Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

人生的奧秘

人生的奧秘

「用啟示使我知道那奧秘」(註一)

 

 

一、人生存之目的

 您曾否問過,您為何生存在世上,人生的目的究竟是甚麼?不論您是那一類的人,屬於那一種行業,有幾件事是眾人所公認的,就是:

金錢沒有辦法叫人滿足,
學問也沒有辦法叫人滿足,
享樂也沒有辦法叫人滿足,
成就也沒有辦法叫人滿足,

 

 


為什麼呢? 因為您還未認識:

二、神的計畫

 神有一個計畫,這個計畫與人發生極大的關係,這個計畫聖經稱作神的經綸(註二)
 神的經綸就是神對人全盤的計畫。它解釋人的來源、終局與生存意義。

 

 


如何能認識神的經綸?


三、四把鑰匙

 

           神為您預備了四把鑰匙,去開啟神的經綸。這四把鑰匙都記載在聖經裡面。這四把鑰匙同樣重要,缺一不可。
 現在請打開你的心,安靜詳細地讀完這本小冊子,就能掌握這四把鑰匙,明白神的經綸,認識人生存的意義,踏進滿足的人生。


         (註一)聖經以弗所書三章三節
         (註二)以弗所書一章十節「要照所安排的」原
           文意為「為著那經綸」。經綸一字原文
           「 Oikonomia 」,指神的計畫。

 


 

                                     第一把鑰匙 - 神的創造

解開人類生存之奧秘

 

一、人有神的形像

 『神說,我們要照著我們的形像,按著我們的樣式造人。(創世紀一章廿六節上)


 神創造人與創造萬物不同,
 祂是照著自己的形像造人,
 手套是按手的形像造的,目的為盛裝手。
 照樣人按神的形像造的,目的為盛裝神。

 

二、人是器皿

 神『將祂豐盛的榮耀,彰顯在那蒙憐憫…的器皿上,這器皿就是我們。』(羅馬書九章廿三至廿四節)
 我們乃是神的器皿,
 神要作我們的內容。
 水瓶如何是為盛裝水,
 照樣我們是為盛裝神。

 難怪;知識、財富、享樂、成就皆不能叫您得到滿足,因為您的被造是為盛裝神!

請繼續讀以下經文:

 

三、人的剖析

 『願你們的靈,與魂,與身子,得蒙保守。』(帖撒羅尼迦前書五章廿三節)
 人是神的器皿,這個器皿聖經剖析為三部分,就是靈、魂與體。請看下圖:

 

 就是身體,屬生理層次,接觸物質界事物,是最淺顯的。
 就是精神,屬心理層次,接觸精神界事物,是較深奧的。
 是最深處之部份,屬屬靈層次,接觸神的事物。

身體有毛病可找內外科醫生,
精神有毛病可找精神科醫生,
靈裡的問題卻只有神能解決。