Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
Jesus is Lord :
ค้นหา :
@TittleFromNo. of ReaderTime
จุดสูงสุดในประสบการณ์ ฝ่ายวิญญาณของเรา - มีท้องฟ้าที่แจ่มใส พร้อมด้วยพระที่นั่ง ซึ่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้น- วันพุธ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย0/6434/17/2560 8:26:57 AM
อยากรู้จักพระเจ้า อยากใกล้ชิดพระเจ้า อยากรู้จักพระเจ้า อยากใกล้ชิดพระเจ้า10/455312/7/2559 6:56:41 AM
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ 31/1204712/28/2015 8:55:13 AM
แค่ร้องว่า โอ พระเยซู , โอ พระเยซู , พระเยซู แค่นี้ก็ รอด แล้วเหรอ จอย29/623110/17/2015 5:24:25 PM
เล่าเรื่อง โนอา (Noah) กับ นาวา (เรือนาวา) เล่าเรื่อง โนอา (Noah) กับ นาวา (เรือนาวา)3/50613/14/2015 11:36:09 AM
พระฉายาและอำนาจครอบครอง - หัวใจของเยเนซิศ - วันพฤหัสบดี ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย0/9091/5/2015 9:38:30 AM
อะไรคือการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ , ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร การเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร 9/52027/29/2013 10:14:36 AM
การทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าสร้างอะไร วันไหนบ้าง พระเจ้าสร้างมนุษย์วันไหน การทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าสร้างอะไรบ้าง12/269437/16/2013 8:29:38 PM
พระเจ้าสร้างเรามาทำไมครับ ปุริม0/15687/9/2012 8:52:13 PM
ข้อสงสัยเกี่ยวกับพระคำในหนังสือวิวรณ์ Church of God in Ubon0/17355/30/2012 10:26:41 AM
เราควรดูแลอนุชนอย่างไร ดูแลอนุชนอย่างไรบ้าง10/137732/24/2012 10:54:22 PM
ถามความหมายของเพราะเจ้าใน ยากอบ 4:4 เกด0/14372/21/2012 9:21:09 AM
ฐานของคริสตจักร กับ "วิทเนส ลี" สงสัยจริงๆ นะ14/57048/23/2011 9:26:00 AM
การอธิษฐานลงโทษคนชั่วผิดหรือไม่ครับ สรรค์2/15815/30/2011 7:58:44 PM
ใครเป็นศัตรูของพระเจ้า , ศัตรูของพระเจ้าคือใคร , พระเจ้ามีศัตรูหรือไม่ ศัตรูของพระเจ้าคือใคร11/51705/29/2011 12:15:02 PM
ใครคือพระเจ้า,พระเจ้าคือใคร,จะพบกับพระเจ้าได้อย่างไร,พระเจ้ามองเห็นด้วยตาหรือไม่,จะรู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริงได้อย่างไร ใครคือพระเจ้าที่แท้จริง3/29375/24/2011 8:21:30 AM
การทูลขอ dear1/13305/24/2011 7:57:56 AM
Jonah โยนา โยนาห์ Jonah โยนา โยนาห์ Jonah โยนา โยนาห์0/30981/10/2011 10:25:26 AM
อาดามมีอายุเท่าไร อาดาม มีลูกกี่คน ใครบ้าง อาดามมีอายุเท่าไร อาดาม มีลูกกี่คน ใครบ้าง5/157712/7/2010 9:48:31 AM
ซะราฟิม กับ คะรูบิม เหมือนกันหรือไม่ คือ อะไร ซะราฟิม กับ คะรูบิม เหมือนกันหรือไม่ คือ อะไร1/128011/11/2010 3:24:03 PM
อีโลฮิม คือ อะไร แปลว่าอะไร ชื่อ อีโลฮิม คือ อะไร แปลว่าอะไร คือ ใคร0/182611/11/2010 3:22:18 PM
ยะโฮวา แปลว่าอะไร ยะโฮวา แปลว่าอะไร1/205011/11/2010 3:16:39 PM
เอลโอลาม คือ อะไร เอลโอลาม คือ อะไร1/130511/11/2010 3:13:18 PM
ดาวประจำรุ่ง, บุตรแห่งอรุโณทัย, ทูตสวรรค์ตนแรก, หัวหน้าทูตสวรรค์,ซาตาน เป็นตนเดียวกัน ดาวประจำรุ่ง, บุตรแห่งอรุโณทัย, ทูตสวรรค์ตนแรก, หัวหน้าทูตสว0/172511/11/2010 3:09:04 PM
การตายของพระเยซู prayut0/13397/20/2010 7:38:29 PM
ทำไมคริสเตียนชอบเรียกผู้เชื่อใหม่ว่า ลูกแกะ ทำไมไม่เรียกเป็นลูกอย่างอื่น เช่นลูกนก ลูกปลา ลูกแกะน้อย ลูกแกะ4/37874/30/2010 11:55:56 AM
หนังสืออะไร ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ติดต่อกันทุกปีจนถึง ปัจจุบัน? หนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน7/20713/30/2010 5:06:23 PM
จงลุกขึ้น ยกเปลกลับบ้านเถิด พระเยซูรักษาคนเป็นอัมพาต วิธีการรักษาคนเป็นอัมพาต เชื่อ4/20101/9/2010 4:55:23 PM
ทำไมขุนนางผู้มั่งมีถึงไม่ได้เข้าอาณาจักรทั้งที่เขาเป็นคนดี แต่ซักคายผู้มั่งมีที่เป็นคนเลวถึงรอด? (ลูกาบทที่ 18 และ 19) ช่างสงสัย5/393610/17/2009 2:32:04 AM
การสถิตอยู่ของพระเจ้า,การไถ่บาป การบังเกิดใหม่ การสถิตอยู่ของพระเจ้า ความรัก พระคริสต์มารับสภาพมนุษย์ การไถ่บาป อันไหนสำคัญที่สุด การสถิตอยู่ของพระเจ้า,การไถ่บาป การบังเกิดใหม่ การสถิตอยู่ขอ3/40388/16/2009 2:51:42 AM
โยนา Jonah คือใคร Jonah story in thai...who is jonah1/54178/11/2009 9:21:47 PM
จะให้ของขวัญอะไรกับเพื่อนสนิทดี รักนิรันดร์นั้นได้รักข้า1/34587/2/2009 6:14:40 PM
สัญญลักษณ์รูปปลา.. srin26/79175/20/2009 5:07:58 PM
วันนี้ ถ้าพระเจ้าถามท่านว่า เจ้าต้องการให้เราประทานอะไรแก่เจ้า เจ้าต้องการให้เราประทานอะไรแก่เจ้า 11/42042/22/2009 11:11:20 PM
นกพิราบในพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไร ทำไมชอบใช้สัญลักษณ์นกพิราบ นกพิราบ นกพิราบเป็นพระคัมภีร์มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไม๊0/233112/28/2008 10:54:09 PM
รักพระเจ้า/รักพระเจ้า/รักพระเจ้า/รักพระเจ้า คนรักพระเจ้า รักพระเจ้า รักพระเจ้า รักพระเจ้า1/210312/28/2008 9:53:28 PM
ค้นหาคำผิดในพระคัมภีร์ & บทเพลง ฉบับอิเลคทรอนิคส์ ผู้จัดทำ7/539111/18/2008 2:21:54 PM
การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรเราอย่างไร การเลือกสรรของพระเจ้า , พระเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรเราอย5/40314/14/2008 11:17:33 PM
[font:blue] "การปฏิบัติ" [/font] คืออะไร? เหมือนกับ [font:red] "ภาคปฏิบัติ" [/font] ไหม? ช่างไม่ (รู้อะไรบ้างเลย)2/35923/16/2008 9:53:34 PM
ฮะโนค เป็นใคร ทำไมจึงถูกรับขึ้นไป ฮะโนค เป็นใคร ทำไมจึง ถูกรับขึ้นไป11/37542/21/2008 6:25:35 AM
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดของ พระคัมภีร์ ทั้งเล่ม ก็คือการ นอบน้อม ต่อ พระประสงค์ของพระเจ้า อำนาจกับการนอบน้อม 66/371211/11/2007 9:22:34 PM
การบังเกิดใหม่ ความหมายของการบังเกิดใหม่,ประสบการณ์ชีวิต9/534410/11/2007 4:08:50 PM
เพื่อนถามผมมา ในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียน ผมตอบไงดีคับ ช่วยหน่อยนะ คร๊าบ พี่น้องดิสสเปนเซอร์ คับปม6/16482/27/2007
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com