Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Web Board - Bible / Growth in Life / Enjoyment / Experience
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อย่ากระวนกระวายด้วยสิ่งใดเลย แต่จงเสนอ ความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อ พระเจ้า โดย การอธิษฐาน และ การวิงวอน พร้อมด้วย การขอบพระคุณ และ สันติสุข แห่ง พร
(Reader : 7967)
" อย่า กระวนกระวาย ด้วยสิ่งใดเลย แต่จงเสนอ ความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อ พระเจ้า โดย การอธิษฐาน และ การวิงวอน พร้อมด้วย การขอบพระคุณ และ สันติสุข แห่ง พระเจ้า ซึ่งเกินกว่าที มนุษย์ จะ เข้าใจ ได้ จะ คุ้มครองใจ และ ความคิดของท่านไว้ใน พระคริสต์เยซู " ฟป. 4:6-7

http://lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=68&txtmMenu_ID=46
โดย / Posted by : พระคริสต์เยซู , ฟิลิปอยTime : 2/6/2549 17:17:22
อาเมนครับ
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :6/6/2549 14:21:27


มัดธาย 6:9-33
อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนใน โลก ที่แมลงและสนิมอาจทำลายเสียได้ และที่ ขโมย อาจขุดช่องลักเอาไปได้.

แต่จง สะสมทรัพย์สมบัติ ไว้สำหรับตนใน สวรรค์ ที่แมลงหรือสนิมทำลายเสียไม่ได้ และ ที่ไม่มี ขโมย ขุดช่องลักเอาไปได้.

เพราะว่า ทรัพย์สมบัติ ของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย…เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึง ชีวิต ของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และ อย่ากระวนกระวาย ถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไร นุ่งห่ม...

จงดู ฝูงนก ในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่ พระบิดา ฝ่ายสวรรค์ ของท่านทั้งหลายทรงเลี้ยง นก ไว้. ท่านทั้งหลายมิได้มีค่ายิ่งกว่าฝูงนกหรือ?
…แต่เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า กษัตริย์ซะโลโม เมื่อบริบูรณ์ด้วย สง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้ นี้ดอกหนึ่ง. ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ ทุ่งนา อย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้ และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้ที่มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งสวมใส่ให้ท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ?
เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือ จะเอาอะไรนุ่งห่ม?
เพราะว่า..พระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้.
แต่จงแสวงหา อาณาจักรของพระเจ้า และ ความชอบธรรม ของพระองค์ก่อน แล้ว พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้
โดย / Posted by :จอย
Time :6/7/2549 16:25:22
แท้จริงความกระวนกระวายมาจากซาตาน
แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นความสงบสุขมาจากพระคริสต์
หลายครั้งที่เราพบกับการทดสอบ ทำให้เรากระวนกระวาย
ขอให้เรารู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่มาจากซาตาน
วิธีแก้ไปก็คือเราต้องการความสงบสุข
ใช่ครับนั่นก็คือเราต้องการพระคริสต์ อาเมน
ถ้าหากว่าเรากระวนกระวายเราต้องการพระคริสต์
มนุษย์โลกแท้จริงก็ต้องการพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์นี่แหละครับที่เป็นความสงบสุขที่เที่ยงแท้
วิธีที่จะได้พระคริสต์เป็นความสงบสุข
ตามประสบการณืของกระผม มีวิธีขั้นตอนอย่างง่ายๆครับ
1. ร้องออกพระนามของพระคริสต์ ร้องออกมามากๆ
ดังๆ ยิ่งดังยิ่งดี
2. ถ้ายังไม่ได้ผลนะครับ ในไปเปิดบทเพลง ร้องเพลง 5-10 บทรับร้งอว่าได้อย่างแน่นอน
3.วิธีสุดท้ายถ้าไม่ได้ผลให้ตืบครับ นั่นก็คืออธิษฐานมอบสิ่งที่กระวนกระวายให้กับพระองค์โดยการใช้พระคำมาคร่ำครวญ มาอธิษฐาน มาอ่านย้ำ อ่านซ้ำ อ่านเน้น
อ่านอย่างมีชีวิตชีวารับรองได้ผลครับ

โดย / Posted by :เพนตะ
Time :14/8/2549 19:41:31
การร้องออกพระนาม "โอ พระเยซู" ไม่จำเป็นว่าเราต้องร้องด้วยเสียงอันดัง ทุกครั้งไป.

แต่ที่สำคัญ คือ ใช้วิญญาณ ของเรา ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของเรา และ ยังเป็นที่ซึ่งเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้

"โอ" คือ การนำเอาความกระวนกระวายใจ ทั้งหลายของเราทิ้งให้กับพระเจ้า. เมื่อเรามอบให้พระองค์ไปแล้ว ก็ไม่ต้องเก็บ มาคิดๆๆๆๆ กระวน ๆๆๆ กระวายๆๆๆ อีก แต่มอบให้กับพระองค์ โดยความเชื่อ

"พระเยซู" คือ การสูดรับตัวของพระองค์ ๆ เป็นสันติสุข ของเรา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา

ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังทุกทั้งไป ไม่งั้น ถ้าเรากำลังมีความกระวนกระวายใจอยู่ระหว่าง การสอบ แล้วเราตะโกนออกมา คงไม่ดีแน่

การร้องออกพระนามของพระองค์ บางครั้ง อาจเสียงดัง , เสียงเบา , ในใจ แล้วแต่สถานการณ์ แต่ที่สำคัญ คือ ใช้วิญญาณของเรา และ ความจริง

อธิษฐานต่อพระเจ้า ด้วยวิญญาณ และ ความจริง ไม่จำเป็นต้องใช้คำสยหรู คำราชาศัพท์ หรือ คำที่เริดหรู แต่ คำที่ง่ายๆ แต่จริง

การร้อง หรือ เปิดปาก ก็เป็นการช่วยให้วิญญาณ เราเปิดออก ตามข้อพระคัมภีร์ ที่ว่า เมื่อ ปากของเราเปิดออก ใจก็เปิด และ วิญญาณ ที่อยู่ในสุด ก็เปิดเช่นกัน

โดย / Posted by :อาเมน
Time :17/8/2549 8:33:59
เรียนพี่น้องคริสเตียนที่รัก
ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนทางเหนือ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อ เพื่อนรักข้าพเจ้าที่นำข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้า แต่ตอนนี้เพื่อนข้าพเจ้า กำลังหมดความหวังใจในพระเจ้า ฃีวิตเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร มีแต่เรื่องเลวร้ายมาตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงเขามาก โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าได้อธิษฐานเผื่อเขาอยู่แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากพี่น้องที่ได้อ่านข้อความนี้ ได้มีส่วนในภาระใจครั้งนี้คงจะเป็นที่หนุนใจเป็นอย่างยิ่ง หรือหากมีคำพยาน หนุนใจเพื่อนข้าพเจ้า ส่งตามที่อยู่นี้pomie_8@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ /ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
โดย / Posted by :nipatcha savenson
Time :10/1/2550 10:53:20
amen
โดย / Posted by :amen
Time :20/7/2550 14:38:39
อือ... พี่น้อง nipatcha ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ดูอย่างข้าพเจ้าซิ โชคร้ายตลอดเวลามีการจับฉลากเสี่ยงโชคทั้งหลายแหล่ ไม่เคยถูกรางวัลกับเขาบ้างเลย แต่!ข้าพเจ้าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ข้าพเจ้ามีพระเจ้า พระเจ้านั้นดีกว่าทุกสิ่งทุกอยาก พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าอฐิษฐานโดยเฉลี่ยประมาณ 95% พระเจ้าทรงฟังคำอฐิษฐานของข้าพเจ้าทุกอย่าง ยกเว้น ที่เหลืออีก5%นั้นผมอฐิษฐานเนเรื่องที่ไร้สาระไปหน่อย แต่ก็อย่างว่านะ ไม่ต้องไปซีเรียดเท่าไหร่หรอกแต่ต้องอฐิษฐานโดยความเชื่อนะ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองนะ อาแมน
โดย / Posted by :ไฟท์
Time :20/7/2550 21:43:04
ถ้าเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ๆต้องทรงฟังคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่เราได้อธิษฐานไปนั้น เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะทำ แต่.............รอ..........รอ..........รออยู่ว่าจะมีใครสักคนไม๊ ที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า และ อธิษฐานเผื่อสิ่งนั้น

ฉะนั้นเราจำต้องเป็นผู้ที่ลึกซึ้งในพระองค์ อธิษฐานจากวิญญาณของเรา เทตัวเราเองให้ว่างเปล่า สะสางตัวตน สารภาพบาปให้หมดจด หยุดฟังการตรัสของพระองค์บ้าง ไม่ใช่เอาแต่พูดๆๆๆๆ แล้วก็พูด พูดเสร็จก็ไปจากพระพักตร์ของพระองค์

เราจำต้องเป็นเหมือนกับ อับราฮาม ที่ปรารถนาที่จะเห็น การปรากฎของพระเจ้า อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ฟังการตรัสของพระเจ้า รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า และ อธิษฐาน ทูลวิงวอนตามน้ำพระทัยของพระองค์
โดย / Posted by :ขอให้เราลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้น
Time :4/9/2550 20:32:10
อาแมน! ใช่ เราต้องเป็นเหมือนดั่งอับราฮาม เชื่อพระเจ้าอย่างถึงที่สุด และก็อย่าลืมตามนำพระทัยของพระเจ้าด้วยนะอิอิ
โดย / Posted by :[font:red] ปีศาจกลับใจ [/font]5555+
Time :3/10/2550 20:07:18
มีเรื่องอยากแบ่งปันให้ฟังเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อลูกแกะ ขอเล่าสภาพการณ์ออกมาเป็นข้อๆ นะครับ
1.ช่วงแรกดำเนินชีวิตคริสตจักรดีมาตลอดในช่วงเริ่มแรก (หลายเดือนอยู่)
2.ได้งานทำเริ่มห่างเหินจากพระเจ้า
3.ชีวิตยังไม่เติบโตและยังไม่ถูกก่อรูปด้วยหลักความจริง
4.รักพระเจ้า (สิ่งดีที่สุด ที่ยังเหลืออยู่ แม้จะถูกบดบังด้วยหลายสิ่ง)
5.ต้องทำงานเลี้ยงชีพ จนไม่มีเวลาประชุม (งานห้าง)
6.แม่แกะอย่างเรา ก็พูดทุกอย่างที่ต้องพูดไปหมดแล้ว
7.เฝ้ารอคอย....อธิษฐานโดยความเชื่อ
เป็นเวลาหลายเดือนที่เฝ้ารอคอย พร้อมทั้งอธิษฐานเผื่ออยู่ตลอด จนแน่ใจว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วก็หยุด (แต่ในใจก็ยังเป็นห่วงลูกแกะอยู่เสมอ ดังนั้นทุกครั้งที่รู้สึกห่วงก็จะอธิษฐานเผื่อเขาอยู่เป็นประจำ เมื่อมีสันติสุขแล้วก็หยุดอธิษฐาน) ฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
ผลปรากฎว่าสุดท้ายพระเจ้าก็ทำให้เขาก็ระลึกขึ้นได้เอง จนไม่อาจทนอยู่ในสภาพการณ์เช่นนั้นได้อีกต่อไป จึงได้ละทิ้งทุกสิ่งที่ผูกมัดเขาจนไม่มีเวลามาหาพระองค์ (โดยการลดเวลาทำงานลง) และไม่สนใจความรู้สึกที่พ่ายแพ้ของตัวเอง จนในที่สุด วันนี้เขาก็มาหาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม (น่ารัก สดใส แตกต่างจากเมื่อก่อน) ขอบพระคุณพระเจ้า ที่เมื่อถึงเวลาของพระองค์ ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ พระองค์ก็ตอบรับคำอธิษฐานของพวกเรา ทั้งที่ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความหวังแล้ว แต่ในวิญญาณก็กลับมีความเชื่อ สุดท้ายพระเจ้าไม่เคยลืมคำอธิษฐานที่ได้อธิษฐานไปแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงฟื้นฟู "ลูกแกะคนนี้" กลับสู่บ้านของพระองค์ และอ้อมกอดของพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกครั้ง สรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือตัวอย่างของการอธิษฐานเผื่อ "ลูกแกะ" ที่ดูเหมือน เราจะหมดหวัง แต่พระเจ้าไม่เคยหมดหวัง การตอบรับคำอธิษฐานของเราเช่นนี้ ทำให้เรามีกำลังที่จะมุ่หน้าต่อไป ขอบพระคุณพระองค์
โดย / Posted by :เอกราช-กนกอร
Time :15/7/2551 16:51:15
ขอให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานเพื่อประเทศไทยของเรา ขอความมีสันติสุขกลับมา ขอให้พระวิญญาณทำงานในประเทศไทย เนื่องจากที่นี่มี ศาลหลักเมือง พระแก้วมรกต และพระสยามเทวาธิราช ซึ่งเป็นรูปเคารพที่ประชาชนกราบไหว้บูชา ขอพี่น้องทุกท่านช่วยกันอธิษฐานให้พระเจ้าอภัยการผิดบาป และหนุนนำประเทศไทยให้รอดพ้นไปได้
โดย / Posted by :กอแก้ว
Time :3/12/2551 17:33:08
ทุกอณูของชีวิตของสิ่งมีชีวิต พระเจ้าทรงทราบ ทรงรู้ ทรงเห็นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราแน่ใจว่าเราเกิดใหม่แล้ว มีชีวิตอันสูงส่งของพระองค์แล้ว ให้เราพยายามเชื่อให้ได้ เชื่อให้ถึง ว่าทุกอย่างในชีวิตเราอยู่ในการดูแลของพระองค์ ทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาน เหมือนพ่อแม่ที่คอยดูแลทารกและเด็กน้อยของตน จึงไม่มีเหตุผลใดที่เราจะกระวนกระวายไม่ว่าเรื่องเนื้อหนังหรือเรื่องฝ่ายวิญญาน เพราะพระองค์บอกเราว่า ให้ขอบพระคุณทุกกรณี ไม่ว่าเป็นด้านบวกหรือลบในความคิดของเรา หรือดี-ไม่ดี สำหรับพระองค์ ทุกสิ่งที่เราประสบพบเจอล้วนดีทั้งสิ้น เพื่อเราจะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นๆในประสบการณ์ชีวิตของเราอย่างไรล่ะ เพราะฉะนั้นให้เราขอบพระคุณในทุกกรณี และอดทน และนิ่งสงบในความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวต่อสภาพการณ์ใดๆ นี่เป็นแบบฝึกหัดบทหนึ่งที่คนที่ปราถนาจะเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญานต้องฝึกหัดให้เป็นความเป็นจริงในชีวิตให้ได้ มิฉะนั้นชีวิตของเราก็จะหน่อมแน้ม กระวนกระวาย ลุกลี้ลุกลน และเป็นเหมือนนกกระจิบ นกกระจาบ มิใช่นกอินทรีย์ที่เป็นพระลักษณะหนึ่งในสี่ของฝ่ายสวรรค์ที่สูงส่งของพระคริสต์
โดย / Posted by :แจมด้วยคน
Time :11/9/2552 1:10:13
ขอบคุณพี่น้องคริสเตียนทุกท่าน ครับ อ่านแล้วรู้สึกถึงสันติสุขครับ ขอบคุณพระเจ้า
โดย / Posted by :OHM
Time :1/3/2553 21:35:35
โอ้ พระเยซู ปัญหา ความทุกข์ใจ มีมาหารายวันจริงๆ เหมือนซาตานคอยติดตามเป็นเงาติดตามตัว ต้องหลั่งน้ำตามาให้พระองค์นับแล้วเก็บใส่ขวดเสมอ อ่อนแอจริงๆ ว่าจะเข็มแข็งเพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อสามี แต่ก็พ่ายแพ้ทุกครั้ง เหมือนมวยที่ชกไม่เป็น โดนต่อยอย่างเดียว เจ็บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใจ โอ้พระเยซู ต้องกินน้ำตาแทนข้าว เวลาอดอาหารอธิษฐานอีกแล้วหรือ ก็นึกถึงพระเยซูเมื่อจะถูกตรึงกางเขนอธิษฐานจนน้ำตาเป็นสายเลือด ตรึงกางเขนอับอาย เหมือนพ่ายแพ้ และเจ็บจนตาย แต่พระเยซูก็ต้องรับทน เพื่อสำเร็จการช่วยให้รอด และแล้วพระเยซูก็ชนะต่อทุกสิ่งที่เป็นของด้านลบ
ข้าพเจ้าทนทุกข์ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น ขอพระเจ้าเป็นกำลังให้ข้าพเจ้าด้วยที่จะสู้ต่อไปเพื่อนำพาครอบครัวให้อยู่ในหนทางของพระเจ้า
โดย / Posted by :วันพร จะรา
Time :23/1/2554 16:38:47
ขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ ค่ะ
เพราะวันนี้รู้สึกกระวนกระวาย แต่เมื่อได้รับคำแบ่งปัน จากทุกท่านแล้ว รู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางทุกท่านจริง ๆ ค่ะ ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะคะ
โดย / Posted by :The Lamp of God
Time :26/1/2554 16:25:04
ความกระวนกระวายหรือที่เรียกว่าความกังวลมันไม่ได้ต่อให้ชีวิตของเราต้องยืดยาวออกไป แต่กลับตรงกันข้ามมันจะทำให้ชีวิตของเราสั้นลงเพราะความกังวลมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ใจให้กับตัวเราเอง ยิ่งเรามีหลายเรื่องให้ต้องคิดต้องกังวลมันก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า สภษ.3:5-6
โดย / Posted by :วีระพล เจริญราช
Time :27/6/2556 13:04:31
สิบลดต้องถวายไหมค่ะ ขอความรู้หน่อยค่ะ
โดย / Posted by :นุช
Time :12/9/2558 13:54:04

เมื่อเราอธิษฐาน เท่ากับเรา มอบความกังวลทั้งหมดไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

ความกังวลเป็นเหมือน สงครามภายในหัวใจของเราที่ยากแก่การสงบ และมันร้ายกาจตรงที่ มันอาจกระทบกับผู้อื่น โดยมิควร ...

แต่เราสามารถสยบมันลงด้วย กลยุทธิ์ง่ายๆของพระเจ้า คือ การคุกเข่าอธิษฐาน .... เราสามารถลดแรงปะทะกับผู้อื่นได้ ด้วยการ คุกเข่าอธิษฐาน ....เราหลีกเลี่ยงสงครามที่สามารถเกิดอยู่ภายในหัวใจเราได้ด้วยการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐาน นั้นคือการเคลื่อนพระหัตถ์แห่งพระคุณของพระเจ้ามาสู่ชีวิตเรา ......และเมื่อทรงรบเร้าให้เราเอาชนะสิ่งใดก็ตามด้วยการอธิษฐาน นั่นคือประตูแห่งชัยชนะกำลังเปิดเพื่อเรา.........

ความกระวนกระวาย มิอาจต่ออายุชีวิตใครได้ มีแต่จะทำให้เราและคนที่รักเรา อายุสั้นลง

แต่เมื่อเราแทนที่มัน ด้วยการอธิษฐาน วิงวอน และการขอบพระคุณ .........นั่นละ่ ความชื่นชมยินดีในท่านและครอบครัวของท่าน กำลังเดินทางมาและsettle down ในท่านแล้ว

Then...His peace will cover your heart.
โดย / Posted by :Tik
Time :17/10/2558 17:35:52
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com