Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์

“พระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อลับลึก”

 

1.      เป้าหมาย การดำรงชีพอยู่ ของมนุษย์

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ท่าน มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร เป้าหมายของชีวิต มนุษย์ คืออะไร ไม่ว่าท่านจะ เป็นใคร ประกอบธุรกิจใดๆ ก็ตามมีเรื่องราวบางอย่าง ที่ มนุษย์ ทุกผู้ทุกนามต่างเห็นพ้องต้องกัน นั่นคือ :-

-          เงินทอง ไม่สามารถทำให้ มนุษย์อิ่มใจ

-          ความรู้ ไม่สามารถทำให้ มนุษย์อิ่มใจ

-          ความสุขสำราญ ไม่สามารถทำให้มนุษย์ อิ่มใจ

-          ความสำเร็จ ไม่สามารถ ทำให้มนุษย์อิ่มใจ

 

 ------------------------   เพราะอะไร ?     ---------------------------

                                    เพราะว่าท่านยังไม่ รู้จัก :-

 2.      แผนการของพระเจ้า

พระเจ้า ทรงมี แผนการ อยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ อย่างใหญ่หลวง แผนการนี้ พระคัมภีร์ เรียกว่า แผนงานบริหารของพระเจ้า **

แผนงานบริหารของพระเจ้า คือ แผนการ ทั้งหมดของ พระเจ้า ที่มีต่อมนุษย์ ภายในนั้นบอกให้ทราบถึง ความเป็นมาของมนุษย์  ความหมาย ของ การดำรงชีพอยู่ ตลอดจนสุดท้ายของ ชีวิตมนุษย์

 

*      ตัดตอนจาก เอเฟโซ 3:3

**   จาก เอเฟโซ 1:10 “เวลากำหนดครบสมบูรณ์แล้ว”

ตามภาษาเดิมหมายถึง “ตาม แผนงานบริหาร นั้น” คำว่า แผนงานบริหาร ภาษาเดิมคือ “Oikonomia” หมายถึง แผนการของพระเจ้า

 

 

---    จะรู้จัก แผนงานบริหารของพระเจ้า ได้อย่างไร     ---

โดย กุญแจสี่ดอก   

พระเจ้า ทรงจัดเตรียม กุญแจสี่ดอก ไว้ สำหรับท่าน เพื่อ เปิดเผย ให้เห็นถึง แผนงานบริหารของพระเจ้า กุญแจทั้งสี่ดอก ได้ถูกเก็บไว้ใน พระคัมภีร์ แต่ละดอกนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกัน  จะขาดดอกใดดอกหนึ่งไม่ได้