Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
จุดสูงสุดในประสบการณ์ ฝ่ายวิญญาณของเรา - มีท้องฟ้าที่แจ่มใส พร้อมด้วยพระที่นั่ง ซึ่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้น- วันพุธ
(Reader : 643)
ยอค.1:24-25 ...เมื่อพวก‍เขาหยุดนิ่ง ปีกทั้งหลายก็จะหุบลง. และมีพระสุรเสียงจากบนผืนฟ้า ที่อยู่เหนือศีรษะของพวก‍เขา. เมื่อพวกเขาหยุดนิ่ง ปีกทั้ง‍หลายก็หุบลง.

1ยฮ.1:7 แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ ทรงสถิตอยู่ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น.

[ในยะเอศเคล 1:24ข] เรามองเห็นว่า สิ่งมีชีวิตไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา. บางครั้งพวกเขาก็หยุดนิ่ง. เมื่อพวกเขาหยุดนิ่ง พวกเขาก็จะหุบปีกลง. เมื่อพวกเขาได้ยินเสียง ที่ไม่ได้มาจากปีกของพวกเขา แต่มาจากท้องฟ้าที่แจ่มใส เหนือศีรษะของพวกเขา พวกเขาก็จะหยุดนิ่ง และหุบปีกลง. กรณีนี้บ่งชี้ว่า พวกเขารู้ว่า จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไร. พวกเขาไม่เพียงรู้ว่า จะพูดหรือส่งเสียงของพวกเขาอย่างไร แต่รู้ด้วยว่า จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไร. ทุกครั้งที่พวกเขา ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขาก็จะหยุดการเคลื่อนไหว, ยืนนิ่ง, และหุบปีกของตนลง. (Life-study of Ezekiel, p.108)

อ่านข่าวสาร
ถ้าเรามีท้องฟ้าที่ใสดุจแก้วผลึก, แผ่กว้าง, และมั่นคง ก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์สองด้าน. ด้านแรก การมีท้องฟ้าที่แจ่มใสนี้ จะทำให้เราสามารถพูด ส่วนอีกด้านหนึ่ง ท้องฟ้าที่แจ่มใสนี้ จะทำให้เราสามารถฟังด้วย. เราพูดกับผู้อื่น และเราฟังพระเจ้า. นี่ก็หมายความว่า เราควรจะเป็นคริสเตียน ที่พูดเพื่อพระเจ้า และฟังการตรัสของพระเจ้าด้วย. ถ้าเรามีสภาพการณ์เหมือนกับสิ่งมีชีวิต ในยะเอศเคล บทที่ 1 ท้องฟ้าของเราก็จะแจ่มใส และเราก็จะสามารถพูดเพื่อพระเจ้า และได้ยินการตรัสของพระเจ้าด้วย. ความสามารถในการพูด และการฟังนั้น ขึ้นอยู่กับการมีท้องฟ้าที่แจ่มใส.

ฟ้าสวรรค์ที่แจ่มใส, การพูดเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า, และการฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า ล้วนเป็นเรื่องของการสามัคคีธรรมทั้งสิ้น. การสามัคคีธรรมที่แท้จริง มีความเกี่ยวข้องกับ การร่วมประสานที่แท้จริง. เมื่อเรามีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน ท่ามกลางเรา ก็จะมีการร่วมประสานที่แท้จริง. จากนั้นเมื่อเราเคลื่อนไหว เราก็สามารถพูดเพื่อพระเจ้า และเมื่อพระเจ้าเสด็จมาตรัสกับเรา เราก็สามารถฟังการตรัสของพระองค์ อย่างสงบนิ่งด้วย. (Life-study of Ezekiel, pp.108-109)

ทั้งการอภัย และการชำระของพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อการฟื้นฟูการสามัคคีธรรม ที่ถูกตัดขาดไปแล้ว ระหว่างเรากับพระเจ้า ให้มีขึ้นมาอีก เพื่อเราจะได้รับสุขพระองค์ ในการสามัคคีธรรม โดยไม่ถูกสิ่งใดรบกวน. (1ยฮ.1:9, คำอธิบาย 5)

นี่ควรจะเป็นสภาพการณ์ ของคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย. คริสตจักรท้องถิ่นที่ถูกต้องย่อมรู้ว่า จะเคลื่อนไหวและหยุดลงอย่างไร อีกทั้งรู้ว่าจะส่งเสียงของตน และฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไร. คริสตจักรท้องถิ่นของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่? ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่า คริสตจักรของท่าน อาจจะไม่รู้ว่าจะหยุดลง, หุบปีกลง, และฟังพระสุรเสียงจากท้องฟ้าอย่างไร. ข้าพเจ้ายังเป็นห่วงด้วยว่า คริสตจักรท้องถิ่นของท่าน อาจจะไม่มีการร่วมประสานที่ถูกต้อง. แต่กลับเป็นการฉายเดี่ยว มีแค่คนเดียวที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง และยืนกรานว่าทุกสิ่งและทุกคน จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา. คริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นเช่นนี้ ย่อมอ่อนแอและน่าเวทนา. คริสตจักรที่เป็นเช่นนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะอ้างว่าพวกเขามีอะไร ก็ไม่มีเสียงใดๆ ออกมาจากปีกของพวกเขาเลย. ในทางกลับกัน การร่วมประสานของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น ไม่ใช่การฉายเดี่ยว. คนเดียวไม่สามารถตัดสินทุกอย่างได้. การร่วมประสานของพวกเขาคือ การร่วมประสานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด.

ยะเอศเคล บทที่ 1 นำเสนอรูปภาพที่ชัดเจน ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้อง และเราทุกคนล้วนต้องมองเห็น การดำเนินชีวิตคริสตจักร ที่ได้บรรยายไว้ในบทนี้. การร่วมประสาน ที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ มหัศจรรย์มาก. ประสบการณ์ทุกอย่าง ล้วนมีลำดับที่อัศจรรย์ ซึ่งนำสิ่งมีชีวิต ไปถึงจุดที่พวกเขาอยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์ ที่ใสดุจแก้วผลึก, แผ่กว้าง, และมั่นคง. ดังนั้น สิ่งมีชีวิตจึงมีการเคลื่อนไหว ที่ถูกต้องบนแผ่นดินโลก อีกทั้งมีเสียงและพยานที่ถูกต้อง ต่อทั้งจักรวาล. ณ ที่นี่พวกเขาเรียนรู้ว่า จะหยุดลงฟัง พระสุรเสียงของพระเจ้าได้อย่างไร. พวกเขารู้ว่าจะส่งเสียง โดยการเคลื่อนไหวอย่างไร และรู้ว่าจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า โดยการหยุดลงอย่างไร.เราทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่นำพา ในคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย จำต้องมองเห็นรูปภาพนี้ และมีประสบการณ์ ต่อสิ่งที่ได้เปิดเผยไว้ในที่นี้. ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเมตตาเรา และขอให้คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ถูกนำเข้าสู่ประสบการณ์ ที่ได้บรรยายไว้ในบทนี้. (Life-study of Ezekiel, p. 109)
เลือกอ่านค้นคว้า: Life-study of Ezekiel, msg. 10
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 4/17/2560 8:26:57 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com