Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ
(Reader : 3817)
พระเจ้ามีจริงหรือ? พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าหรือ? พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ?

เป็น หนังสือกิตติคุณ 3 เล่มที่เปิดเผย เรื่องราวของพระเจ้า อย่างมีเหตุมีผล และ เพิ่มกํ าลังความเชื่อ ให้กับบรรดาผู้เชื่อพระเจ้า เหมาะสํ าหรับผู้ที่ ยังไม่เชื่อพระเจ้า แสวงหาพระเจ้า และ ต้องการพิสูจน์พระเจ้า, พระคัมภีร์ และพระเยซู

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org

บพส. 119 :105 "พระคำของพระเจ้า เป็นโคมสำหรับ เท้าของข้าพเจ้า และ เป็นความสว่าง ในทางเดินของข้าพเจ้า"

"ทุกสิ่งใน จักรวาล ล้วนแสดงให้เห็นว่ามี พระผู้สร้าง ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้นั้นก็คือ พระเจ้า พระองค์ ไม่อาจ พูดกับเราโดยตรว่า "พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก..." ฉะนั้น พระเจ้า จึงต้องใช้ตัวอักษรมาอธิบายแก่ มนุษย์ ให้เขารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ นั่นก็คือ โดยอาศัย พระคัมภีร์."
โดย / Posted by : พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือTime : 20/8/2549 4:42:13
"มนุษย์ ถูกสร้างขึ้นด้วย ผงคลีดิน มิใช่หรือ? คำถามนี้นักวิทยาศาสตร์ จะตอบท่านว่า "ถูกต้อง" องค์ประกอบในร่างกาย ของท่านไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ มาจากดิน ลอง วิเคราะห์ ร่างกายของท่าน ตาม วิชาเคมี ท่านจะเห็นจริงทันทีว่า ร่างกาย ของท่านแท้จริง ประกอบขึ้นจากดินจริงๆ

ผลของการทดลองทางเคมี กระดูก ของท่านประกอบด้วย ฟอสฟอรัส กรด และ แคลเซี่ยม ซึ่งเป็นธาตุ จำพวก สินแร่ และเป็นผงซึ่งล้วนเป็น ส่วนประกอบของดิน ทั้งสิ้น........ พระเจ้าตรัสว่า "ตัวท่านมาจากดิน ฉะนั้นวันหนึ่งท่านต้องกลับคืน เป็นดิน" สิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือ? .....พระคำนี้ได้ตรัสไว้หลายพันปีมาแล้ว และ โดย การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ พระคำของพระองค์ ก็ได้รับการยืนยันว่า ถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง ท่านไม่คิดว่าเป็น การอัศจรรย์ หรือ ?

สำหรับคนที่ ชอบคิดว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่ และ เก่งกาจ แท้ที่จริงแล้วเราเป็นเพียง ธุลีดิน กองหนึ่ง เท่านั้นเอง เพราะว่า เนื้อหนังของคนนั้น มีราคาเพียงน้อยนิด"
โดย / Posted by :พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ, หน้า1-2
Time :20/8/2549 4:50:14
ข้าพเจ้าเคยซื้อหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนเป็นของขวัญปีใหม่ แล้วเขียนอวยพรเค้าที่ปกหนังสือ ปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆ หลายๆ คนอาจจะปวดหัวกับการหาของขวัญ อยากแนะนำว่าให้หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าดีกว่าไปให้ของขวัญอื่นๆ เป็นไหนๆ อย่างน้อยก็ได้ประกาศกิตติคุณแก่เพื่อน และไม่เป็นหนี้แห่งกิตติคุณแล้วล่ะ 555
โดย / Posted by :silom
Time :5/9/2549 15:28:38
เมื่อก่อนในความคิดของข้าพเจ้าจะคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่มีการศึกษา เราจะเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็น หรือสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้น เรื่องของพระเจ้า พระเยซู วิญญาณ ต่างๆ อย่ามาพูดกับข้าพเจ้าเลย นี่เป็นเรื่องของพวกงมงาย โบราณ

แต่..เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ถึงกับอึ้ง...

ข้าพเจ้ามีความเข้าใจที่ผิดๆ ต่อพระคัมภีร์เป็นอย่างมาก ในหนังสือจะมีหลักเหตุผลพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า อย่างในบทที่ 7 วิทยาศาสตร์ , ดาราศาสตร์ , ด้านฟิสิกส์ , เคมี , ด้านอุตุนิยมวิทยา, ด้านวิชาสมุทรศาตร์ , วิชาแพทย์และสุขศึกษา , โบราณคดี ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า
โดย / Posted by :silom
Time :5/9/2549 15:37:36
พระคำภีร์ทุกตอนล้วนเป็นลมปรานที่พระเจ้าได้ระบายออก

เพราะฉะนั้นพระคำภีร์จึงเชื่อถือได้
ปล.จากพระคำภีร์ (ข้อที่เท่าใหร่ไม่รุ)
โดย / Posted by :บุตรน้อยช่างสงสัย
Time :21/1/2551 22:13:09
ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี พระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอ พระองค์คือที่ปรึกษามหัศจรรย์ ของข้าพระองค์และกับทุกคนบนโลกใบนี้ พระเจ้าอวยพรคะ
โดย / Posted by :film
Time :30/12/2551 16:23:42
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com