Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ
(Reader : 5585)
บพส. 119 :105 "พระคำของพระเจ้า เป็นโคมสำหรับ เท้าของข้าพเจ้า และ เป็นความสว่าง ในทางเดินของข้าพเจ้า"

"ทุกสิ่งใน จักรวาล ล้วนแสดงให้เห็นว่ามี พระผู้สร้าง ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้นั้นก็คือ พระเจ้า พระองค์ ไม่อาจ พูดกับเราโดยตรว่า "พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก..." ฉะนั้น พระเจ้า จึงต้องใช้ตัวอักษรมาอธิบายแก่ มนุษย์ ให้เขารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ นั่นก็คือ โดยอาศัย พระคัมภีร์."

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือTime : 20/8/2549 4:42:13
....... มนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยผงคลีดิน มิใช่หรือ .....
........ มนุษย์มาจากไหน........


คำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ จะตอบท่านว่า .. ถูกต้อง .. องค์ประกอบในร่างกาย ของท่านไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ มาจากดิน ลองวิเคราะห์ ร่างกายของท่านตามวิชาเคมี

ท่านจะเห็นจริงทันทีว่า ร่างกายของท่าน แท้จริงประกอบขึ้นจากดินจริงๆ ผลของการทดลองทางเคมี กระดูกของท่านประกอบด้วย ฟอสฟอรัส กรด และ แคลเซี่ยม ซึ่งเป็นธาตุจำพวก สินแร่และ เป็นผง ซึ่งล้วนเป็น ส่วนประกอบของดิน ทั้งสิ้น เนื้อหนังใน ร่างกายของท่าน ประกอบขึ้นด้วยไขมัน โปรตีน และ เซลลูโลส ถ้านำไปทำให้แตกตัวอีก ก็จะได้น้ำ คาร์บอน และ โซเดียมซัลเฟต

ท่านว่าสามอย่างนี้เป็นส่วนประกอบของดินหรือไม่ ถ้าทำการแยกธาตุในเลือดของท่าน ก็จะได้น้ำและออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งออกไซด์ของเหล็กนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดินสีแดง ถ้ามนุษย์ตายไปในที่สุดก็จะกลับกลายเป็นดินมิใช่หรือ

พระเจ้าตรัสว่า "ตัวท่านสร้างขึ้นด้วยดิน" มีสิ่งใดผิดไปจากความจริงหรือ

พระเจ้ายัง ตรัสต่ออีกว่า "ท่านมาจากดิน ฉะนั้นวันหนึ่งท่านต้องกลับคืนเป็นดิน" สิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือ? เป็นคำพูดเหลวไหลที่ไร้สาระหรือ? พระคำ นี้ได้ตรัสไว้หลายพันปีมาแล้ว และโดย การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันนี้ พระคำของพระองค์ ก็ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง
ท่านไม่คิดว่าเป็นการอัศจรรย์หรือ? สำหรับคนที่ชอบคิดว่าตนองนั้นยิ่งใหญ่และเก่งกาจ แท้ที่จริงแล้วเราเป็นเพียงธุลีดินกองหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะว่าเนื้อหนังของคนนั้นมีราคาเพียงน้อยนิด
โดย / Posted by :พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ, หน้า2,
Time :12/12/2549 13:17:01
หนังสือในโลกนี้ เล่มไหนเป็นเล่มที่พระเจ้าทรงเขียนขึ้น
หรือไม่มีหนังสือสักเล่มเดียวที่พระเจ้าทรงเขียนไว้ ตอนนี้เรานำหนังสือทุกเล่มตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมาวางตรงหน้า แล้วใช้หลักการข้อที่หนึ่งมาตัดสินว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่บอกว่า หนังสือนี้พระเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าหนังสือที่ผ่านการพิจารณามีเพียง 3เล่มเท่านั้นที่สอดคล้องกับหลักการข้อแรก นั่นก็คือ
(1) พระคัมภีร์
(2) คัมภีร์อัลกุรอ่าน
(3) คัมภีร์มอร์มอน

เพราะว่าในจำนวนหนังสือที่มีอยู่นับไม่ถ้วนในโลกนี้ มีเพียงสามเล่มนี้เท่านั้นที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียน ส่วนคัมภีร์ของศาสนาพุทธไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียน คัมภีร์ของศาสนาพุทธบันทึกไว้ว่า "ตนคือพุทธ ความแน่แท้คือความว่างเปล่า" คัมภีร์ของศาสนาพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ฉะนั้นคัมภีร์ของศาสนาพุทธจึงไม่อาจถือว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้น

ทีนี้เราขอนำหนังสือสามเล่มข้างต้นมาพิจารณาเป็นครั้งที่สอง โดยใช้หลักการข้อที่2 ลองดูว่ามาตราฐานของกฎศีลธรรมของหนังสือสามเล่มนี้จะเหนือกว่ามาตราฐานแห่งศีลธรรมของมนุษยชาติหรือไม่ คัมภีร์อัลกุรอ่านเขียนไว้ว่า เมืองสวรรค์นั้นมีภรรยาหลายคนได้ การมีภรรยสี่คนไม่ถือเป็นความบาป ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าศีลธรรมแบบนี้ตกต่ำเพียงไร มนุษย์ที่บาปในโลกยังไม่พอ จะไปทำบาปบนสวรค์อีกหรือ

ทีนี้เราลอง มาดูคัมภีร์มอร์มอนบ้าง คัมภีร์เล่มนี้ ฉบับที่พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง กับครั้งที่2 เนื้อหาแตกต่างกันมาก มีการแก้ไขมากมายหลายแห่ง ท่านลองคิดดูซิว่า พระคำของพระเจ้าจะกลับกลอกได้หรือ เดี๋ยวพูดอย่างนี้ เดี๋ยวพูดเป็นอย่างโน้น แก้ไปแก้มาได้หรือ

สรุปแล้วหนังสือที่สามารถผ่านการพิจารณาครั้งทีสองมีเพียงเล่มเดียว ก็คือ พระคัมภีร์
โดย / Posted by :พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ,หน้า6
Time :12/12/2549 13:40:52
1. ใครคือผู้เขียนพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ทั้งเล่มมี 2000 กว่าแห่งที่เขียนไว้ว่า "เราพระยะโฮวา (พระนามของพระเจ้า) ได้ตรัส" เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าได้ตรัสว่า หนังสือเล่มนี้ พระองค์ทรงเขียนเอง

2. กฎแห่งศีลธรรม ของพระคัมภีร์

กฎแห่งศีลธรรมของพระคัมภีร์ สูงกว่ามาตรฐานของกฎแห่งศีลธรรมของหนังสือเล่มอื่นจริงๆ ถึงแม้จะเป็นท่าน ขงจื๊อ ที่เรานับถือ กฎแห่งศีลธรรมในหนังสือของท่านก็ยังไม่อาจเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ได้เลย

ท่านขงจื๊อ กล่าวไว้ว่า "สิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม อย่ามอง อย่าฟัง อย่าพูด และ อย่าทำ"

แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า"...ผู้ใดแลดูผู้หญิงด้วยใจกำหนัดต่อหญิงนั้น ผู้นั้นก็ได้เป็นชู้กับเธอในใจของเขาแล้ว" มัดธาย5ข้อ 28

บางคนคิดว่าที่พระเยซูตรัวว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" มีความหมายเหมือนกับที่ ท่านขงจื๊อพูดว่า "สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ อย่าทำกับคนอื่น" ถ้าดูกันอย่างผิวเผินก็รู้สึกว่าคล้ายกันมาก แต่ความจริงแล้ว แตกต่างกันมาก เพราะสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ อย่าทำกับคนอื่น เป็นการปฏบัติตนในแง่ลบ เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน เป็นการป้องกันตัวเท่านั้น

แต่ที่ พระเยซูตรัสไว้ว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง จึงเป็นแนวทางประพฤติตนในแง่บวก สิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ย่อมต้องไม่ทำกับคนอื่น

นี่เป็นกฎธรรมดาที่มนุษย์ในสังคมพึงปฎิบัติต่อกัน แต่การรักคนอื่นเหมือนรักตนเองนั้นเป็น การนำความรักที่รักตัวเองนั้น ไปรักคนอื่น เช่นนี้จึงจะนับว่าได้มาตราฐานของกฎแห่งศีลธรรม

ท่านเม่งจื๊อนักปราชญ์ชาวจีนที่มีชื่อเสียง ได้กล่าวไว้ว่า "เมื่อมีคนมาเกะกะระรานกับเรา เราจะต้องพิจารณาสำรวจตัวเองว่า เราคงขาดความเมตตาปรานีกระมัง มิฉะนั้นเขาจะกระทำกับเราอย่างนี้หรือ

เมื่อสำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวเองมีจิตใจเมตตาปรานีพอ แต่บุคคลผู้นั้นยังทำเกะกะระรานอีก เรายังจะต้องพิจารณาสำรวจตัวเองให้เรียบร้อยว่า เราคงจะไม่ซื่อสัตย์กระมัง เมื่อสำรวจพิจารณาตัวเองเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ซื่อสัตย์พอ แต่บุคคลผู้นั้นยังทำเกะกะระรานอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เราย่อมลงความเห็นได้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็น อันธพาล มีความประพฤติเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน จะเอาความอะไรกับสัตว์เดียรัจฉานเล่า"

ท่านเม่งจื๊อถูกเกะกะระราน สามครั้ง ก้ลงความเห็นว่า บุคคลผู้นั้นเป็นเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน แต่ในพระคัมภีร์กล่าวว่า

"เจ้าจงยกความผิดให้เขาไม่ใช่เจ็ดครั้งเท่านั้น แต่ถึงเจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ดครั้ง" ตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เมื่อจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงร้องขอต่อพระเจ้าพระบิดาว่า

"..ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยแก่พวกเขาเพราะ เขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร"
โดย / Posted by :ใครคือผู้เขียนพระคัมภีร์, พระคัมภีร์
Time :12/12/2549 13:57:46
3. มี พระคัมภีร์ เพียงเล่มเดียวเท่านั้น ที่บันทึกไว้ว่า พระเจ้าทรงสร้างฟ้าดินและสรรพสิ่งในโลกอย่างไร และ ยังมีบันทึกถึงการที่ มนุษย์ตกต่ำและ ต้องการการช่วยไถ่

4. การแพร่หลายของ พระคัมภีร์ .ชาวไร่ ชาวสวน คนไร้การศึกษา เมื่อได้ยิน ได้ฟังก็เข้ใจได้ พระคัมภีร์ได้แปลเป็นภาษาต่างๆในโลกถึง 1600 กว่าภาษา แม้กระทั่ง พวกนิโกร คนป่า ก็ยังมี พระคัมภีร์ อ่านกันได้ ยอดจำหน่ายแต่ละปี เช่น ปี 1932 อังกฤษขายได้ 10500000 เล่ม สิบล้านห้าแสนเล่ม จีนขายได้ 3ล้านเล่ม ญี่ปุ่น ขายได้ 1ล้านเล่ม อเมริกาขายได้ 9750000 เล่ม พระคัมภีร์ทั้งเล่มใหญ่และเล็ก จำหน่ายได้ปีละ สามร้อยห้าสิบล้านเล่ม ปี 1975 ขายได้ปีละ สามร้อยแปดล้านเล่ม

5. พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่สำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์

ในหนังสือของศาสนาอื่นๆ ไม่มีเล่มใดที่ มีคำพยากรณ์ ทั้งนี้เพราะไม่กล้า เขียนคำพยากรณ์ ถ้าเขียนแล้วเกิดไม่เป็นจริงอย่างที่เขียน ความศักดิ์สิทธิ์ และ หลักความเชื่อของศาสนา นั้นจะเสื่อมลงทันที ...ในพระคัมภีร์ นั้น สองในสามส่วนเป็นคำพยากรณ์ทั้งสิ้น เรื่องที่พยากรณ์ไว้ไม่มีสักเรื่องเดียวที่ไม่สำเร็จเป็นจริง

มีคนจำพวกที่ไม่เชื่อศาสนาใด เคยลองจับผิด คำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดที่หาความผิดพลาดของ คำพยากรณ์ได้

ถ้าท่านสามารถหา ความผิดพลาดของคำพยากรณ์ได้ คือ มี แม้ คำพยากรณ์ เรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ท่านก็สามารถ ล้มล้างพระคัมภีร์ และ ท่านจะได้รับ เงินรางวัลก้อนใหญ่ ในการนี้ด่วน

เพราะท่าน ดร. แฮรี่ ริมเมอร์ ผู้อำนวยการหอวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา ได้ตั้งรางวัลสำหรับผู้ที่หาความผิดพลาดของพระคัมภีร์ได้ เมื่อมีการประกาศให้รางวัลออกมา มีคนมากมายพยายามค้นหา ข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ แต่ปรากฎว่าจนกระทั่งบัดนี้ รางวัลนั้นยังไม่ได้ตกเป็นของใครเลย
โดย / Posted by :พระคัมภีร์,คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์
Time :12/12/2549 14:42:44
7 7 7 ...ทุกคำในพระคัมภีร์ สามารถเอาเจ็ดหารได้ลงตัวพอดี ... 7 7 7

พระคัมภีร์ ยังมี สิ่งที่น่าพิศวง อีกอย่างหนึ่ง คือ ทุกคำในพระคัมภีร์จะหารด้วยเจ็ดลงตัวพอดี หลายสิบปีก่อน มีนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย ที่มี ชื่อเสียงผู้หนึ่ง ชื่อ ไอวินพานิน

เขารู้จัก ภาษาเฮ็บรายเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ทุกอักษรยังแทนด้วยตัวเลขได้ เมื่อนำ ตัวเลขที่พยัญชนะทุกตัวเป็นตัวแทนนั้นมารวมกันเข้า จะได้ตัวเลขจำนวนหนึ่ง เขาจึงลองนำเลขเจ็ดมาหารเลขรวมของทุกคำในพระคัมภีร์ทั้งหมด ผลที่สุดพบว่า จำนวนเลขลงตัวพอดี และ ทุกเล่มก็ หารด้วยเจ็ดลงตัว ด้วย ถึงจะเอาตัวเลขที่แทนตัวอักษรทั้งหมดในพระคัมภีร์บวกกันแล้ว หารด้วยเจ็ด ก็จะลงตัวเช่นกัน

หลังจากที่ ไอวินพานิน ค้นพบประเด็นนี้ ทำให้ ผู้เชิ่อชาวรัสเซีย อีกสามคนไม่ยอม เชื่ออย่างงมงาย จึงได้ช่วยกันพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ผลที่ได้ยังคงสอดคล้องกับ หลักฐานที่พิสูจน์มาแล้ว
โดย / Posted by :...ทุกคำในพระคัมภีร์ สามารถเอกเจ็ดหารได้ลงตัวพอดี ...
Time :12/12/2549 14:57:53
พระคัมภีร์ ประกอบด้วย

- พันธสัญญาเดิม 39 เล่ม
- พันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม

- มาจาก ผู้เขียน 40 กว่าท่าน
- เขียนติดต่อกันมาเป็นเวลา 1600 กว่าปี

- ผู้เขียน มีทั้งกษัตริย์ เช่น กษัตริย์ดาวิด, นักการเมือง เช่น ดานิเอล , ปุโรหิต เช่น เอษรา , นักปราชญ์ เช่น โมเซ, นักกฎบัญญัติเช่น เปาโล , คนเลี้ยงแกะ เช่น อาโมศ , คนเก็บภาษี เช่น มัดธาย , ชาวประมง เช่น เปโตร และ โยฮัน , ยังมี นายแพทย์ ลูกา และ มีศาสดาพยากรณ์ เช่น ยะซายา ยิระมะยา

- ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้ ต่างกันทั้ง ฐานะการเป็นอยู่ ความรู้ ความสามารถ อุปนิสัย ความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งสถานที่ของผู้ที่เขียนพระคัมภีร์แต่ละท่านนั้นแตกต่างกัน บางท่านเขียนขึ้นที่ภูเขาซีนาย แถบป่ากันดาร บางท่านเขียนบนเทือกเขาอาหรับ บางท่านเขียนบน ภูเขาปาเลสไตน์ บางท่านเขียนที่พระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็ม บางท่านเขียนในโรงเรียนพยากรณ์แห่งเบ็ธเอล บางท่านเขียนในพระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซีย และ ริมแม่น้ำแห่งนครบาบิโลน ยังมีบางท่านเขียนในเรือนจำของกรุงโรม และบางท่านเขียนบนเกาะปัตโม ลองคิดดูซิว่า 40กว่าท่านที่มีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกัน

มีทั้งกษัตริย์ นักปราชญ์ จนถึง คนเลี้ยงแกะ และ ชาวประมง อยู่กันคนละทิศละทาง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ใช้เวลา 1600 กว่าปี แล้วสามารถรวมกันเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ไม่อาจประมาณค่าได้กระนั้นหรือ ?

ลองตรึกตรองดูอีกทีซิว่า ในโลกนี้ยังมีหนังสือเล่มไหนอีกที่ใช้เวลาเขียน 1600 กว่าปีจึงรวมเป็นเล่มเดียวได้

มนุษย์เคยใช้เวลายาวนานที่สุดเพื่อเขียน ปทานุกรมอันลือชื่อ ฉบับเหวยซื่อ แต่ก็เพียง 36 ปีเท่านั้น หนังสือที่มีชื่อของโลก คือ ประวัติความรุ่งเรือง และล่มสลายของจักรวรรดิโรมันของกิบบอน ก็ใช้เวลาเขียนเพียง 20ปีเท่านั้น

ท่านดูซิว่า ถ้า พระคัมภีร์ ไม่ใช่เขียนขึ้นโดย พระวิญญาณของพระเจ้าทรงดลใจ แล้ว ก็ไม่ทราบว่า จะอธิบายด้วยเหตุผลอื่นใดได้อีก
โดย / Posted by :พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ, หน้า10
Time :12/12/2549 15:23:33
การที่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นทำให้คนอื่น

นั้นได้รับความรู้ที่ได้รับจาก

ข้อมูลที่ พวก คุณให้กับพวกเรามา....?
โดย / Posted by :june
Time :13/7/2552 22:17:00
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com