Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันประสบการณ์พระคริสต์ / Experiences in Life
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
มนุษย์คนแรกคือใคร ใครเป็นคนแรกที่เชื่อ กิตติคุณ ของ พระเจ้า
(Reader : 4603)
มนุษย์คนแรกคือใคร ใครเป็นคนแรกที่เชื่อ กิตติคุณ ของ พระเจ้า

อาดาม มนุษย์คนแรกที่เชื่อกิตติคุณของพระเจ้า

พระเจ้าทรงสร้างฟ้าแผ่นดินและสรรพสิ่ง แล้วก็ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์เอง จุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้มนุษย์สำแดงพระเจ้า และดูแลสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ พระเจ้าจึงให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นอยู่ในสวนเอเดนที่สวยงามนั้น ในสวนนั้นมีผลไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูไว้เป็นอาหาร ในท่ามกลางสวนนั้นมีต้นไม้ที่ให้ชีวิตเจริญต้นหนึ่ง เป็นตัวแทนของพระเจ้า กับต้นไม้ที่รู้จักความดีและชั่วอีกต้นหนึ่งด้วย เป็นตัวแทนศัตรูของพระเจ้า – ซาตาน

พระเจ้าทรงตรัสสั่งแก่อาดามกับภรรยาของเขาว่า บรรดาผลๆไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้ที่ให้ความรู้ดีและชั่ว ผลของต้นนั้นเจ้าอย่ากินเป็นอันขาด ถ้าเจ้าขืนกินวันใด เจ้าจะตายในวันนั้นเป็นแน่ แต่ว่าอาดามกับภรรยาได้ถูกงูล่อลวงให้กินผลของต้นไม้ที่ให้ความรู้ดีและชั่ว หลังจากที่พวกเขาได้กินเข้าไป ตาก็สว่างขึ้น จงรู้สึกว่าตัวเปลือยกายอยู่ จึงได้เอาใบมะเดื่อมากลัดเป็นกระโปรงปกปิดตัวไว้ และหลบซ่อนพระพักตร์ของพระเจ้า แต่ว่าพระเจ้าได้ทรงแสวงหามนุษย์ ไม่เพียงแต่ไม่ลงโทษให้พวกเขาต้องตาย ยังประกาศกิตติคุณให้แก่พวกเขา และให้คำมั่นสัญญาที่ช่วยให้รอดที่อัศจรรย์แก่พวกเขา เผ่าพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวงูฟกช้ำ อาดามได้ฟังกิตติคุณของพระเจ้าก็ต้อนรับและเชื่อทันที และได้ตั้งชื่อภรรยาว่า “ฮาวา” ความหมายก็คือ “เป็น” ขึ้นแล้ว เขาเชื่อว่าพวกเขาได้เป็นขึ้นแล้ว จะไม่ตายแล้ว

เพราะเหตุอาดามได้เชื่อ พระเจ้าได้ทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้พวกเขาสวมปกปิดกายเป็นความชอบธรรมของพวกเขา ดังนั้นอาดามกับฮาวาจึงเป็นครอบครัวแรกที่เชื่อและต้อนรับกิตติคุณของพระเจ้า
โดย / Posted by : มนุษย์คนแรกคือใคร ใครเป็นคนแรกที่เชื่อ กิตติคุณ ของ พระเจ้าTime : 18/7/2552 14:47:26
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com