Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
(Reader : 3759)
ภาคปฏิบัติ การประชุมหมู่

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org

โดย / Posted by : ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่Time : 20/8/2549 5:12:20
ฟื้นฟูการประชุมหมู่ในทางใหม่


ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร ควรมี การประชุมหมู่ 80% (ร้อยละ 80) หากเราไม่ก่อตั้ง การประชุมหมู่ คริสตจักรก็จะอ่อนแอมาก ในท่ามกลางของเรามีสิทธชนที่ค่อนข้างอาวุโส พวกเขาล้วน รักองค์พระผู้เป็นเจ้า และก็ รักคริสตจักร ด้วย แต่พวกเขาไม่มีความเคยชินที่จะมาร่วม การประชุมหมู่ เขาเพียงแต่เคยชินกับการประชุมข่าวสาร หรือ การประชุมหักขนมปัง ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า บางครั้งก็ ร่วมประชุมอธิษฐาน

มีบางคนมา หักขนมปัง ใน วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เสร็จแล้วก็ได้ ใส่ซองถวาย ใน ตู้ถวาย แล้วก็เดินกลับไป การออกคำสั่งกำชับ หนุนใจ ตักเตือน และชักชวนเขามาร่วมประชุมหมู่ล้วนไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยชินในสิ่งเหล่านี้ แต่ว่ามี สิทธชนอาวุโส บางท่านมีภาระมา ประชุมหมู่ จริงๆ เพียงแต่พวกเขาหลายคนได้อยู่ใน หนทางเก่าๆ แห่งประเพณีมาหลายปี วิธีก ารประชุมแห่งประเพณี ของพวกเขาก็เปรียบเสมือนก ารพูดภาษาอังกฤษ ที่ติดสำเนียงต่างประเทศอยู่ด้วย

เนื่องจากเบื้องหลังของข้าพเจ้าได้สืบทอดตามประเพณีที่เก่าแก่โบราณภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยดี เป็นการยากที่จะแก้ไขและให้ข้าพเจ้าทิ้งลักษณะเก่าๆ ไป เช่นเดียวกัน จะให้ละทิ้งหนทางแห่งการประชุมตามประเพณีนั้นก็ยากเหมือนกัน

สิทธชนที่อาวุโสเหล่านี้ที่นำเอาวิธีการตามประเพณีมาใช้ สุดท้ายสามารถร่วมประชุมหมู่กับผู้ได้รับบัพติศมาใหม่ ดังนั้นหนทางในการก่อตั้งการประชุมหมู่ ทางที่ดีก็คืออย่าได้ตามรากฐานของสิทธชนที่มีอยู่แต่เดิม แต่เราควรไปประกาศเพื่อได้ผู้แรกเชื่อก่อน เมื่อได้คนใหม่มาซัก 1 หรือ 2 คน จากนั้นเราก็ควรไปยังบ้านของเขา เมื่อการประชุมของบ้านนี้กลายเป็นการประชุมหมู่ เราก็สามารถเชิญสิทธชนที่มีอยู่เดิมมาร่วมด้วย เช่นนี้เราก็สามารถมีคนใหม่จำนวนหนึ่งที่ร่วมปะปนกับผู้ที่มีอยู่แต่เดิมประชุมอยู่ด้วยกัน

เราจำต้องให้คนใหม่รู้ว่า เราให้ความสนใจ การประชุมหมู่ มากกว่า การประชุมใหญ่ การประชุมหมู่ นั้นเป็น “เส้นโลหิต” หรือเป็น “ชีพจร” ของเรา ขณะเดียวกันเราต้องมี การสามัคคีธรรม อย่างเต็มที่กับ สิทธชนที่มีอยู่แต่เดิม

บางครั้งอาจอยู่ในบ้านของเราหรืออยู่ในบ้านของพวกเขาก็ได้ เราจำต้องบอกให้พวกเขาลืมทางเก่าในการประชุม แต่จำเป็นต้องเดินทางใหม่ ในการประชุมหมู่ ในช่วงแรก ๆ เราจะต้องอธิบายให้รู้ว่าอะไรคือทางใหม่ รวมทั้ง การประชุม นั้นควรจะ ประชุมอย่างไร?

เราควรอธิบายว่าพวกเรามาอยู่รวมกันไม่ใช้รูปแบบหรือ ระเบียบพิธีชนิดหนึ่ง แต่ว่าเป็น การอยู่ในวิญญาณที่ปลดปล่อย มีการสามัคคีธรรม การอธิษฐาน เอื้อเฟื้อต่อกัน และดูแลซึ่งกันและกัน


ถึงแม้ว่า การประชุมหมู่ ของเราในขณะนี้จะมีธาตุแท้ของสิ่งเก่าแก่อยู่ แต่ว่าเราก็ไม่ควรยุบเลิก การประชุมหมู่ เหล่านี้ เพราะการกระทำเช่นนี้จะมีผลเสียต่อผู้ที่อยู่ใน การประชุมหมู่ นั้น เรายังคงต้องรักษา การประชุมของเรา ในขณะนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีภาคปฏิบัติเป็นรูปธรรมของหมู่ย่อยในท่ามกลางทางใหม่ เวลาและกำลังของเราต้องรวบรวมอยู่ที่ การประชุมหมู่ที่ใหม่นั้น หากมี สิทธชน จำนวนหนึ่ง ฟื้นฟูการประชุมหมู่ แห่งทางใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็จะมีคนอีกจำนวนมากไปทำตามเช่นนี้เหมือนกัน เมื่อถึงตอนนั้น การประชุมในทางเก่า ก็จะสลายไปโดยอัตโนมัติ

เราไม่ควรพึ่ง คริสตจักร มาจัดเตรียมการประชุมหมู่ให้เรา หากเราคิดจะก่อตั้งครอบครัว เราก็ควรจะแต่งงานและมีลูก เราไม่ต้องการคอยให้พ่อแม่ของเราจัดเตรียมบ้านแทนเรา เพราะบ้านที่จัดเตรียมออกมานั้นไม่ใช่บ้านของเราที่แท้จริง เราต้องก่อกำเนิด การประชุมหมู่ ด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเราควรจะต้องฝึกหัดหนทางใหม่ใน การประชุมหมู่ ว่าจะประชุมอย่างไร?

เราจะรักษา การประชุมตามบ้าน ที่มี พี่น้อง 2-3 คนไว้นั้นยังไม่พอ การประชุม ที่ค่อนข้างเล็กนี้จะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับ การประชุมหมู่ และไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน การประชุมของเรา ต้องมุ่งหน้าไปตามความต้องการของ คนใหม่ แต่ว่าในขณะที่เรามุ่งหน้าไปตามความต้องการของพวกเขานั้น เราก็ต้องพาเขาเข้าสู่ทางใหม่ หลังจากนั้นก็จะ มีการประชุมหมู่ ที่ถูกต้องเที่ยงตรงและถูกก่อตั้งขึ้นมาในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้น การประชุมหมู่ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และก่อรูปอยู่ในทางใหม่ที่ถูกต้องและอยู่ ฝ่ายวิญญาณนั้น จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้นาน

การดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นขึ้นอยู่กับ การประชุมหมู่แบบนี้ เราจำต้องฝึกหัดหนทางที่ดีที่สุดในการประชุมหมู่ว่าจะทำการประชุมอย่างไร? และยังจำเป็นต้องเสียเวลามาเหนื่อยยากลำบากต่อสิ่งที่เราได้ฝึกหัดมานั้นอีกด้วย
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่ , 57-58
Time :10/3/2550 19:07:26
การประชุมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า กับ การนมัสการในวันอาทิตย์ของศาสนาคริสต์นั้น ไม่เหมือนกัน แต่เราทั้งหลายยึดเอาความจริงที่ว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้นเป็น วันหยุดที่ประเทศหลายประเทศถือกัน แต่ว่า “วันอาทิตย์” (Sunday) ไม่ควรเป็นศัพท์ที่คริสเตียน เอามาใช้เรียกในวันนี้

วันอาทิตย์ เป็นศัพท์ที่ใช้ใน การกราบไหว้รูปเคารพ ก็คือ การไหว้ดวงอาทิตย์ สำหรับเรานั้นพูดได้ว่าวันนี้คือ วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันนี้คือ วันที่เราทั้งหลายได้มีการประชุมกัน เราทั้งหลายอาจมี การประชุมอธิษฐาน ในวันอังคาร มีการประชุมกลางสัปดาห์ในวันพุธ นอกจากนี้เรายังมี การประชุมหมู่ ในการประชุม 4 ประเภทนี้เราควรถือ การประชุมหมู่เป็นการประชุมของเราเอง

จำนวนผู้คนที่ร่วมประชุมหมู่ควรจะต้องสูงกว่าจำนวนผู้คนที่ร่วม การประชุมอย่างอื่น การที่พี่น้องส่วนใหญ่ร่วมประชุมตอนเช้าในวันของ องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

ตามเบื้องหลังนี้ “วันอาทิตย์” คือเวลาที่คริสเตียนกราบไหว้พระเจ้า ถ้าพวกเขามาประชุมในเช้าวันอาทิตย์ก็ไม่นับว่าเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อ แต่การประชุมหมู่ควรมีถึงร้อยละแปดสิบใน ชีวิตคริสตจักรของเรา ในคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ถ้าหากจำนวน ผู้คนที่ร่วมประชุมในตอนเช้า แห่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้นสูงกว่าจำนวน ผู้คนที่ประชุมหมู่ สิทธชนของคริสตจักรแห่งนั้นก็ยังคงเป็นอยู่ในศาสนา พวกเขายังอยู่ในหนทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

ในขณะที่ คริสตจักรท้องถิ่น แห่งหนึ่งมีจำนวนผู้คนที่ ประชุมหมู่ สูงกว่าจำนวน ผู้คนที่ประชุมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า คริสตจักร นี้ก็ถือได้ว่าได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้อง คริสตจักร ท้องถิ่น จะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องหรือไม่นั้น ในส่วนนี้คือขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มา ประชุมหมู่ กับจำนวนคนที่มาประชุมใน วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:16:47
เดือดพลุ่ง” และบ้าคลั่งในท่ามกลางการประชุมหมู่


สิทธชน “เดือดพลุ่ง” ในท่ามกลางการประชุมหมู่คือ การประชุมคริสตจักร ที่ถูกต้อง และเป็น การดำเนินชีวิตคริสตจักร ที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน การประชุมหมู่นั้นเป็นการประชุมที่เต็มไปด้วย การประชุมซึ่งกันและกัน ในท่ามกลาง การประชุม ลักษณะนี้ทุกคนล้วนพูดและทุกคนล้วนได้ “เดือดพลุ่ง” ทั้งสิ้น การประชุม ลักษณะนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรม การเคลื่อนไหว เป็นการยากที่จะ เชื่อ ว่าใน วันเพ็นเทคศเตนั้น


ผู้เชื่อใหม่ กี่พันคนที่ ชุมนุมกัน อยู่นั้นยังคงรักษา ระเบียบแบบใดแบบหนึ่ง รอให้พี่น้องชายคนหนึ่งคนใดคนหนึ่ง อธิษฐาน ให้ พี่น้องชาย อีกคน มานำเพลง และ พี่น้องชาย อีกคนที่ได้กำหนดไว้ อ่านพระคัมภีร์ เขาทั้งหลายอยู่ใน การประชุมหมู่ ของเขาเองแล้วก็ได้มี การร้องเพลง และ เป็นพยาน อย่าง “เดือดพลุ่ง”

หลายครั้ง หากไม่มีใครชี้นำสิทธชนให้เริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน หรือ ร้องบทเพลง ก็จะไม่มีใครสามารถทำได้

ไม่จำเป็นที่เราทั้งหลายต้องคอยให้ใครมาชี้แนะว่าควรจะทำอะไรในการประชุม เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต

เราทั้งหลาย ควรมาด้วยลักษณะที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงสรรเสิรญ แต่ว่าวันนี้ในท่ามกลางการประชุมหลายแห่ง หากไม่มีใครกล่าวว่า “ให้พวกเรามาอ่านพระคัมภีร์” ก็จะไม่มีใครเปิดพระคัมภีร์ การประชุมลักษณะนี้ก็ยังคงอยู่ในหนทางแห่งศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างยิ่ง หลายครั้งการอ่านพระคัมภีร์ของเราทั้งหลายในท่ามกลางการประชุมก็เป็นไปตามวิธีที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอน เพื่อจะให้มีความแตกต่างจากศาสนาก็เลยทำอะไรบางสิ่งให้พิเศษ เหล่านี้ล้วนอยู่ฝ่ายเนื้อหนังทั้งสิ้น แต่ว่าเราทั้งหลายไม่ต้องการให้เหมือนกันหมดทุกครั้งไป

หากเราทั้งหลายรู้สึกว่า ข้อพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งดีมาก ก็สามารถ อ่านออกมาอย่างมีชีวิต

หรือหากว่า ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ได้เรียงอยู่ใน ข้อพระคัมภีร์ หลายข้อ เมื่อเราทั้งหลายพบข้อใดข้อหนึ่งเช่นเฮ็บราย 10:24-25 เราทั้งหลายสามารถพูดว่า “ฮาลีลูยา เฮ็บรายบทที่10 ข้อ 24-25” และได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งสองข้อออกมา หลังจากนั้นก็อ่านข้ออื่นในแห่งอื่น หรือในขณะที่เราทั้งหลายอ่านมาถึง “เป็นเหตุให้บังเกิดใจรักซึ่งกันและกันและกระทำดี” คำนี้ เราทั้งหลายสามารถกล่าวว่า “โอ ! บังเกิด! เราทั้งหลายต้องการบังเกิดใจรักซึ่งกันและกัน”


โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:22:35
วิธีการประชุมแบบเก่า แก่ของเราทั้งหลาย

จะพบเห็นได้ ในท่ามกลางการประชุมใหญ่ และ ในการประชุมหมู่ ในระยะอันใกล้มี การประชุมพิเศษ ครั้งหนึ่ง มีผู้มาร่วมประชุม 1,700 คน แต่ การประชุม ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งระเบียบที่ตายตัวแน่นอน เมื่อสิทธชนมาอยู่ร่วมกันไม่มีใคร ประกาศอ่านคำขวัญ อ่านพระคัมภีร์ หรือ ร้องเพลง

มีบางครั้งผู้ที่มาร่วมชุมนุมใน การประชุม เป็นผู้ที่สงบเงียบ การสงบเงียบ เช่นนี้ก็เหมือนกับ รูปเคารพ ที่เป็นใบ้ (1 โกรินโธ 12:2) มีคนอาจจะพูดว่า การร้อง “ฮาลีลูยา” ในท่ามกลางการประชุม นั้นไม่ใช่ การนมัสการพระเจ้า ที่ถูกต้อง

แต่ว่า พระเจ้า ยอมให้เราบ้าคลั่งในท่ามกลางการประชุมของเรา แต่ไม่ต้องการ การนมัสการ ที่ตกอยู่ในสภาพที่ตาย เสียงสรรเสริญ เสียงเพลง และ การพูดที่ “เดือดพล่าน” เช่นนี้นี่แหละคือ หนทางการประชุมของคริสเตียน เราทั้งหลายนำพา ผู้เชื่อใหม่มาร่วมประชุมลักษณะเช่นนี้ เขาทั้งหลายก็จะมีภาพ

การประชุมที่สงบเงียบ เป็น ประเพณีของศาสนา ศาสนาคริสต์ แห่งขนบธรรมเนียมประเพณีได้มีผลกระทบกระเทือนต่อเราทั้งหลาย ทำให้เราทั้งหลาย มีการประชุมเช่นนี้ ก่อนที่เราทั้งหลายจะ ได้รับความรอดนั้นเราก็ได้รู้ว่าต้อง นมัสการพระเจ้า ตามวิธีทางขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรแล้ว แม้แต่ผู้ที่ นับถือศาสนาอิสลาม คนหนึ่งก็รู้จักวิธี การชุมนุมตามแบบ “คริสเตียน” อย่างไร?

หากมี ผู้นับถือศาสนาอิสลาม มาเป็น คริสเตียน เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเองได้รู้แล้วว่า เมื่อ เป็นคริสเตียนแล้ว ควรนมัสการพระเจ้าอย่างไร แต่ว่าใน วันเพ็นเทคศเตนั้น ผู้เชื่อใหม่ มากมายไม่รู้ว่าจะประชุมอย่างไรเลย เขาทั้งหลายรู้ว่าต้องใช้ วิธีการประชุมตามศาสนายูดายอย่างไร

แต่ว่าในวันนั้นเขาทั้งหลายได้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกให้เขาทั้งหลายบ้าคลั่ง ทำให้เขาทั้งหลายไม่สามารถไปคำนึงถึงเรื่องราวสิ่งของศาสนายูดายอีก ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงได้ชุมนุมตัวเองตามแบบชนิด “เดือดพลุ่ง” การประชุมของเรา ควรจะเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องและมีภาพพจน์ที่ถูกต้องในหนทางของการประชุม แล้วก็จะไม่ลืมภาพพจน์ที่ได้มาอย่างเด็ดขาด
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:27:35
อธิษฐาน สารภาพบาป และอย่าดับพระวิญญาณนั้น

เด็กๆ ไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นมาแนะนำหรือนำพวกเขามารวมกลุ่มกันตามพิธีที่ถูกต้องจึงสามารถเล่นอยู่ด้วยกันได้ เพียงแต่นำพวกเขามาอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่นาที พวกเขาก็สามารถประสานเข้าด้วยกันกลายเป็นกลุ่มที่กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวากลุ่มหนึ่ง


เราทั้งหลาย ต้องออกจาก ความเคยชิน ความคิด ทัศนคติ และ หลักเหตุผลที่เก่าแก่ หนทางเดียวเท่านั้นก็คือ การอธิษฐาน เราทั้งหลาย ไม่ควรอธิษฐานอย่างตื้นเขิน แต่ ต้องอธิษฐานจากภายในวิญญาณของเรา ในขณะที่ เราทั้งหลาย ได้อธิษฐาน ก็ควรจะต้องมี การสารภาพบาป อย่างถึงที่สุด ยอมรับความพ่ายแพ้ ปมด้อย และ ข้อบกพร่อง ความผิดต่าง ๆ และบาปโทษทุกชนิด

เราทั้งหลาย ควรจะ ต้องสารภาพบาป ใน การที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ไป ว่าผู้อื่นลับหลัง คำนินทา หรือ พูดไร้สาระ รวมทั้ง การพูดเล่นที่อนิจจังว่างเปล่าด้วย การสารภาพบาปของเราทั้งหลายไม่ควรเป็นอย่างทำครั้งเดียวก็พอแล้ว หรือ สารภาพครั้งเดียวก็มีผลชั่วนิรันดร์ แต่ว่าเราทั้งหลาย ต้องสารภาพบาปทุกวัน และ

วันหนึ่ง ต้องมี การสารภาพบาปหลายๆ ครั้ง เช่นนี้เราทั้งหลายจึงจะสามารถ นำตัวเองอธิษฐานไปสู่วิญญาณของเรา ตลอดทั้งวันเราทั้งหลายก็จะมีความสุขสบาย มีความปิติยินดี มีความดีใจ และเราทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกพระวิญญาณนั้นเติมเต็มและยึดครอง

เราทั้งหลาย ไม่ควรพูดในด้านลบ แต่ ควรพูดในด้านบวกตลอดเวลา เราทั้งหลาย ไม่ควรพูดสิ่งที่ไร้สาระ วิพากษ์วิจารณ์หรือพูดเล่น อีก แต่เราทั้งหลายควรจะ พูดถึงพระคริสต์ พูดถึงพระคุณ พูดถึงพระเมตตา พูดถึงพระเจ้า พูดถึงพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

เช่นนี้จึงสามารถ เปลี่ยนธาตุแท้ในตัวของเราทั้งหลาย เราทั้งหลายต้องการ การเปลี่ยนแปลง เช่นนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนล้วนต้อง ดำเนินชีวิตเช่นนี้

การดำเนินชีวิตเช่นนี้ จะทำให้เราทั้งหลาย กลายเป็น คริสเตียนที่มีการประชุม เป็นประจำ แม้แต่เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในการประชุม เราทั้งหลายก็ยังเป็นผู้ที่มี ความสุขสบาย และ มีความชื่นชมยินดี เช่นนี้ในขณะที่เราทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เราทั้งหลายก็ยังเป็นเช่นนี้ เราทั้งหลาย เต็มใจที่จะเปิดตัวเองออกและสามัคคีธรรม เราทั้งหลายสามารถ นำเอาสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เรารู้จักมาอธิบายต่อพวกสิทธชน ในขณะที่เราทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เราทั้งหลายสามารถ ทำอย่างนี้ได้ก่อน ใครอื่น หลังจากนั้นผู้อื่นโดยเฉพาะ คนใหม่ก็จะติดตามเรา
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:35:09
การบังเกิดผลให้เรารู้จักข้อบกพร่องของเรา

ถ้าพวกเราขึ้นมา บังเกิดผล และ ดูแลคนที่เยาว์วัยกว่า เราก็จะสามารถรู้จัก ข้อบกพร่องของเราได้ ....


เราต้องการการเติบโตในชีวิต และต้องการไหวพริบในการติดต่อคน

สิทธชนมากมายเนื่องจากชีวิตของเขาขาดการเติบโต และ ขาดไหวพริบ และ ขาดกำลังความสามารถฝ่ายวิญญาณ ด้านหนึ่งเรา ขาดการเติบโตในชีวิต อีกด้านหนึ่งถึงแม้เราจะ ออกไปติดต่อคน เราก็อาจ ไม่มีไหวพริบ ที่จะสนทนากับพวกเขาอย่างไร การสนทนากับผู้คนที่ถูกต้องนั้นต้องการฝึกหัดและฝึกฝนมากมาย


ถ้าไม่ได้ต้อนรับการนำพาจาก “ผู้ฝึกสอน” เราก็จะ “เล่นบาตเก็ตบอล” ไม่เป็น เราก็เพียงแค่ “เล่นบาตเก็ตบอล”ไม่เป็นผลตามธรรมชาติเท่านั้น ในการสนทนากับผู้อื่นในทุกๆ ด้านนั้นล้วนต้องมีผู้ฝึกสอนมานำพา .......... ฝึกหัดอย่างสุดกำลัง เราล้วนสามารถนำเวลาที่ว่างของเรามาฝึกบางสิ่งบางอย่างเพื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้า

ในแต่ละวันเราต้องการเวลา 8 ชั่วโมงเพื่อนอนหลับแล้วยังเหลือเวลาว่างอยู่บ้าง เวลาทาง ฝ่ายโลก ชักนำเราไปทำความบาป แต่ถ้าเรา ใช้ เวลาว่างเพื่อเรื่องราว ฝ่ายวิญญาณ ก็จะชักนำเรา สามัคคีธรรม กับพระองค์ การใช้เวลาว่างเช่นนี้ก็จะทำให้พวกเราและครอบครัวของเรา เพื่อนมิตร สังคม ล้วนได้รับประโยชน์ ....

เราอย่าได้คอยหวังว่า ในท่ามกลางพวกเราจะมีผู้ที่สามารถเทศนาได้ดีมากหลายคน ในคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แม้กระทั่งผู้ที่สามารถเทศนาได้ดีสักคนก็อาจจะไม่มี แต่ว่า คริสตจักร แห่งนั้นก็ต้องบังเกิดผล ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นล้วนสามารถทำอาหารบางอย่างได้ ครอบครัวหนึ่งถ้าหากมีแต่เชิญพ่อครัวที่เก่งมาหุงข้าวทำกับข้าวให้ รับรองครอบครัวนี้จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ครอบครัวนี้สุดท้ายก็จะอดอยาก ทุกคนล้วนต้องทำอาหารและทำกับข้าวเป็น หลังจากเราทำกับข้าวไประยะหนึ่งก็จะสามารถหัดทำกับข้าวได้ดี ถ้าเราไม่สามารถทำกับข้าวได้ดีเพราะเราไม่มีการฝึกฝน การที่จะพึ่งพาผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศกิตติคุณมาบังเกิดผลนั้นเป็นสิ่งที่ผิด

เพราะในท่ามกลางพวกเราไม่มีผู้ยิ่งใหญ่แห่งการประกาศกิตติคุณเท่าไหร่ แต่อาจจะมีบุคคลประเภทนี้แต่เขาก็ต้องจำกัดการใช้งานของตนเอง เพื่อยอมให้สิทธชนทั้งหลายสามารถใช้งานได้เต็มที่ด้วย ถ้าเรายอมให้ไหล่ใช้งานอย่างเดียวแต่ไปทำลายการใช้งานของอวัยวะอื่นๆ นั้นเป็นสิ่งไม่ดี การทำลายการงานของอวัยวะอื่นๆ ก็จะทำให้พระกายของพระคริสต์เป็นง่อยไปได้ เราควรจะต้องรักษาทุกส่วนในพระกายให้มีชีวิตชีวาและใช้งานได้ เช่นนี้พระกายจึงแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:44:32
หมู่พลังชีวิต


ปัจจัยสำคัญประการแรกของโครงสร้างหมู่พลังชีวิต – ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ (1)

โครงร่างข่าวสาร
1. จิตใจ ของหมู่พลังชีวิตอยู่ที่ (อฟ.5:18-21,กซ.3:16)
(1) ได้รับการเติมเต็มในวิญญาณ (18)
(2) ท่ามกลางชุมนุมยินดีของหมู่พลังชีวิตให้สนทนากันด้วยนำเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ (19)
(3) ร้องเพลงและกล่าวคำสรรเสริญในใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (19)
(4) ขอบพระคุณพระบิดาในทุกสิ่งและนอบน้อมฟังซึ่งกันและกันในท่ามกลางการดำเนินชีวิตหมู่ (20-21)
2. การเริ่มต้นของหมู่พลังชีวิต
(1) เริ่มตั้งแต่อยู่ในบ้าน – ตระเตรียมตัวเอง ขจัดบาปด้วยพระโลหิต พักอาศัยอยู่ในวิญญาณ ร้องเพลงสรรเสริญด้วยความชื่นชมยินดี
(2) ได้เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในระหว่างทาง ร้องเพลงไปเดินทางไป อธิษฐานเผื่อสิทธชนและการชุมนุม
(3) ก่อนถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เริ่มต้นแล้ว พบปะหน้ากันด้วยคำเพลงสดุดี เพลงนมัสการ เพลงสรรเสริญ ก็จะถูกนำเข้าสู่ความเป็นกันเองที่ใกล้ชิดสนิทสนมอย่างอัตโนมัติ
(4) ตีแตกกฎระเบียบประเพณีตกทอด หลุดพ้นขั้นตอนการประชุมที่ตายตัว
3. หลั่งไหลความรักอันศักดิ์สิทธิ์โดยการเปิดต่อกัน เป็นห่วง อธิษฐานเผื่อ สามัคคีธรรมและหล่อเลี้ยง ให้ทุกคนมีความรู้สึก มีส่วน มีสังกัด และมีความเข้าใจว่าคริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้า (อฟ.2:19,ฮร.10:24-25)
(1) การประชุมไม่มีเวลาเริ่มต้นที่แน่นอน เริ่มต้นขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยความเป็นห่วงเป็นใยและการหล่อเลี้ยง
(2) ฝึกหัดแบบอย่างของเปาโล ยินดีพบหน้าสิทธชน เต็มด้วยความชื่นชมและการทนุถนอมต่อสิทธชน
(3) การทนุถนอมอบอวลด้วยความอบอุ่นที่สุดและน่าใช้ที่สุดก็คือการอธิษฐาน ฉะนั้นจึงต้องเปิดตาสามัคคีธรรม ปิดตาอธิษฐาน
(4) การดูแลที่เป็นรูปธรรมที่ควรมีก่อนหลังอธิษฐานเผื่อ ทนุถนอมดูแลความต้องการทางด้านวิญญาณ จิต และการดำเนินชีวิตในทุกด้าน
(5) ต้องคำนึงถึงผู้แรกมาเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เขารู้สึกเป็นคนแปลกหน้า
(6) หากมีเรื่องมาตรงเวลาไม่ได้ จะมาเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้น เราทั้งหลายปรารถนาพบหน้าท่าน แบ่งปันความทุกข์ของท่าน


ปัจจัยสำคัญประการแรกของโครงสร้างหมู่พลังชีวิต – ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ (2)

II. การตระเตรียมของหมู่พลังชีวิต
1. ฟื้นฟูยามเช้าทุกๆ เช้า
2. ชัยชนะทุกๆ วัน การชุมนุนของหมู่เป็นการยืดออกต่อเนื่องออกไปของการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะ
3. มีการตระเตรียมเพื่อการประชุมหมู่
4. การประชุมหมู่เริ่มต้นจากในบ้าน ได้เริ่มต้นบนถนนหนทาง เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เริ่มต้นไปตั้งนานแล้ว ให้มนุษย์มองเห็นว่าท่านเป็นเหมือน “พระคริสต์”
5. บรรดาเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสามัคคีธรรมของการประชุมหมู่ ไม่ใช่ศีลปะในการประพันธ์ แต่ขึ้นอยู่กับวิญญาณของท่านเปี่ยมล้นถึงระดับไหน
III. วิงวอนเผื่อซึ่งกันและกันในกลุ่มชน
1. โดยอาศัยการฝึกฝนวิญญาณของท่าน รวมทั้งการอธิษฐานอย่างเพียงพอและถึงที่สุด ยึดพระคริสต์เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นขอบเขต สามัคคีธรรมอย่างใกล้ชิดและถ่องแท้เกี่ยวกับตัวของท่านเอง
(1) ฐานะ ชื่อสกุล อยู่ในครอบครัว สังคม ฐานะในโรงเรียน การได้รับความรอด ประวัติย่อๆ ในการดำเนินชีวิตคริสตจักร ประสบการณ์ย่อๆ ของการได้รับความรอดของคนในบ้าน
(2) สภาพการณ์ฝ่ายวิญญาณ ความชื่นชมยินดีที่ดำเนินชีวิตคริสตจักรนานปี ความยากลำบาก การฝึกฝนที่มากกว่า และที่ขาดกว่า
(3) สภาพการณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสภาพการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะนี้ ข้อสรุป นี่แหละก็คือประวัติของการประสานของพระเจ้ากับมนุษย์ ได้ก่อกำเนิดเรื่องราวของสิ่งทรงสร้างใหม่
2. ความสำคัญของการอธิษฐานเผื่อ
(1) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิษฐานเผื่อเราอยู่บนสวรรค์ พระองค์ทรงต้องการให้บนแผ่นดินโลกมีมนุษย์ใช้การอธิษฐานสะท้อนตอบต่อการอธิษฐานเผื่อของพระองค์ (ฮร.7:25,ฟป.1:8)
(2) การปรนนิบัติของเปาโลก่อตั้งอยู่ในการอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมอ หลายทางและอย่างลึกซึ้ง (ฟป.1:4,8,9;กซ.1:3,9,1ธซ.1:2,3)
(3) อธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง กษัตริย์ทั้งหลายและอยู่ที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะประกอบชีวิตได้อย่างสงบสุขโดยทางธรรม (1ตธ.1-2)
(4) อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการรักษา (ยก.5:16)
3. เรียนรู้ในการอธิษฐานเผื่อ
(1) เปิดออกสามัคคีธรรมถึงฐานะของตัวเองก่อน สภาพฝ่ายวิญญาณ สภาพการณ์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้ากับสภาพการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะนี้
(2) อธิษฐานเผื่อ
ก. มีความรู้สึกชื่นชมขอบพระคุณและสรรเสริญอยู่เบื้องพักตร์พระองค์ต่อเขาก่อน
ข. แล้วจึงนำสภาพของเขาอธิษฐานอยู่เบื้องพักตร์พระองค์
ค. ทูลถามหรือทูลขอตามความชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โดย / Posted by :ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่
Time :10/3/2550 19:46:51
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com