Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Web Board - Bible / Growth in Life / Enjoyment / Experience
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กระดานถามตอบ - เรื่องราว ใน พระคัมภีร์
(Reader : 5730)
กระดานถามตอบ - เรื่องราว ใน พระคัมภีร์
โดย / Posted by : webmasterTime : 12/4/2549 18:21:45
ตามที่ชาวคริสต์ได้บอกว่า พระเยซูคริสต์ คือ บุตรของพระเจ้า อยากทราบว่า ! พระเยซูได้ให้ความหมายว่าบุตรของพระเจ้าอย่างไร เพราะการเกิดของมนุย์บนโลกคือชายและหญิงมีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นพระมารียซึ่งพระเจ้าให้เป็นเช่นนั้น

"มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ขงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู"

โดย / Posted by :Shiwa
Time :22/4/2549 18:38:10
พระบุตรของพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุตรที่เกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง ตามที่มนุษย์เข้าใจกัน อย่าได้คิดว่า พระเจ้าเคยแต่งงานกับใครมาก่อน หลังจากนั้นก็ได้ให้กำเนิดบุตร ไม่ใช่เช่นนี้นะครับ

พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกภาพ คือทรงเป็นหนึ่ง และเป็นสามด้วย คือ พระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณ ไม่ใช่พระเจ้าสามองค์ และก็ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวที่มีหลายสถานะด้วย ทั้งสามพระภาคทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคต ความเป็นตรีเอกภาพของพระองค์นั้นไม่อาจบรรยายได้ด้วยตัวอย่างตามความเข้าใจของมนุษย์

จากพระคัมภีร์ เราจะเห็นได้ว่าพระบุตรของพระเจ้าไม่ได้เริ่มดำรงอยู่ในเวลาที่พระเยซูบังเกิดจากนางมารีย์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่เมื่อเดิม (นิรันดร์กาลก่อน - โยฮัน 1:1)

โยฮัน 1:18 กล่าวว่า "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงอยู่ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว"
เราจะเห็นว่า พระบุตรซึ่งเป็นพระภาคที่สองของพระเจ้านั้นทรงสำแดงพระเจ้า

ยิ่งกว่านั้น "ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นแห่งฐานันดรความเป็นพระเจ้าล้วนอาศัยอยู่ในพระคริสต์ (พระบุตร) อย่างมีรูปมีร่าง"

ฉะนั้น พระบุตรของพระเจ้า จึงหมายถึงพระภาคที่สองของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อน ในฐานะที่เป็นการสำแดงของพระบิดา และเป็นผู้กระทำให้โครงการที่พระบิดาทรงวางไว้ได้สำเร็จลุล่วง

ถ้าผมตอบไม่ชัดเจนก็ถามมาใหม่ได้นะครับ
โดย / Posted by :Matthew
Time :6/5/2549 13:03:53
ช่วยอธิบายเรื่องการบังเกิดในครรภ์ ตรงคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ละเอียดด้วย
โดย / Posted by :ไบเบิ้ล
Time :1/6/2549 21:54:40
น่าจะมีพี่น้องเข้ามาตอบทุกวันนะ
โดย / Posted by :ไบเบิ้ล
Time :2/6/2549 14:34:48
ไม่เข้าใจคำถามครับ

เดาเอาว่าพี่น้องคงต้องการถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรในครรภ์ ใช่หรือเปล่าครับ?

ถ้าดูคำอธิบายใน มธ.1:18 จากพันธสัญญาใหม่ฉบับฟื้นฟู เขาว่าอย่างนี้ครับ

"ถึงแม้ว่าพระคริสต์จะบังเกิดมาจากมาเรีย (ข้อ 16) แต่ได้ตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์. ในการกำเนิดของพระองค์ได้ออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรง (ข้อ 20). ต้นกำเนิดของพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์. องค์ประกอบของพระองค์เป็นองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์. พระองค์ได้สวมใส่เลือดเนื้อ ซึ่งก็คือสภาพมนุษย์ โดยอาศัยมาเรียซึ่งเป็นหญิงพรหมจารี เพื่อมารับสภาพในรูปลักษณะของเนื้อหนัง (รม.8:3) คือลักษณะของมนุษย์นั่นเอง (ฟป.3:7)."

สรุปก็คือ พระเยซูได้บังเกิดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทำให้พระองค์มีองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือมีสภาพพระเจ้า ส่วนที่พระองค์บังเกิดมาจากมาเรียก็ทำให้พระองค์มีสภาพมนุษย์ พระองค์จึงทั้งเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์จริงด้วย
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :2/6/2549 15:45:49
พระเยซู ข้าพเจ้ารักพระองค์
โดย / Posted by :James
Time :30/7/2549 11:27:09
A M E N !
โดย / Posted by :SHC
Time :7/8/2549 16:40:16
เรื่อง ตุ๊กตาดินเผา

มีคุณพ่ออยู่คนหนึ่ง ระหว่างทางที่เขาเดินอยู่ เขาก็เห็น ตุ๊กตาดินเผา วางขายอยู่ หน้าของตุ๊กตานั้น ทั้งขาว ทั้งแดง แล้วยังมีคิ้วสีดำๆ 2 เส้น เขาจึงซื้อกลับบ้านไปให้ลูกสาวเล่น เมื่อลูกสาวเห็นก็รู้สึกชอบมาก และคิดว่า “หน้าของ ตุ๊กตาดินเผา นี้ทั้งขาว และแดงมากกว่าหน้าของเรานัก” เด็กน้อยจึงใช้มือลูบคลำหน้าไปมาจนกระทั่งหน้าของตุ๊กตาเริ่มไม่เหมือนเดิม เด็กน้อยคนนี้เริ่มรู้สึกแปลกใจ “ หรือว่าตุ๊กตาดินเผานี้ลูบคลำไม่ได้เหรอ? ต่อมาก็คิดขึ้นมาได้ว่า “ตอนที่หน้าเราสกปรก คุณแม่ก็จะเตรียมน้ำใส่ กะละมังให้ฉันล้างหน้านี่นา” ฉะนั้น เด็กน้อยจึงไปเอา น้ำมา 1 กะละมังให้ ตุ๊กตาล้างหน้าเช่นกัน แต่ยิ่งล้างก็ยิ่งดำ เด็กน้อยร้องไห้ไม่หยุด คุณพ่อจึงมาหา แล้วถามว่า “ ทำไมลูกถึงร้องไห้ล่ะจ๊ะ? ” เด็กน้อยจึงบอกว่า “ หนูล้างหน้าให้ตุ๊กตาดินเผา แต่คุณพ่อดูสิค๊ะว่า ตุ๊กตาสกปรกหมดแล้ว ” คุณพ่อจึงบอกว่า “ ตุ๊กตาดินเผาล้างน้ำไม่ได้ ถ้าล้างแล้วจะสกปรก ”


วันนี้ คนเราก็เช่นกัน ภายนอกดูดีสวยงาม แต่ภายใน ก็เหมือนกับ ตุ๊กตาดินเผา ยิ่งล้างยิ่งสกปรก คนเรามัก พยายามทำตัวเป็นคนดี โดยเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยวิธีต่างๆ นานา แต่สิ่งนี้ล้วนไร้ประโยชน์


มีเพียงแต่เชื่อในพระเยซู ได้รับความรอด ชีวิตก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง และ มีความสุขที่แท้จริง มีเพียงต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยของเรา เราก็จะได้รับวามสุขที่นิรันดร์
โดย / Posted by :เชื่อในพระเยซู ได้รับความรอด
Time :21/8/2549 23:16:10
เรื่อง ยิ่งรักมือทั้งสองของแม่


แม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง มีหน้าตาที่สวยงามมาก แต่มือทั้งสองของเธอนั้นน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่ง เด็กผู้หญิงคนนี้จึง อยากรู้นักว่าเพราะอะไร วันหนึ่งเธอจึงได้ถามแม่ของเธอว่า “ แม่จ๋า ทำไมมือทั้งสองของแม่จึง ไม่สวยงาม เหมือนกับ ใบหน้าของแม่หล่ะจ๊ะ? ฝ่ายแม่ก็ตอบลูกสาวของตนว่า “ ลูกรักของแม่ เพราะเมื่อเจ้ายังเล็กอยู่นั้น เจ้ายังพูด และเดินก็ยังไม่ได้ แต่มีวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้น ตอนนั้นแม่อยู่ที่ชั้นล่าง แต่ลูกนั้นนอนอยู่บนเปลที่ชั้นสอง ไฟมาจากทั่วทุกทิศทาง ควันโขมงจนหายใจไม่ออก แต่แม่ฝ่าควันไฟขึ้นไป เพื่อเอาลูกออกมาจากเปล


พระเจ้าได้ช่วยแม่ให้แม่รอดพ้นจาก กองไฟอย่างปลอดภัย แต่ตอนที่แม่วิ่งลงมาจากชั้นบน มือทั้งสองถูกไฟลวก ทำให้มือทั้งสองของแม่น่าเกลียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะจ๊ะ ” ลูกสาวได้ฟังแล้วถึงกับร้องไห้ และพูดว่า “ แม่จ๋า แม่รู้ว่า หนูรักแม่ จากวันนี้เป็นต้นไป หนูไม่เพียงแต่รักรูปร่างหน้าตาของแม่ แต่หนูกลับยิ่งรักมือทั้งสองของแม่ด้วย”


รอยที่ถูกตรึงกางเขนที่มือทั้งสองของพระเยซู มาจากความรักของพระองค์ที่มาช่วยเราไว้.
โดย / Posted by :ความรักของพระเจ้า
Time :21/8/2549 23:18:16
ถาม สวรรค์ตามการเปิดเผย เป็นอย่างไร อยู่ไหน ประสบการณ์ได้อย่างไร?
โดย / Posted by :ช่วยกันตอบหน่อย
Time :16/9/2549 21:49:52
อยู่ในวิญญาณของเรา เมื่อเรารับสุขพระเจ้าเราก็ได้กลับสู่วิญญาณของเรา ก็เหมือนเราได้เข้าสู่สวรรค์นั่นเอง
โดย / Posted by :shc
Time :19/9/2549 17:03:20
ชื่อหนังสือในพระคัมภีร์และคำย่อที่ใช้
พันธสัญญาเดิม
เยเนซิศ = ยนซ.
เอ็กโซโด = อซด.
เลวีติโก = ลวต.
อาฤธโม = อฤธ.
พระบัญญัติ = พบญ.
ยะโฮซูอะ = ยฮซ.
วินิจฉัย = วนฉ.
ประวัตินางรูธ = นรธ.
1 ซามูเอล = 1ซมอ.
2 ซามูเอล = 2 ซมอ.
1 พงศาวดารกษัตริย์ = 1พกษ.
2 พงศาวดารกษัตริย์ = 2 พกษ.
1 โครนิกา = 1คนก.
2 โครนิกา = 2 คนก.
เอษรา = อษร.
นะเฮมยา = นฮย.
เอศเธระ = อธร.
โยบ = โยบ
บทเพลงสรรเสริญ = บพส.
สุภาษิต = สภษ.
ท่านผู้ประกาศ = ผปก.
บทเพลงไพเราะ = พพร.
ยะซายา = ยซย.
ยิระมะยา = ยรม.
บทเพลงร้องทุกข์ของยิระมะยา = พรท.
ยะเอศเคล = ยอค.
ดานิเอล = ดนอ.
โฮเซอา = ฮซอ.
โยเอล = ยอล.
อาโมศ = อมศ.
โอบัดยา = อบย.
โยนา = ยนา.
มีคา = มคา.
นาฮูม = นฮม.
ฮะบาฆูค = ฮบฆ.
ซะฟันยา = ซฟย.
ฮาฆี = ฮาฆ.
ซะคาระยา = ซคย.
มาลาคี = มลค.

พันธสัญญาใหม่

มัดธาย = มธ.
มาระโก = มก.
ลูกา = ลก.
โยฮัน = ยฮ.
กิจการ = กจ.
โรม = รม.
1โกรินโธ = 1กธ.
2โกรินโธ = 2กธ.
ฆะลาเตีย = ฆต.
เอเฟโซ = อฟ.
ฟิลิปปอย = ฟป.
โกโลซาย = กซ.
1เธซะโลนิเก = 1ธซ.
2เธซะโลนิเก = 2ธซ.
1ติโมเธียว = 1ตธ.
2ติโมเธียว = 2ตธ.
ติโต = ตต.
ฟิเลโมน = ฟม.
เฮ็บราย = ฮร.
ยาโกโบ = ยก.
1 เปโตร = 1ปต.
2 เปโตร = 2ปต.
1 โยฮัน = 1ยฮ.
2 โยฮัน = 2ยฮ.
3 โยฮัน = 3ยฮ.
ยูดา = ยด.
วิวรณ์ = วว.
โดย / Posted by :shc
Time :3/1/2550 9:13:37
คริสตเตียนกับคริสตังต่างกันอย่างไร
โดย / Posted by :อาเมน
Time :7/4/2550 14:27:59
คริสตเตียนกับคริสตังต่างกันอย่างไร
โดย / Posted by :อาเมน
Time :7/4/2550 14:28:14
http://lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=38

พอดีอ่านเจอ คนนี้เค้าตอบได้ดีมากๆ คริสตเตียนต่างกับคริสตังอย่างไร

คลิกที่ LINK ด้านบนนี้แล้วอ่านดูนะคะ

เพิ่งเข้ามาเวปนี้ รู้สึกมีอะไรให้อ่านเยอะดี ชอบมาก และขอขอบคุณที่นี่มากๆ คะ ขอพระเจ้าได้โปรดทรงนำ ให้ทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไปยิ่งๆ ขึ้น
โดย / Posted by :เอ
Time :4/5/2550 16:56:45
เลข666คืออะไรคับ
โดย / Posted by :คนหลงทาง
Time :12/7/2550 16:26:49
ในหนังสือวิวรณ์ 13:18 กล่าวว่า "ในเรื่องนี้จำต้องมีสติปัญญา. ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คำนวณเลขประจำตัวของ
สัตว์ร้ายนั้น เพราะหมายเลขของมันคือ 666."
#คำตอบของคำถามเกี่ยวกับสัตว์ร้ายก็คือ นี่เป็นหมายเลขของคนผู้หนึ่ง คนผู้นี้คือซีซาร์เนโร ซึ่งก็คือผู้ต่อต้านพระคริสต์ ที่จะมาในภายหน้า หมายเลขที่เป็นพยัญชนะที่ใช้สะกดชื่อของซีซาร์เนโร
ในภาษาเฮ็บรายนั้นก็คือ 666 (เนื่องจากข้อจำกัดของตัวหนังสือจึงไม่อาจลง
ภาษากรีกกับภาษาเฮ็บรายได้ แต่เมื่อแทนค่าในภาษากรีกกับภาษาเฮ็บรายเป็นตัวเลข
แล้วนำมารวมกันก็จะ 666 (ชื่อของซีซาร์เนโร) แต่เนื่องจากหนังสือวิวรณ์ เขียนในยุคจักรวรรดิโรมัน ดังนั้นโยฮัน(ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้) จึงไม่ได้เอ่ยชื่อของ
เนโร แต่บ่งชี้ถึงชื่อนี้โดยตัวเลขดังนั้นโยฮันจึงกล่าว
ทิ้งท้ายไว้ว่า"จำต้องมีสติปัญญา"จึงจะสามารถเข้าใจได้ ขอบคุณพระเจ้าที่มีหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
พร้อมคำอธิบายเราจึงสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้อง
ไปเรียนภาษากรีกกับเฮ็บราย แต่ก็สามารถเข้าใจ การเปิดเผยที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้ เอมน.
โดย / Posted by :เอกราช
Time :20/11/2550 16:23:08
มีคนถามว่า ทำไมพระเจ้าช่วยซักคายซึ่งแม้แต่คนทั้งปวงในเมืองที่โดนสาปแช่งก็ยังเห็นว่าเขาคนเลว เป็นคนบาป ไม่ช่วยขุนนางซึ่งเป็นคนดีประพฤติตามกฎบัญญัติ ก็นี่ไง "ซึ่งท่านได้รับความรอดนั้นก็เพราะพึ่งพระคุณ ... ไม่ได้เป็นมาจากท่านเอง แต่เป็นของประทานแห่งพระเจ้า และไม่ได้เป็นมาจากการประพฤติ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้" (อฟ.2:8-9)

จะว่าไป พระเยซูก็ตรัสแล้วว่าขุนนางผู้นี้ไม่ได้เป็นคนดีหรือประเสริฐหรอก เพราะต่อให้พยายามทำดีสักแค่ไหน เขาก็ยังมีข้อบกพร่อง อย่างไรก็ยังคงขาดอยู่สิ่งหนึ่ง ไม่มีใครที่ดีหมดครบสมบูรณ์หรอก "ทุกคนได้กระทำบาป และบกพร่องต่อสง่าราศีของพระเจ้า" (รม.3:23) และ "มนุษย์ทั้งหลายถูกกำหนดไว้แล้วว่า จะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจากตายแล้วก็จะมีการพิพากษา (ตามมาตรฐานของพระเจ้า)" (ฮร.9:27) เหมือนกันหมดนั่นแหละ ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว เราทุกคนล้วนเป็นคนบาปที่ต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นความรอดของเราด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าคนอื่นหรือตัวเราจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีหรือไม่ก็ตาม

แต่ก็นะ ถ้ายังเห็นว่าตัวเองเป็นคนดี ก็คงจะรอดยากหน่อย ที่พระองค์ตรัสว่า "อูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า" (ลก.18:25) มั่งมีในที่นี้ย่อมหมายถึงการคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว ฉันเป็นคนดีอยู่แล้ว มากกว่าที่จะหมายถึงทรัพย์สมบัติเพียงอย่างเดียว

สังเกตุว่า เรื่องของคนมั่งมีสองคนนี้ถูกคั่นไว้ด้วยเรื่องของขอทานตาบอด ความรอดนั้นขึ้นอยู่กับการมองเห็นตัวของพระเยซู สำหรับขุนนางที่มั่งมี "คำนั้นถูกปิดซ่อนไว้จากเขา" (ข้อ 34) ในขณะที่ซักคาย แม้ในตอนแรกเขา "ไม่เห็น เพราะคนมาก ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย" (19:3) แต่เขาไม่ยอมให้คนมากมายเหล่านั้นมาบังเขา "เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า (ฝูงชน)" (ข้อ 4) ฝูงชนนี้อาจหมายถึงคริสเตียนมากมายที่เราเห็นว่าไม่ได้เรื่อง ก็เลยเกิดอคติต่อตัวของพระคริสต์ผู้นี้ไปด้วย แต่อย่าไปมองสภาพการณ์ของมนุษย์เลย มองที่พระเยซูเถอะ "จงหันออกจากทุกสิ่งมาเพ่งพินิจที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเรา" (ฮร.12:2)

ซักคายยังเอาชนะธรรมชาติของเขาซึ่งเป็นคนเตี้ยด้วยการปีนต้นซุกะโมร เพื่อจะได้มองเห็นพระเยซู เราเองก็ต้องจัดการกับทัศนคติฝ่ายธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นทัศนคติฝ่ายสวรรค์เหมือนกัน ต้นซุกะโมรที่ช่วยเราในเรื่องนี้ได้อาจเป็นพี่น้องคนอื่นที่เข้าใจในพระคัมภีร์ มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณมากกว่าเรา เพราะถ้าขืนอ่านพระคัมภีร์ต่อไปด้วยทัศนคติฝ่ายธรรมชาติ (เหมือนอย่างที่ถามมาว่าทำไมพระเยซูเลือกช่วยคนเลว ไม่ช่วยคนดี) เราก็ยังคงมองไม่เห็นพระคุณความรอดของพระเจ้า

เราเองควรทูลต่อพระองค์เหมือนกับขอทานตาบอดคนนั้นว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้" (ลก.18:41) และให้ความเชื่อรักษาตาบอดของเราให้หาย เพื่อเราจะได้เห็นพระองค์

นอกจากนั้น หลังจากที่เราได้เห็นพระองค์ (จริงๆ แล้วพระองค์เห็นเราก่อนนะ แถมยังเรียกชื่อเราได้ด้วย -- 19:5) เราก็ต้องต้อนรับพระองค์ด้วย (ข้อ 6) เช่นนี้เราจึงจะเต็มด้วยความชื่นชมยินดี คนที่มีแต่ได้ยินพระองค์ แต่ไม่เห็นพระองค์ ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้าสู่ตัวเขา คนเช่นนั้นย่อม "เป็นทุกข์นัก" (18:23)

สิ่งที่พระองค์ตรัสกับขุนนางมั่งมีนั้น พระองค์ไม่ได้ตั้งใจให้เขาทำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ทางเดียวที่ขุนนางผู้นั้นจะสละสิ่งสารพัด หันหลังให้กับความมั่งมีได้ คือต้อนรับพระเยซูเข้าไปดำเนินชีวิตเป็นอยู่แทนตัวเขา เพราะ "สิ่งที่มนุษย์เหลือกำลังจะกระทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำได้" (ข้อ 27) จริงๆ แล้วซักคายก็ใช่ว่าจะทำได้ แต่เขาต้อนรับพระองค์ อูฐที่มั่งมีอย่างเขาจึงลอดรูเข็มเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าจนได้ (ข้อ 25) ไม่ใช่เขาลอดเข้าไปเอง แต่พระเจ้าทำให้เขาเข้าไปได้

ฮาลีลูยา อูฐอย่างเราทั้งหลายก็ลอดเข้ามาแล้วเหมือนกัน "สิ่งที่มนุษย์เหลือกำลังจะกระทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำได้"

โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :20/8/2551 10:20:07
เพื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่แท้จริง อาเมน
โดย / Posted by :worajak
Time :17/9/2553 11:18:13
สวัสดีครับ วันนี้พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาแล้ว แต่ไม่มีมนุษย์คนใดพร้อม ราชากำลังเสด็จมาแต่หามีมนุษย์ผู้ใดรู้จักพระองค์ไม่ หามีผู้ใดเตรียมตัวต้อนรับพระองค์ ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าเสียนี่กระไร
โดย / Posted by :ดอน
Time :11/2/2554 19:31:06
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com