Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
(Reader : 3555)
หนังสือ "การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ให้เรารู้จัก ความเป็นมาของคริสตจักรที่แท้จริง

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าTime : 20/8/2549 5:44:12
The group of the people, who act and work in the Body ,through the Body and for the Body.

One mind, One mouth, One head, One thinking, One bread , speak the same thing.

U can find all of this in Lord recovery.
โดย / Posted by :One Accord
Time :10/2/2552 10:52:54

เรามีคำสอนที่มีพลานามัยของอัครทูต มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เหมือนวงดนตรีวงใหญ่ที่บรรเลงสอดคล้องเป็นหนึ่ง เป็นคีย์เดียวกัน

ไม่มีคำสอนที่แตกต่างกัน

เราอยู่ในสายธารเพียงหนึ่งเดียว ไหลมาตั้งแต่เดิม ไหลมาจนถึงทุกวันนี้ และไหลเข้าไปจนถึงกรุงยะรูซาเล็มใหม่

Oo^..^oO 555+ เราจึงไม่มีคำว่าหลงทางอย่างแน่นอน เพราะถนนเรามีเพียงสายเดียว

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
This is the Lord way!
โดย / Posted by :homothumadon
Time :10/2/2552 11:28:44
ท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่ในคำสอนของเหล่าอัครทูต สิ่งที่เหล่าอัครทูตสอนล้วนเหมือนกัน วันนี้สิ่งที่เราสอนในทุกคริสตจักรก็เหมือนกัน ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องเหมือนกัน

เราส่งเสียงที่เหมือนกัน เป่าแตรในสิ่งที่เหมือนกัน สอนในสิ่งที่เหมือนกัน และมีภาคปฏิบัติที่เหมือนกัน

อาเมน
โดย / Posted by :Oneness
Time :10/2/2552 11:41:11
การฟื้นฟูของพระเจ้าคือการที่พระองค์กระทำราชกิจของพระองค์เอง โดยสื่อใช้ภาชนะที่พระองค์เลือกเอง ฝึกฝนเอง ทำตามที่พระองค์ทรงบัญชาอย่างเคร่งครัด อย่างสัตย์ซื่อ และอย่างภักดี เหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิต ทำตามพระบัญชาเท่านั้น ไม่มีความคิดเห็นของตนเองในเรื่องของพระเจ้า พระเจ้าและผู้รับใช้สื่อถึงกันด้วยวิญญาน มิใช่ทางจิตหรือทางกายต่างจากการงานของมนุษย์(คริสเตียน) ที่ทำกันอยู่มากมายทั่วโลก แล้วบอกกันว่าเป็นงานของพระเจ้า แต่เป็นฝ่ายจิต ทำตามสมองที่คิด ทำตามความเห็นมนุษย์ ทั้งที่คิดเองทำเอง และยอมรับความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลและร่วมกันทำตามนั้น และทำด้วยพลังของจิตและกายของมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติเหมือนชาวโลกทั่วไป มิใช่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญานที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับใช้จริงๆของพระองค์ เมื่อพระเจ้ามิได้ดลวิญญานของเราและบัญชาเราให้ทำ เหมือนที่พระองค์ทรงเรียกโมเสส กิเดโอน เยเรมีย์ และอีกหลายๆท่าน เหมือนบังคับให้เขาไปทำ เราก็ทำงานของตัวเราเอง หรืองานของกลุ่มของพวกเรา กรุณาอย่าพูดเอาเองพล่อยๆว่าเป็นงานของพระเจ้า ปัจจุบันมีคำพูด คำสั่งสอนจากผู้เชื่อที่พูดเอาเอง ทึกทักเอาเอง เข้าใจเอาเองเยอะแยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสัจจธรรม ไม่มีฤทธิ์เดช ไม่มีปาฏิหารย์ ที่แสดงว่าพระเจ้าทรงร่วมงานด้วย มีแต่คำพูดมากมายและอาการร้อนรนฝ่ายจิต และเนื้อหนัง นี่เป็นสิ่งที่แย่และขัดขวางงานที่พระเจ้าจะทำจริงๆ (พระเจ้าทำงานอยู่ตลอดตามเวลา ตามหลักการฝ่ายวิญญาน ตามที่ทรงพระดำริไว้แล้วก่อนวางรากสร้างโลก) และที่แย่ยิ่งกว่าคือเราไปเชื่อคำพูดเหล่านั้น จนรับมาเป็นหลักธรรมฝังหัว จนเมื่อเจองานของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายวิญานจริงๆ เป็นไปตามหลักการฝ่ายวิญญาน หลักการฝ่ายสวรรค์อย่างแท้จริง เรากลับต่อต้านขัดขวางพระวิญญาน เพราะเรารู้เรื่องฝ่ายวิญญานน้อยเอามากๆ คิดว่าความรู้ต่างๆที่เราได้รับรู้ เข้าใจโดยสมองนั้นเป็นฝ่ายวิญญาน แต่ที่จริงเป็นฝ่ายจิตสุดๆ เป็นฝ่ายธรรมชาติ เป็นฝ่ายโลกทั้งนั้นขอให้เราฝึกฝนเป็นคนฝ่ายวิญญานโดยการตายให้มากที่สุด เพื่อจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญานให้มากที่สุด มิฉะนั้นเราก็เป็นมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติธรรมดาเหมือนนิโกเดโมและอาจารย์กามาลิเอลที่ไม่รู้เรื่องฝ่ายสวรรค์เลย แต่เป็นอาจารย์ผู้สอนประชากรของพระเจ้า แล้วเขาจะสอนถูกต้องได้ยังไงครับ
โดย / Posted by :JDK
Time :17/10/2552 0:17:29
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com