Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่...เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์
(Reader : 4177)
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์ เรามีการประชุม แสวงหา และ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ใน ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00น. ขอเชิญพี่น้องทั้งหลาย ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้ที่นี่
โดย / Posted by : ข่าวสารการเลี้ยงดูบุตร ในพระคริสต์Time : 30/4/2553 12:20:42
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่1
“ครอบครัว” เป็นหน่วยของการแจกจ่ายในแผนการบริหารของพระเจ้า, เป็นหน่วยของการดำเนินชีวิตคจ. ,เป็นหน่วยของพระคุณการช่วยให้รอด. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เสร็จแล้วจึงตรัสว่า “ดีนัก” หลังจากนั้นก็ตรัสต่อไปอีกว่า “มนุษย์ผู้นั้นจะอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ” ฉะนั้นความปรารถนาแห่งพระทัยของพระเจ้าคือ การได้มาซึ่งครอบครัวๆหนึ่ง.
คำว่า “หน่วย” มีหลายอย่างเช่น หน่วยของการศึกษา เช่น รร. มาหาวิทยาลัย หากวันนี้ส่งลูกไปเรียนยังรร.หนึ่ง แต่รร.นี้สอนไม่ดี แสดงว่ารร.นี้ไม่ได้ทำหน้าของการเป็นรร.อย่างเต็มที่และควรจะเป็น. เช่นกัน วันี้คค.เป็นหน่ยของการแจกจ่ายในแผนการบริหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำคือ แจกจ่าย ๆๆๆๆๆให้กับลูกของตน พ่อแม่บางคนคิดว่า การที่ไปประชุมทุกคน และพาลูกไปร่วมประชุมทุกครั้งก็เพียงพอกับการทที่จะทำให้ลูกได้รับความรอดและรักพระเจ้าแล้ว แต่พน.เปิดเผยกับเราว่า ไม่เพียงพอและเป็นทัศนคติที่ผิดด้วย เพราะสิ่งนี้ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ถึงลูกได้ นี่เป็นเรื่องของส่วนตัว ฉะนั้น พ่อแม่บางคนมีการประชุ มทุกการประชุม หล่อเลี้ยงพน.ทั้งหลายอย่างดี มีภาคปฏิบัติแห่งการเกิด เลี้ยง สอน สร้าง แต่ลืม ภรรยาและลูกของตนไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า คค.ยังเป็นหน่วยของการดำเนินชีวิตคจ. ไม่ใช่แค่พาลูกของตนมาประชุมเท่านั้น แต่ในการดำเนินชีวิตที่บ้านนั้นสำคัญมาก อยู่ที่บ้านมีการแจกจ่ายพระคริสต์ให้ลูกของตนหรือไม่ มีการประกาศกิตติคุณให้ลูกของตนหรือไม่ มีการอธิษฐานกับเขาหรือไม่ การดำเนินชีวิตทุกอย่างตอนอยู่ที่บ้านนั้นสำคัญมาก เพราะลูกๆกำลังมองดูอยู่ การดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องแบ่งแยกบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ลูกๆมองดูเราอยู่ตลอดเวลา. มีพน.คนหนึ่งแบ่งปันว่า คุณพ่อของเขาเป้นผู้ปกครองในคจ.แห่งหนึ่ง เท่าที่เขาจำความได้ พ่อของเขาเป็นคนที่ดุ และ ตอนที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยพูด ไม่เคยอธิษฐานด้วย ไม่เคยพูดพระคำให้ลูกฟังเลย แต่ปรนนิบัติพน.ทั้งหลายอย่างดี เขาจึงรู้สึกว่าเขาจะปฏิบัติต่อลูกของเขาเช่นนี้ แต่เขาจะอธิษฐานกับลูกก่อนนอน เล่าเรื่องและแบ่งปันสิ่งที่เขารับสุขให้ลูกฟังเสมอ
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่พน.แบ่งปันคือ เราทุกคนต้องมีการอธิษฐานเผื่อลูกของเรา ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนกิตติคุณคนหนึ่ง ควรอธิษฐานเผื่อเสมอ ควบคู่ไปกับการแบ่งปัน การสอนพระคำพระเจ้า
นอกจากนี้พน.ยังบอกว่า การที่เราประกาศกิตติคุณให้เด็กอายุ2ขวบกับคนอายุ20ปี ใครที่ประกาศง่ายกว่า คำตอบคือเด็ก เพราะเด็กนั้นยังบริสุทธิ์ และมีวิญญาณที่กระจ่างแจ้ง เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ไม่เสแสร้งเหมือนผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่คค.ต้องทำเพื่อให้เป็นหน่วยที่ได้ทำตามหน้าที่ของคค.คือ การแจกจ่าย , การอธิษฐานเผื่อ เพือ่นำลูกๆและสมาชิกในคค.ให้เข้าสู่พระคุณการช่วยให้รอดทั้งคค...นาวา
โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่
Time :30/4/2553 12:22:38
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่2

เริ่มแรกพน.หลิว ได้แบ่งปันว่า ไม่ว่าพ่อแม่จะเหนื่อยหรือยุ่งเพียงใด ต้องเห็นว่าการนำเวลาออกมาสัก10นาทีเพื่อเล่าเรื่องในพระคัมภีร์และอธิษฐานกับเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกๆวัน และยังต้องมีเวลาคุยกันระหว่างพ่อและแม่ ถึงสภาพการณ์ของลูกของตน และอธิษฐานเผื่อลูกๆของตนทุกวัน. นอกจากนี้ ตอนที่พูดกับลูกๆ อย่าคิดว่าเขาเป็นเด็ก และ เราเป็นผู้ใหญ่ แต่เราต้องทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำ เราต้องฝึกฝนในสิ่งที่เราอยากให้เขาฝึกฝน เช่น ตอนอธิษฐานกับเขา เราต้องใช้วิญญาณในการอธิษฐานกับเขา หากเราใช้วิญญาณ เขาก็จะใช้วิญญาณกลับมาอย่างอัตโนมัติ ไม่เกี่ยวกับว่าในการอธิษฐานแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลามากหรือน้อย แต่ที่สำคัญคือ ใช้วิญญาณ. และตอนที่เล่าเรื่องให้เขาฟัง อย่าเอาแต่เล่าๆๆ แต่ให้ถามเขาบ้าง สิ่งนี้จะทำให้เขาคิดและมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อสิ่งนั้นมากขึ้น

ส่วนข่าวสารในครั้งนี้ ได้พูดถึง ครอบครัว (คค.) เป็นหน่วยของการปรนนิบัติพระเจ้า ซึ่งหัวหน้าคค.นั้นสำคัญมาก ต้องเป็นผู้ที่ประกาศว่า "คค.ของข้าพเจ้าจะต้องเชื่อ และปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จะไม่มีใครที่ไม่ได้เชื่อในคค.ของข้าพเจ้า" นี่ควรเป็นใจปรารถนาของคนที่เป็นหัวหน้าคค. เพราถ้าเราไปพิจารณาดูในพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นหัวหน้าคค.ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการนำทั้งคค.ของตนเองมามอบถวายแด่พระเจ้า นำพาทุกคนในคค.มาปรนนิบัติพระเจ้า.

หัวหน้าคค.ต้องสามารถทำการตัดสินใจแทนทั้งคค.ได้ แม้ว่าลูกๆของท่านจะไม่เชื่อ แต่ท่านก็ยังต้องพูดได้ว่าคค.ของข้าพเจ้าเป็นคค.ที่เชื่อพระเจ้า เพราะนี่เป็นคค.ของท่าน เป็นความรับผิดชอบของท่าน หัวหน้าคค.ต้องยืนอยู่บนฐานะของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คือ ยะโฮซูอะ24ข้อ15 โดยพูดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้คนทั้งคค.ว่า “แต่ฝ่ายเราทังคค.จะปรนนิบัติพระยะโฮวานับจากบัดนี้ไป” หัวหน้าคค.ต้องเชื่อและยืนอยู่บนการตัดสินใจนี้ และยังต้องให้ภรรยาและบุตรของท่านยืนอยู่บนฐานะเดียวกันนี้ด้วย และยึดคำพูดนี้ไว้ให้มั่น คค.ของข้าพเจ้าจะต้องเชื่อพระเจ้า จะเชื่อผีมารไม่ได้

ท่านต้องประกาศอย่างมีความเชื่อ และใช้สิทธิอำนาจของหัวหน้าคค.ในการนำพาบุตรของท่าน เช่นนี้ทุกคนจะถูกนำเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ.

พน.หลิวจึงได้แบ่งปันว่า เมื่อก่อนตอนจีนสู้กับญี่ปุ่น จีนพ่ายแพ้อย่างยับเยิน เพราะว่าจีนไม่ค่อยมีอาวุธที่ทันสมัยหากเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น แต่วันหนึ่ง เจียงไคเช็ก ก็ประกาศว่า “ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง แก่หรือไม่แก่ ทุกคนล้วนไม่ต่างกัน ขอเพียงแค่ลุกขึ้นสู้รบกับญี่ปุ่น” เพียงเท่านี้คนจีนทั้งประเทศก็ลุกขึ้นสู้เป็นเวลาถึง8ปี สุดท้ายจีนก็ชนะ นี่ก็คืออำนาจในคค. หรือ ในระดับประเทศ ล้วนอยู่ในมือของผู้นำ วันนี้พระเจ้าได้ประทานอำนาจนี้ให้กับผู้นำคค. จงใช้อำนาจนี้

นอกจากนี้ในการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เปิดบ้านออก เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูผู้คน โดยเริ่มจากคนในคค.ก่อน ถ้ารู้สึกว่าคนน้อยเกินไปก็ให้เชิญคนอื่นมาก ครั้งนึงไม่ต้องมาก แล้วให้ลูกๆมานั่งประชุม ร้องเพลง อธิษฐานด้วย เพราะหากเชิญคนมามากเกินไป เด็กๆก็จะไปเล่นของเขา ผู้ใหญ่ก็ประชุมของผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี แต่ให้เน้นบ้าน คนไม่เยอะ แล้วให้เขามีส่วนร่วม

การเลี้ยงดูคนที่บ้านของเรานั้น ดีกว่าการเชิญคนไปทานข้าวที่ร้านอาหาร หรือ ที่ห้องประชุม เพราะที่บ้านคนจะไม่รู้สึกกดดัน แต่สะดวกและอิสระ มีเวลาก็กินข้าว ไม่มีเวลาก็กินผลไม้ เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่น นอกจากนี้เวลาที่มีวิสุทธิชนมาเยี่ยมทีบ้านของเรา พวกเขาก็มักจะกล่าวคำอวยพร และอธิษฐานเผื่อบ้านของเราด้วย และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงสดับฟังการอธิษฐานแบบนี้ พวกท่านก็จะได้รับการอวยพระพรอย่างมากมาย.


โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่2
Time :30/4/2553 12:23:07
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่3

พี่น้องเอสเตอร์กำชับว่าทางที่ดีที่สุดควรมาเข้าร่วมประชุมทั้งพ่อและแม่ จากข่าวสารสองข้อแรกจะเห็นว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเด็นแรกเราได้รับความเชื่อมาจากพ่อแม่และควรจะให้ความเชื่อนี้สืบทอดไปยังลูกหลานของเราด้วย ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการอธิษฐานสู้รบในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเด็นนี้ต้องนำไปฝึกปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในอาทิตย์หน้านี้ โดยการอธิษฐานเผื่อภาระของคริสตจักรในปัจจุบัน หรือความต้องการที่เร่งด่วนของครอบครัวก็ได้. สองหัวข้อหลังเป็นเรื่องของพี่น้องหญิงเป็นสำคัญ คือเกี่ยวกับการดูแลจัดการเรื่องราวในบ้าน และการเปิดบ้านออกเพื่อการประชุมต่างๆ. เพราะการเปิดบ้านออก ลำพังพี่น้องชายเพียงคนเดียวถึงแม้จะอยากเปิดบ้าน แต่ถ้าพี่น้องหญิงไม่ตกลงก็ไม่แน่ว่าจะเปิดบ้านออกได้ เพราะพี่น้องหญิงต้องรับผิดชอบตระเตรียมจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าพี่น้องหญิงยินยอม บ้านนั้นก็สามารถถูกเปิดออกได้ง่ายกว่า.

พี่น้องเซี้ยง ประทับใจการอธิษฐานร่วมกันกับสามีภรรยาจะทำให้เราสามารถมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเลี้ยงดูลูก และนำพาลูกๆ มาสู่เบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้

พี่น้องธำรงค์พูดต่อว่าจุดเริ่มต้นของคริสตจักรกลับเริ่มต้นที่บ้าน มิใช่เริ่มต้นหลังจากที่มีเงินทุนมาก่อสร้างคริสตจักร คริสตจักรในโกโลซายก็เริ่มต้นที่บ้านของพี่น้อง ครอบครัวของปริศกีลาและอะกูลาไม่ว่าไปที่ไหนก็ก่อกำเนิดคริสตจักรที่นั่น แม่มีความสำคัญมากเพราะใกล้ชิดกับลูกมากกว่า พ่อทำงานนอกบ้าน. ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อ ฝ่ายแม่มักจะมีบทบาทในการเลี้ยงดูและใกล้ชิดกับลูกมากกว่าฝ่ายพ่ออยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยที่บทความจะเห็นว่าพี่น้องหญิงสำคัญมาก เพราะผู้ดูแลจะสามารถครองเรือนได้ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีวิธีการอะไรดีดี แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีภรรยาที่ดีหรือไม่ การที่ภรรยาสามารถดูแลเรื่องราวในบ้านได้ดีก็ทำให้ผู้ดูแลคริสตจักรนั้นสามารถปรนนิบัติคริสตจักรได้ดีด้วยโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง.

พี่น้องเอสเตอร์ เสริมว่าการสามัคคีธรรมของเราจะให้ดีก็ต้องย้ายไปที่บ้านของพี่น้องด้วย เช่นบ้านของพี่น้องธำรงค์ พี่น้องเซี้ยง ตอนนี้เนื่องจากการที่นี่มีการประชุมยุวชนวันเสาร์ คนเป็นพ่อแม่จึงสะดวกที่นี่ที่สุด แต่ก็ขอให้นี่กลายเป็นเป้าหมายของเรา เพราะความรู้สึกจะต่างกัน รู้สึกอบอุ่นกว่า และนำเอาพระพรไปสู่ที่บ้านด้วย เรายิ่งเปิดบ้านออกลูกๆ ของเราจะได้รับพระพรมากที่สุด ตอนนั้นที่ไต้หวันมีประชุมพิเศษข้าพเจ้าได้ต้อนรับพี่น้องสามสี่คนมาพักที่บ้าน มีการอ่านพระคำ ฟื้นฟูยามเช้า ทานข้าวด้วยกัน จนถึงเดี๋ยวนี้ลูกสาวข้าพเจ้าก็ยังมีการติดต่อคุยกับอนุชนเหล่านี้อยู่ทางอินเตอร์เนต เป็นการทำให้เขาเข้าสู่การดำเนินชีวิตในพระกายอย่างเป็นรูปธรรม. มีพยานอีกเรื่องหนึ่ง ก่อนนี้ครอบครัวข้าพเจ้าปรนนิบัติเด็กอนุชน ลูกสาวข้าพเจ้ายังเป็นยุวชนอยู่ แต่การที่เขาอยู่กับเด็กอนุชนตลอดก็ช่วยให้เขาได้เห็นแบบอย่าง สามารถเข้าใจรูปแบบและมีการดำเนินชีวิตในพระกายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการเปิดบ้านของเราไม่เพียงแต่เปิดออกต้อนรับยุวชน ยังสามารถเปิดต้อนรับอนุชนมากขึ้น ไม่เพียงแต่เปิดประชุมหมู่เท่านั้น แต่สามารถเปิดออกให้พี่น้องมาผสมผสานร่วมกันดำเนินชีวิตให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่ความเที่ยงแท้ในการดำเนินชีวิตแห่งพระกายยิ่งขึ้น

พี่น้องฉางจิงเป็นพยานว่าบ้านของพี่น้องศรินทิพย์ต้อนรับคนมาที่บ้านบ่อยๆ ทำให้ได้รับพระพร วันนี้สามารถปรนนิบัติต้อนรับพี่น้อง ดูแลพี่น้องได้.

พี่น้องศรินทิพย์เป็นพยานว่าพ่อแม่พี่น้องมีความเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อความเชื่อในรุ่นถัดไปจริงๆ การที่คุณย่าและคุณแม่มีความมั่นคงต่อเนื่องและเด็ดขาดในการติดตามพระเจ้า ทำให้เรามีความเชื่อและมีความมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน. การที่เปิดบ้านออกและต้อนรับพี่น้องเป็นประจำยังเป็นการฝึกฝนเราให้มีใจต้อนรับและปรนนิบัติพี่น้องอีกด้วย. ตอนนั้นยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจ รู้สึกว่าการที่พี่น้องมาที่บ้านบ่อยๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ว่าความมั่นคงของคุณแม่และคุณย่าที่เปิดบ้านออกและดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่และด้วยความชื่นชมยินดีตั้งแต่ข้าพเจ้าประมาณสิบกว่าขวบจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเรา. ตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจและยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ แต่เมื่อวันนี้เริ่มมีใจหันสู่พระเจ้ามาปรนนิบัติพระองค์ รูปภาพที่ถูกถ่ายทอดมาโดยไม่รู้ตัวเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นแบบอย่างไปโดยอัตโนมัติ และได้รักษาพวกเราไว้ให้อยู่ในหนทางเดียวกัน ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าได้รักษาเราไว้ด้วยวิธีเช่นนี้ ทำให้พวกเราไม่เตร็ดเตร่อยู่นอกบ้าน.

พี่น้องธำรงค์เสริมว่าถ้าพ่อแม่นำพาลูกไปหาฝ่ายโลก หนทางของลูกที่จะติดตามพระเจ้าก็ยาก เขาจะตามเพื่อนมากกว่า ถ้าตอนหลังจะไปดึงเขามาหาพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว มาเสียใจตอนเขาโตก็สายไปเสียแล้ว ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เด็กจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ แต่อยู่ที่ตอนเด็กเราไม่ได้เป็นแบบอย่างให้แก่เขา

ภาคปฏิบัติในสัปดาห์หน้า
เราต้องมีการฝึกฝนสองอย่าง
1. ฝึกฝนการอธิษฐานแห่งการสู้รบในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยา
2. ฝึกฝนอธิษฐานเผื่อการเปิดบ้านกับลูกว่าจะเชิญใครดี, ผู้ที่ปรนนิบัติเขา หรือว่าเพื่อนๆของเขาดีเพื่อจะมาใช้ชีวิตผสมผสานอยู่ด้วยกันที่บ้าน และยังสามารถอธิษฐานกับลูกๆ เผื่อภาระของคริสตจักรได้อีกด้วย เราต้องเริ่มฝึกฝนจากสิ่งนี้ก่อน เราสามารถถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกได้ในทุกเวลาและในทุกเรื่องๆ ตอนแรกลูกๆอาจจะไม่เคยชิน แต่ว่าเมื่อผ่านไปไม่นานลูกกลับจะมาถามเราเองว่าคริสตจักรตอนนี้มีภาระอะไรให้อธิษฐานเผื่อ
3. นอกจากนี้ ทุกครั้งก่อนการสามัคคีธรรมอยากให้มีการอธิษฐานเผื่อแต่ละบ้านสิบห้านาที เพื่อจะสามารถเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในแต่ละบ้าน

โดย / Posted by :ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่3
Time :30/4/2553 12:25:15
ครั้งที่4 นิมิตและการฝึกฝนในการเลี้ยงดูบุตร
ข่าวสาร: พูดถึงการอบรมสั่งสอนบุตร ว่าควรอบรมสั่งสอนอย่างไร ซึ่งก็คือ ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยพระคำของพระเจ้าก่อนการอบรมสั่งสอนทุกครั้ง แต่มิได้หมายความว่า ถ้าลูกไม่ได้ทำผิดอะไร ก็ไม่เลี้ยงดูเขาโดยการหล่อเลี้ยงและเปิดเผยพระคำพระเจ้าให้กับเขาเลย. ถ้าพูดตามประสบการณ์ของดาวิด สามารถสรุปได้ในบพส.23 ที่ว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนอย่างแน่นอน” ผู้เลี้ยงผู้นี้ได้ให้ข้าพเจ้านอนลงในที่มีหญ้าเขียวสด และทรงนำข้าพเจ้าไปริมฝั่งแม่น้ำที่สงบเงียบ พระองค์มักทำให้จิตของข้าพเจ้าตื่นขึ้น พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์.” จะเห็นว่า ประสบการณ์ทั้งชีวิตของดาวิด มิได้พูดถึงการสั่งสอนสักเท่าใด แต่สิ่งเดียวที่เขาคิด ก็คือการเลี้ยงดู, หล่อเลี้ยง ให้กำลังใจ ปลอบประโลม.

พน.หลิว: ในการเลี้ยงดูบุตร มีเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ และ ภาคปฏิบัติ 5 ประการ
1. เงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ คือ เป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ และ การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์
อันดับแรกพ่อแม่ต้องถามตนเองก่อนว่า ตนวางเป้าหมายอะไรบนตัวของบุตร ถ้าเป้าหมายคือให้บุตรของตนเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย มีชื่อเสียงใหญ่โต มีการศึกษาที่ดี มีการงานที่ดี ภรรยาสวยๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงการอบรมสั่งสอนบุตร เพราะทุกวันก็จะสอนเขาถึงสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าหากว่าเราวางแผนเพื่ออนาคตฝ่ายวิญญาณของเขา เราก็จะมีการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขาทุกวัน ตามอายุและโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งในแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก แต่ต้องเปิดใจเขาก่อน ด้วยภาคปฏิบัติ5ประการ ซึ่งจะกล่าวต่อไป. ถ้าวันนี้เราแค่อยากให้เขาเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ แค่เชื่อฟังก็พอ เราก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูเขาด้วยพระคำของพระเจ้า ฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตนเองว่าเราวางเป้าหมายอะไรบนตัวของเขา และไปให้ถึงจุดหมายนั้น. ตอนที่เราบอกเขาว่าพระเยซูทรงน่ารัก เรายังต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมถึงน่ารัก น่ารักอย่างไร
2. ภาคปฏิบัติ 5 ประการ
วันนี้เราอาจจะพูดพระคำให้เขาฟังทุกวัน และ คำเหล่านั้นอาจมิได้เข้าสู่ภายในเขาเลยก็ได้ หรือ พอเขาอยู่ต่อหน้าเราก็ทำตามที่เราต้องการ แต่พอเขาเข้ามหาวิทยาลัย เขาก็ไม่ฟังเราแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้เขาเปิดใจกับเราก่อน แล้วค่อยพูดพระคำพระเจ้าให้เขาฟังในเวลาที่เหมาะสม ครั้งหนึ่งไม่ควรเกิน15นาที
• ต้องเข้าใจ ใจของเขา (ไม่ใช่ว่าลูกคนนี้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา เกิดมาจากท้องเรา แล้วเราจะเข้าใจเขาทุกเรื่อง. แต่การที่จะเข้าใจเขา พ่อแม่ต้องใช้เวลาอยู่กับเขาให้มาก)
• มีอารมณ์ และ การแสดงออกร่วมกับเขา (เช่น ถ้าเห็นลูกเล่นเกมส์อยู่ และ เราตวาด ตบโต๊ะด้วยความโกรธ และ สั่งเขาว่าอย่าเล่นให้เห็นอีกนะ ถ้าทำเช่นนี้ลูกก็อาจจะไม่ทำตอนที่พ่อแม่อยู่ แต่เขาจะทำตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเขา คือแอบทำนั่นเอง และที่สำคัญเขาจะปิดต่อพ่อแม่ทันที แต่ตามประสบการณ์ของพน.หลิว ตอนเขาเห็นลูกเล่นเกมส์ เขาเข้าไปถามลูกว่าเล่นเกมส์อะไร เกมส์นี้เกี่ยวกับอะไร ถึงด่านไหนแล้ว เล่นอย่างไร และให้ลูกชายสอนเขาเล่น เช่นนี้ลูกเขาดีใจมาก และเปิดต่อเขาในทุกเรื่อง พอมีเวลามีเรื่องอะไร เขาก็จะมาบอกและขอคำปรึกษาจากพ่อ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นเกมส์ หรือ ในชีวิตประจำวัน พี่น้องก็ได้นำพระคำหล่อเลี้ยงตามความเหมาะสม)
• อยู่ข้างๆเขา และแบ่งเวลาออกมาอย่างชัดเจน (พ่อแม่ต้องใช้เวลาอยู่กับลูกของตนให้มาก ไต่ไม่ได้หมายความว่า ตอนอยู่กับเขาจะต้องพูดนู่นพูดนี่เสมอไป บางครั้งเพียงแต่อยู่เฉยๆและนั่งข้างๆเขาก็พอ เช่น ในเวลาที่ลูกกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ ก็แค่นั่งอยู่ข้างๆเขา นั่งอ่านพระคัมภีร์ และพอเขาพร้อมแล้ว เราก็ให้ข้อพระคัมภีร์เขาสักข้อหนึ่ง เปิดเผยเล็กน้อย สั้นๆ แต่สิ่งที่สอนเราต้องแสวงหามาก่อนว่าเราควรพูดหรือไม่ เหมาะกับวัยของเขาหรือไม่. หรือบางครั้งก็พาเขาไปกินแม็คโดนัลบ้าง ไปเที่ยวบ้าง เป็นต้น)
• นำพาในด้านบวก (ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากการที่ให้พระคำและการเปิดเผยแล้ว ยังต้องมีการนำพาเขาในด้านบวก เช่น ตามประสบการณ์ของพี่น้องหลิว คือ ครั้งแรกที่เขาพาลูกเขาไปส่งที่บ้านพักพี่น้องชายที่เมืองๆหนึ่ง ตอนนั่งรถไปเขาก็พูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ จนก่อนที่จะถึงบ้านพักพน.ชาย พี่น้องก็บอกลูกชายว่า ในการเข้าพักในบ้านพักพี่น้องชายควรปฏิบัติตัวตามนี้ ข้อ1,2,3.... จากนั้นก็อธิษฐานกับลูกชายตอนอยู่บนรถ ซึ่งใช้เวลาก็ไม่เกิน15นาที แต่ที่สำคัญคือ สิ่งที่เราบอกกับลูก ต้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่ได้อธิษฐานและแสวงหาต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาแล้ว)
• หล่อเลี้ยง, การเปิดเผยในพระคัมภีร์ ตามเวลาที่เหมาะสม สั้น ตรงประเด็น
นอกจากนี้พน.หลิวกล่าวว่า ดูเหมือนว่าการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรนั้นจะยาก แต่จริงๆก็ง่าย เพราะมีเคล็ดลับอยู่ประการหนึ่ง ซึ่งสามารถเห็นได้จาก”แกะ” ถ้าหากใครเคยไปนิวซีแลนด์กลับมา ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นั่นคือภาพของ พระคริสต์ผู้เป็นผู้เลี้ยงใหญ่ เป็นผู้เลี้ยงอันดี และเป็นหัวหน้าของผู้เลี้ยงทั้งหลายของเรา เพราะว่า โดยปกติแล้ว คนเลี้ยงแกะจะถือไม้เท้าคู่กาย โดยที่ไม้เท้านี้ที่หัวไม้เท้าจะงอๆ มีไว้เพื่อเกี่ยวคอแกะตัวที่กำลังเดินหลุดออกไปจากฝูง และ ถ้าออกไปจากฝูงบ่อยๆ ผู้เลี้ยงก็จะใช้ไม้เท้านี่แหละมาตีสั่งสอน. แกะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือ แกะสายตาสั้น สั้นมากๆ คือมองได้แค่ระยะสั้นๆ สั้นมากอาจแค่1ฟุต และหูก็ไม่ดี แต่จะจำเสียงของผู้เลี้ยงของตนได้ ฉะนั้น.ผู้เลี้ยงจะเดินนำหน้า และหลังผู้เลี้ยงจะมีแกะประมาณ2-3ตัวที่จะคอยเดินตามผู้เลี้ยงอยู่อย่างกระชั้นชิด ละหลังเจ้าแกะสองสามตัวนั้นก็จะเป็นฝูงแก่ทั้งแกะเป็นร้อยๆตัวเดินตามอยู่อย่างกระชั้นชิดเช่นกัน มิฉะนั้นมันจะมองไม่เห็นและหลงทางไป จนเป็นอาหารของสิงโต. ฉะนั้นพระเยซูผู้เลี้ยงใหญ่ เป็นผู้เลี้ยงอันดี และเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงของเรา จึงเป็นแบบอย่างของเรา ซึ่งก็คือผู้ที่เดินอยู่หน้าสุดของฝูงแกะ ส่วนผู้อาวุโสในคริสตจักรก็เป็นเหมือนหัวหน้าของผู้เลี้ยงทั้งหลายที่ต้องติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างกระชั้นชิดและเราก็คือฝูงแกะที่คอยติดตามหัวหน้าผู้เลี้ยงอีกที เช่นกัน ลูกๆก็จะติดตามพ่อแม่เช่นกัน
หมายเหตุ - แกะที่มีสุขภาพดีจะมีพฤติกรรมการกินและการเคี้ยวเอื้องที่เป็นปกติ พวกมันจะเคี้ยวเอื้องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน แกะที่มีสุขภาพดีจะมีความอยากกินอาหาร มันแทบจะหิวเป็นปกติ. ถ้าแกะไม่มีความอยากอาหารเป็นสิ่งผิดปกติที่พบได้ง่ายแสดงว่าแกะป่วย และ แกะใช้เวลาประมาณ 15 % ของแต่ละวันในการนอน
- สำหรับลูกแกะต้องหมั่นดูแล 1-2 ครั้งต่อชั่วโมง ระหว่างสัปดาห์แรก ลูกแกะจะร้อง แบะๆ อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปได้มากที่มันหิวและอาหารไม่เพียงพอ และจะลดลงเมื่อมันเติบโตขึ้น ลูกแกะจะนอน วันละ 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ในเวลาที่มันงีบหลับ มันจะมองหาแม่ของมันและเข้าไปนอนใกล้ๆแม่ของมันเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกแกะส่วนมากจะร่าเริงมาก มันจะเล่นกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ลูกแกะรักที่จะปีนป่าย เพราะธรรมชาติของมันคืออยากรู้อยากเห็นสิ่งรอบๆตัวมัน และความอยากรู้อยากเห็นนี้เองทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆ และเมื่อลูกแกโตขึ้น มันจะใช้เวลาอยู่กับแม่น้อยลงและใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น มันจะให้เวลาส่วนมากเพื่อค้นหาอาหาร และเล่นลดลงหลังจากมันอายุ 4 เดือน
- แกะได้ขึ้นชื่อในเรื่องความโง่มานานแล้ว เพราะพฤติกรรมของมันที่ชอบอยู่เป็นกลุ่ม ไม่มีสัญชาตญาณเฉพาะตัว และขาดความคิดริเริ่ม แต่พวกมันเชื่องและไม่ก้าวร้าว แต่พวกมันสามารถคำรามได้ในบางกรณี
- แกะมีความจำดี โดยจำจากใบหน้าได้ดี มันสามารถจำใบหน้าแกะด้วยกันได้มากกว่า 50 ตัวได้นานถึง 2 ปี และยังสามารถจำจำใบหน้าคนเลี้ยงได้ดีอีกด้วย
- แกะมีการเรียนรู้แบบจดจำเพื่อนำไปปรับปรุงหรือแก้ไข โดยการทดลองโดยทดสอบให้แกะเดินอยู่ในเขาวงกต วันแรกแกะใช้เวลาเฉลี่ย 90 นาทีในการหาทางออก ทำเช่นนี้จนถึงวันที่ 3 พบว่า แกะใช้เวลาลดลงถึง 2-3 เท่า และทดลองต่อมาหลายวันแกะเดินออกมาได้โดยไม่ผิดเลย
- แกะรักษาตัวเองได้ แกะสามารถรักษาตัวเองได้ โดยเรียนรู้ที่จะกินอาหารที่ทำให้พวกมันรู้สึกดี
- แกะจ่าฝูง สายพันธุ์ Icelandic มีความสามารถพิเศษที่สามารถนำฝูงแกะของตนกลับบ้านแม้จะต้องผ่านหิมะ พายุน้ำแข็ง ข้ามแม่น้ำ และสิ่งกีดขวางต่างๆ

พน. ไพลิน : ถามว่า จะเลี้ยงดูบุตรอย่างไร ให้อยากเรียนหนังสือ
พน.หลิวซือหมู่: ตั้งแต่ลูกยังเด็กต้องให้ความเคยชินกับเขาในการอ่านหนังสือกับเขา และร่วมอ่านกับเขา สอนเขาให้มีพื้นฐานที่ดี และ บอกเขาถึงการเปิดเผยในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ คนที่พระเจ้าทรงใช้ซึ่งส่วนมากแล้ว ล้วนเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างดี เช่น โมเซ ที่ได้ศึกษาในพระราชวังถึง40ปี, เปาโลก็เช่นกัน
พน.หลิวตี้ซง: ต้องเปิดเผยแบบอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้เขาฟัง นอกจากโมเซ, เปาโล แล้ว ยังต้องเปิดเผยว่า การที่เราจะรู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างผู้นี้ เราจะต้องมาดูสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า เช่น คน, สัตว์, พืช, ระบบสุริยะ, แสง,น้ำ เป็นต้น ซึ่งล้วนอยู่ในแบบเรียนของเราทั้งสิ้น เราจะต้องมีทัศนคติเช่นนี้คือ เรียนเพื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และ เรียนเพื่อพระเจ้า.
โดย / Posted by :ครั้งที่4 นิมิตและการฝึกฝนในการเลี้ยงดูบุตร
Time :30/4/2553 12:26:39
ครั้งที่ 5 แกะสายตาสั้น มองเห็นแต่เพียงระยะใกล้ๆ แต่ผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะทั้งฝูงได้อย่างไร.
ความเป็นจริง คือ แกะทั้งฝูงจะติดตามตัวที่อยู่ข้างหน้า แกะตัวหน้าสุดมีอยู่ 2-3 ตัวนั้นติดตามผู้เลี้ยง
ผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนแกะแถวหน้าสุดที่ติดตามผู้เลี้ยงนั้น ต้องรับผิดชอบติดตามผู้เลี้ยงอย่างกระชั้นชิด
พ่อแม่ต้องรับสุขพระเจ้า อ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ ประชุม ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน นำการเปิดเผยต่างๆมาเลี้ยงดูลูก
เราทั้งหลายเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อ ความเชื่อนี้ถูกถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุ นับตั้งแต่อาดามมาก็ 6000 กว่าปีแล้ว ถึงแม้จะมีภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติที่แตกต่างกัน ความเชื่อนี้ก็สามารถถ่ายทอดมาได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกขัดขวาง เหนือกว่าข้อจำกัดทุกอย่าง ใน2ตธ.3:15 ก็เขียนไว้ว่า ตั้งแต่เป็นเด็กๆ มา ท่านก็ได้รู้จักพระคัมภีร์ คำว่าเด็กๆนี้ ในภาษาเดิมหมายถึงทารก. เราอาจจะไม่เชื่อว่าเด็กทารกที่ไม่รู้ภาษานี้จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร แต่ว่าพระคัมภีร์ได้เขียนไว้เช่นนี้ ท่านจะเชื่อหรือไม่ พระคัมภีร์ก็คือลมปราณของพระเจ้าที่ได้ระบายออก การที่เราสอนลูก ไม่ใช่สอนแต่เพียงตัวอักษร แต่ต้องนำทุกๆคำระบายเข้าไปภายในลูกของเรา ให้เขาได้รับลมปราณแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์
เด็กตัวเล็กๆมีความสามารถในการดูดซับมากกว่าผู้ใหญ่ สังเกตได้จากการเรียนภาษา อายุ 2-3 ขวบก็พูดได้แล้ว
ถ้าให้ผู้ใหญ่ไปเรียนภาษา 2-3 ปี ก็ยังพูดได้ไม่เท่ากับเด็ก 2-3 ขวบเลย ความจริงเขาดูดซับ เรียนรู้จากเราอยู่ตลอดเวลา เรื่องที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่อง ยากเกินไปสำหรับเขา เป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่จึงจะสามารถเข้าใจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้แต่ลูกของพี่น้องหลิว อายุแค่ 10 ขวบก็อยากรู้ว่าองค์การคณะกับการฟื้นฟูของเราต่างกันอย่างไร และตั้งใจฟังพี่น้องหลิวเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์การตกต่ำของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 จนมาถึงศตวรรษที่16 ก็ยังเล่าไม่จบ พี่น้องหลิวจึงได้มองเห็นว่าไม่สามารถดูถูกคิดว่าเขาเป็นเด็กได้ เขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดทั้งหมด.
ที่สำคัญคือการพูดของเรานั้นน่าดึงดูด ทำให้เขาเข้าใจ ได้รับการเปิดเผย และสามารถถ่ายทอดความเชื่อได้มากแค่ไหน เหมือนกับโฆษณาขายสินค้าทางโทรทัศน์ มีแรงดึงดูดมาก เดิมทีไม่ได้คิดอยากจะซื้อ แต่พอฟังเขาสาธิตสินค้า ไม่ถึง 10 นาทีก็รู้สึกอยากจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อสินค้าแล้ว ความเชื่อในสินค้านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่ภายในเราจนเราเกิดอยากจะซื้อขึ้นมาได้ เวลาเราประกาศกิตติคุณก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน คือต้องสามารถถ่ายทอดความเชื่อของเราไปสู่เขาให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เขาจากเดิมที่ไม่เชื่อกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ รู้สึกอยากได้พระคริสต์.
เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ ต้องเป็นเหมือนการดูโทรทัศน์ฝ่ายสวรรค์ ยิ่งดูยิ่งถูกดึงดูด ยิ่งดูยิ่งเชื่อ ยิ่งดูยิ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น. โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องแบกภาระนี้ในการดูโทรทัศน์ฝ่ายสวรรค์ให้มากขึ้น เพื่อจะมีบางสิ่งไปเลี้ยงดูลูกของเรา. เราต้องฉวยโอกาสในขณะที่ลูกยังเล็กๆอยู่นี้ ในขณะที่เขายังฟังเราอยู่ ต้องการการถ่ายทอดจากเรา ถ่ายทอดความเชื่อของเราไปสู่เขา เพราะเมื่อเขาโตขึ้น เขาอาจจะบอกห้ามไม่ให้เราเข้าห้องหรือยุ่งกับเขา ถึงตอนนั้นเราก็จะดูแลเขาได้ยากขึ้น.
การเลี้ยงดูนี้ ผู้ที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงเองจะดีที่สุด การฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงดู หรือการเอาไปเลี้ยงหน้าทีวี ทำให้เด็กๆดูดซับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามา ต้องจำไว้ว่าเด็กเล็กมีความสามารถในการดูดซับมากเป็นพิเศษ.
ปัญหาคือเราตำหนิลูกมาก สั่งสอนลูกมาก แต่เลี้ยงดูน้อย ทำให้เด็กๆไม่ได้ถูกหยั่งรากลงทางฝ่ายวิญญาณ ทำให้เขาถูกดึงดูดโดยฝ่ายโลกได้ง่ายเมื่อเขาโตขึ้น ทุกวันนี้เราเพียงแต่ป้องกันด้านลบเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการให้รายละเอียดในด้านบวก เราไม่สามารถป้องกันเด็กๆ จากเพื่อนที่ไม่ดี จากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้เวลาที่เขาอยู่โรงเรียน แต่ถ้าเราเลี้ยงดูเขาทางฝ่ายวิญญาณที่มากพอ เขาก็ได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติ รู้จักแยกแยะโดยอัตโนมัติ
ก่อนเข้าสู่การแสวงหาทุกครั้ง อยากให้พี่น้องทุกคนเล่าผลลัพธ์จากการลองไปฝึกทำดูที่บ้านตามข่าวสารของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นๆ ด้วย และให้มีการอธิษฐานเผื่อทุกๆบ้านที่น่าจะสามารถเข้าร่วมการประชุมเช่นนี้ได้แต่ยังไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ให้สามารถมีโอกาสมาร่วมประชุมด้วยได้.
โดย / Posted by :ข่าวสารสำเร็จพ่อแม่ ครั้งที่ 5
Time :3/5/2553 11:01:26
หมายเหตุ

หากพี่น้องต้องการอ่านตัวข่าวสารเต็มๆ รบกวนอ่านได้ที่ http://lordsrecoveryinthailand.org/showdetail.asp?boardid=1682
โดย / Posted by :ข่าวสารเกี่ยวกับ พ่อแม่ ในการเลี้ยงดู ลูก
Time :8/5/2553 14:35:54
การงานยุวชนในประเทศไทยปี208
https://youtu.be/4_gnyGjYZZ8
โดย / Posted by :ยุวชนของพระเจ้า
Time :5/7/3104 9:53:40
อุปนิสัย
( 2 ทธ.2:21, กท.2:20, รม.8:13 )

อุปนิสัย..! เป็นศัตรูและอุปสรรคของเรา..! ในการตกแต่งตัวด้วยหลักความจริง..!
และการเติบโตขึ้น ใน ชีวิต..! ( พระคริสต์ )
อุปนิสัยเป็นพื้นฐานและขีพจรของการปรนนิบัติ และ การร่วมประสานของพวกเรา..!
อุปนิสัยของพวกเรา..! มีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคริสตจักร..!
และการมุ่งหน้า.. แห่งการงาน...ในการฟื้นฟูของพระเจ้า.!

ความหมายของอุปนิสัย
1.... สันดาน.. เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นธรรมชาติ ตัวเก่า " ข้าพเจ้า "
ตัวเอง ,ชีวิตฝ่ายจิต, ธรรมชาติ, ซึ่งปรากฎอยู่ในความคิดเห็น
ใจทะเยอทะยานและนิสัยแปลกประหลาด ( รม.6:6, กท .2:20, มธ.16:24, ลก.9:25 )

2.... อุปนิสัย การแสดงออกภายนอกของมนุษย์ นิสัยที่อยู่ทางภายในได้
ปรากฎออกมาเป็นความเคยชิน..ทางภายนอก ..! เป็นความเคยชิน ..!
สันดาน 30 เปอร์เซ็น ( นิสัยธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด )
ความเคยชิน 70 เปอร์เซ็น ที่ปรากฎอยู่ในการดำเนินชีวิต
การประพฤติและการกระทำสิ่งต่างๆ

การจัดการกับอุปนิสัย
1.. โดยการแตกหัก..! ของมนุษย์ภายนอก ( 2 คร.4:16 )
2.. โดยการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ไม้กางเขน ( กท.2:20, รม.6:6 )
3.. โดยการต่อต้านตัวเอง ละทิ้งตัวเองสูญเสียชีวิตฝ่ายจิต..! ( มธ.16:24-26 )
4.. โดยอาศัยขั้นตอนการฝัดร่อน ( 2 คร.11:23-33, กจ.27:28 )
5.. โดยการเปลี่ยนแปลง ( รม.12:2 )
6.. พึ่งพาพระวิญญาณ ที่อาศัยอยู่ภายในมาประหารความเคยชินของเรา ( รม.8:13 )
7... ปรับใช้ความตั้งใจมาร่วมมือกับพระเจ้า
8.. โดยการเปลี่ยนใหม่ ( ฟป.4:8,1 ทธ.4:12 )

อุปนิสัยของผู้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ( ปฐก.1:26, กท.2:20, มธ.5:44,ลก.23:24 )
1.. ต้องเหมือนพระเจ้า
2.. ต้องมีมนุษยธรรม
3.. ต้องมีคุณธรรมที่เหนือล้ำ
4.. ความรักเลิศล้ำ
5.. การอภัยที่กว้างไพศาล
6.. ความสัตย์ซื่อที่สูงส่ง
7.. ความต่ำต้อยและเล็กน้อยจนถึงที่สุด
8.. ความบริสุทธิ์ที่สุด
9.. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
10.. เปิดใจและยุติธรรม .
โดย / Posted by :อุปนิสัย 30ประการ
Time :5/7/3104 9:54:42
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com