Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์, และมองเห็นนิมิตแห่งสถานการณ์ ที่สุดยอดของโลก, การเคลื่อนไหวที่สุดยอดของพระเจ้า, และการฟื้นฟูที่สุดยอดฯ-วันจันทร์
(Reader : 687)
มธ.28:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก ให้พวกเขารับบัพติศมา เข้าสู่ในพระนามแห่งพระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์.
1ตธ.2:4 ผู้มีพระทัยประสงค์ให้คนทั้งปวง ได้รับความรอดและ ให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน.

วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้า จำเป็นต้องให้หลักความจริง แห่งการฟื้นฟูของพระองค์ ได้รับการเผยแพร่ออกไปสู่ทั่วแผ่นดินโลก. ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมหาอำนาจแห่งสุดท้าย บนแผ่นดินโลก ซึ่งได้ถูกค้นพบโดยโคลัมบัสนั้น กำลังถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ เพื่อการฟื้นฟูของพระองค์. สิ่งนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาด ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำให้แผนการบริหาร แห่งพันธสัญญาใหม่ของพระองค์ สำเร็จลุล่วง. (The World Situation and the Direction of the Lord’s Move,p.10)

อ่านข่าวสาร
การเผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นการตระเตรียม สำหรับการเสด็จกลับมา ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่จะนำการฟื้นฟู และการฟื้นสภาพมาสู่อิสราเอล และสิ่งทรงสร้างทั้งหมด.

ตลอดสิบเก้าศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งพระกายของพระคริสต์ ก็ได้ก่อตั้งการตีความพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้ว. เราได้รับมรดกตกทอด จากการตีความทั้งหมดในศตวรรษก่อนๆ และเราก็ยืนอยู่บนบ่าของอาจารย์ ที่อยู่เบื้องหน้า. เราจะต้องขอบพระคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับเรื่องนี้. ยิ่งไปกว่านั้น เรายังต้องขอบพระคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ให้เรามีการมองเห็น มากยิ่งกว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมา เช่นในเรื่องของภาคปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร, พระวิญญาณผู้ประทานชีวิต ที่ผสมผสานรวมกัน และครอบคลุมสรรพสิ่ง, กระทั่งในเรื่องของพระวิญญาณทั้งเจ็ด, แผนการบริหารของพระเจ้า, การแจกจ่ายของพระเจ้า, และการสำเร็จสุดยอดของคริสตจักร นั่นก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่, การผสมกลมกลืน ระหว่างพระเจ้าตรีเอกภาพ ที่ผ่านขั้นตอนกับมนุษย์ที่มีสามส่วน เพื่อการเป็นที่ประจักษ์ และการสำแดงที่นิรันดร์ของพระเจ้า.

เราสามารถยืมถ้อยคำใน รม.10:14-15 และกล่าวว่า "เมื่อไม่มีใครเผยแพร่ เขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไร? เท้าของคนเหล่านั้น ที่เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านการตีความ และการอธิบายให้เข้าใจนั้น ก็งามสักเท่าใด!" หากเรามีภาระไปยังทวีปยุโรป เราก็จะต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืน เพื่อมาศึกษาหลักความจริง ที่เราได้ตีพิมพ์ออกไป. จากนั้นเราก็จะรู้ว่า การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร และเราจะมีภาระอย่างแท้จริง ที่จะไปยังทวีปยุโรปเพื่อสั่งสอนผู้คน. องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกำชับเราใน มธ.28:19 ให้ออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวก. พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในที่นี้แสดงให้เห็นว่า เราควรมีภาระที่จะออกไป และสั่งสอนชนทุกชาติ.

สำหรับการฟื้นฟู และการฟื้นสภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จำเป็นต้องมีการเผยแพร่หลักความจริง ที่ผ่านการแปล, การตีความ, และการอธิบายให้เข้าใจ. องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกระทำทุกสิ่งผ่านการตรัส. หากไม่มีการตรัส ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะไม่มีการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า. หากไม่มีการกล่าวถึง หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่สามารถมีการฟื้นฟูเกิดขึ้น ในทวีปยุโรปได้. ผู้คนในทวีปยุโรบนับล้านคน ยังขาดไปซึ่งความรู้ ถึงหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้.

ตามยะซายาบทที่ 11 การฟื้นสภาพจะมาถึงเพราะว่า "แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ ที่มีต่อพระยะโฮวา ดุจน้ำท่วมเต็มมหาสมุทร" (ข้อ 9). เราจะต้องพูดเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อนำการฟื้นสภาพนี้เข้ามา. เมื่อไม่มีใครเผยแพร่หลักความจริง อันศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้ยินได้อย่างไร? เท้าของคนเหล่านั้น ที่เผยแพร่หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านการตีความและการอธิบาย ให้เข้าใจนั้นก็งามสักเท่าใด!

นี่คือสาเหตุที่เราจะต้องศึกษา หลักความจริงเหล่านี้. เราจะไม่ไปยังทวีปยุโรป เพื่อที่จะประกาศแก่ผู้คน ตามรูปแบบประเพณีสืบทอด แต่เราจะไปพูดคุยกับพวกเขา เกี่ยวกับหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด. บางคนก็จะได้รับความรอด อย่างหนักแน่นจากการพูดของเรา. หากเราพูดหลักความจริงที่ลึกซึ้งกว่าใน ยฮ.3:16 ให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็จะไม่มีวันลืมพระคำข้อนี้เลย. ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ประทานภาระให้เราเรียนรู้ หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ และนำสิ่งเหล่านี้เผยแพร่ออกไป ทุกหนทุกแห่งเพื่อการฟื้นฟู และเพื่อการฟื้นสภาพของพระองค์.

การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า เต็มไปด้วยหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ แต่กลับขาดไปซึ่งการปรับใช้ หลักความจริงที่เพียงพอ และความล่าช้าในการเผยแพร่ หลักความจริงเหล่านี้. หากเราไม่เข้าสู่หลักความจริง ที่ถูกตีพิมพ์ออกมาในการปฏิบัติ เราก็จะขาดไปซึ่งการปรับใช้ หลักความจริงเหล่านี้. หากเราขาดไปซึ่งการปรับใช้ หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เราก็จะขาดไปซึ่งประสบการณ์ ที่มีต่อหลักความจริงเหล่านี้. แล้วเราก็จะล่าช้าในการเผยแพร่ หลักความจริงเหล่านี้ด้วย. ในท่ามกลางเรามีใครที่จะยอม ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ออกไป ยังอีกที่หนึ่งเพื่อเผยแพร่ หลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์? เราหลายคนกลับตั้งหลักแหล่ง, ตั้งรกราก, และถูกครอบงำไว้ แทนที่จะมีภาระอพยพออกไป เผยแพร่การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า. (The World Situationand the Direction of the Lord’s Move,p.19, 31-32,37)
เลือกอ่านค้นคว้า: World Situation and the Direction of the Lord’s Move,chs.2-3
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 12/6/2560 8:26:32 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com