Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

เล่มที่ 1 / ตอนที่ 5 / การตกต่ำของมนุษย์

ตอนที่  5 การตกต่ำของมนุษย์

โครงร่าง

 

1.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 1

(1)  สาเหตุ

.   การล่อลวงของงู

.   การนำหน้าของผู้หญิง

(2)  ขั้นตอน

(3)  ผลลัพธ์ จิตถูกทำลายร่างกายกลายเป็นเนื้อหนัง วิญญาณได้ตายไปกลายเป็นคนบาป ภายนอกมีความผิดบาปนำมา

      ซึ่งการสาปแช่ง ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนในที่สุดคือ ความตาย

2.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 2

(1)  เบื้องหลัง

(2)  สาเหตุ

.   การได้รับของซาตาน

.   มนุษย์หลอกลวงตัวเอง  ปฏิเสธหนทางแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

(3)  ขั้นตอน

ก.       ตามวิธีการของตัวเอง  ปรนนิบัติพระเจ้าตามทัศนะแห่งศาสนาของมนุษย์

ข.    โกรธเคือง

ค.     ฆ่าพี่น้อง

ง.     มุสาและเย่อหยิ่งต่อพระเจ้า

(4)  ผลลัพธ์มนุษย์ได้รับการสาปแช่งที่ร้ายแรงกว่ามนุษย์ได้หันสู่วัฒนธรรมที่ไม่มีพระเจ้า

3.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 3

(1)  สาเหตุ

.   วิญญาณชั่วได้ผสมผสานกับมนุษย์  ทูตสวรรค์ที่ตกต่ำได้ร่วมสนิทกับมนุษย์โดยการสมรสที่นอกเหนือ

      ขอบเขต

.   มนุษย์ได้กลายเป็นเนื้อหนัง 

4.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 4

(1)  สาเหตุ

.   การกระตุ้นของซาตาน

.   การขบถของมนุษยชาติ

(2)  ขั้นตอน

(3)  ผลลัพธ์ การกระจัดกระจาย สำเนียงภาษาวุ่นวายสับสนถูกพระเจ้าละทิ้ง

 

 

เราได้เห็นแล้วว่าหลังจากที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ได้นำมนุษย์วางไว้เบื้องหน้า ต้นไม้แห่งชีวิต เพื่อให้มนุษย์สามารถติดต่อกับ ต้นไม้แห่งชีวิต และได้รับซึ่ง ชีวิต จากต้นไม้นั้น ซึ่ง เป็นชีวิตที่ได้รับการสร้างจากพระเจ้าแต่ ซาตานได้ฉวยโอกาส ในขณะที่ มนุษย์ยังไม่ได้ต้อนรับต้นไม้แห่งชีวิต หรือ ยังไม่ได้มีการ เข้าสนิทในด้านชีวิต กับ พระเจ้า มันก็ได้ล่อลวงมนุษย์ ให้ต้อนรับ ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว เพื่อให้ มนุษย์ได้ เข้าสนิทกับมันอย่างไม่ถูกต้องและ ก่อให้เกิดการตกต่ำ ขั้นตอนที่ 1 ของมนุษยชาติ

ตามการบันทึกในเยเนซิศ 3 –11 มนุษยชาติมีการตกต่ำ 4 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่ 1 คือการตกต่ำของอาดาม ซึ่งมีบันทึกในเยเนซิศบทที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 คือการตกต่ำของคายิน มีบันทึกในเยเนซิศบทที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 คือการตกต่ำของยุคสมัยแห่งความคดโกงและดื้อด้าน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนน้ำท่วม ซึ่งมีบันทึกใน เยเนซิศ บทที่ 6 ขั้นตอนที่ 4  คือ การตกต่ำ ของมนุษยชาติที่รวมตัวกัน ขบถต่อพระเจ้า ซึ่งมีบันทึกใน เยเนซิศ บทที่ 11 การตกต่ำนี้ได้ดำเนินต่อกันไปทีละขั้นตอนในการตกต่ำทั้งสี่ขั้นตอนนี้  เล่ห์เหลี่ยมมารยาของ พญามารได้ถูก เปิดโปง อย่างสิ้นเชิง

1.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 1

1)  สาเหตุ

.   การล่อลวงของ งู

                หากไม่มี งู มา ล่อลวงมนุษย์ ก็จะไม่มีวันตกต่ำ  งู ที่มาล่อลวงมนุษย์นี้ก็คือ  การแปลงร่างของพญามารซาตานมารร้ายนี้ช่างเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม  มันได้แอบเข้ามาโดยไม่เปิดเผยตัวเอง มันได้ซ่อนอยู่ใน งูที่เต็มด้วยเล่ห์เหลี่ยม มาล่อลวงมนุษย์  ฉะนั้น หนังสือ วิวรณ์ 12:9 จึงกล่าวว่า ซาตานคือ งูเฒ่าโบราณ ที่ได้ล่อลวงมนุษย์ได้ทั่วฟ้า วิธีการล่อลวง ของมัน ก็คือ  ตั้งคำถาม ให้กับมนุษย์ (ยนซ.3:1–4) เพื่อให้ มนุษย์ นั้นเกิดความ สงสัย ต่อ พระคำของพระเจ้า เพราะ พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนต่อมนุษย์ว่า  ผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเจ้าอย่ากินเป็นอันขาด  ถ้าเจ้าขืนกินในวันใดเจ้าจะตายในวันนั้นเป็นแน่ (ยนซ.2:17) แต่ซาตานกลับพูดกับมนุษย์ว่า  “พระเจ้าได้ตรัสจริงอย่างนั้นหรือ” และพูดอีกว่า “ท่านไม่ตายหรอก” มนุษย์จึงได้ต้อนรับเอาความคิดของซาตาน  และมนุษย์ได้เกิด ความสงสัย ต่อพระคำของพระเจ้า  ฉะนั้น มนุษย์จึงได้ เด็ดเอาผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว กินเข้าไป

            จวบจนทุกวันนี้ ซาตานยังคงใช้วิธีนี้ มาล่อลวงมนุษย์ ให้ทำบาป หรือ ยุยงให้มนุษย์ปฏิเสธต่อพระคุณการช่วยให้รอดของพระเจ้า  แต่ พระคัมภีร์ ได้บอกเราว่า ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ ถ้อยคำของเราจะล่วงไปหามิได้เลย (ลก.21:33) ถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีคำว่าใช่แล้วไม่ใช่อีกงูได้เสนอความคิดต่อมนุษย์  เพื่อให้ มนุษยชาติเกิดความสงสัย ในพระทัยของพระเจ้า  งูพูดกับผู้หญิง นั้นว่า “เจ้ากินผลไม้นั้นเข้าไปวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าจะ รู้จักความดีและชั่ว” (ยนซ.3:5)  ความหมายนี้ก็คือ ซาตานต้องการให้มนุษย์คิดว่า เพราะเหตุที่พระเจ้ากลัวมนุษย์เหมือนกับพระองค์ และ สามารถรู้จักความดีและชั่ว  ฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ โกหกมนุษย์ ไม่ยอมให้เขา กินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว นี่ก็เป็น เล่ห์เหลี่ยมที่เหี้ยมเกรียม อีกชนิดหนึ่งที่ ซาตานมักใช้อยู่เสมอ ทุกวันนี้ มนุษย์ได้ห่างเหินจากพระเจ้า ไม่ยอมมาถึง เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ล้วนเป็นเพราะ มนุษยชาติล้วนได้หลงกลของซาตาน เข้าใจผิดในความรักของพระเจ้าและไม่รู้กับพระทัยของพระเจ้า

.   การนำหน้าของผู้หญิง 

สาเหตุอีกประการหนึ่งแห่งการตกต่ำของมนุษย์ก็คือการนำหน้าของผู้หญิง (ยนซ.3:2–3, 6)  เมื่อเดิมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น  พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์เพียงคนเดียว เพราะมนุษย์คนเดียวย่อมมีศรีษะได้หนึ่งเดียว  จะมี 2 ศรีษะไม่ได้ อาดามเป็นศรีษะ  เอวาไม่ใช่ศรีษะ  ศรีษะของเอวาก็คืดอาดาม  หลักการที่เอวาได้ถูกงูล่อลวงไปเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ถามสามีของเขาก่อน  แต่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองคือถือว่าตัวเองเป็นศีรษะจนได้ตกเข้าไปอยู่ในกลอุบายของพญามารซาตาน  ในเรื่องนี้ไม่จำต้องรอจนกว่าเธอได้กินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเข้าไป  เพียงแต่เธอได้ตอบสนองด้วยการนำหน้าโดยข้ามผู้ชายซึ่งเป็นศรีษะนั้นไปเท่านี้ก็ได้หลงเข้าไปในกลอุบายของมารร้ายแล้ว  ผลที่สุดก็คือถูกหลอกลวงฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงว่า  เมื่อเดิมนั้นมนุษย์ได้ตกเข้าไปอยู่ในความบาป ไม่ใช่อาดามถูกล่อลวง แต่คือเอวาถูกล่อลวงต่างหาก (1ตธ.2:14) ในที่นี่ให้เราเห็นหลักการที่ยิ่งใหญ่คือ  ในเอกภพนี้มีศีรษะเดียวเท่านั้นคือตัวของพระเจ้า  เมื่อเราได้นำพระเจ้าทิ้งไว้ข้างหนึ่งหรือนำพระคริสต์ทิ้งไว้อีกข้างหนึ่ง  ไม่ยอมให้พระองค์มาคลุมศรีษะเราไว้และเราออกหน้าหรือนำหน้าแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง เราก็จะต้องถูกล่อลวงเป็นแน่แท้

(2)  ขั้นตอน

   ขั้นตอนแห่งการตกต่ำขั้นตอนที่ 1 ก็ คือมนุษย์ไม่ใช้วิญญาณ หลังจากที่มนุษย์ถูกสร้างมนุษย์ก็ควรที่จะใช้วิญญาณติดต่อกับพระเจ้าตลอดเวลาและดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้าหรือดำเนินชีวิตตามวิญญาณเช่นนี้มนุษย์ก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า แต่ในวันนั้นมนุษย์ไม่ใช้วิญญาณติดต่อกับพระเจ้า เขาได้นำพระเจ้าวางไว้อีกข้างหนึ่งฉะนั้นเขาจึงได้ตกอยูในเงื้อมมือของมารร้ายนั้น

   ขั้นตอนที่ 2 คือมนุษย์ได้ใช้จิต (ยนซ.3:2–3, 6) ขณะที่เขาได้สนทนาอยู่กับงูนั้น ก่อนอื่นเขาได้ใช้ความคิดพิจารณาถึงเหตุผล จากนั้นเกิดมีอารมณ์ขึ้นจึงได้ถูกล่อลวงให้เกิดความรักชอบต่อผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วในที่สุด เขาก็ได้ใช้ความตั้งใจมาตัดสินใจโดยการเด็ดเอาผลไม้นั้นกินเข้าไป

ขั้นตอนที่ 3 คือการกระทำของกายเมื่อจิตมีการกระทำ  กายก็ย่อมกระทำการด้วย เพราะว่าจิตนั้นควบคุมร่างกายอยู่แล้ว  เมื่อเขาได้ถูกล่อลวงเช่นนี้แน่นอนที่สุด เขาก็ต้องเด็ดผลไม้นั้นเข้าไป เมื่อเขาได้เด็ดผลไม้นั้นลงมากินก็คือการกระทำของกาย  ฉะนั้นการกระทำของกายคือ ประการที่ 1 ตาได้มองเห็น  ประการที่ 2 มือได้ยื่นไปเด็ดผลไม้นั้น  ประการที่ 3 ได้ใช้ปากกินเข้าไป การดำเนินชีวิตของเราควรที่จะต้องใช้วิญญาณนั้นเป็นอันดับแรก  เพราะว่าเราต้องใช้วิญญาณควบคุมจิตของเราแล้วจิตเรามาควบคุมร่างกายอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าหากเราไม่ใช้วิญญาณแต่กลับใช้จิตนั่นก็คือการนำหน้าของมนุษย์คือให้จิตนั้นมาเป็นนายเมื่อจิตได้เป็นนายแล้ว  มันก็จะควบคุมร่างกายและผลที่สุดก็ได้กระทำการที่ผิดต่อพระเจ้า

(3)  ผลลัพธ์

   ผลลัพธ์แห่งการตกต่ำประการแรกของมนุษย์ก็คือจิตได้ถูกกระทำให้เป็นมลทิน  ถูกทำลายและถูกครอบงำ  ก่อนที่มนุษย์จะกินผลไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วนั้นคือในขณะที่กำลังสนทนากับงูนั้น  งูก็ได้ใช้ความคิดของมันถ่ายเทเข้าสู่ภายในความคิดมนุษย์และได้กระทำให้ความคิดของมนุษย์เป็นมลทินไป ฉะนั้นความคิดของมนุษย์ก็ได้ถูกทำลายไปแล้วในที่สุด  เมื่อมนุษย์ได้กินผลไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว ความคิดของมนุษย์ก็ได้ถูกมารร้ายนั้นครอบงำอย่างสิ้นเชิง

   ผลลัพธ์ประการที่ 2  เนื่องจากร่างกายของมนุษย์มีปัจจัยของต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือมีปัจจัยของพญามารเพิ่มเข้ามา ร่างกายนี้จึงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเนื้อหนัง (บทที่ 3:7)       เมื่อเดิมขณะที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้น  ร่างกายของมนุษย์มีความบริสุทธิ์  แต่บัดนี้ได้มีพิษร้ายของพญามารแล้วและพิษร้ายนี้ก็คือความบาปที่อาศัยอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ในโรม7:17  ท่านเปาโลได้กล่าวว่า  “ดังนั้นแหละมิใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำ แต่ว่าเป็นความบาปซึ่งมีอยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำ”  สภาพแห่งความบาปที่ชั่วร้ายนี้ได้มาทำลายร่างกายของเรา ทำให้มันกลายเป็นเนื้อหนังซึ่งเต็มด้วยราคะตัณหาที่ชั่วร้าย

                ผลลัพธ์ประการที่ 3 วิญญาณได้ตายไป ตัดขาดตากพระเจ้า สูญเสียการใช้งานต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ในเอเฟโซ 2:5  ได้บอกเราว่าก่อนที่เราทั้งหลายจะได้รับความรอด เราเป็นเหมือนคนตายแล้วนี่ไม่ได้หมายถึงร่างกายของเราและก็ไม่ได้หมายถึงจิตของเรา แต่หมายถึงวิญญาณของเราได้ตายแล้ว ความตาายนี้ก็คือสูญเสียซึ่งความรู้สึกและการใช้งานและไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าหรือสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

                ผลลัพธ์ประการที่ 4 มนุษย์ที่ตกต่ำได้ประกอบขึ้นเป็นคนบาป (รม.5:19)  เพราะเหตุมนุษย์ที่ตกต่ำจึงได้มีส่วนประกอบอย่างหนึ่งได้ฉีดเข้าไปภายในมนุษย์ ส่วนประกอบนี้พระคัมภีร์เรียกว่าความบาป ในโรม  5:12 กล่าวว่า“ความบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว” ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ประกอบขึ้นกลายเป็นคนบาป  ความบาปนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในมนุษย์แล้วและได้กลายเป็นส่วนประกอบแห่งทัศนะภายในที่อยู่ในเราเพราะฉะนั้น  เราทั้งหลายไม่ใช่เพราะเหตุได้ทำบาป  แต่เพราะว่าความบาปนั้นได้ก่อรูป ประกอบขึ้นจนเรากลายเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทำบาป

                ผลลัพธ์ประการที่ 5 ในด้านภายนอกของมนุษย์ที่ตกต่ำมีความผิดบาป(รม.5:18)  เพราะเหตุเราทั้งหลายล้วนอยู่ในอาดาม  ฉะนั้นความผิดบาปนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุถึงอาดามเท่านั้นแต่ได้ครอบคลุมถึงมวลมนุษยชาติ  เราทั้งหลายผู้เป็นมนุษยชาตินี้ล้วนได้ถูกปรับโทษในอาดามแล้ว

                ผลลัพธ์ประการที่ 6 นำมาซึ่งการสาปแช่ง (3:17–19) เพราะเหตุมนุษย์คนหนึ่งได้ทำบาป จึงทำให้สรพสิ่งที่ถูกสร้างล้วนตกอยู่ในอำนาจ แห่งความอนิจจังต่างก็คร่ำครวญทนทุกข์และถูกครอบงำด้วยความเสื่อมโทรม (รม.8:20) แผ่นดินได้ถูกสาปแช่ง ได้ลอกออกซึ่งเสี้ยนหนาม มนุษย์จะต้องหากินจนกระทั่งเหงื่อไหลโทรมหน้า  นี่ล้วนเป็นผลจากการตกต่ำของมนุษย์  ซึ่งได้รับการสาปแช่งที่มาจากพระเจ้า

                ผลลัพธ์ประการที่ 7 ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน (3:23–24) ในสวนเอเดนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิต มนุษย์สามารถต้อนรับชีวิตจากสวนนั้น การที่ถูกขับออกจากสวนแห่งความสุขเกษมนั้นความหมายก็คือ ถูกขับไล่ออกจากต้นไม้แห่งชีวิต

                ผลลัพธ์ประการที่ 8 คือความตาย (ยนซ.3:19, รม.5:12) ก่อนอื่นวิญญาณของมนุษย์ได้ตายไปในที่สุดร่างกายก็ตายด้วยเพราะเหตุอาดามคนเดียวได้ทำบาป ความบาปก็เข้ามาในโลก ความบาปนี้ก็ได้นำมาซึ่งความตาย ฉะนั้นความตายจึงได้บังคับบัญชาคนทั้งหลาย (รม.5:14) “ฉะนั้นคนทั้งหลายล้วนได้ตายแล้วในอาดาม” (1กธ.15:22)

 

2.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 2

(1)  เบื้องหลัง

   หลังจากที่อาดาม เอวาได้กระทำบาปแล้ว  จึงได้หลีกหนีจากพระพักตร์พระเจ้า  แต่พระเจ้ากลับมาเสาะหาเขาเหล่านั้น  และทรงมีพระสัญญาต่อเขาว่า “เผ่าพันธ์ของหญิงนั้นกระทำให้หัวงูฟกช้ำ” (ยนซ.3:15)  เมื่ออาดามได้ยินแล้วก็รีบตั้งชื่อให้กับภรรยาของตนว่าเอวา (ยนซ.3:20)  คำว่า  เอวามีความหมายว่า “มีชีวิต” กรณีนี้ยืนยันว่าอาดามได้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคือได้ต้อนรับกิตติคุณของพระเจ้า  จากนั้นในเยเนซิศ 4:1–2  ได้กล่าวว่า “ฝ่ายอาดามนั้นได้สมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตน  นางก็มีครรภ์คลอดบุตรชื่อคายิน  นางจึงออกวาจาว่า  “ข้าพเจ้าได้บุตรชายคนนี้เพราะพระยะโฮวา”  คำว่า “คายิน”มีความหมายว่า “ได้รับ” เมื่อเอวาได้คลอดคายินแล้ว  เธอได้ประกาศว่า ข้าพเจ้าได้รับแล้วเพราะว่าในทัศนะของนางนั้นถือว่า คายินก็คือเผ่าพันธ์ของหญิงที่ได้สัญญาไว้ในเยเนซิศ 3:15  ฉะนั้นใน 4:1  ถ้อยคำของเอวานี้ก็ได้ยืนยันว่าเขาได้เชื่อในพระเสัญญานั้นและได้ต้อนรับกิตติคุณของพระเจ้า  ในสภาพการณ์เบื้องหลังดังที่ได้กล่าวมานี้  มนุษย์สมควรที่จะมาต้อนรับการช่วยให้รอดโดยพระเมตตาของพระองค์  แต่เป็นรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งมนุษย์ได้ตกต่ำลงไปอีก

(2)  สาเหตุ

ในเยเนซิศ 4 เราได้มองเห็นถึงตัวอย่าง 2  ประการนั่นก็คือเฮเบลได้เชื่อในกิตติคุณและได้มีการดำเนินชีวิตเพื่อกิตติคุณนั้น  แต่คายินกลับได้เพี้ยนออกไปจากหนทางแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า  กรณีนี้ก็ได้ก่อให้เกิดการตกต่ำครั้งที่ 2 ของมนุษย์

.   การได้รับของซาตาน

สาเหตุประการที่ 1 แห่งการตกต่ำของคายินก็คือ  ซาตานได้ตัวเขาโดยอยู่ภายในเขา  ในบทที่ 4 นี้ซาตานได้เข้ามาอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้ว  เพราะฉะนั้นการตกต่ำขั้นตอนที่ 2 ของมนุษย์  ดูผิวเผินแล้วเป็นเพราะคายินได้ปฏิเสธกิตติคุณของพระเจ้า  แต่ในความเป็นจริงแล้วซาตานได้ขัดขวางไม่ให้คายินเดินอยู่ในหนทางแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าและกระทำให้เขาตกต่ำมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นการตกต่ำขั้นตอนที่ 2 ของมนุษย์เป็นผลมาจากการกระตุ้นของพญามารผู้เต็มด้วยเล่ห์เหลี่ยมนั้น    มันได้ตัวของคายินไปและมันได้กระทำงานภายในเขาด้วย

.   มนุษย์หลอกลวงตัวเองปฏิเสธหนทางแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยหนทางแห่งการช่วยให้รอดแก่มนุษย์แล้ว นั่นก็คือใช้หนังสัตว์ที่ได้สละชีวิตแล้วนั้นมาเป็นเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ (ยนซ.3:21) แต่คายินกลับหลอกลวงตัวเองปฏิเสธหนทางแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าและติดตามพญามารซาตานไปและได้ทิ้งพระคุณแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าไว้อีกข้างหนึ่ง นี่ก็คือสาเหตุแห่งการตกต่ำของมนุษย์ที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง

(3)  ขั้นตอน

.   ตามวิธีการของตัวเอง ปรนนิบัติพระเจ้าตามทัศนะแห่งศาสนาของมนุษย์

   ในเยเนซิศ4:3–5 กล่าวว่า “อยู่มาวันหนึ่งคายินได้นำผลที่เกิดแต่ในไร่นามาบูชาถวายพระยะโฮวา  ส่วนเฮเบลนำเครื่องบูชามาด้วยคือ แกะหัวปีกับมันสัตว์  พระยะโฮวาทรงพอพระทัยเฮเบลและเครื่องบูชาของเขานั้น  แต่คายินกับเครื่องบูชาของเขานั้น พระองค์ไม่พอพระทัยจะรับเลย”  เขาทั้งสองต่างมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า คนหนึ่งนั้นได้ดำเนินตามความคิดของตัวเอง  อีกคนหนึ่งได้ดำเนินตามพระทัยของพระเจ้า  เฮเบลนั้นได้ดำเนินตามวิธีการช่วยให้รอดของพระเจ้าโดยได้ถวายเครื่องบูชาและปรนนิบัติโดยปฏิเสธที่จะใช้วิธีการของพระเจ้า แต่ได้ดำเนินตามความเห็นของตนเอง คือได้ดำเนินตามการค้นพบแห่งทัศนะของศาสนา

.   โกรธเคือง

เมื่อคายินรู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นความสำคัญในเครื่องบูชาของเขา  “เขาก็ได้โกรธแค้นยิ่งนัก จึงหน้าตึงและก้มลง” (ยนซ.4:5) นี่คือผลลัพธ์แห่งการปรนนิบัติตามทัศนะของตัวเอง

.   ฆ่าพี่น้อง

   “ฝ่ายคายินก็สนทนากับเฮเบลน้องชายของตน  ภายหลังเมื่ออยู่ที่นาด้วยกัน  คายินก็ลุกขึ้นตีเฮเบลและฆ่าเขาตายเสีย” (ยนซ.4:8)  เริ่มแรกนั้นคายินได้ได้ทำการปรนนิบัติพระเจ้า จากนั้นก็ได้เกิดความโกรธแค้น ผลที่สุดก็คือฆ่าคน มิน่าล่ะ  พระเจ้าจึงตรัสว่า  “แท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปรนนิบัติพระเจ้า” (ยฮ.16:2)  ปัญหามิได้ขึ้นอยู่กับปรนนิบัติพระเจ้าหรือกระทำบาป  แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นดำเนินตามความคิดของพระเจ้าหรือดำเนินตามความคิดของมนุษย์เอง ความคิดของมนุษย์นั้นจะต้องไม่มีฐานะตำแหน่ง ไม่ว่าในเรื่องใด ๆ ก็ตาม

.   มุสาและเย่อหยิ่งต่อพระเจ้า

   “แล้วพระยะโฮวาตรัสถามคายินว่า เฮเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน คายินจึงทูลว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ  ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลรักษาน้องหรือ” (ยนซ.4:9)  การที่คายินพูดถ้อยคำเช่นนี้ต่อพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นการโกหกซึ่งหน้า  ยิ่งกว่านั้นเป็นการเย่อหยิ่งทะนงด้วย  ภายหลังการตกต่ำครั้งที่ 1 ของมนุษย์  มนุษย์ยังมีความกลัวและหลีกหนีจากพระเจ้าแต่เมื่อมาถึงที่นี่คือการตกต่ำครั้งที่ 2 มนุษย์กลับเย่อหยิ่งต่อพระเจ้าอย่างซึ่ง ๆ หน้า

(4)  ผลลัพธ์ (ยนซ.4:11–24)

ผลลัพธ์แห่งการตกต่ำในขั้นตอนที่ 2 ของมนุษย์  มนุษย์นั้นได้รับการสาปแช่งที่ร้ายแรงกว่า มนุษย์ได้หว่านแต่กลับไม่ได้เก็บเกี่ยวจากแผ่นดิน (ยนซ.4:11–12)  มนุษย์ต้องพเนจรไปทั่วแผ่นดิน มนุษย์กลายเป็นคนเร่ร่อนไร้ที่พักพิงเพราะมนุษย์ได้ถูกขับไล่ออกไปจากพระพักตร์แห่งรัศมีของพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถที่จะพบกับพระพักตร์ของพระเจ้า  ในที่สุดคายินและเผ่าพันธุ์ของเขาก็ได้ค้นพบวัฒนธรรมที่ไม่มีพระเจ้า  ในวัฒนธรรมนี้ครอบคลุมถึงการสร้างเมือง  ขุดบ่อ  เพื่อการดำรงชีพและยังค้นพบเครื่องดนตรีเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  ยิ่งกว่านั้นยังค้นพบเครื่องอาวุธมีคม เพื่อในการป้องกันตัว  มนุษย์ยิ่งห่างเหินจากพระเจ้า  ยิ่งสูญเสียซึ่งพระรัศมีแห่งพระพักตร์ของพระเจ้า  มนุษย์ก็ได้แต่ไปในทางแห่งวัฒนธรรมที่ไม่มีพระเจ้า  นี่ก็คือผลลัพธ์แห่งการตกต่ำของมนุษย์

 

 

 

 

3.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 3

(1)  สาเหตุ

ในการตกต่ำขั้นตอนที่ 1 นั้น ศัตรูของพระเจ้าแค่อยู่ทางภายนอกของมนุษย์ แต่เมื่อมาถึง การตกต่ำขั้นตอนที่ 2 ของมนุษย์ ศัตรูของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ภายในของมนุษย์แล้ว บัดนี้ศัตรูของพระเจ้าได้ใช้การกระทำหรือวิธีการที่ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อมนุษย์จะได้ตกต่ำมากยิ่งขึ้น

.   วิญญาณชั่วได้ผสมผสานกับมนุษย์ ทูตสวรรค์ที่ตกต่ำได้ร่วมสนิทกับมนุษย์โดยการสมรสที่นอกเหนือขอบเขตนั้น

   ในเยเนซิศ 6 ว่า บุตรทั้งหลายของพระเจ้า  ได้ทำการสมรสกับบุตรสาวของมนุษย์  บุตรทั้งหลายของพระเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงบรรดาพวกทูตสวรรค์  ในหนังสือโยบ 1:6 และ 2:1 ให้เราเห็นว่าบรรดาทูตสวรรค์ได้ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า  และในฉบับโบราณตามภาษาซีเรีย  ในเยเนซิศ 6 แห่งนี้  ก็ได้เรียกบุตรทั้งหลายของพระเจ้าว่า  ทูตสวรรค์  ในพวกทูตสวรรค์เหล่านี้ที่ได้สมรสกับบุตรสาวของมนุษย์   ซึ่งได้กล่าวไว้ในยูดา 1:6–7 ว่า  เป็นพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาไว้ซึ่งฐานะตำแหน่งของตนเอง คือมีทูตสวรรค์ที่ตกต่ำ  ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของซาตานได้ลงมาอยู่บนแผ่นดินโลกและได้รับสภาพโดยสวมใส่กายมนุษย์  และได้มีการสมรสกับบุตรสาวของมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎบัญญัติโดยเหตุที่ทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ใช้ร่างกายของตนเอง  ที่จะผิดประเวณีกับมนุษย์  สิ่งนี้ได้กระทำให้มนุษย์ไม่บริสุทธิ์ต่อไป  มนุษยชาติจึงได้กลายเป็นกายผสมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างมนุษย์กับวิญญาณที่ตกต่ำ  จนเป็นเหตุให้พระเจ้าจำต้องใช้น้ำมาทำลายล้างมวลมนุษยชาติ                                                                 .  มนุษย์ได้กลายเป็นเนื้อหนัง

   เยเนซิศ 6:3 “พระยะโฮวาตรัสว่า  มนุษย์ได้เป็นแต่เนื้อหนังและวิญญาณของเรา จะไม่แย่งชิงต่อสู้กับมนุษย์เป็นนิตย์ (แปลใหม่) ในการตกต่ำขั้นตอนที่ 1 ของมนุษย์  เป็นเพราะมนุษย์ไม่ใช้วิญญาณ  แต่ในการตกต่ำขั้นตอนที่ 2 ของมนุษย์ เป็นเพราะมนุษย์ได้ดำเนินตามความคิดของตนเอง คือดำเนินชีวิตตามจิต  พอมาถึงการตกต่ำขั้นตอนที่ 3 มนุษย์กลับได้เหยียบหยามร่างกายของตนเองและทำให้กลายเป็นเนื้อหนัง  ในโรมบทที่ 7 และ8 ได้เปิดเผยให้เห็นว่า  เนื้อหนังนั้นเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดและสิ้นเชิง  พระเจ้าจะไม่ยอมต่อเนื้อหนังนั้นอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้น  หลังจากที่มวลมนุษชาติได้กลายเป็นเนื้อหนังไปแล้วพระเจ้าจึงเข้ามาตรัสแก่โนฮาผู้ทาสของพระองค์ว่า  พระองค์จะทรงทำลายมนุษชาติกับแผ่นดินพร้อม ๆ กัน (ยนซ.6:11–13)

(2)  ขั้นตอน

   ในการตกต่ำนี้ ขั้นแรกเป็นเพราะมนุษย์ได้อิ่มใจในราคะตัณหาของเนื้อหนังและสนุกสนานไปตามราคะตัณหาและปล่อยปละไปตามราคะตัณหาและสิ่งที่เขาคิดในแต่ละวันนั้นล้วนเป็นความชั่วร้ายทั้งสิ้น(ยนซ.6:5) ในขั้นตอนที่ 2 มนุษย์ได้ชั่วร้ายและเสื่อมโทรมจนถึงที่สุด แม้กระทั่งพระเจ้าที่ผ่อนผันต่อมนุษย์มากที่สุดนี้ก็ไม่อาจที่จะผ่อนผันต่อไปได้อีกแล้ว (6:11–13)

(3)  ผลลัพธ์

   ผลลัพธ์แห่งการตกต่ำขั้นตอนนี้ 

ประการที่ 1 พระวิญญาณได้ถอยจากเขาไป องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “วิญญาณของเราจะไม่แย่งชิงสู้รบกับมนุษย์อีกเป็นนิตย์” (ยนซ. 6:3) (แปลใหม่) แต่เดิมนั้นแม้มนุษย์จะตกต่ำ  แต่พระวิญญาณยังคงมาแย่งชิงสู้รบกับมนุษย์ยังมากระตุ้นดลใจมนุษย์  แต่เมื่อมาถึงตอนนี้พระเจ้าได้ทรงเห็นว่าไม่มีหนทางแล้วเพราะมนุษย์ได้กลายเป็นเนื้อหนังและพระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้ถอยจากเขาไป มนุษย์และพระเจ้าได้ตัดขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ได้ถูกพระเจ้าละทิ้งเสียสิ้น 

ประการที่ 2 น้ำท่วมได้มาพิพากษาทำลายเสียสิ้น  นอกจากโนฮาและคนที่ร่วมอยู่ในนาวานั้นไม่ได้ถูกน้ำท่วมทำลายเสีย  นอกนั้นล้วนได้ถูกทำลายเสียสิ้น (ยนซ. 7:19–23)

 

4.   การตกต่ำขั้นตอนที่ 4

(1)  สาเหตุ

การตกต่ำทุกขั้นตอนล้วนมีปัจจัย 2 ด้านด้วยกัน ด้านที่ 1 อยู่บนตัวของพญามารซาตาน ด้านที่ 2 อยู่บนตัวของมนุษย์

.   การกระตุ้นของซาตาน

   ก่อนน้ำจะท่วมโลกนั้น  มนุษย์ยังไม่มีรัฐบาลมาปกครอง  แต่ภายหลังน้ำท่วมนั้นพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งผู้แทนอำนาจบนโลกนี้  เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเริ่มต้นที่จะปฏิบัติการ ในการที่จะปกครองคนอื่นโดยอำนาจของพระเจ้า  เมื่อมาถึงการตกต่ำขั้นตอนที่ 4 ซาตานได้ใช้อำนาจที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์มาก่อตั้งเป็นนานาประเทศขึ้นและได้กระตุ้นชนนานาประเทศมาขบถต่อพระเจ้า เพราะฉะนั้นสภาพการณ์แห่งการตกต่ำของมนุษย์ได้มาถึงขั้นหนึ่งคือรวมตัวกันขบถต่อพระเจ้าอย่างเปิดเผย

.   การขบถของมนุษยชาติ

   การขบถก็คือการปฏิเสธซึ่งสิทธิและอำนาจ  ในการขบถที่บาเบลนั้นมนุษย์ได้ประกาศที่จะไม่ยอมรับถึงสิทธิและปฏิเสธซึ่งอำนาจของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง  มนุษยชาติทั้งหมดได้ถูกกระตุ้นและส่งเสริมให้ลุกขึ้นมาขบถและประกาศว่าเขาไม่ต้องการสิทธิและอำนาจของพระเจ้าอีกต่อไป  เมื่อเดิมการตกต่ำของซาตานก็เป็นผลมาจากการโค่นล้มอำนาจของพระเจ้า  แต่การโค่นล้มครั้งนั้นกระทำไม่สำเร็จ  ฉะนั้นบัดนี้มันจึงได้เข้ามาอยู่ในมนุษยชาติที่ตกต่ำและที่จะมายุยงให้ความคิดที่จะโค่นล้มอำนาจของพระเจ้าแก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์รวมตัวกันขึ้นมาต่อต้านอำนาจของพระเจ้า

   ขั้นตอนที่ 1 คือ ร่วมกันปรึกษากันขบถต่อพระเจ้า (ยนซ. 11:3–4) มนุษย์ที่ถูกสร้างหรือมนุษย์ที่พระเจ้าได้ปกครองอยู่นั้น เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันประชุมและร่วมปรึกษากันขบถต่อพระเจ้า หลังจากปรึกษากันแล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 เขาก็ใช้แรงงานมนุษย์มาสร้างอิฐซึ่งทำด้วยดินในพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้กล่าวถึงการก่อสร้างของพระเจ้านั้นล้วนได้ใช้หินซึ่งไม่ใช่ใช้อิฐที่ทำด้วยดินมาก่อสร้างแต่มนุษย์ได้เอาอิฐแทนที่หินมาก่อสร้างหอบาเบลความหมายก็คือใช้ดินซึ่งไม่ควรจะใช้ และเพิ่มด้วยแรงงานของมนุษย์มาแทนที่การงานของพระเจ้า 

ขั้นตอนที่ 3 เขาได้สร้างสำเร็จเป็นเมือง ๆ หนึ่งได้ดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นอิฐ จึงเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมืองที่สร้างด้วยอิฐนี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการดำเนินชีวิตแห่งมนุษย์ที่สร้างขึ้นด้วยผลงานของมนุษย์ นั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากพระเจ้า 

ขั้นตอนที่ 4 เขาได้สร้างหอใหญ่หอหนึ่ง เพื่อเป็นการประกาศตัวว่า  ได้ปฏิเสธละทิ้งพระเจ้า  หอบาเบลนี้ก็คือ  เป็นดุจศิลาจารึกของเมืองบาเบล และเป็นการป่าวประกาศอย่างหนึ่งเพื่อประกาศว่าเขาเหล่านั้นและการดำเนินของเขานี้ไม่ต้องการพระเจ้าคือไม่ต้องการอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและในที่สุดเขาเหล่านั้นได้ป่าวประกาศยกย่อง ชื่อของมนุษย์ขึ้น  แต่ได้ปฏิเสธพระนามของพระเจ้านั่นก็คือปฏิเสธตัวของพระเจ้าเอง

(2)  ผลลัพธ์

   ประการที่ 1 พระเจ้าได้มากระทำให้เขากระจัดกระจายไปเพราะเหตุเขาได้ร่วมกันขึ้นขบถต่อพระเจ้า เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงเสด็จมา กระทำให้เขา กระจัดกระจายไป เพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะ รวมตัวอาศัยอยู่ด้วยกัน

   ประการที่ 2 พระเจ้าได้กระทำให้ สำเนียงภาษา ของเขา สับสนวุ่นวาย ไป เขาเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะพูดภาษาเดียวกันได้ อีกต่อไป

   ประการที่ 3 เกิดความ วุ่นวายสับสน คำว่า บาเบล ก็คือ สับสนวุ่นวายนั่นเอง เพราะเหตุเขาได้ ถูกสาปแช่ง และ ถูกพิพากษา นั่นเองเมื่อมาถึง การตกต่ำ

ประการที่ 4 การตกต่ำของมนุษย์ ได้ไปถึงขีดสุดแล้วแม้กระทั่ง พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไป ในที่สุดก็ได้ บังคับให้พระเจ้าละทิ้ง พงศ์พันธุ์ของอาดามเสียและได้ ทรงเรียกอับราฮามซึ่งเป็นประมุขของพงศ์พันธุ์ใหม่ เพื่อที่จะมาสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าในตัวของมนุษย์ต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย 

ต้องการซื้อหนังสือติดต่อได้ที่ gbrt@lordsrecoveryinthailand.org

หรือ โทร. 027465778-9 หรือ โอนค่าหนังสือเข้าบัญชี และแฟกซ์ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือให้กับเรา และ เราจะทำการจัดส่งให้ท่านทันที อีเมล์

ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

Gospel Book Room of Thailand

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

Wasun  Thinsomchaisin

เลขที่บัญชี  Account Number

2400094997

 
 

บทที่   1    พระคัมภีร์

บทที่   2    พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่   3    การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่   4    ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่   5    การตกต่ำของมนุษย์

บทที่   6    คำสัญญาแห่งการไถ่ของพระเจ้า

 

 

รายชื่อหนังสือทั้งหมด + คำชี้แจง
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com