Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
บทเพลงสรรเสริญ / Hymns
(Reader : 32836)
พี่น้องสามารถแบ่งปัน การรับสุข / ประสบการณ์ ในบทเพลงสรรเสริญ ได้ที่นี่ สง่าราศีแด่พระเจ้า และเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์.

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : บทเพลงสรรเสริญTime : 20/8/2549 5:51:02
โรมานซ์อันศักดิ์สิทธิ์
1. หญิงชนบทอย่างข้าคนนี้ กลายเป็นเจ้าสาวองค์ท่านได้หรือ?
พระองค์ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ส่วนข้าตกต่ำที่สุด
หากไม่มีพระองค์คนอย่างข้า เหมือนกับองค์ท่าน โรมานซ์ได้หรือ?
ทรงเลือกสรรข้าก่อนสร้างทุกสิ่ง โครงการ องค์ท่าน ไม่เปลี่ยน

(รับ) โรมานซ์อันศักดิ์สิทธิ์ โครงการพระเจ้านี้
พระเจ้ากลายเป็นผู้ต่ำต้อย เสาะหาหญิงชนบท
รักนิรันดร์พระเจ้า ไร้สิ่งใดขวางกั้น
สิ่งอื่นใดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ รักในพระทัยพระเจ้า

( ตั้งแต่เด็กฝันว่าวันแต่งงานจะใส่ชุดเจ้าสาวที่สวยที่สุด ถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่สวย แต่ก็หวังว่า ในวันแต่งงาน ฉันจะต้องสวยที่สุด. แต่ขอบคุณพระเจ้า วันนี้ หญิงชนบท ต่ำต้อย ไม่มีความงามใดๆคนนี้ ได้รู้จักกับพระองค์ ผู้เป็นเจ้าบ่าวที่แท้จริงของข้าพเจ้า วันนี้ความฝันของฉันยังเหมือนเดิม แต่เจ้าบ่าวได้เปลี่ยนไป คือพระองค์ พระคริสต์ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า เจ้าบ่าวคนนี้ยอมตายแทนข้าพเจ้า ให้ชีวิตของเขาแก่ข้าพเจ้า ด้วยความเต็มใจ ขอบคุณพระองค์ ที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีอะไรดีเลย ไม่มีสิ่งใดที่คู่ควรกับพระองค์เลย

แต่ของพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้า ให้รู้จักกับพระองค์ และได้มอบความรัก มอบชีวิต มอบพระคำ มอบทุกสิ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น ให้กับข้าพเจ้า

ขอพระองค์ทรงรักษาใจของข้าพเจ้าไว้ ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ และที่สำคัญทีสุด ขอทรงเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้า ให้เป็นส่วนหนึ่งในเจ้าสาวของพระองค์ เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทุกวัน ลบรอยตำหนิ รอยเหี่ยวย่น รอยตีนกา มลทิน และความสกปรกทั้งมวลบนตัวของข้าพเจ้าเสีย.... เจ้าบ่าวที่แท้จริง...โปรดกลับมาเถิด...ข้าเจ้าต้องการเป็น เจ้าสาวที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ )

3. องค์กษัตรากลายเป็นมนุษย์ ตายแทนข้า ช่วยข้าให้รอด
การเป็นขึ้น หญิงพรหมจารี หมั้นหมายกษัตริย์องค์ท่าน
ทรงตายเป็นขึ้นเข้าสู่วิญญาณ มีส่วนสภาพพระเจ้าองค์ท่าน
ชีวิตนิสัยเหมือนกับองค์ท่าน ทั้งสองสภาพประสาน

(รับ)
รักท่านดึงดูดข้า ข้าจึงเป็นของท่าน
ข้าไม่เป็นข้าอีกต่อไป เป็นขององค์ท่านสืบไป
ดึงดูดโดยรักท่าน ลุ่มหลงในนามท่าน
ยึดฉวยข้าด้วยรักองค์ท่าน ขอทรงจุมพิตกับข้า


(โอพระเยซูของให้ความรักของพระองค์ ทรงดึงดูดข้าพเจ้าตลอดไป จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา )
โดย / Posted by :เจ้าสาวที่คู่ควรกับพระเจ้า
Time :5/1/2552 21:55:53
AcTs 29

เราเป็นพยานบุคคลพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นสู่สวรรค์
แบกพยานที่มีชีวิตต้องเต็มและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
การปฏิบัติของเราคือแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้นเป็นอาณาจักร ก็ต้องซื้อสัตย์ต่อนิมิตฝ่ายสวรรค์ก็คือ แผนการบริหาร ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้า
เราต้องสานต่ออยู่ในการเคลื่อนไหวหนึ่งเดียวแห่งแผนการบริหาร หนทางคือเคลื่อนไหวอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณนั้น และพระวิญญาณนั้นเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวของเรา
เราต้องสานต่อในประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยอยู่ในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแผ่ขยายและก่อสร้างคริสตจักร เป็นการปรากฏพระคริสต์กลุ่มชน
โดย / Posted by :เพลงคำขวัญกิจการ
Time :10/2/2552 10:16:37

เดินตาม เดินตาม ฉันจะเดินตามเยซู
ไม่ว่าไปแห่งหนใด ฉันก็ขอเดินตาม
เดินตาม เดินตาม ฉันจะเดินตามเยซู
พระเยซูนำพา ฉันจะเดินตามพระองค์
โดย / Posted by :เดินตาม
Time :27/2/2552 16:13:21
The best love for the Lord

Loving You, Lord's all I'm living for;
Loving You, Lord, to the uttermost.
Lord, forgive me if I've left my first love,
That's the bridal love to You.
You are more than anyone I love.
You are more than anything I have,
Even my dear self; nothing can compare
To my beloved Bridegroom.


I give You the first place in all things by faith.
Let nothing take Your place in all my heart.
Infuse me with Yourself abundantly
'Til we meet, dear Lord.
I'll love You with the best love.

You've the right to take all that I love,
But replace it with Yourself much more.
You are what I need, give Yourself to me,
Do not give all that I want.
Everything is sure to pass away,
Everyone is going their own way.
But I still have You and You have me too,
Loving one another's sweet.

I treasure my time alone with You,
Just to gain the best love You long for.
My dearest Husband, draw me with Yourself
Into Your chambers right now.
Be the first in all my work and life,
Be the first in all my service too.
In relationships, You must be the first;
Have preeminence in me.
โดย / Posted by :The best love for the Lord
Time :3/6/2552 12:31:11
Lord, take my life

Lord, take my life
I give it, Lord, to You.
You have opened my eyes, Lord,
And turned me to You.
You are my Creator, O Lord,
How I love You.
You are also my Savior
And everything that's true.

Lord, so often I'm like Thomas
Who would not receive:
"Unless I see Your face, Lord, I would not believe..."
But then You would appear...
"My Lord and my God"
Saying, Blessed are they who see not, yet believe.

I have someone deep within me
Welling up in me each day.
Even though I have not seen Him in such an outward way—
"Whom having not seen, I love,
I love, oh so much.
And by having His life, yes, I believe."
(Chorus)

Day by day I look forward to
That time I spend with You.
Just as Mary poured her love out,
O Lord, I would too.
Grant me, Lord, a heart
that's single and true.
And a daily life that's living just by You.

So when daily I see trials
And tribulations sore,
May I put my trust in You, Lord,
"For Christ has gone before"
And open to Your living Word,
Receiving faith—
Reach me, Lord, with Your mercy and Your grace.
(Chorus)

http://www.hymnal.net/hymn.php?t=ns&n=239
โดย / Posted by :Lord, take my life
Time :3/6/2552 12:34:27
Christ is a genuine man


Christ is a genuine man,
The perfect and finest man,
Obedient, serving, no appearance of evil,
The finest personality,
Divinity expressed through humanity.

Christ is the pattern for our human living.
His perfect life is filling us.
Christ is the pattern for our human living,
The fine and balanced humanity of Jesus!
(Repeat 1st stanza)


http://www.hymnal.net/hymn.php?t=ns&n=183
โดย / Posted by :Christ is a genuine man
Time :3/6/2552 12:35:57
Lord, I just love You.


Lord, I just love You.
And there's no one like You.
In the whole universe
I have no other one like You.
Lord Jesus, I love You.
โดย / Posted by :Lord, I just love You.
Time :3/6/2552 12:40:53
Jesus Lord, Jesus Lord.
How we long to touch Thee,
More and more, more and more,
That You may grow within us.
"Blossom of Gold" may You bloom and grow.
Bloom and grow forever
Then all will see, all will know,
You are the Lord within us.
โดย / Posted by :Jesus Lord, Jesus Lord
Time :3/6/2552 12:44:00
Page : 12
[ First ] [<< back ] 
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com