Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
บทเพลงสรรเสริญ / Hymns
(Reader : 33075)
พี่น้องสามารถแบ่งปัน การรับสุข / ประสบการณ์ ในบทเพลงสรรเสริญ ได้ที่นี่ สง่าราศีแด่พระเจ้า และเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์.

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : บทเพลงสรรเสริญTime : 20/8/2549 5:51:02
722. ชีวิตมนุษย์เพียงชั่วคราว

1. ชีวิตมนุษย์เพียงชั่วคราว ดังเมฆลอยลับไปกลางหาว
เหมือนนอนฝันตื่นแล้วว่างเปล่า ต้องทันกาล
เวลาผ่านไปไม่รอรี ใกล้แดนมรณาทุกที หากล่าช้าต้องถึงเมืองผี ต้องทันกาล

(รับ) ต้องทันกาล ต้องทันกาล องค์พระเยซูร้องเรียกท่าน
ต้องทันกาล หากหลงอยู่ในบาปชั่วนั้น ประตูพระคุณปิดต่อท่าน
ร้องหาผู้ช่วยช้าเกินกาล ต้องทันกาล

2. คิดดูเถิด ผู้มีปัญญา ดอกไม้เช้าบานเย็นโรยรา
เยาว์วัยผ่านไปไม่หวนมา ต้องทันกาล
โอ ท่านโปรดตรึกตรองให้ดี อย่าถึงแดนมรณานี้
ทั้งตัวท่านตกในเมืองผี ต้องทันกาล

3. พระวิญญาณทรงดลใจท่าน หลายครั้งสู้รบภายในท่าน
เหตุใดไม่น้อมรับสุขสันต์ ต้องทันกาล
ทรงคอยประทานกรุณา ช่วยท่านพ้นพินาศ โศกา
หากลังเล ช่างเบาปัญญา ต้องทันกาล

4. โปรดฟังคำสัตย์จริงสหาย อย่าดูแคลนความรอดยิ่งใหญ่
เลือกพระผู้ช่วยโดยเร็วไว ต้องทันกาล
สู่ทรวงพระเยซูราศี ต้อนรับพระคริสต์ด้วยยินดี
เข้าหาผู้ช่วย ฉวยวันนี้ ต้องทันกาล

โดย / Posted by :song
Time :1/12/2549 16:19:52
เพลงที่ 723. ปวงชนต้องการองค์พระเยซู

1. ปวงชนต้องการองค์พระเยซูทุกครา ทรงเป็นพระเจ้า มาบังเกิดในรางหญ้า
สวมกายมนุษย์ ประสบทุกข์ยากนานา เพื่อช่วยท่านรับความรอด ที่สุดถูกตรึงวายชีวา

(รับ) ต้องพระเยซู ต้องพระเยซู ทุกคนต้องการพระเยซู
จะพ้นบาปต้องพระเยซู จะเป็นสุขต้องพระเยซู
ไม่พินาศได้รับชีวิต ต้องการพระเยซู

2. ทรงคืนพระชนม์ สู่ฟ้าเป็นคนกลางนั้น ใช้พระวิญญาณลงมาเพื่อเสาะหาท่าน
ถ้าท่านรับเชื่อร้องเรียกพระนามยิ่งใหญ่ ทรงให้พระคุณสนองทุกสิ่งที่ท่านต้องการได้

3. แม้ใจท่านมืด ทรงอาจส่องแสงหมดจด แม้บาปท่านหนา ทรงอาจอภัยทั้งหมด
พระโลหิตทรงชำระมวลความมลทิน พระวิญญาณให้ชีวิต สลายความอ่อนแอทั้งสิ้น

4. ชีวิตของท่านรู้สึกขาดบางประการ ต้องการสิ่งหนึ่ง ท่านอาจยังไม่เข้าใจ
ความต้องการนี้ ได้จากเยซูเท่านั้น ทรงให้ใจท่านอิ่มหนำ อนิจจังว่างเปล่าหมดไป

(รับ) ต้องพระเยซู ต้องพระเยซู ทุกคนต้องการพระเยซู
จะพ้นทุกข์ ต้องพระเยซู จะพบสุข ต้องพระเยซู
ชีวิตท่านจะมีความหมาย ต้องการพระเยซู

5. ชีวิตโลกนี้เต็มด้วยลำบากเข็ญใจ ประสบทุกข์ยาก ไร้ที่พึ่งพาอาศัย
ล้วนอนัจจัง ไร้สิ่งพึ่งพิงเป็นอยู่ สิ่งนี้สำแดงให้เห็นมนุษย์ต้องการพระเยซู

6. มนุษย์โลกนี้ไม่ว่าหญิงชายแก่เยาว์ ล้วนทำบาป ขาดการถวายเกียรติพระเจ้า
นอกจากพระองค์ไม่มีทางอื่นรอดได้ เพราะพระเยซูเท่านั้นให้พระเจ้ามนุษย์อิ่มใจ

โดย / Posted by :เพลงกิตติคุณ
Time :1/12/2549 16:38:45
เพลงที่ 726. สำเนียงเชิญชวนมิวาย

1. สำเนียงพระองค์เชิญมา ทรงเรียกให้เชื่อทุกครา
ทรงหลั่งโลหิตประเสริฐเพื่อข้า ชำระมโนธรรมข้า

(รับ) พระองค์ข้าเข้าเฝ้า เดี๋ยวนี้ขอเข้าเฝ้า
โปรดชำระข้าด้วยโลหิต ให้ข้าสะอาดเป็นนิตย์

2. ตัวข้าชั่วช้าเช่นนี้ ไม่มีเรี่ยวแรงทำดี
แต่ทรงยินดีเมตตาค้ำชู ขจัดมลทิน อดสู

3. ตรัสสั่งหนักแน่นวันนี้ ให้ข้าห่างจากโลกีย์
ถ่อมจิตกลับใจรับเชื่อแน่แท้ ต้อนรับผู้ช่วยมิแปร

4. ทรงเรียด้วยเสียงเมตตา พระวิญญาณส่องแสงมา
ให้ข้ารู้จักตัวตนชั่วร้าย พระองค์เท่านั้นพึ่งได้

5. ให้ข้ามีพระวิญญาณ ประจักษ์ข้ามีชีวัน
บัดนี้สำเร็จสัญญานิรันดร์
หากข้าเชื่อนามองค์ท่าน

6. ทรงรักคนบาปนักหนา ไชโยเปี่ยมกรุณา
ประเสริฐ โลหิตพระเยซูไถ่
ข้าขอถวายกายใจ
โดย / Posted by :ต้องกลับใจ ต้อนรับพระเยซู
Time :1/12/2549 16:41:35
โอ พระบิดาทรงรักเมตตา

ไทย 25 / อังกฤษ 30

โอ พระบิดาทรงรักเมตตา เราขอบพระคุณนักหนา
เหตุนี้เทิดทูนพระนามวิสุทธิ์ เราขอเข้าเฝ้าบูชา

พระองค์ทรงได้เปิดออกพระทรวง สำแดงพระทัยทั้งปวง
และทรงปรากฏอยู่ในพระบุตร สำเร็จพระทัยสูงสุด

ทรงละบุตรรักเพราะรักปวงข้า ทรงให้มาวายชีวา
เพื่อเราได้กลายเป็นบุตรทั้งหลาย ร่วมเป็นทายาทบุตรา

เพราะเหตุพระบุตรเรามีชีวิต ได้องค์บิดานิรันดร์
มีส่วนพระวิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ รับสุขสมบูรณ์ครบครัน

ใช้วิญญาณบุตรสู่วิญญาณข้า ให้ข้าร้องเรียก “อับบา”
วิญญาณเกิดใหม่ประทับตราหมาย วิญญาณเปลี่ยนแปลงตัวข้า

ทรงนำปวงบุตรเข้าสู่ราศี ทรงมีเป้าหมายเช่นนี้
เหมือนดังพระฉายขององค์พระบุตร บรรลุสำเร็จถ้วนถี่

ในขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทรงนำทุกสิ่งอย่างดี
ฤทธาทวี ราศีเพิ่มพูน เปลี่ยนแปลงสำเร็จสมบูรณ์

โอ พระบิดาทรงรักเมตตา ปวงข้าขอบคุณนิรันดร์
ก้มกราบ สักการ สืบไปกาลนาน สรรเสริญพระนามนิจกาล
โดย / Posted by :โอ พระบิดาทรงรักเมตตา ไทย 25 / อังกฤษ 30
Time :10/3/2550 17:26:06
ทรงเป็นพระเจ้าราศีสูงสุด

ไทย 77 / อังกฤษ 86


ทรงเป็นพระเจ้าราศีสูงสุด ยินยอมถ่อมลงกลายเป็นมนุษย์
สวมกายเลือดเนื้อต่ำต้อยที่สุด พระองค์ ข้ารำลึกท่าน

สภาพพระเจ้าราศีทั้งหลาย คลุมด้วยเลือดเนื้อดังม่านบังไว้
รูปกายภายนอก อับเฉาหมองไหม้ พระองค์ ข้าขอรำลึก

ทรงดุจหน่ออ่อนงอกจากดินแห้ง ทนทุกข์โศกเศร้าไม่มีเสแสร้ง
ทรงถูกดูหมิ่น ทอดทิ้ง กลั่นแกล้ง พระองค์ ข้าขอรำลึก

ทรงอ่อนสุภาพ ถ่อมจิตถ่อมใจ ทรงอดทนรับไม่ว่าทุกข์ใด
ไม่โทษพระเจ้า มนุษย์อย่างไร พระองค์ ข้าขอรำลึก

พระจริยาหวานชื่น อ่อนโยน เที่ยงตรงทุกด้านไม่มีเอนโอน
เป็นเครื่องบูชา ถวายเบื้องบน พระองค์ ข้าขอรำลึก

ทรงเอาใจใส่ พระทัยพระเจ้า คำลวงซาตานไม่ทรงรับเอา
ใครจะสัตย์ซื่อ ครบถ้วนเทียบเท่า พระองค์ ข้าขอรำลึก

เพราะทรงนอบน้อมตามน้ำพระทัย ทรงยอมมุ่งสู่แดนแห่งความตาย
สละตนบนกางเขนวางวาย พระองค์ ข้าขอรำลึก

ดังนั้นพระเจ้ายกชูองค์ท่าน ราศี ยศศักดิ์ พระเจ้าประทาน
ฟ้าดินทุกสิ่งน้อมลงกราบกราน พระองค์ ข้าขอสักการ
โดย / Posted by :ทรงเป็นพระเจ้าราศีสูงสุด ไทย 77 / อังกฤษ 86
Time :10/3/2550 17:28:09
เมื่อดั้งเดิมนั้นก่อนกาลเวลา

ไทย 154 / อังกฤษ 203

เมื่อดั้งเดิมนั้นก่อนกาลเวลา ก่อนทุกสิ่งกำเนิดเกิดมา
อยู่ในพระทรวงราศีใดปาน ทรงเป็นบุตรองค์เดียวเท่านั้น
เมื่อทรงประทานพระองค์แก่เรา ฐานะพระองค์ยังเหมือนเก่า
นำความสมบูรณ์พระบิดานั้น สำแดงออกโดยพระวิญญาณ

โดยการตายและฟื้นคืนชีวี พระองค์กลายเป็นบุตรหัวปี
โดยการเกิดใหม่ ประสาทชีพให้ ปวงข้ากลายเป็นบุตรทั้งหลาย
เราเป็นการแพร่พันธุ์ชีวิตนั้น เป็นเหล่าพี่น้องขององค์ท่าน
เป็นการถอดแบบราศีสนิท เป็นการเพิ่มพูนอันศักดิ์สิทธิ์

เดิมทรงเป็นเมล็ดหนึ่งเดียวดาย ตกในดินเปื่อยเน่าสลาย
อาศัยการตาย ฟื้นคืนชีวี สำแดงการแพร่พันธุ์ราศี
พระองค์โปรดให้ปวงข้าเกิดใหม่ กลายเป็นเมล็ดอีกมากมาย
ผสมผสานเป็นขนมปัง เป็นพระกายบริบูรณ์นั้น

เราเป็นผลถอดแบบของพระองค์ เป็นพระกาย เจ้าสาวพระองค์
เป็นการสำแดงความไพบูลย์นั้น เป็นที่ประทับชั่วนิรันดร์
เราเป็นการสืบสายและแพร่หลาย ชีวิตพระองค์แผ่ขยาย
เป็นการจำเริญ เปี่ยมล้นองค์ท่าน เป็นหนึ่งพระองค์ชั่วกาลนาน
โดย / Posted by :เมื่อดั้งเดิมนั้นก่อนกาลเวลา ไทย 154 / อังกฤษ 203
Time :10/3/2550 17:32:30
ขอพระองค์ระบายพระวิญญาณ

ไทย 210 / อังกฤษ 255

ขอพระองค์ระบายพระวิญญาณ สอนข้าให้สูดรับซาบซ่าน
ช่วยข้าเปิดใจต่อพระองค์ท่าน ตัวตน และความชั่วสามานย์

รับ ข้าระบายออกความทุกข์โศกา ความมลทินของข้า
ข้าสูดรับความสมบูรณ์นานา ของพระองค์เข้ามา

ข้าระบายออกชีวิตของข้า จึงได้รับเติมเต็มทุกครา
ละทิ้งความอ่อนแอ ความแข็งกล้า สูดรับพระคุณ พระเมตตา

ข้าระบายออกกฎบาปผูกมัด เพื่อข้า ทรงโปรดช่วยขจัด
สูดรับวิสุทธิ์สมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ ค้นพบพระองค์เป็นชีวิต

ข้าระบายออกความทุกข์เศร้าตรม ในพระทรวงแห่งรักรื่นรมย์
สูดรับความยินดี การป้องกัน สูดรับความสงบชื่นหวาน

ข้าระบายออกโรคภัย ไข้ป่วย พระองค์ทรงแบกแทนข้าด้วย
สูดรับการเยียวยาของพระองค์ โปรดประทานสุขสันต์ยืนยง

ข้าระบายออกความปรารถนา สู่พระกรรณแห่งรักเมตตา
สูดรับคำทรงตอบอธิษฐาน หวาดหวั่น สงสัยสงบพลัน

บัดนี้ข้าสูดรับทุกเวลา รับพระองค์เป็นชีวิตข้า
ระบาย สูดรับ ขึ้นกับพระองค์ ข้าสำแดงพระองค์ยิ่งยง
โดย / Posted by :ขอพระองค์ระบายพระวิญญาณ ไทย 210 / อังกฤษ 255
Time :10/3/2550 17:38:53
ข้าได้ร่วมตรึงตายกับพระคริสต์

ไทย 362 / อังกฤษ 481

ข้าได้ร่วมตรึงตายกับพระคริสต์ พ้นตัวตนบาปโลกเป็นนิตย์
เหตุนี้ข้าจึงรับสุขมากมาย ชีวิตที่เป็นขึ้นจากตาย
ข้ายินดีทนทุกข์กับพระองค์ นอบน้อมตามอย่างจนตายลง
ยินดีเดินตามพระเยซูไป เดินตามทางกางเขนมิวาย

รับ เดินทางแคบกางเขนสืบไป ที่นั่นพระองค์ทรงวางวาย
โปรดให้ข้าร่วมกับทรงชัย เดินทางแคบกางเขนสืบไป

เหตุใดตายกับพระคริสต์ยากนัก เพราะเป็นขึ้นข้าได้รู้จัก
ทุกข์กับพระเยซูยากอย่างไร ข้ายอมเพราะเชื่อน้ำพระทัย
พระองค์อาศัยฤทธิ์เป็นขึ้นมา ทรงกำเนิดในวิญญาณข้า
ข้าโลดเต้นทั้งยินดีชื่นใจ เดินทางแห่งกางเขนสืบไป

ร่วมตาย จึงจะร่วมเป็นขึ้นมา ร่วมทุกข์ จึงร่วมขึ้นสู่ฟ้า
เพียงกระทำเช่นนี้ ผู้มีชัย รับบำเหน็จจากพระคริสต์ได้
แสนยินดี ยามอรุโณทัย ได้ยินเสียงพระองค์ตรัสไว้
ว่าท่านสัตย์ซื่อ นอบน้อมถ่อมใจ เดินทางแห่งกางเขนสืบไป
โดย / Posted by :ข้าได้ร่วมตรึงตายกับพระคริสต์ ไทย 362 / อังกฤษ 481
Time :10/3/2550 17:41:38
ต้นไม้หนึ่งต้น แม่น้ำหนึ่งสาย

ไทย 384 / อังกฤษ 509

ต้นไม้หนึ่งต้น แม่น้ำหนึ่งสาย สองจุดเด่นในสวนอันงดงาม
ให้ปวงชนดื่มดับความกระหาย เป็นอยู่เบื้องพักตร์ทุกยาม

รับ พระเจ้าในพระคริสต์เป็นทิพย์อาหาร กลายเป็นพระวิญญาณหล่อเลี้ยงอนันต์
ข้าลิ้มรสวิญญาณไร้ขอบเขตนั้น รับสุขพระเจ้าครบครัน

ต้นไม้นั้นคือพระคริสต์ราศี มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวี
มนุษย์รับสุขสมบูรณ์พระเจ้า มนุษย์อิ่มเอมใดเท่า

แม่น้ำนั้นคือวิญญาณไพศาล หล่อเลี้ยงมนุษย์ในฝ่ายวิญญาณ
ให้ชนลิ้มความสมบูรณ์เป็นนิตย์ มนุษย์กลับกลายศักดิ์สิทธิ์

พระคริสต์ราศีเป็นชีวิตข้า โดย พระวิญญาณทรงอยู่ในข้า
ให้ข้าประสานกับพระวิสัย มีส่วนฉายายิ่งใหญ่

พระคริสต์ราศีข้าน้อมสักการ ยอมน้อมฟังพระวิญญาณไพศาล
ข้าก็สำแดงราศีพระเจ้า พระคุณราศียืนยาว
โดย / Posted by :ต้นไม้หนึ่งต้น แม่น้ำหนึ่งสาย ไทย 384 / อังกฤษ 509
Time :10/3/2550 17:42:46
2. Though He was rejected By men who were blinded;
His love is constraining, His heart still unchanging;
Thus He became a man With a definite plan;
His name is called Jesus, And He came to seek us.
3. Though I have lived in sin, I now have been redeemed
By Christ who died for me, Who was raised in glory.
Now I am joined to Him, Together we're living;
I love to enjoy Him, For I've been forgiven.
4. His love is so tender, To Him I'll surrender;
His name's full of savor I gladly call in prayer;
His Person's so charming, My heart ever winning;
I'll hold back no longer, I'll love Him forever.
โดย / Posted by :2. Though He was rejected By men who were blinded;
Time :10/3/2550 18:06:38
Genuine Love

If there’s such love in the human race,
to meet all our need with wondrous grace:
firm and endless and free,
like the high mount’n and sea,
our dear Lord need not a human be.
In the dark, He has heard,
how I sigh, how I pine.
On the way, He has seen,
how I wander in life.
In His love to us He has drawn nigh,
coming to us from His throne on high.
Seeking me without rest,
thirst and hunger did taste,
on the cross the Lord paid all my debt.
He arose from the grave;
All the sinners He saved.
Joined with me, He filled me with His faith.
Love I’ve found within the human race,
of all love in heav’n and earth the best:
firm and endless and free,
like the high mount’n and sea,
true and precious, through eternity.
He’s with me all my days,
leading me all the way.
O my Lord, O my love,
“I love you,” ‘tis my prayer.
โดย / Posted by :Genuine Love
Time :10/3/2550 18:07:59
Just taste and see

1. Just taste and see that the Lord is good;
Just taste and see that the Lord is good.
He’s good for you, as He is for me;
So whatever you do, just taste and see.


2. Just call O Lord — He’ll change your life;
Just call O Lord — He’ll change your life.
Amazing grace He will afford;
If in every place you call O Lord.


3. You’ll feel real love coming into your heart;
You’ll feel real love coming into your heart.
You’ll sense a flow from God above;
And you will know you’ve found real love.


4. So praise the Lord for His life in you;
Yes praise the Lord for His life in you.
Something of Christ He has outpoured
Into your life; so praise the Lord.
โดย / Posted by :Just taste and see
Time :10/3/2550 18:10:27
The way to let Him in

1. Now the Lord is the Spirit—That’s how
He can get inside of you right now.
It’s so easy to be filled with Him;
He’s made it really simple:
One, two, three,
That’s how easy it can be.
Oh Lord, Amen—
That’s the way to let Him in.
Hallelujah! I love to hear it!
He who is joined to the Lord is one spirit.


2. Now the Lord is the living Air;
You can breath Him in anywhere,
Anytime of day whenever you please.
He’s made it really really easy.
O Lord, Amen, let’s sing it again:


3. Now the Lord lives inside of me,
And He’s filling me constantly.
Yes, He’s filling up every gap.
He makes me really happy.
I’m so happy, hallelujah, taste and see!


(New Zealand)

1. On the cross You gave Your life for me,
That I might live again.
In resurrection You have lifted me
To newness born within.
Through the blood I repent of all my sins.
Precious Lord, I now give in.
Fill me, Lord Jesus!
Lord, I ask You to come in.


2. Upon my heart Lord, write Your law
So the Christ in me may grow.
Renew me in my mind too, Lord,
That Your light through me may show.
Calling, “Oh, Lord Jesus”
Wherever I may be;
Thank you sweet, sweet Jesus,
For today You set me free.

3. Lord, I really love You.
You’re everything I need.
Make Your home within my heart.
Only You I will believe.
Loving You and living You
With a heart that’s pure and true.
Oh, dear Lord Jesus,
I trust my life to You.
Oh, dear Lord Jesus,
I trust my life to You.
โดย / Posted by :The way to let Him in
Time :10/3/2550 18:12:21
I love God because …

1. I love God because He loved me long before the world began.
I love God because He knew my destiny.
I love God because He made me part of His eternal plan.
I love God because He first loved me.
I love Him for all the things
He’s done for me.
I love Him for all that He is,
All that He is to me.
But, most of all,
I love Him as the Spirit, who
Deep within my spirit lives.


2. I love God because He came in time to be the Son of Man.
I love God because He gave Himself for me.
I love God because He conquered death that I might live again.
I love God because He first loved me.


3. I love God because He’s processed now to be my life within.
I love God because He is transforming me.
I love God because He’s building up the New Jerusalem.
I love God because He still loves me.
โดย / Posted by :I love God because …
Time :10/3/2550 18:16:59
Lord, I just love You
Lord, I just love You,
And there’s no one like You!
In the whole universe
I have no other One like You.
Lord Jesus, I love You!
โดย / Posted by :Lord, I just love You
Time :10/3/2550 18:18:14
Isiah 9:6

His name is higher than any others.
His name is Jesus. His name is Lord.
His name is Wonderful. His name is Counselor.
His name is Prince of peace, the Mighty God.
His name is higher than any others.
His name is Jesus. His name’s Immanuel.
His name is higher than any others.
Oh, let His praises ever swell!
โดย / Posted by :Isiah 9:6
Time :10/3/2550 18:19:55
O, I’m a man.


O I’m a man—
I’m the meaning of the universe.
Yes I’m a man—
I’m the meaning of the universe.
God made me such,
I am so much;
I’m the center and the meaning of the universe.
Christ lives in me—
He’s the meaning of my human life.
Christ lives in me—
He’s the meaning of my human life.
Yes, He’s in me
My all to be.
He’s the meaning and reality of my human life.
The church is Christ—
His expression on the earth today.
The church is Christ—
His expression on the earth today.
This corporate man
Fulfills God’s plan,
That this man may have dominion over all the earth.
โดย / Posted by :O, I’m a man.
Time :10/3/2550 18:30:15
The local church—
It’s the new and real family life.
The local church—
It’s the new and real family life.
We have the way
To live today—
Eating, drinking Christ we’re built up as the local church.
What shall we do?
We should go and tell the world of this.
What shall we do?
We should go and tell the world of this.
Disciple all—
This is our call.
Let us go and spread the news abroad to every land.
โดย / Posted by :The local church—
Time :10/3/2550 18:31:47
Loving You Lord


Loving You Lord’s all I’m living for,
Loving You Lord to the uttermost.
Lord forgive me if I’ve left my first love,
That’s the bridal love for You.
You are more than anyone I love.
You are more than anything I have,
Even my dear self.
Nothing can compare to my beloved Bridegroom.
I give You the first place in all things by faith.
Let nothing take Your place in all my heart.
Infuse me with Yourself abundantly.
‘Till I meet dear Lord,
I’ll love You with my best love.
You’ve the right to take all that I love
But replace it with Yourself much more.
You are what I need;
Give Yourself to me.
Do not give all that I want.
Everything is sure to pass away;
Everyone is going their own way.
But I still have You and You have me too.
Loving one another’s sweet.
I treasure my time alone with You
Just to gain the best love You long for.
My dearest Husband
Draw me with Yourself
Into Your chambers right now.
Be the first in all my work and life;
Be the first in all my service too.
In relationship You must be the first
Have preeminence in me.
โดย / Posted by :Loving You Lord
Time :10/3/2550 18:32:57
Lord, I love You more today


Lord, I love You more today
Than any other.
Lord, I love You more right now
Than ever before.
Lord, You are so dear
How could have I desire
Anything that less than You.
You’re the only One I must choose.
Lord, I love You.
Lord, I need You more today
Than any other.
Lord, I need You more right now
Than ever before.
Lord, You are so near
Be everything to me.
I couldn’t live a day without You.
I’m totally dependent on You.
Lord, I need You.
Lord, I love You. (Lord, I love You.)
I’ll never let You go. (Won’t let You go.)
Lord, I love You.
I want You to know,
Lord, I love You so.
โดย / Posted by :Lord, I love You more today
Time :10/3/2550 18:34:35
On the cross

On the cross You gave Your life for me,
That I might live again.
In resurrection You have lifted me
To newness born within.
Through the blood I repent of all my sins.
Precious Lord, I now give in.
Fill me, Lord Jesus!
Lord, I ask You to come in.
Upon my heart Lord, write Your law
So the Christ in me may grow.
Renew me in my mind too, Lord,
That Your light through me may show.
Calling, “Oh, Lord Jesus”
Wherever I may be;
Thank you sweet, sweet Jesus,
For today You set me free.
Lord, I really love You.
You’re everything I need.
Make Your home within my heart.
Only You I will believe.
Loving You and living You
With a heart that’s pure and true.
Oh, dear Lord Jesus,
I trust my life to You.
Oh, dear Lord Jesus,
I trust my life to You.
โดย / Posted by :On the cross
Time :10/3/2550 18:35:36
God is Love.


1. God is Love ,who sent His beloved Son
Man is fallen with corruption.
But You sent Your dear Son.
God commends His kindness and love toward us.
In that while we were yet sinners
Christ died for us.
God you did not spare him.
Your beloved Son.
Father how we praise You.
For this precious One!
2. Who can know the love from our Father being.
Ears have never heard.
I have never seen but Lord I’ve been redeem
God is love O God a man you became.
A cursed man to be.
God died for me.
Lord you hung from a tree.
Father you has sent Him.
You beloved Son.
He shed His blood on Calvary.
You love reached me.
3. God so love the world that he gave us His son.
Just believe in him be not perishing.
But have eternal life.
Just believe in him be not perishing.
But have eternal life.
โดย / Posted by :God is Love.
Time :10/3/2550 18:37:56
เรื่องที่งดงาม

ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา…
มีหลายหมื่นพัน ชีวิตอันมีค่า, สิ่งล้ำค่าแห่งใจ, ฐานะที่สูงส่ง, และอนาคตที่รุ่งโรจน์
ล้วนได้ “เสียเปล่า” ลงบนกายพระเยซู
สำหรับผู้ที่รักพระองค์ ทรงน่ารักเหนืออื่นใด
ทรงน่ารักเหนืออื่นใด คู่ควรทุ่มเททุกสิ่งให้ไป
ทุกสิ่งที่ได้เทบนพระองค์ ล้วนไม่เสียเปล่า
แต่เป็นพยานที่หอมหวน ยืนยันพระองค์หวานชื่น (ซ้ำสองบรรทัดสุดท้าย)

(ที่มา: มธ.26:8 คำอธิบาย 1)
โดย / Posted by :เรื่องที่งดงาม
Time :10/3/2550 18:45:31
ข่าวดียิ่งใหญ่ (เพลงจีนเสริมบทที่ 840)

1. ฟัง! ข่าวดียิ่งใหญ่ ฟ้าดินยังหวั่นไหว ท่านเป็นภาช-นะใช้ ใส่พระเจ้าภายใน
พระองค์ทรงโปรดสร้างท่าน ทั้งจะทรงเติมเต็มท่าน เป็นชีวิต อาศัยในท่าน
ให้ท่านรับสุขความจริงนั้น ให้ชีวิตท่านพลันสุขสันต์
ให้ท่านเปี่ยมล้นด้วยความหวัง ขอเพียงท่านน้อมฟัง

2. อดีตกาลนิรันดร์ พระองค์เลือกสรรท่าน ทรงมายังโลกนั้น เพราะพระองค์รักท่าน
บนกางเขนยอมตรึงตาย แล้วเป็นขึ้นจากความตาย เสาะหาท่าน—แกะผู้หลงหาย
เพื่อนำพระเจ้ามาสู่ท่าน ให้ชีวิตนิรันดร์แก่ท่าน
ประทานพระคุณมอบแด่ท่าน กระทั่งอิ่มใจท่าน

3. เมื่อท่านมีพระเจ้าตรี-เอก-ภาพผู้นี้ อัศ-จรรย์แห่งชีวีมีให้ท่านทันที
วิญญาณท่านเปี่ยมฤทธา จิตท่านกลับเปรมปรีดา กายท่านมีความหวังคอยท่า
ขอเพียงท่านเปิดใจออกมา ขอเพียงร้องพระนามเข้ามา
ขอเพียงไม่ถึงเสี้ยวเวลา ทรงเป็นหนึ่งกับข้า!
โดย / Posted by :ข่าวดียิ่งใหญ่
Time :10/3/2550 18:46:14
พระเจ้าและมนุษย์ไม่ขัดสนอีก

(เพลงจีนบทที่ 532)

1. เรื่องจริงที่แสนอัศจรรย์ เราเป็นสมบัติของพระเจ้า
พระองค์อุดมเหลือคณา แต่จะขาดเราไปไม่ได้

(รับ) โอเราทั้งหลายเป็นคู่หมาย ความรักพระองค์
สำแดงความมั่งคั่งพระองค์ ถวายพระเกียรติพระองค์
โอเราทั้งหลายเป็นคู่หมาย ความรักพระองค์
สำแดงความมั่งคั่งพระองค์ พระองค์ทรงพระเกียรติราศี

2. ตามพระดำริอันถาวร ประทานพรครบบริบูรณ์
ทรงเลือกสรรไว้ก่อนสร้างโลก วันนี้ไถ่ข้าแสนวิสุทธิ์

3. พระวิญญาณท่านเป็นมัดจำ หลักฐานความรอดข้าได้รับ
เต็มด้วยปัญญาและนิมิต รู้ถึงพระองค์ครบสมบูรณ์

4. เมื่อพระองค์ส่องแสงตาใจ ข้าได้เห็นความหวังยิ่งใหญ่
พร้อมมหาอำนาจคืนชีพ สำแดงท่ามกลางเราทั้งหลาย

5. พระองค์เราพร้อมใจสรรเสริญ สมบัติของท่านคือพวกเรา
คือพระกายท่าน-คริสตจักร ทรงไม่ขัดสนชั่วนิรันดร์
โดย / Posted by :พระเจ้าและมนุษย์ไม่ขัดสนอีก
Time :10/3/2550 18:47:45
พระเจ้าตรีเอกภาพเป็นชีวิต
(เพลงจีนบทที่ 118)

1. โอ พระเจ้า ในพระองค์มีชีวิตที่นิรันดร์
ชีวิตนี้สำแดงออกในพระบุตร
บัดนี้ทรงฟื้นคืนชีพได้กลายเป็นวิญญาณชีพ
อยู่ในข้าชุบชีพข้า ให้ชีวิต

2. โอ ดูเถิด! กลางบัลลังก์ของพระเจ้าและลูกแกะ
ได้ไหลออกแม่น้ำชีวิตสายหนึ่ง
พระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตพระองค์เป็นน้ำพุชีพ
ตรีเอกภาพหลั่งไหล เป็นแม่น้ำชีพ

3. พระเยซู พระเยซู วิญญาณข้าเปิดต่อท่าน
จากส่วนลึกร้องพระนามดื่มพระองค์
พระเยซู พระเยซู ข้าทุ่มเทต่อธารนี้
ตรีเอกภาพเป็นชีวิตท่วมท้นข้า
โดย / Posted by :พระเจ้าตรีเอกภาพเป็นชีวิต
Time :10/3/2550 18:50:06
ชีวิตที่รักในคริสตจักร
(เพลงจีนบทที่ 713)

1. โอ้ ชีวิตที่รัก ในคริสตจักร พวกเรา ณ ที่นี้ ดื่มกินทุกเวลา
ใยปล่อยให้กระหาย และอดอยาก ให้พวกเราร่วมกัน รับความสุข

(รับ) เร็วไวเข้าสู่นาวา ร่วมกันอยู่ในคริสตจักร ดื่มกินมีสุขทุกวัน วันเดือนมีอยู่ไม่นาน
เร็วไวเข้าสู่นาวา ร่วมเป็นอยู่ในคริสตจักร ต้อนรับเจ้าบ่าวกลับมา ล้ำค่าที่สุด

2. โอ้ ชีวิตที่รักในคริสตจักร ในการถวายตัวล้ำค่าอย่างแท้จริง
พวกเรารักพระคริสต์และคริสตจักร นอกจากดังกล่าวไร้ซึ่งพึ่งพิง

3. โอ้ ชีวิตที่รักในคริสตจักร ในครอบครัวพระเจ้าทุกคนล้วนมั่งมี
รับใช้ในคริสตจักรเต็มกำลัง นำพาคนนอกให้รับความเชื่อ

4. โอ้ ชีวิตที่รักในคริสตจักร พวกเรามีเลิศหล้า สมบูรณ์หาใดเปรียบ
เพียรหมั่นเพาะปลูก รด พรวนทุกวัน พวกเรากระทำเต็มทุกเวลา

5. โอ้ ชีวิตที่รักในคริสตจักร ก่อสร้างอยู่ร่วมกัน พวกเราได้เป็นหนึ่ง
เฮอะ! เจ้าซาตาน! สมต้องอับอาย! ที่สุดพระคริสต์ได้รับเจ้าสาว
โดย / Posted by :ชีวิตที่รักในคริสตจักร
Time :10/3/2550 18:50:44
พระเยซูของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน?
ข้าฯ ไม่รู้ว่าเขาฝังพระองค์ไว้ที่ใด.
ศิลาถูกยกออกไปจากปากอุโมงค์ฝังศพ.
โอ! พวกเขาเอาพระองค์ไปแล้ว.
โอ! พระองค์อยู่ที่ใด?
พวกสาวกมาเห็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่า
แต่ก็กลับไปบ้านของตนเองทันที
พวกเขาพอใจเพียงได้รู้ความจริง
แต่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าฯ อยู่ที่ใด?
พระองค์อยู่ที่ไหน พระเยซูของข้าฯ?
ผู้เป็นที่รักของข้าฯ ท่านอยู่ที่ใด?
ท่านผู้ที่จิตของข้าฯ รัก ท่านอยู่ที่ใด?
พระเยซู ที่รักของข้าฯ, ข้าฯ ต้องการเพียงพระองค์
จิตใจของข้าฯ แตกสลายเพราะความต้องการจากส่วนลึก
ทูตสวรรค์เอ๋ย โปรดอย่าถามว่าเหตุใดข้าฯ จึงสะอื้นไห้
ไม่มีสิ่งใดนอกจากพระองค์ที่จะเติมเต็มภายในของข้าฯ ได้
โอ! ที่รักของข้าอยู่ที่ใด?
มีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังข้าฯ
คงเป็นเพียงคนสวน ข้าฯ เห็นได้ไม่ชัด
แต่หากท่านเอาพระองค์ไป
พระองค์อยู่ที่ใด?
พระองค์อยู่ที่ไหน พระเยซูของข้าฯ?
ผู้เป็นที่รักของข้าฯ ท่านอยู่ที่ใด?
บอกข้าฯ ทีว่าท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ใด?
แล้วข้าฯ จะแบกพระองค์ไป, ข้าจะแบกพระองค์ไป
แล้วข้าฯ ได้ยินเสียงตรัสว่า มาเรียเอ๋ย
เป็นเสียงที่อ่อนหวานที่สุดที่บาดลึกใจข้าฯ
เป็นเสียงของที่รักของข้าฯ
คือพระเยซู ที่รักของข้าฯ
ข้าฯ ได้พบกับพระเยซูของข้าฯ!
ข้าฯ ได้พบกับที่รักของข้าฯ!
ข้าฯ ได้พบกับผู้เป็นที่รักแห่งจิตข้าฯ
พระเยซู ที่รักของข้าฯ ข้าฯ รักเพียงพระองค์
แต่พระเยซูตรัสกับข้าฯ มิให้สัมผัสกับพระองค์
พระองค์จำต้องเสด็จไปหาพระบิดาก่อน
ไปยังพระบิดาของเราและพระบิดาของท่าน
ไปยังพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่าน
จงไปบอกกับพี่น้องของเราว่า
เราจะเสด็จไปหาพระบิดา
ยังพระบิดาของเราและพระบิดาของท่าน
และพระเจ้าของเราและพระเจ้าของเจ้า
จงไปบอกกับพี่น้องของเรา

โดย / Posted by :พระเยซูของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน?
Time :10/3/2550 18:51:38
But holding to truth in love

But holding to truth in love
We may grow up in all things into Him
Who is the Head,
Christ is the Head.
Out from whom all the Body,
Being joined together and being knit together
Through every joint of the rich supply
And through the operation in the measure of each one part, of each one part,
Causes the growth of the Body
Unto the building up of itself in love, in love…
(repeat) (Second time repeat “in love” 3 times)
โดย / Posted by :But holding to truth in love
Time :10/3/2550 18:53:22
The Wise Man and the Foolish Man

Once there was a man who’d built his house upon the sand.
And the rain fell and the rivers came and the wind blew against that house.
And that house fell and the fall of it was very great.
And the man who’d built his house upon the sand was a very foolish man.

Once there was a man who’d built his house upon the rock.
And the rain fell and the rivers came and the wind blew against that house.
But it did not fall for that house was built upon the rock.
And the man who’d built his house upon the rock was a very wise man.

He heard the words of the Lord and did them.
He heard the words of the Lord and obeyed.
That man was a very wise man. He did not build on sinking sand.
He was filled with the word of the Lord.
โดย / Posted by :The Wise Man and the Foolish Man
Time :10/3/2550 18:55:34
Inside of You and Me

Inside of you and me, the Lord is flowing.
Inside of you and me, the Lord is growing.
Inside of you and me, the Lord is shining and glowing.
I just wanna be filled up with the Lord
(Repeat)

Oh Lord Jesus, I love You.
Oh Lord Jesus, I love You.
โดย / Posted by :Inside of You and Me
Time :10/3/2550 18:56:13
ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา

มีหลายหมื่นพันชีวิตอันมีค่า

สิ่งล้ำค่า แห่งใจ

ฐานะที่สูงส่ง และ อนาคตที่รุ่งโรจน์

ล้วนได้ เสียเปล่า ลงบน กายพระเยซู

สำหรับผู้ที่รักพระองค์


* ทรงน่ารักเหนืออื่นใด (ซ้ำ * )
คู่ควรทุ่มเททุกสิ่งให้ไป

** ทุกสิ่งที่ได้ เทบนพระองค์ ล้วนไม่เสียเปล่า
แต่เป็นพยานที่หอมหวล ยืนยัน พระองค์หวานชื่น
โดย / Posted by :ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา มีหลายหมื่นพัน ชีวิตอันมีค่า
Time :14/3/2550 14:23:59
พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ สวมชีวิตนิสัยมนุษย์
เพื่อมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้า สิ่งนี้ข้าเฝ้าปรารถนา

เพื่อแผนการบริหารนิรันดร์ ของพระเจ้าจะได้สำเร็จ
พระเจ้าจึงเลือกสรรและแจกจ่ายตัวพระองค์สู่ภายในข้า

* เราคือผู้บังเกิดจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า

เหมือนพระเจ้าในชีวิตนิสัย ไม่มีฐานันดรพระเจ้า

เป็นกลุ่มชนสำแดงพระเจ้า ให้ปรากฏในเนื้อหนัง
เป็นบ้านพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นคู่ครองเจ้าสาวพระองค์

* พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ โดยมีพระประสงค์

ให้มนุษย์ได้กลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัย

แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรพระเจ้า

โปรดสำเร็จเป้าหมายนี้ในตัวข้า
โดย / Posted by :Godman
Time :11/4/2550 14:39:40
New Korean Song : รม. 7:18; 2 กธ.4:17; มธ.17:8; ฮร.12:2
3 4 5 1 7 1 4 _ _ 2 3 4 7 1 2 3 _ 0
หาก เรา เพ่ง มอง ที่ ตัว เอง นั่น คือ ทาง สู่ เวท- นา
พี ชัม เฮ จี นึน คิล อึน ชา คี อา นึล พุน นึน คอท
3 3 2 1 6 7 1 2 _ 2 1 7 6 5 7 2 5 4 _ 3
เมื่อ ท่าน แล ดู ตัว เอง ของ ท่าน ไม่ ทำ ให้ ก่อ เกิด ประ โยชน์ อัน ใด
ชา ชี นึล พา รา พุล เต เอ ชอน ฮัน กอท ชิ ชอน ฮยอ อ๊อบ ตา เน
3 4 5 1 7 1 4 _ _ 2 3 4 7 1 2 3 _ 0
หาก เรา เพ่ง มอง ส-ภาพ การณ์ นั่น คือ ทาง นำ สู่ ปัญ หา
เคว โร วอ ชี นึน คี ดึน ชู วี ทู ลอ พู นึน คอท
3 3 2 1 6 7 1 4 _ 4 3 2 1 7 7 1 2 1 _ _
เมื่อ ท่าน แล ดู ส- ภาพ ภาย นอก นั่น คือ สิ่ง ที่ ทำ ให้ ท่าน ท้อ ใจ
ฮวัน ยอง อือ พา รา โบล เต เอ อู ดึล ดัก ซิม เค ฮา นึน คอท ปุน
1 7 6 1 4 6 5 . 3 1 1 4 4 3 2 1 7 1 2 _ _
มี เพียง ทาง เดียว นำ ท่าน สู่ ความ สุข ท่าน จำ ต้อง เพ่ง พิ นิจ พระ เย ซู
พยอง อุน ฮา กู เฮง โพ เค ชี นึล คิล เย ซู ดึล พา รา โบ นึน คอท
1 7 6 1 4 6 5 _ 3 2 1 #4 #4 5 6 5 _ _
เพียง อยู่ ใน องค์ พระ เย ซู มี สัน ติ ความ หวัง และ ยิน ดี
เย ซู อา เน พยอง กัง อัน ฉิก โซ มัง คิบ ปึม นอม ชี เน
3 4 5 1 7 1 4 _ _ 2 3 4 7 1 2 3 _ 0
ขอ ให้ เรา มอง ข้าม ทุก สิ่ง เพื่อ หัน สู่ เย ซู เท่า นั้น
บู ดึน คอ ซึล ตอน อา ซอ เย ซู ดึล พา รา โบ เซ
3 3 2 1 6 7 1 4 _ 4 3 2 1 7 7 1 2 1 _ _ 0
ผู้ ทรง ริ เริ่ม ความ เชื่อ ของ เรา และ จะ ทรง ทำ ให้ ถึง ที่ สำ เร็จ
อู รี เย บี ตึม เม จู โย โต อุน จอน เค ฮา ชี นึน เย ซู
โดย / Posted by :Korea
Time :11/4/2550 14:48:22
ประทับใจในเพลงนี้ร่วม 7 ปีแล้วแต่นาน ๆ ถึงจะมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้สักที

วันนี้มีโอกาส เลยทำหน้าเว็บไว้ซะเลย สะดวกดี

คิดถึงพี่น้องทุก ๆ คน
พี้น้องโจ้ คริสต์จักรเมืองหาดใหญ่

หลายปีเหน็ดเหนื่อยเสาะหา 254 (อ.322)
http://www.gimyong.com/church/song/322.php
โดย / Posted by :พน.โจ้ หาดใหญ่
Time :6/9/2550 8:47:37
ก่อสร้างต้องฉวยวันนี้

จำได้ดาวิดปฏิญาณ ข้าจะไม่เข้าสู่พลับพลา
ไม่ขึ้นสู่บนเตียงนอน ไม่อาจง่วงเหงานอนตาหลับ


จนกว่าพระยะโฮวาของข้า ได้พบที่พักสงบ
พระเจ้าทรงฤทธิ์หวังคอยมีบ้าน เพื่อชนของท่านอาศัย
โดย / Posted by :บทเพลงเล่มเล็ก 279
Time :26/9/2550 14:25:44


พระองค์ข้าล้ำค่าต่อการไหลนี้

จากส่วนลึกวิญญาณข้า มีน้ำชีวิตหลั่งไหล
คือพระเจ้าตรีเอก-ภาพ ไหลในข้า
พระบิดาแหล่งกำเนิด องค์พระคริสต์เป็นแม่น้ำ
วิญญาณไหลแบ่งชีวิตให้แก่เรา


พระองค์! ข้าล้ำค่าต่อการไหลนี้ ข้าจะไม่รักษาชีพฝ่ายจิตอีก
โอ พระองค์! เพิ่มการไหลนี้ยิ่งลึก เมื่อทรงเสด็จมาชีพข้าสุกงอม
โดย / Posted by :บทเพลงเล่มเล็ก 292
Time :26/9/2550 14:30:52


การสรรเสริญของคริสตจักร

ใยเราจึงไม่ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า เรารับพระคุณร่วมอยู่บนเขาศักดิ์สิทธิ์
เป็นพยานเล็กใหญ่ในพระราชกิจ ผู้ทรงอาญาสิทธิ์เป็นกษัตริย์ของเรา


ชีวิตในคริสตจักรเป็นชีวิตแท้จริง ความบาปและโลกนี้แต่ละวันผ่านไป
เราโลดเต้นยินดีด้วยสุดจิตสุดใจ เราโลดเต้นยินดีด้วยสุดจิตสุดใจ


โดย / Posted by :บทเพลงเล่มเล็ก 172
Time :26/9/2550 14:45:23
เข้าดำเนินชีวิตในคริสตจักร

โอ้สรรเสริญพระองค์นำเราเข้าดำเนินชีพคริสตจักร
การดำเนินชีพคริสตจักรดังสวนงดงาม
สุชนอยู่ในหนึ่งรับสุขพระคริสต์เป็นสรรพสิ่ง
สุดแสนสดชื่นหวานเลิศสะดวกแท้จริง


แสนปิติยินดีท่ามกลางสวนนี้ จำเริญในพระคุณที่บริบูรณ์
อิ่มผลไม้แห่งชีวิตและดื่มธารชีพรื่นเริง
โอ อัศจรรย์ยิ่งชีวิตแห่งการรับสุข


โดย / Posted by :บทเพลงเล่มเล็ก 255
Time :26/9/2550 14:52:48
MORE OF OUR HEART
G Em Am D
1 More of our heart, dear Lord, we'd give You now;
G Em Am B7
Even more ground to You, Lord, we'd allow.
Em EM7 Em7
All that distracts us we'd despise,
Em6 Am7
All that draws away our eyes —

Lord, do fill our vision,
D D7
’Til the morning Star has risen!

G Em Am D
We would count all things loss, but Jesus gain;
G Em Am B7
Our inward parts cry out for You to reign.
Em EM7 Em7
Worthy You are our heart to claim —
Em6 Am7
Come, engrave on us Your name;
D7 G
We would love You, Jesus, more.


2 Less we would argue, Lord, and go our way;
More we would say "Amen" to what You say.
Grant us a walk to You conformed,
'Til our living is transformed;
We adore You, Jesus —
May a pure love for You seize us.

Any unwillingness, Lord, quickly slay;
Even by faith we open, all the way —
Rising to heights of love unknown,
Christ our destiny alone,
We would love You, Jesus, more.
โดย / Posted by :More of our Heart
Time :13/11/2550 9:55:40
ครั้งแรกที่มาถึง ฟังการอัศจรรย์
เยซูเป็นชีวัน ไม่เคยได้ยิน
แต่จิตใจของข้า รู้สึกถึงสิ่งใหม่
แม้ไม่อาจบรรยาย อบอุ่นสันติ
ความทุกข์โศกมากมาย ลืมเลือนจนหมดสิ้น
การจำจองหลุดพ้น ผูกมัดมลาย
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ความจริงใจ สำแดง
พระเจ้ามีจริง ใจข้ารู้แน่
โดย / Posted by :เรื่องราวความเชื่อ
Time :19/11/2550 16:11:08

ฟังเขาบอกเล่าว่า พระเจ้าเข้าสู่ข้า
เป็นผู้ช่วยชีวาหากข้ายินดี
แม้ข้าไม่รู้จัก แม้ตาไม่ประจักษ์
แต่ข้ารู้สีกว่า ข้าต้องการท่าน
ข้าจึงหันสู่ท่านจากส่วนลึกใจข้า
ร้อง "โอ้ พระเยซู" ผู้ช่วยให้รอดข้า
หวานชื่นเลอเลิศกว่า นามใดในใต้หล้า
รับสุขแท้จริง หาได้เสื่อมคลาย
โดย / Posted by :ข้อ 2
Time :19/11/2550 16:34:10

หลุดพ้นการผูกมัด สุขสงบแท้จริง
ปรับโทษได้หมดสิ้น โปรดข้าชอบธรรม
สนิทกับองค์ท่าน ทรงเป็นเป็นชีวิตข้า
เป็นอยู่ต่อพระเจ้า เชื่อบังเกิดใหม่
ข้าอยู่ในพระคริสต์ ราศีและเสรี
เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ เป็นหนึ่งกับพระเจ้า
โอ้! นี่เป็นเรื่องราวความเชื่อแห่งใจข้า
งดงามเลอเลิศ บทเพลงแห่งรัก
โดย / Posted by :ข้อ 3
Time :19/11/2550 16:39:23

ขอเพลง "Christ is a Genuine Man" หน่อยครับ... Lord take my life ด้วยก็ดีครับ ^^
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :31/12/2550 12:58:13
http://www.hymnal.net/hymn.php?t=h&n=669

this hymn is nice. Try!

The heart of Jesus.

In the heart of Jesus
There is love for you,
Love most pure and tender,
Love most deep and true;
Why should you be lonely,
Why for friendship sigh,
When the heart of Jesus
Has a full supply?

In the mind of Jesus
There is thought for you,
Warm as summer sunshine,
Sweet as morning dew;
Why should you be fearful,
Why take anxious thought,
Since the mind of Jesus
Cares for those He bought?

In the field of Jesus
There is work for you;
Such as even angels
Might rejoice to do;
Why stand idly sighing
For some life-work grand,
While the field of Jesus
Seeks your reaping hand?

In the Church of Jesus
There's a place for you;
Glorious, bright, and joyous,
Right and peaceful too;
Why then, like a wand'rer,
Roam with weary pace,
If the Church of Jesus
Holds for you a place?


โดย / Posted by :The heart of Jesus.
Time :14/4/2551 18:23:17
Sweet Will of God


(Intro)
Sweet will of God, still fold me closer;
Till I am wholly lost in Thee;
My stubborn will at last hath yielded;
I would be Thine, and Thine alone;
And this the prayer my lips are bringing,
Lord, let in me Thy will be done.

(Chorus)
Sweet will of God, still fold me closer;
Till I am wholly lost in Thee;
Sweet will of God, still fold me closer,
Till I am wholly lost in Thee.
I’m tired of sin, footsore and weary,
The darksome path hath dreary grown,
But now a light has ris’n to cheer me;
I find in Thee my Star, my Sun.

(Chorus)
Thy precious will, O conqu’ring Savior,
Doth now embrace and compass me;
All discords hushed, my peace a river,
My soul, a prisoned bird, set free.

(Chorus)
Shut in with Thee, O Lord, forever,
My wayward feet no more to roam;
What pow’r from Thee my soul can sever?
The center of God’s will my home.

(Chorus)…lost in Thee.

โดย / Posted by :Sweet will of God
Time :14/4/2551 18:28:33
ฤดูหนาวผ่านพ้นไป ฤดูฝนสิ้นสุดแล้ว ความเขียวสดมาอีกครั้ง แผ่นดินเต็มด้วยชีวิต ดู!ดอกไม้นานาเบ่งบาน ฟัง!เสียงนกขานร้องไม่หยุด ต้นองุ่นออกดอกหอมหวล ผลมะเดื่อค่อยๆสุกงอม
โบกลาเรื่องเก่าอดสู ตัดขาดฝ่ายโลกผูกมัด
ไม่เคยมั่นคงเช่นนี้ ติดตามพระองค์มุ่งไป
ดู!สายธารวิญญาณหลั่งไหล ดู!ไหลสู่ท่ามกลางพวกเรา
นานปีที่รอคอยมาถึง บัดนี้รับการเล้าโลม
*ลุกขึ้นพุ่งทะลุความมืดมน ทั้งตัวมุ่งมั่นสงเสียงโห่ร้อง
ใบไม้ผลิเป็นขึ้นได้มาถึง นำมาความหวังใหม่สดชีวา
กระโจนเข้าสู่ธารวิญญาณ ขอให้เพิ่มการหลั่งไหลเชี่ยวกราด
นำพวกเรามุ่งหน้าเดินก้าวไป จวบจนฟื้นฟูเปี่ยมล้น ทุกแห่ง


ปล.ขอเนื้ร้องภาษาจีนหน่อยครับ(ถ้าเป็นคาราโอเกะภาษาไทยจะดีมากหรือพินอินก็ดีครับ)
โดย / Posted by :บุตรน้ยช่าง...
Time :18/4/2551 10:54:40
ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกประทับใจตลอดครับเพลงนี้
โดย / Posted by :T_T
Time :13/5/2551 5:13:21
ต่อให้จบเพลงเลยละกันครับ
โดย / Posted by :T_T
Time :13/5/2551 5:43:15
ประทับใจเพลงนี้ "รักนิรันดร์นั้นได้รักข้า" เพราะว่า พระองค์ก็คือความรัก และ ความรักนี้ยังเป็น รักนิรันดร์ ด้วย และยิ่งกว่านั้น รักนิรันดร์นี้ยัง ได้รักข้า

รู้สึกว่าได้รับการถ่ายเทจากพระเจ้าเลย พระเจ้าทรงเป็นความรัก รักนิรันดร์นี้ได้รักข้า

1. รักนิรันดร์นั้นได้รักข้า ข้ารู้จักโดยพระเมตตา
พระวิญญาณจากฟ้าพัดมา ประสงค์แจ้งความนี้แก่ข้า
ความสุขสันต์อุดมไพศาล ความชื่นชมศักดิ์สิทธิ์อนันต์
อยู่ในรักไม่จืดจางนั้น ท่านของข้า ข้าเป็นของท่าน

4. ข้าเป็นของพระองค์นิรันดร์ ใครอาจแยกข้าจากองค์ท่าน
ทรงประทับพำนักในใจ สุขสงบเปี่ยมล้นภายใน
ฟ้าแผ่นดินอาจมลายไป แสงสว่างอาจเสื่อมสลาย
ทรงอยู่กับข้าชั่วนิรันดร์ ท่านของข้า ข้าเป็นของท่าน
โดย / Posted by :รักนิรันดร์นั้นได้รักข้า
Time :5/1/2552 21:40:10
Page : 12
[ next>> ]  [ Last ]  
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com