหลายด้าน แต่คริสตจักรก็ยังคงไม่พร้อม. สถานการณ์โลกและ สภาพการณ์ของศาสนาคริสต์นั้น เป็นเหมือนกับภาพต่อ. หากท่านนำเอาภาพเหล่านั้น มาต่อเข้าด้วยกัน ท่านก็จะตระหนักว่า การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ ก็คือการฟื้นฟูนั่นเอง. พระองค์จะทรงใช้สถานการณ์โลก ในยุคสุดท้าย ซึ่งก็คืออำนาจสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำให้การฟื้นฟูนี้ ถูกเผยแพร่ออกไป. ไม่มีประเทศใด ที่จะเป็นศูนย์กลาง, สะดวกสบาย, และแพร่หลายทั่วถ้วน มากเท่าสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว. สหรัฐอเมริกานั้น เป็นสถานที่ที่ดีมาก สำหรับการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า และสำหรับการแผ่ขยาย การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า. (CWWL,1981,vol.1, "The World Situation and God’s Move, p.335)
เลือกอ่านค้นคว้า: The World Situation and the Direction of the Lord’s Move, ch.1;The World Situation and God’s Move,ch.1
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:27:21 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com