Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
แค่ร้องว่า โอ พระเยซู , โอ พระเยซู , พระเยซู แค่นี้ก็ รอด แล้วเหรอ
(Reader : 6292)
แค่ร้องว่า โอ พระเยซู , โอ พระเยซู , พระเยซู แค่นี้ก็ รอด แล้วเหรอ เพราะเคยมีคริสเตียนคนหนึ่งบอกเราว่าอย่างนี้ ไม่ทราบว่าใครช่วยตอบหน่อยครับ
โดย / Posted by : จอยTime : 2/6/2549 15:48:28
ถ้าดูจาก โรม 10:12-13 เราก็จะเห็นว่า "ทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอด" แต่ความรอดในที่นี้หมายถึงการถูกนำเข้าสู่การรับสุขความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า. ทุกคนที่ร้องว่า "โอ พระเยซู" ย่อมได้รับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าที่อุดมสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี ก่อนจะมาถึงข้อดังกล่าว ในบทเดียวกันก็ได้กล่าวถึงการยอมรับด้วยปากและการเชื่อในใจของเรา (ข้อ 9-10) ดังนั้นการร้องเรียกพระนามที่จะทำให้เรารอด ซึ่งก็คือได้รับความความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จึงต้องมีการเชื่อในใจของเราเป็นเงื่อนไขสำคัญ

พูดง่ายๆ ก็คือ เราต้องเปิดปากร้องเรียกด้วยใจที่เชื่อหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นใจที่เปิดออกต่อพระองค์ (ถ้าไม่เปิดจะเชื่อได้อย่างไร?) นั่นเองครับ

สุดท้ายก็อยากฝากพี่น้องทั้งหลายเอาไว้ว่า การร้องเรียก "โอ พระเยซู" นี่เป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับ เราต้องร้องเรียกพระองค์ทุกวันเวลา (บพส.88:9) ทุกๆ แห่งหน (1กธ.1:2) ร่วมกับพี่น้องของเรา (2ตธ.2:22) ไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ (บพส.116:2) เพื่อจะได้รับสุขพระองค์อย่างอุดมสมบูรณ์มากขึ้น (รม.10:12) จนทุกๆ คนที่อยู่รอบๆ ตัวเราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน (กจ.9:14, 21) และได้รับสุขไปกับเราด้วย

ถ้าอย่างไรก็อ่านประกอบได้ใน กจ.2:21 คำอธิบาย 1 และบทเรียนชีวิตเยเนซิศเล่ม 2 ตอนที่ 25 นะครับ
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :6/6/2549 14:03:34
โอ้พระเยซู โอ้พระเยซู ร้องออกนามพระองค์หวานชื่น

เลิศกว่านามจันท์หวานกว่าน้ำผึ้ง

โอ้พระเยซู อาเมน!
โดย / Posted by :TA
Time :26/7/2549 13:36:01
การร้องออกพระนามเป็นการหายใจฝ่ายวิญญาณ
อาเมน
โดย / Posted by :BR. JAMES
Time :30/7/2549 11:20:39
1 Cor2:9 ... Things which eyes has not seen and ear has not heard and which have not come up in man's heart; things which God has prepared for those who love Him.
โดย / Posted by :1 Cor 2:9
Time :19/8/2549 15:45:51
เรื่อง เลือดของทหารเล็กๆ ผู้หนึ่ง

ครั้งหนึ่งในสงคราม มีนายพล 1 นาย กับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้หนึ่ง กำลังใช้มีดสั้นสู้รบกันอยู่ ขณะที่รอบข้างเขาทั้งสอง เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ณ ที่นั่น มีทหารธรรมดา ๆ ผู้หนึ่ง เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายพลผู้นี้จะสามารถชนะการสู้รบนี้ได้ แต่นึกไม่ถึงว่าขณะสู้รบ นายพลผู้นี้ได้ลื่นล้มลงกับพื้น พอศัตรูเห็น จึงใช้มีดสั้น กำลังจะแทงลงที่ตัวของนายพล ทหารเล็กๆ ผู้นี้เห็นว่านายพลผู้นี้อาจตายได้ จึงต้องการช่วยชีวิตนายพลไว้ โดยเอาตัวของเขาเองทับลงบนตัวของท่านนายพล และมีดสั้นของศัตรู ก็ได้แทงเข้าที่ตัวของทหารเล็กๆ ผู้นี้ เลือดของเขาได้ไหลอาบทั่วทั้งเรือนร่างของท่านนายพล ทหารเล็กๆ ผู้นี้ได้ช่วยชีวิตท่านนายพลเอาไว้
พวกเราก็เหมือนกับ นายพลผู้นี้ มีความบาป และตกต่ำ และค่าของความบาป ก็คือ ความตาย (โรม6:23) เพราะ ความชอบธรรมของพระเจ้า แต่เพราะ พระองค์ทรงรักเรา จึงยอมรับ การพิพากษา แทนเรา ตามความบาปที่เรามี ทั้งๆที่ พระเยซู ทรงไม่มี บาป เลยแม้แต่น้อย พระองค์ทรงรักเรา และ ทรงตายแทนเรา พระองค์ มาเพื่อยอมรับการพิพากษา แทนเรา ตายแทนเรา บน ไม้กางเขน. โรม8:34..............................................
โดย / Posted by :พระเยซูทรงรักเรา
Time :21/8/2549 23:00:44
Rom. 10:13
For “whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.”
โดย / Posted by :calls upon the name of the Lord
Time :25/8/2549 8:42:52
ผมมองว่าการที่เราจะออกแต่พระนามพระองค์เฉยๆ แต่ปราศจากความเชื่อมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่พูดออกมาแต่ไม่มีพลัง ซึ่งการออกพระนามพระองค์นั้นไม่สำคัญเท่ากับเรารู้ว่า ถ้าเรารับด้วยปาก และเชื่อด้วยใจ ซึ่งสำคัญกว่าในการที่เราจะเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์
โดย / Posted by :dew
Time :18/10/2549 16:42:01รอดได้เมื่อ ...คุณจะรับด้วยปากของคุณว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด ...โรม 10 ข้อ 9-10


เรารอดได้เพราะพระคุณของพระคริสต์..บนไม้กางเขน
เพราะเราน้อมรับพระคุณนั้นด้วยการตัดสินใจเปิดใจของเรารับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระเจ้าของเรา....

พระเจ้าอวยพระพรค่ะ
โดย / Posted by :ต้นหญ้า
Time :11/11/2549 14:10:28
คือ การร้องออกพระนามของพระเจ้า ต้องใช้วิญญาณของเรา ซึ่งวิญญาณของนั้น เป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของเรา

ฉะนั้น เราไม่เพียงแต่ต้องเปิดปาก (กาย), เปิดใจ (ลึกกว่าปาก ซึ่งถือว่าเป็น กาย), เรายังต้องเปิดวิญญาณของเราออกต่อพระเจ้า + เชื่อ + วางใจในองค์พระเยซูคริสต์
โดย / Posted by :พระนามของพระเจ้า
Time :1/2/2550 23:21:18
ใช่แล้ว! ถ้าท่านทั้งหลายร้องแล้ว(โดยใช้วิญญาณของท่านนะครับ)ท่านจะรู้สึกว่าท่านกำลังเปิดต่อพระเจ้า และได้รับสุขพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ชอบร้องนะเวลาที่ร้องรู้สึกว่าอยู่ในวิญญาณดีครับ การร้องเรียกพระนามของพระเจ้านั้นรอดแน่นอนถ้าท่านใช้วิญญาณและความเชื่อเท่านั้นนะ *บางท่านอาจจะไม่เคยได้กลับสู่วิญญาณคงจะยังไม่รู้ว่ากลับสู่วิญญาณทำอย่างไร การที่จะเข้าสู่วิญญาณนั้นง่ายมากๆแค่ร้องด้วยเสียงงดังๆแล้วระลึกถึงพระองค์ก็เท่านั้นแหละครับท่านก็จะกลับสู่วิญญาณทันทีเลยครับ *ขอพระองค์ทรงประทานใจที่กล้าและความเชื่อให้แก่เราทั้งหลายทุกคนในการที่จะร้องออกพระนามของพระองค์เอเมน
โดย / Posted by :ไฟท์
Time :20/7/2550 21:57:16
ครับ ผมจะลองกลับไปร้องออกพระนามขอพระเจ้า คนเดียวที่บ้าน อยากจะรับสุขพระเจ้าเหมือนกัน
ขอบคุณครับ
โดย / Posted by :...
Time :19/8/2550 18:25:34
อาแมน แต่ อย่าลืมอฐิษฐานด้วยนะครับ อ้ออีกอย่างอย่าลืมไปผสมผสานรับสุขร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรนะครับ(วันองพระผู้เป็นเจ้าหรือที่คริสจักรกำหนดไว้นะครับ)
โดย / Posted by :... มนุษย์ที่เคยโพสครับ หุหุ...
Time :3/10/2550 20:01:04
พระเยซู คือพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซู แปลว่า พระผู้ช่วยให้รอด

หากเราต้องการเรียกเพื่อนของเราหรือใครสักคน เราก็ต้องเรียกชื่อของเขา เขาก็จะหันมาหาเรา เช่นกัน เมื่อเราต้องการสัมผัสกับพระองค์ ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เราก็ต้องร้องเรียกพระนามของพระอง
ค์ว่า "โอ้ พระเยซู" จากส่วนลึกที่สุดของเราด้วยความจริงใจ เราก็พบกับพระองค์ พระองค์ก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

โดย / Posted by :Tata
Time :9/10/2550 10:35:43

ถ้าหากเราต้องการสัมผัสพระเจ้าในวิญญาณ เราจะต้องหยุดลงซึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย และต้องทำให้การเคลื่อนไหวของจิตสงบลงด้วย จากนั้นก็เปล่งเสียงเรียกพระเจ้าว่า "โอ้พระเยซู" จากส่วนลึกภายในของเรา เราก็จะสว่างไสวในทันที และรู้แน่ว่าเราได้พบกับพระองค์ผู้จริงแท้
โดย / Posted by :shc
Time :9/10/2550 10:40:48
Oh Lord Jesus!

ทันทีที่เราร้องเรียก "โอ้พระเยซู"

เราก็จะได้ตัวของพระเยซูเข้าสู่ภายในเราในทันที เพราะพระเยซูเป็นพระวิญญาณ ซึ่งเป็นเหมือนอากาศที่เราสามารถหายใจเข้าไปในร่างกายของเรา
โดย / Posted by :ผู้แรกเชื่อ
Time :9/10/2550 10:44:21

เมื่อเราร้องเรียก "โอ้ พระเยซู"


พระวิญญาณนี้ก็เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเรา ทำให้เราได้บังเกิดใหม่และได้รับความรอด

จากนั้น พระเยซูก็จะกลายเป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งในวิญญาณของเรา และเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงอยู่ในตัวเรา
โดย / Posted by :3
Time :9/10/2550 10:48:40


บางครั้ง เราอาจ ตกอยู่ในสภาพการณ์ที่ยากลำบาก เจ็บป่วย หรือ ตกงาน เศร้าสร้อย อกหัก ไร้ที่พึ่งพิง ไม่ว่าท่านอยู่ในสภาพการณ์ที่ยากจน แสนเข็ญ อย่างไร?

เราควรร้องว่า "โอ้ พระเยซู"
เราควรร้องว่า "โอ้ พระเยซู"
เราควรร้องว่า "โอ้ พระเยซู"
เราควรร้องว่า "โอ้ พระเยซู"โรม 10:12 กล่าวว่า พระองค์ทรงอุดมสมบูรณ์ต่อทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์

พระองค์ทรง อยู่ใกล้ ตัวท่านและ สะดวกง่ายดาย อีกด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต พระองค์จึงสถิตอยู่ทุกหน ทุกแห่ง

และเราก็สามารถร้องเรียกพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานที่


ทันทีที่เราร้องเรียกพระนามของพระองค์ว่า "โอ้พระเยซู" พระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณก็จะเสด็จมาหาเราให้เราได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในทันที


โดย / Posted by :silom
Time :9/10/2550 11:02:44

Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

ใช่แล้ว เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

การร้องเรียก โอ้ พระเยซู เช่นนี้

พระองค์ก็จะกลายเป็น สันติสุข พระองค์ก็จะกลายเป็น การพักสงบ
พระองค์ก็จะกลายเป็น การเล้าโลมใจ
พระองค์ก็จะกลายเป็น และคำตอบที่อยู่ในทุกสถานการณ์ของเรา
โดย / Posted by :Golf
Time :9/10/2550 11:11:11
ประโยค "ร้องออกพระนามของพระเจ้า"ขอให้คิดว่าภาษาที่ใช้ถ้ายึดภาษาไทยอย่างเดียวอาจเข้าใจไม่ทั้งหมอคำว่าร้องออกพระนามนั้น่หมายถึงการเยกชื่อด้วย
ดังนั้นถ้าเข้าใจว่าร้องออกเสียงอาจไม่ใช่ความหมายทั้งหมด..
โดย / Posted by :กิตติคุณ
Time :16/11/2550 15:22:45
ความรอดของคริสเตียนนั้นมีความหมายที่กว้างขวางเกินกว่าความเข้าใจของเรา เช่น รอดจากสถานการณ์ที่กดดันเรา รอดจากอำนาจของความบาปที่เร่งเร้าหรือกระตุ้นเรา รอดจากเหตุร้ายหรือภัยพิบัติที่กำลังคุกคามเรา รอดจากความกลัว ความวิตกกังวล รอดจากตัวตนเก่าของเรา รอดจากอำนาจของโลก รอดจากอำนาจของมารซาตาน รอดจากการทดลอง รอดนิรันดร์ในสวรรค์ และ ฯลฯ เพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถตีความแคบ ๆ ตามความเข้าใจของเราเท่านั้น ที่สำคัญคือความรอดสามารถเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราได้ ความรอดไม่ใช่แค่อะไรบางอย่างที่รอเราอยู่ในโลกหน้าเท่านั้น แต่ความรอดเริ่มต้นวันนี้ ในกายนี้ พระนามของพระเยซูก็มีความหมายว่าพระเยโฮวาห์พระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นการร้องออกพระนามของพระองค์ก็คือความรอดนั่นเอง และคนที่จะร้องออกพระนามของพระองค์ได้จะต้องเชื่อในพระองค์ และไม่ใช่เชื่อในสมองเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของจิตและวิญญาณ และไม่สามารถอธิบายในระดับสมองหรือเหตุผลได้ครับ
โดย / Posted by :นิพนธ์
Time :22/3/2551 11:16:08


ไม่ใช่แค่ร้องด้วยปาก แต่เป็นการร้องจากหัวใจที่เปิดออกต่อพระเจ้า ..................>> รอดด้วยพระคุณพระเจ้าทั้งสิ้น
โดย / Posted by :ต้นหญ้า
Time :29/3/2551 20:46:32
The purpose of calling on the name of the Lord according to the word and our experience:-
1. To be saved (Roman 10.13)
2.To be rescue from distress, sorrow, trouble and pain (Psa 18:6, 118:5, 50:15, 86:7,81:7, 116:3-4
3.To be participate in the Lord's mercy (Psa 86:5)
4.To partake in the Lord's salvation (Psa 116:2,4,13,17)
5.To receive the Spirit (Acts2:17,21)
6. To drink the spiritual water and to eat spiritual food for satisfaction (Isa:55:1)
7.To enjoy the riches of the Lord (Rom10:12)
8.To stir up (pick up, lift up) ourselves (Isa:64:7) when we have spiritual flat tire. :)
โดย / Posted by :14400NJ
Time :10/5/2551 4:03:51
Correction:Typo
2.To be rescued
โดย / Posted by :144000NJ
Time :10/5/2551 4:10:41
And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved...Oh Lord Jesus!

ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอด กจ.2:21 ....โอ้ พระเยซู....
โดย / Posted by :I saved
Time :10/2/2552 10:25:31
1.
Call upon the name, Call upon the name,
Call upon the name of the Lord;
Call upon the name, Call upon the name,
Call upon the name of the Lord!

O Lord Jesus! O Lord Jesus!
Call upon the name of the Lord!
O Lord Jesus! O Lord Jesus!
Call upon the name of the Lord!

2.
Call upon His name, Call upon His name,
Call upon His name and be saved;
Call upon His name, Call upon His name,
Call upon His name and be saved!

O Lord Jesus! O Lord Jesus!
Hallelujah, now I am saved!
O Lord Jesus! O Lord Jesus!
Hallelujah, now I am saved!
โดย / Posted by :Call upon His name and be saved,Oh Lord Jesus, Oh Lord Jesus
Time :11/8/2552 21:29:50
1.
ร้องพระนาม ออกมา, ร้องพระนาม ออกมา
ร้องพระนามพระองค์ ผู้เป็นเจ้า;
ร้องพระนาม ออกมา, ร้องพระนาม ออกมา
ร้องพระนามพระองค์ ผู้เป็นเจ้า;
โอ พระเยซู ! โอ พระเยซู !
ร้องพระนามพระองค์ ผู้เป็นเจ้า !
โอ พระเยซู ! โอ พระเยซู !
ร้องพระนามพระองค์ ผู้เป็นเจ้า !

2.
ร้องพระนาม พระองค์, ร้องพระนาม พระองค์
ร้องพระนามพระองค์ ก็จะรอด!
ร้องพระนาม พระองค์, ร้องพระนาม พระองค์
ร้องพระนามพระองค์ ก็จะรอด!

โอ พระเยซู ! โอ พระเยซู !
ฮาลีลูยา ฉันได้รอดแล้ว !
โอ พระเยซู ! โอ พระเยซู !
ฮาลีลูยา ฉันได้รอดแล้ว !
โดย / Posted by :ร้องพระนามพระองค์ ก็จะรอด! โอ พระเยซู โอ พระเยซู โอ พระเย
Time :11/8/2552 21:36:20
เพลงข้างบนนี่ ใครมีทำนอง ส่งมาให้ผมหน่อยสิ หรือโพสต์ลิงค์ไว้ก็ได้นะ
โดย / Posted by :ปิยะ
Time :22/12/2552 16:00:43
คุณ JDK ผมถามนิดหนึ่งว่า พี่น้องจรัสวงศ์ สบายดีไหมครับ? ถ้าเจอเขา ฝากบอกด้วยว่า เขารอดแล้ว รอดนิรันดร์ครับ และถ้าเขากลับใจแสวงหาจริงจัง เขายังอาจมีโอกาสได้รับบำเหน็จด้วยครับ

คุณอ่านยาโกโบ แล้วไม่รู้สึกเลยหรือครับว่า หนังสือยาโกโบมีลักษณะที่คล้ายกับหนังสือโยบอยู่พอสมควร?

คุณต้องทำความเข้าใจกับความเชื่อผิดๆ ของพวก Calvinist ซึ่งอยู่คนละสุดขั้วกับพวก Arminian สักนิดหนึ่งครับ

คุณต้องระวัง รม.1:22 ด้วยนะครับ
โดย / Posted by :เฮ้อ
Time :5/3/2553 10:33:47


ไม่ว่าเราจะร้องออกมาเป็นถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่....เราต้องถามหัวใจตัวเองอีกทีว่า ..... ที่เราร้องออกมานั้น ...เราได้เชื่อด้วยหัวใจและรับด้วยปากต่อหน้าใครๆได้ไหมว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงยอมวายพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปเรา และเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามและทุกวันนี้ยังทรงพระชนม์อยู่ ........

ภายในหัวใจเรา ...คิดออกมาแบบนี้ไหม ...เราจึงได้ร้องออกพระนามของพระองค์...

เฉกเช่นกัน ..... ดูที่เจตนาในหัวใจของผู้ร้องออกพระนามของพระองค์ ... ดูที่เจตนาของท่าน......

ร้องเพื่อรอด กับร้องเพื่อตาย ต่างกันนิดเดียว ตรงที่ "หัวใจ"

โดย / Posted by :Tik
Time :17/10/2558 17:24:25
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com