Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?

 

ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเราได้ตั้งคำถามหลายข้อ ดังที่ปรากฏข้างล่างนี้พร้อมทั้งคำตอบสั้นๆ

 

1. คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
 
คริสตจักรท้องถิ่นจะไม่มีนามใด นามเดียวที่เรายึดถือและสัตย์ซื่อ คือ พระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า การใช้นามอื่นนั้นเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์ ศัพท์ที่ว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” นั้นไม่ใช่เป็นนาม แต่เป็นการแสดงรายละเอียดของลักษณะท้องถิ่น และการสำแดงออกของคริสตจักร นั่นก็คือว่าท้องถิ่นหนึ่งมีคริสตจักรหนึ่ง การพิมพ์คำว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” (ในภาษาอังกฤษ) ด้วยตัวอักษรใหญ่เป็นเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวง เพราะนี่เป็นการให้ความรู้สึกว่าเป็นชื่อของเรา “คริสตจักรท้องถิ่น” เปรียบเหมือน ดวงจันทร์ ที่ปรากฏบนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเห็น บนท้องฟ้า ณ ตำแหน่งใดก็ตาม มันก็ยังคงเป็น ดวงจันทร์ อยู่ดี  ดังนั้น คริสตจักรก็คือ คริสตจักร ไม่ว่าจะก่อตั้งอยู่ ณ ท้องถิ่นใด เมื่อ คริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้น ในกรุงเยรูซาเล็ม ก็เป็นที่รู้อย่างง่ายๆ ว่า นั่น คือคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม (กจ.8:1) และใน อันติโอเกีย ก็คือ คริสตจักรในอันติโอเกีย (กจ.13:1) หลักการเดียวกัน ภาคปฏิบัติที่สำแดงออกของคริสตจักรใน แอเนอร์ไฮม์ (สหรัฐอเมริกา) ในวันนี้ก็เป็น คริสตจักรในแอเนอร์ไฮม์ ในฐานะ คริสตจักรท้องถิ่น ทั้งหลาย เราชุมนุมกันใน พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนฐานของ ความเป็นหนึ่งที่แท้จริง

 

2. ใครคือผู้นำของท่าน?
 
ผู้นำผู้เดียวของเรา คือ พระคริสต์ เราไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้นำ ที่ถูกตั้งอย่างเป็นทางการและถาวร ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่มีระบบการปกครองแบบชนชั้น และไม่มีผู้นำที่มีชื่อเสียง เราก็ไม่พิจารณาบุคคลใดๆ ว่าเขาจะครบถ้วน ปราศจากความผิดพลาด และจะ ไม่ติดตามคนใดอย่าง ตาบอด ในทางตรงข้ามเราติดตามคนเหล่านั้นที่พระเจ้าใช้อยู่ในการปฏิบัติหนึ่งเดียวนี้ ผู้ซึ่ง สอนและ ปฏิบัติตามหลักความจริง แห่ง พระคำของพระเจ้า ผู้ที่นำพานั้นไม่ใช่ผู้ที่จะควบคุมเหนือวิสุทธิชน แต่เป็น ผู้ที่ เลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรัก หลักการเดียวกัน ผู้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ ผู้ควบคุมคริสตจักร แต่จะ ปรนนิบัติ พวกเขาเหมือนอย่าง ทาสของพระคริสต์ โดย ใช้พระคำอันมีชีวิตมาหล่อเลี้ยงเขา

 

3. สำนักงานใหญ่ของท่านอยู่ที่ไหน?        

คริสตจักรท้องถิ่น แต่ละแห่งจะ ปกครองตนเองในด้านธุระการต่างๆ แต่ ด้านฝ่ายวิญญาณ เรามี การสามัคคีธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น เราจึง ไม่มีสำนักงานใหญ่ ไม่มีคริสตจักร ใดจะได้รับพิจารณาเป็น คริสตจักรชั้นหนึ่ง หรือ คริสตจักรชั้นนำ ในทางตรงข้าม คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง จะมีจุดยืนเดียวกันต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะต่างก็เป็น คันประทีปทองคำ เป็นพยานให้กับพระองค์ (วว.1:11–12)

 

4. ท่าน ทำอะไรบ้างในการประชุม ?
 
เรามีการ อธิษฐาน ร้องเพลง เป็นพยาน และ เผยพระวจนะ ได้ทุกคน (1กธ.14: 26, 31) และทุกวันอาทิตย์เรามี การประชุมโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งบรรดา บุตรของพระเจ้านั้นสามารถร่วมกันหักขนมปัง และดื่มจอกน้ำองุ่น กับเราได้ การประชุมของคริสตจักรนั้นเปิดต่อทุกคน และผู้เชื่อทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ

 

5. อะไรคือ การอ่านอธิษฐาน?      
ศัพท์คำว่า “การอ่านอธิษฐาน” เป็นการผสมคำที่อธิบายลักษณะการอธิษฐานของเราคือ อธิษฐานตามพระคำในพระคัมภีร์ (อฟ.6:17–18) เรา อ่านอธิษฐานพระคำ ก็เพื่อที่จะ รับสุขธาตุแท้แห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระคำ ดังนั้น เรารับสุขพระคำ เป็น อาหารฝ่ายวิญญาณ ของเรา จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา เราเป็นพยานได้ว่า โดย การอธิษฐาน นี้เราได้รับการเสริมสร้าง ได้รับความเข้มแข็ง และ ได้รับการดลใจด้วยพระคำพระเจ้าในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ดีความจริงที่ว่า เราอ่านอธิษฐานพระคัมภีร์โดยอธิษฐานซ้ำข้อพระคำหลายๆ ครั้ง ไม่ได้หมายความว่า เราละเลยต่อ การอ่านพระคำ ด้วยวิธีธรรมดา หรือละเลยต่อ การศึกษาพระคำพระเจ้า อย่างระมัดระวัง

  6. การกินและดื่มพระเยซูคืออะไร?
 
ศัพท์คำนี้มีบางคนยังรับไม่ได้ในวันนี้ เช่นเดียวกับนักศาสนาในสมัยพระเยซู  ใน โยฮันบทที่ 6 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า ถ้าเราไม่กินเนื้อ และดื่มโลหิตของพระองค์ ก็จะไม่มีชีวิตของพระองค์อยู่ในเรา เพราะเนื้อของพระองค์เป็นอาหารแท้ และ โลหิตของพระองค์เป็นเครื่องดื่มแท้ ในประสบการณ์ของเรา พระคริสต์คือ แกะปัศคาแห่งการไถ่ และเป็นต้นไม้แห่งชีวิต เพื่อที่เราจะ มีชีวิตอยู่โดยพระองค์ เราจำเป็นต้องต้อนรับตัวของ
พระองค์เป็น แกะปัศคา และเป็น ต้นไม้แห่งชีวิต