Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
Jesus is Lord :
ค้นหา :
@TittleFromNo. of ReaderTime
พระเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้ามีจริงหรือ 33/918110/17/2015 5:20:05 PM
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ13/13207612/18/2014 10:08:28 PM
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง พระคริสต์ ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง15/204179/30/2012 10:04:50 PM
พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู12/56882/2/2012 1:31:49 AM
ผู้แทนอำนาจ หนังสือผู้แทนอำนาจ ของพระเจ้า2/32691/2/2012 6:15:20 AM
ซีดีเพลง บทเพลงสรรเสริญ1 เพลงที่ 1-10 .. เสียงสรรเสริญจากโลกนิรันดร์ เพลงที่ 1-10 .. เสียงสรรเสริญจากโลกนิรันดร์9/627612/22/2011 3:43:41 PM
ซีดีเพลงสรรเสริญ บทที่ 11 - 24 ภาษาไทย ชุดที่2 ซีดี บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ซีดีเพลงสรรเสริญ บทที่ 11 - 24 ภาษาไทย ซีดี ห้องสมุดกิตติคุณ16/60485/29/2011 12:12:20 PM
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ / Life Study เล่ม 1 , หน้า 135/47273/13/2011 12:04:58 PM
สิบสองตะกร้า สิบสองตะกร้า8/595011/11/2010 2:33:17 PM
ซีดีเพลงเด็ก ชุดที่2 เพลงสรรเสริญสำหรับเด็ก ภาษาไทย ซีดี บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เด็ก ซีดีเพลงเด็ก ภาษาไทย ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย15/841710/19/2010 11:16:39 AM
ข่าวสารการสำเร็จพ่อแม่...เนื้อหาข่าวสาร คริสเตียนควรเลี้ยงดูบุตรอย่างไร ตามน้ำพระทัยพระเจ้า2/19305/8/2010 2:34:40 PM
มีมาเรียกี่คน, มาเรียในพันธสัญญาใหม่, มาเรีย ในพันธสัญญาใหม่ ได้กล่าวถึง มาเรีย อย่างน้อย 6ท่าน 2/18764/30/2010 11:43:12 AM
ซีดีเพลงเด็ก ซีดีเพลงเด็ก1 โดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย11/121371/17/2010 4:23:14 PM
พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ 6/445611/2/2009 3:29:08 PM
หลังจากได้รับความรอด หลังจากได้รับความรอด1/150010/17/2009 3:17:10 AM
แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า แผนการบริหารแห่ง พันธสัญญาใหม่ ของพระเจ้า1/244510/17/2009 1:32:58 AM
ทุกคนล้วนสามารถพูด ทุกคน ล้วน สามารถพูด1/160810/17/2009 12:44:34 AM
การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า4/344410/17/2009 12:17:29 AM
ผู้อาวุโส “ผู้อาวุโสที่นำพาได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ตรากตรำในพระคำและการสอน4/27719/16/2009 9:17:54 PM
แบ่งปันการประชุม เสริมสร้าง ผู้แรกเชื่อ, ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย หนังสือ เสริมสร้างผู้แรกเชื่อ, ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย3/17349/6/2009 7:48:48 PM
พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ7/54517/13/2009 10:17:00 PM
Words of wisdom for husbands and wives .. By Witness Lee Words of wisdom for husbands and wives .. By Witness Lee1/37367/3/2009 11:03:21 PM
บทเพลงสรรเสริญ / Hymns บทเพลงสรรเสริญ58/327536/3/2009 12:44:00 PM
พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยของพระเจ้า จริงหรือ พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าจริงหรือ5/370612/30/2008 4:23:42 PM
หลักการของต้นไม้แห่งชีวิตก็คือการพึ่งพิง(2) บทเรียนชีวิตเยเนซิศ เล่ม 1 หน้า1806/37984/10/2007 10:53:20 AM
ประสบการณ์แห่งชีวิต ประสบการณ์ แห่ง ชีวิต4/37113/13/2007 8:06:34 AM
แผนการบริหารของพระเจ้า แผนการบริหารของพระเจ้า5/19093/13/2007 7:25:49 AM
ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่ ภาคปฏิบัติการประชุมหมู่7/36523/10/2007 7:46:51 PM
picture of the NJ jonnie 0/16762/27/2007
หน้าที่แห่งการปฏิบัติของปุโรหิตแห่งกิตติคุณ หน้าที่ แห่ง การปฏิบัติ ของ ปุโรหิต แห่งกิตติคุณ0/14922/27/2007
บทบาทของพี่น้องหญิงในการงานของพระเจ้า บทบาทของ พี่น้องหญิง ในการงานของพระเจ้า7/25222/27/2007
แบบเรียนชีวิต แบบเรียนชีวิต0/14342/27/2007
ทำความรู้จักกับชีวิต ทำความรู้จักกับชีวิต0/282672/27/2007
เคล็บลับแห่งพระคุณการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพพระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเรา เคล็บลับแห่ง พระคุณการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพ ...0/14972/27/2007
พื้นฐานแห่งการปรนนิบัติการประชุมหักขนมปัง พื้นฐานแห่ง การปรนนิบัติ การประชุมหักขนมปัง0/15462/27/2007
คำสอนของอัครสาวก คำสอนของอัครสาวก0/13852/27/2007
นิมิตในพระคัมภีร์ที่ควบคุมและบัญชาเรา นิมิตในพระคัมภีร์ที่ควบคุมและบัญชาเรา0/14592/27/2007
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com