Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

เล่มที่ 1 / ตอนที่ 3 / การเนรมิตสร้างของพระเจ้า

ตอนที่ 3

การเนรมิตสร้างของพระเจ้า

 โครงร่าง

1.   การเนรมิตสร้างดั้งเดิมของพระเจ้า

(1)  วัตถุประสงค์  (กซ.1:16 – 18)

(2)  สื่อกลาง           (ฮร.11:3,  ยฮ.1:3 , ฮร.1:2)

(3)  ขั้นตอน             (โยบ 38:4 – 7)

(4)  การเนรมิตสร้างได้พิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า         (รม.1:20)

 

2.   การฟื้นฟูและการเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของพระเจ้า          (ยนซ.1:2–25;  2:4)

(1)  การเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของพระเจ้าได้เรียงลำดับโดยชีวิต

(2)  ขั้นตอน

 

3.   ในการทรงสร้างของพระเจ้าชีวิตของมนุษย์สูงส่งที่สุด

(1)  มนุษย์ได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้นตามแบบฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้า         (ยนซ.1:26 – 27)

.   เพื่อได้มนุษย์มาสำแดงพระเจ้า

.   เพื่อจะได้มนุษย์มาปกครองแทนพระเจ้า

()  จัดการกับศัตรูของพระเจ้า

()  ฟื้นฟูแผ่นดิน

()  นำมาซึ่งอำนาจของพระเจ้า

(2)  ในการเนรมิตสร้างมนุษย์ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ วิญญาณ จิตและกาย      (ยนซ.2:7; ซคย.12:1; 1ธซ.5:23)

(3)  มนุษย์นั้นดีประเสริฐและซื่อตรงในขณะที่ถูกเนรมิตสร้าง

(4)  ชีวิตของมนุษย์เป็นเพียงชีวิตที่ถูกเนรมิตสร้าง

 

4.   พระเจ้าทรงวางมนุษย์ตรงหน้าต้นไม้แห่งชีวิต เพื่อให้มนุษย์ต้อนรับพระองค์เป็นชีวิต (ยนซ.2:8 – 17)

  พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีเป้าหมาย  มีน้ำพระทัย และมีโครงการ  ฉะนั้นการเนรมิตสร้างสรรพสิ่งนั้นล้วนตามน้ำพระทัยและโครงการของพระองค์  ในวิวรณ์ 4:11 ว่า “...และสรรพสิ่งล้วนดำรงอยู่และถูกเนรมิตสร้างขึ้นเพราะน้ำพระทัยของพระองค์” คำว่า “เพราะ” ในข้อนี้ ความหมายเดิมคือ ผ่านขั้นตอนสรรพสิ่งที่ถูกเนรมิตสร้างนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรืออย่างกะทันหัน หรืออย่างมักง่าย แต่ได้ผ่านการวางโครงการของพระเจ้า ในโครงการของพระเจ้านั้น   พระองค์ได้กำหนดให้สรรพสิ่งเหล่านี้บรรลุเข้าสู่พระประสงค์ของพระองค์  ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งนั้นขึ้น 

1.   การเนรมิตสร้างดั้งเดิมของพระเจ้า

(1)  วัตถุประสงค์

โกโลซาย1:16–18ว่า “เพราะว่าสิ่งสารพัดได้ทรงถูกเนรมิตสร้างขึ้นในพระองค์...สิ่งสารพัดล้วนได้ทรงถูกเนรมิตสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสิ่งสารพัดและสิ่งสารพัดล้วนเชื่อมโยงกันอยู่ในพระองค์...เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสิ่งสารพัด” ในที่นี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งล้วนเพื่อพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นประมุขและได้รับสง่าราศีในสรรพสิ่งนั้นไม่เพียงเท่านั้นเพราะเหตุความบริบูรณ์ทั้งสิ้นสภาวะล้วนมีรูปมีร่างดำรงอยู่ในพระคริสต์ (กซ.2:9)พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรก็คือการแปรสภาพแทนรูปธรรมแห่งพระเจ้า ฉะนั้นการที่พระบุตรได้รับสง่าราศีก็คือพระเจ้าได้รับการสำแดงออกถ้าหากมีคนถามว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเนรมิตสร้างจักรวาลและพระองค์มีพระประสงค์ประการใด? คำตอบที่ง่ายๆของเราก็คือเพื่อพระบุตรของพระองค์ได้รับสง่าราศีนั่นก็คือเพื่อพระองค์เองได้รับการสำแดงออก 

(2)  สื่อกลาง

เราจะต้องรู้ว่า คำว่า “ทรงเนรมิตสร้าง” ในเยเนซิศ 1:1 ในภาษาเฮ็บรายคือ “BARA” ความหมาย ก็คือสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น  ฉะนั้นในการทรงเนรมิตสร้างดั้งเดิมของพระเจ้าได้กระทำจากสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ในขณะที่ทรงเนรมิตสร้างนั้น พระเจ้าทรงสร้างอย่างไร ได้อาศัยสื่อกลางใดมาสร้าง?   เฮ็บราย 11:3  กล่าวว่า “...จักรวาลได้ประกอบกันขึ้นมาโดยพระคำของพระเจ้า...”  ในโยฮัน 1:3 ก็ได้กล่าวว่า  “สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมาโดยพระองค์(พระวาทะ)...  พระเจ้าตรัสว่ามีก็มี  พระองค์ทรงสั่งแล้วก็ยังยืนยันมั่นคง (บพส.33:9) ฉะนั้นพระเจ้าได้อาศัยพระคำของพระองค์ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลโดยสร้างจากสิ่งไม่มีให้มีขึ้น  กรณีนี้ให้เราเห็นว่า  พระคำของพระองค์ช่างมีฤทธิ์อำนาจ  อีกด้านหนึ่งพระคัมภีร์ก็ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า  พระเจ้าได้อาศัยพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน  เฮ็บราย 1:2  กล่าวว่าพระเจ้าได้อาศัยพระบุตรของพระองค์ทรงสร้างโลกทั้งหลาย  ก็คือจักรวาล  ในโกโลซาย 1:16 ก็กล่าวว่า “...สิ่งสารพัดได้ทรงถูกเนรมิตสร้างขึ้นในพระองค์...”  ถ้าพูดตามความจริงแล้ว  พระบุตรของพระเจ้าก็คือ พระคำของพระเจ้า  (ยฮ. 1:1, 14) พระคำของพระเจ้าก็คือการชี้แจงของพระเจ้า  พระบุตรของพระเจ้ากับพระคำของพระเจ้าทั้งสองนี้ร่วมเป็นหนึ่ง

(3)  ขั้นตอน

ในโยบ 38:4–7ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนแห่งการเนรมิตสร้างของพระเจ้า ก่อนอื่นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายกับสรรพสิ่งในที่เหล่านั้นและได้ทรงเนรมิตสร้างฑูตสวรรค์อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย  จากนั้นพระองค์จึงทรงเนรมิตสร้างแผ่นดินรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนแผ่นดินในดั้งเดิมนั้น  ในโยบ 38 ได้ให้เราเห็นว่า  เมื่อเดิมพระเจ้าได้ทรงตั้งแผ่นดินพระองค์ได้ขึงเชือกวัดศอก  สร้างอย่างมีระเบียบและงดงามยิ่ง  ฉะนั้นเมื่อหมู่ดาวประจำรุ่งเห็นแล้ว ก็แซ่ซ้องสรรเสริญและเหล่าบุตรของพระเจ้าส่งเสียงแสดงความยินดี  จักรวาลในดั้งเดิมนั้นไม่มีแม้กระทั่งเงาแห่งความบาป และก็ไม่มีความวุ่นวายสับสนใดๆ แต่เต็มไปด้วยความสว่างไสวและงดงาม   กรณีนี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าผู้สร้างนั้น  ช่างสว่างไสวและงดงาม

(4)  การทรงสร้างได้พิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า

             ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายได้บรรยายถึงพระรัศมีของพระเจ้า ท้องฟ้าได้ประกาศถึงพระหัตถกิจของพระองค์(บพส.19:1– 2)  ถึงแม้ว่าฤทธานุภาพอันถาวรและสัมภาวะของพระเจ้าไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างคนทั้งหลายจึงไม่มีข้อที่จะแก้ตัวได้(รม.1:20)  ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดูการเนรมิตสร้างของพระเจ้าเราก็ควรจะรู้ว่ามีพระผู้เนรมิตสร้าง

2.   การฟื้นฟูและการทรงเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของพระเจ้า

เยเนซิศ 1:2  วรรคหลัง  การทรงสร้างในที่นั่นไม่ใช่หมายถึงการทรงสร้างในดั้งเดิมของพระเจ้า  การสร้างในดั้งเดิมของพระเจ้าได้สำเร็จลงแล้ว ในเยเนซิศ 1:1  แต่ในที่นี้กล่าวเล็งถึงการฟื้นฟูของพระเจ้า  พระเจ้าได้มาฟื้นฟูในสิ่งที่ได้ถูกทำลายไปแล้วนั้นและได้ทรงสร้างให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง  ในข้อ 2 เริ่มต้นกล่าวว่าและแผ่นดินนั้นก็กลายเป็นว่างเปล่าอ้างว้าง” (แปลใหม่) คำว่า “และ” เป็นคำเชื่อมประโยคบนและล่างเข้ากันความหมายในที่นี้ก็คือหลังจากที่พระเจ้าได้สร้างแล้วได้มีบางสิ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือจักรวาลอันงดงามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่เดิมนั้นได้ถูกทำลายไปแล้ว ฉะนั้นในเยเนซิศ 1:2  วรรคหลังจนถึงบทที่ 2:25 พระคำในตอนนี้ได้ให้เราเห็นถึงการฟื้นฟูจักรวาลที่ถูกทำลายไปแล้วนั้น  และได้ทรงสร้างให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง

ในเยเนซิศ 2:4 ว่า “ความเป็นมาของการทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดิน  ในวันที่พระเจ้าพระยะโฮวาได้ทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นดังนั้น” (แปลใหม่) ในข้อนี้ได้ให้เราเห็นถึงการทรงเนรมิตสร้างในดั้งเดิมและการฟื้นฟูของพระเจ้า  ในวรรคแรกกล่าวว่า “ทรงสร้างเนรมิตฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดิน” ซึ่งได้กล่าวถึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายก่อน  แล้วจึงกล่าวถึงแผ่นดิน คำกริยาที่ใช้ก็คือ “เนรมิตสร้าง” (created ) แต่ในวรรคหลังกล่าวว่า “ในวันที่พระเจ้าพระยะโฮวาสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย” ในวรรคนี้ได้กล่าวถึงแผ่นดินก่อน  แล้วจึงตามด้วยฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย  แต่คำกริยาเปลี่ยนจากเนรมิตสร้างมาเป็น “สร้าง” (made ) ซึ่งเหมือนกับที่เรากล่าวไปในข้างบนแล้ว  การเนรมิตสร้างคือสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น  แต่การสร้างคือการนำเอาวัสดุที่มีอยู่แล้วมาทำเป็นบางสิ่งบางอย่าง  ดังนั้นในวรรคแรกของข้อนี้ได้เล็งถึงการเนรมิตสร้างในดั้งเดิมของพระเจ้าและวรรคหลังได้เล็งถึงการฟื้นฟูแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้า 

   ในเยเนซิศ 1:1  พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดิน  จากนั้นในข้อ 3 จนจบบทที่ 1  พระองค์จึงได้ทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย  ในข้อ 9 และข้อ 10 เราได้มองเห็นพระเจ้าได้ทรงฟื้นฟูแผ่นดินถึง 3 วัน  ในที่นี้พระเจ้ามิได้มีการทรงเนรมิตสร้างแต่อย่างไร  เพราะว่าแผ่นดินนั้นมีอยู่แต่ดั้งเดิมแล้ว  แต่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำ ดังนั้น ในวันที่ 3 พระเจ้าได้ฟื้นฟูแผ่นดิน  และในวันที่ 4 พระเจ้าได้ฟื้นฟูฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย  จะพบได้ว่าในการฟื้นฟูของพระองค์มิได้ฟื้นฟูฟ้าสวรรค์ทั้งหลายก่อนแล้วจึงฟื้นฟูแผ่นดิน  แต่ได้ทรงฟื้นฟูแผ่นดินก่อนแล้วจึงฟื้นฟูฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

(1)  การทรงเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของพระเจ้าได้เรียงลำดับโดยชีวิต

   พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งให้เรียงลำดับโดยชีวิต  พระองค์ทรงเนรมิตสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตก่อน  จากนั้นจึงเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิต  เมื่อพระองค์ทรงเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิต  พระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างจากชีวิตขั้นต่ำก่อน  แล้วค่อยสูงขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงชีวิตขั้นสูงที่สุด  ก่อนอื่นพระองค์ได้เนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความรู้สึก  นั่นก็คือชีวิตของพืช เช่น พวกหญ้า ไม้ ดอกไม้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะมีชีวิต  แต่มันเป็นชีวิตที่ไร้ความรู้สึก  ฉะนั้นจึงจัดเป็นชีวิตชั้นต่ำที่สุด  จากนั้นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างชีวิตของสัตว์  พระองค์ก็ได้ทรงเนรมิตสร้างจากสัตว์ขั้นต่ำสุดขึ้นมา  คือสร้างสัตว์ที่เกิดมาจากไข่ก่อน  เช่น พวกนก  หรือปลา เป็นต้น  สัตว์ที่เกิดมาจากไข่นี้  แม้ว่าจะมีความรู้สึก  แต่ความรู้สึกนี้ไม่สูงส่งพอ  จากนั้นพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างชีวิตที่เกิดจากการตั้งครรภ์  เช่น  พวกสัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่า  เป็นต้น  สัตว์ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก็มีชีวิตที่สูงส่งกว่าสัตว์ที่เกิดจากไข่  สัตว์พวกนี้ไม่เพียงแต่มีความรู้สึก  และความรู้สึกของมันก็สูงส่งกว่าด้วย  สุดท้ายพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์   เป็นชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างไว้สูงที่สุดและความรู้สึกของมนุษย์ก็สูงส่งที่สุดด้วย

(2)  ขั้นตอน

ในเยเนซิศบทที่ 1 ได้บันทึกถึงการฟื้นฟูและการทรงเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของพระเจ้า ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 6 วันด้วยกัน

วันที่หนึ่ง   พระวิญญาณของพระเจ้าได้ดำเนินการ และพระเจ้าได้ตรัสให้มีความสว่างและแยกความสว่าง ออกจากความมืด

วันที่สอง   พระเจ้าได้ทรงแยกน้ำชั้นบรรยากาศเบื้องล่างกับน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเบื้องบนออกจากกัน    นั่นก็คือพระเจ้าได้แยกสิ่งของบนท้องฟ้ากับบนแผ่นดินออกจากกัน

วันที่สาม    แผ่นดินแยกออกจากน้ำ  พระเจ้าทรงดำเนินการบนน้ำเพื่อจำกัดบริเวณของน้ำและให้แผ่นดิน    ปรากฏขึ้น  ดังที่ได้กล่าวไว้ในยิระมายา 5:22 พระเจ้าได้กำหนดเขตแดนของน้ำทะเล หลังจาก  ที่ดินแห้งปรากฏออกมาแล้ว พระเจ้าจึงได้เนรมิตสร้างชีวิตของพืชตามชนิดของมัน

วันที่สี่        พระเจ้าได้ฟื้นฟูดวงสว่างคือดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ เพื่อจะได้ควบคุม    กลางวันและกลางคืน

วันที่ห้า      พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิตในน้ำและนกในอากาศตามชนิดของมัน

วันที่หก      พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสิ่งมีชีวิตบนบก  คือสัตว์เลี้ยง  สัตว์เลื้อยคลาน  และสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สุดท้าย พระเจ้าได้สร้างมนุษย์เพื่อเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง

 

3.   ในการทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า  ชีวิตของมนุษย์สูงส่งที่สุด

(1)  มนุษย์ได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้นตามแบบฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้า (ยนซ.1:26 – 27)

มนุษย์ไม่เพียงแต่มีชีวิตที่สูงส่งที่สุดในท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและยังได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้นตามพระฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้า   นอกจากมนุษย์แล้วไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่มีแบบฉายาและแบบลักษณะเหมือนพระเจ้า  มนุษย์เป็นสิ่งถูกทรงเนรมิตสร้างที่สูงส่งที่สุด  คือพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างขึ้นตามแบบฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้าในการทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า มนุษย์เป็นภาชนะบรรจุพระเจ้าที่ดีที่สุด  ซึ่งพระเจ้าได้วางโครงการและตระเตรียมไว้  ในโครงการของพระเจ้า พระองค์กำหนดให้มนุษย์มีชีวิตของพระองค์และเพื่อจะให้มนุษย์เป็นพี่น้องทั้งหลายกับพระบุตรของพระองค์ ฉะนั้นในการทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า  พระองค์จึงให้มนุษย์มีฉายาและแบบลักษณะของพระองค์

แบบฉายา  หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในเช่นความคิด  อารมณ์  ความตั้งใจ  ฉะนั้นความคิด  อารมณ์  และความตั้งใจที่อยู่ในมนุษย์ซึ่งสูงส่งเหนือรูปธรรมนั้นได้สร้างขึ้นตามฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้า  ดังนั้น  ความคิด  ความเห็นและความรักชอบเหล่านี้ล้วนเหมือนพระเจ้า

แบบลักษณะ  หมายถึงร่างกายทางภายนอก  ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นมนุษย์แห่งรูปธรรม  ร่างกายทางภายนอกของมนุษย์ได้สร้างขึ้นตามแบบลักษณะของพระเจ้า  พระเจ้าทรงมีแบบลักษณะในพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระเจ้าจะกลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อ  พระองค์ก็ได้ปรากฎแก่มนุษย์ ในแบบลักษณะของมนุษย์บ่อยๆทีเดียว  พูดตามจริงแล้ว  แบบลักษณะของพระเจ้า  เพราะเมื่อเดิมนั้นมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามแบบลักษณะของพระเจ้า

.   เพื่อจะได้มนุษย์มาสำแดงพระเจ้า

   การฟื้นฟูหรือการเนรมิตสร้างที่ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนั้น  เป้าหมายหลักก็คือเพื่อจะได้ตัวมนุษย์คือเพื่อจะได้มนุษย์เป็นกลุ่มชนมาสำแดงพระเจ้า(ยนซ.1:26–27) มนุษย์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างนั้นเป็นมนุษย์แห่งกลุ่มชน พระเจ้าไม่ได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์มากมายพระเจ้าได้ทรงรวบรวมเนรมิตสร้างมนุษยชาติในหนึ่งบุคคลที่อยู่ในอาดาม พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดามและอาดามเป็นมนุษย์แห่งกลุ่มชนหรือมนุษย์รวมขณะที่อาดามถูกเนรมิตสร้างพวกเราก็ถูกเนรมิตสร้างด้วยแล้ว  พวกเราได้ถูกรวบรวมไว้ในอาดามฉะนั้นในข้อ 26 พระเจ้าตรัสว่า “เพื่อให้เขาทั้งหลาย” (ภาษาเดิม)พระเจ้าทรงสร้างคนเดียว  แต่ใช้สรรพนามว่า “เขาทั้งหลาย” กรณีนี้พิสูจน์ว่ามนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์แห่งกลุ่มชนในข้อนี้คำว่า “พวกเรา” สรรพนามนี้ได้บรรยายถึงพระเจ้าตรีเอกภาพอย่างไรและสรรพนามคำว่า“เขาทั้งหลาย”ก็ได้บรรยายถึงมนุษย์กลุ่มชนอย่างนั้นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์กลุ่มชนนี้ตามแบบฉายาและแบบลักษณะของพระองค์ เพื่อให้มนุษย์นี้สามารถสำแดงตัวของพระองค์เอง

.   เพื่อจะได้มนุษย์มาปกครองแทนพระองค์

                พระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราเนรมิตสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาและตามลักษณะของเรา เพื่อให้เขาทั้งหลายปกครอง” พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์กลุ่มชนเพื่อมาปกครองแทนพระองค์(ยนซ.1:26 – 28)  คำว่า “ปกครอง” มีความหมายลึกกว่า “ครอบครอง”  ปกครองคือ  ครอบครองตามขอบเขตของอาณาจักร

()  จัดการต่อศัตรูของพระเจ้า

การที่พระเจ้าให้อำนาจในการปกครองแก่มนุษย์  เป้าหมายหลักก็คือเพื่อกำจัดศัตรูของพระเจ้า  และจัดการต่อสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกซึ่งเล็งถึงซาตาน (ยนซ.1:26)  ในพระคัมภีร์  สัตว์เลื้อยคลานเป็นของฝ่ายมารซาตาน ซึ่งมีงูเป็นตัวแทนถึงซาตาน (ยนซ.3:1)  ในวิวรณ์ 12:9  ซาตานถูกเรียกว่า งูเฒ่า ในการทรงสร้างในดั้งเดิมของพระเจ้า  พระองค์ทรงมีเป้าหมายเดียว คือสำแดงตัวพระองค์เอง  แต่เนื่องจากการขบถของซาตาน บัดนี้พระเจ้าทรงมีเป้าหมายอื่นด้วย  คือกำจัดศัตรูของพระองค์  ฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์  เพื่อมนุษย์จะได้สำแดงพระองค์และให้มนุษย์ปกครอง  เพื่อให้มนุษย์สามารถกำจัดศัตรูของพระองค์

()  ฟื้นฟูแผ่นดิน

   พระเจ้าให้อำนาจปกครองแก่มนุษย์โดยมีเป้าหมายประการที่สอง  คือเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน (ยนซ.1:26 – 28) พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มาปกครองและดูแลแผ่นดินและปราบปรามบนแผ่นดิน  นั่นก็คือแผ่นดินนี้ได้มีศัตรูแล้วและมีการสู้รบอย่างดุเดือด  ฉะนั้นมนุษย์จำต้องปราบปรามและฟื้นฟูแผ่นดิน

()  นำมาซึ่งอำนาจของพระเจ้า

                เป้าหมายประการที่สาม  พระเจ้าได้ให้อำนาจปกครองแก่มนุษย์ก็คือ  นำมาซึ่งอำนาจของพระเจ้า และครอบครองแทนพระเจ้าบนแผ่นดินโลก  มนุษย์จำต้องใช้อำนาจของพระเจ้า เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสามารถมาถึงบนแผ่นดินโลกและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้ดำเนินสำเร็จบนแผ่นดินโลกและสง่าราศีของพระเจ้าจะได้สำแดงบนแผ่นดินโลก

(2)  ในการเนรมิตสร้างมนุษย์ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ วิญญาณ จิตและกาย (ยนซ.2:7; ซคย.12:1; 1กธ.5:23)

   เมื่อเดิมพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างให้มนุษย์มีสามส่วนคือ วิญญาณ จิตและกาย  ประการแรกพระเจ้าได้ทรงปั้นกายของมนุษย์ด้วยผงคลีดิน  จากนั้นพระองค์ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าสู่ภายในกายของมนุษย์  ลมปราณนี้ก็กลายเป็นวิญญาณของมนุษย์ และวิญญาณแห่งลมปราณชีวิตนี้เพื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ก่อให้เกิดจิตของมนุษย์ขึ้น  ฉะนั้นสิ่งทางภายนอกมนุษย์คือสิ่งที่มองเห็นทางภายนอก  วิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่ภายใน  และในระหว่างสองสิ่งนี้มีอีกสิ่งหนึ่งคือจิต      กายภายนอกมีไว้สัมผัสสิ่งของฝ่ายวัตถุ  วิญญาณซึ่งอยู่ภายในมีไว้สัมผัสสิ่งของฝ่ายวิญญาณ  ส่วนจิตนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างกายกับวิญญาณ มีไว้สัมผัสกับสิ่งของทางจิตใจหรือทางจิตวิทยา   อวัยวะทั้งหลายของกายสามารถสัมผัสกับสิ่งของทางวัตถุ  ส่วนวิญญาณนั้นประกอบด้วยมโนธรรม  ความรู้สึกโดยตรงและการสามัคคีธรรมซึ่งสามารถติดต่อสัมผัสกับสิ่งของทางฝ่ายวิญญาณ  จิตของมนุษย์ประกอบด้วยความคิด  อารมณ์  ความตั้งใจ

ความคิดนั้นเป็นเหมือนอวัยวะของการไตร่ตรอง  มนุษย์เรามีการไตร่ตรอง  การพิจารณา  นี่ล้วนเป็นการใช้งานของความคิด  ส่วนความตั้งใจของจิต  เป็นเหมือนกลไกของการออกความเห็น  การกำหนด  การตัดสิน  การออกความเห็น  การเลือกสรร  การปฏิเสธ  ล้วนเป็นการใช้งานของความตั้งใจ  ส่วนอารมณ์ของจิตนั้น  ก็คือความยินดี  โมโห  ความเศร้าโศก  ความสุข  ความรักชอบ  ความเบื่อ  ความตื่นเต้น  ความอึดอัด  ล้วนเป็นการใช้งานของอารมณ์  ทั้งความคิด  อารมณ์และความตั้งใจเมื่อรวมกันแล้วก็คือจิต วิญญาณเป็นส่วนลึกของมนุษย์  เป็นภาชนะที่ใช้ต้อนรับพระเจ้าและก็เป็นอวัยวะสำหรับสัมผัสกับสิ่งของฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง (ยฮ.4:24, รม.1:9) ภายในเรามีความรู้สึกที่ต้องการพระเจ้า  ความรู้สึกและความเข้าใจที่มีต่อพระเจ้าในส่วนลึกของเรา  รวมทั้งการติเตียนและการยอมรับของมโนธรรม ล้วนเป็นการใช้งานของวิญญาณเราใช้อวัยวะของร่างกายมาปรับใช้ให้เข้ากับสิ่งของฝ่ายวัตถุ  ทำนองเดียวกันเราก็สามารถใช้วิญญาณเท่านั้นที่จะปรับใช้ให้เข้ากับสิ่งของฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายวิญญาณ     วิญญาณของมนุษย์  พระเจ้าได้ทรงก่อร่าง(Form)ขึ้นเป็นพิเศษ (ซคย.12:1 , โยบ 32:8) ในซะคาระยา 12:1 ว่า พระยะโฮวาผู้ขึงดาดฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและตั้งแผ่นดินโลกและทรงก่อร่าง(Form)วิญญาณมนุษย์ใส่ไว้ภายในมนุษย์  ในจักรวาลนี้มี 3 สิ่งที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคือ  ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินและวิญญาณของมนุษย์  ฟ้าสวรรค์มีเพื่อแผ่นดิน  แผ่นดินมีเพื่อมนุษย์  ส่วนวิญญาณภายในของมนุษย์มีไว้เพื่อพระเจ้า  พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ก็เพื่อแผ่นดินโลก  ถ้าไม่มีฟ้า แผ่นดินก็ไม่อาจจำเริญออกซึ่งสิ่งใด  แผ่นดินนี้ได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และวิญญาณของมนุษย์ก็เพื่อบรรจุพระเจ้า  ฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางของจักรวาล  แต่ศูนย์กลางของมนุษย์ก็คือวิญญาณที่อยู่ภายในเขาในสายพระเนตรของพระเจ้า  ถ้าภายในของมนุษย์ไม่มีวิญญาณ  ก็จะเหมือนกับเปลือกที่ว่างเปล่า  ถ้าหากแผ่นดินนี้ไม่มีมนุษย์  แผ่นดินนี้ก็จะว่างเปล่า  เช่นนี้ฟ้าสวรรค์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีก  ดังนั้นฟ้าสวรรค์ปรนนิบัติแผ่นดิน   แผ่นดินปรนนิบัติมนุษย์และวิญญาณที่อยู่ภายในมนุษย์เพื่อต้อนรับพระเจ้า

(3)  มนุษย์นั้นดีประเสริฐและซื่อตรงในขณะที่ถูกเนรมิตสร้าง

ท่านผู้ประกาศ 7:29 ว่า ขณะที่มนุษย์ถูกเนรมิตสร้าง  มีความซื่อตรง  เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ใหม่ๆนั้น  มนุษย์ไม่มีความคดโกง  หรือชั่วร้าย  หรือมลทิน  แต่ซื่อตรง  ดีเลิศและบริสุทธิ์  ในเวลานั้นเขาไม่มีบาป  ความเสื่อมโทรม  ความบกพร่อง  ฉะนั้นพระเจ้าจึงเห็นว่าดีนัก  แน่นอนพระเจ้าผู้ซื่อตรงและประเสริฐ  พระองค์ย่อมต้องตระเตรียมภาชนะที่ไม่ชั่วร้าย  คดโกง  แต่ซื่อตรงและดีประเสริฐเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์และสว่างไสวของพระองค์

(4)  ชีวิตของมนุษย์เป็นเพียงชีวิตที่ถูกสร้าง

   แม้ว่ามนุษย์จะถูกเนรมิตสร้างตามฉายาและแบบลักษณะของพระองค์  แต่ชีวิตของเขานั้น เป็นเพียงชีวิตที่ถูกเนรมิตสร้างไม่เหมือนกับชีวิตของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ถูกเนรมิตสร้าง  มนุษย์ถูกเนรมิตสร้างอย่างไร  ชีวิตของมนุษย์ก็ถูกเนรมิตสร้างอย่างนั้น  มนุษย์มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย  ฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ก็จะมีเบื้องต้นและเบื้องปลาย  ไม่เหมือนกับชีวิตของพระเจ้าไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย  ซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์  แม้ชีวิตของมนุษย์จะสูงส่งแต่เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของพระเจ้าแล้วก็ยังห่างไกลมาก  ชีวิตของพระเจ้านั้นนิรันดร์  แต่ชีวิตของมนุษย์เพียงชั่วคราว  ชีวิตของพระเจ้าทรงบริสุทธิ์สง่าราศี ชีวิตของมนุษย์อย่างมากก็เพียงบริสุทธิ์และดี  แต่ไม่มีพระนิสัยอันสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ภายใน  แม้ว่าด้านภายนอกของมนุษย์จะมีฉายาและแบบลักษณะของพระเจ้า  แต่ภายในนั้นไม่มีชีวิตของพระเจ้า  แม้ว่ามนุษย์มีวิญญาณเพื่อให้มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้า  สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้า  แต่ในวิญญาณของมนุษย์ยังไม่มีชีวิตของพระเจ้า  ไม่มีพระนิสัยของพระเจ้า  เขาเป็นเพียงผู้ถูกเนรมิตสร้างของพระเจ้า  ภายในเขาไม่มีชีวิตที่ไม่ถูกเนรมิตสร้างของพระเจ้า

 

4.   พระเจ้าวางมนุษย์ตรงหน้าต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อให้มนุษย์ต้อนรับพระองค์เป็นชีวิต (ยนซ.2:8 – 17)

หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์เรียบร้อยแล้ว  พระเจ้าไม่ได้ประทานชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในมนุษย์ แต่พระองค์ได้ประทานความตั้งใจที่อิสระแก่มนุษย์  เพื่อให้มนุษย์ใช้ความตั้งใจที่อิสระนี้มาเลือกสรร  เพื่อรับเอาชีวิตของพระองค์  ดังนั้นพระองค์จึงนำมนุษย์วางไว้เบื้องหน้าต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้าให้โอกาสมนุษย์ให้มีการเลือกสรรที่อิสระ  พระองค์จึงได้นำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว  มาวางไว้ข้างต้นไม้แห่งชีวิตด้วย  ต้นไม้แห่งชีวิตเล็งถึงพระเจ้า  พระเจ้าเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิต  ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเล็งถึงซาตานเป็นต้นกำเนิดของความตาย  ต้นไม้สองต้นนี้ได้เป็นสัญลักษณ์ถึงแหล่งกำเนิดสองอย่างในจักรวาล  หลายคนคิดว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้นำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาวางไว้  มนุษย์เราก็คงไม่มีปัญหาจนทุกวันนี้  แต่พระเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนี้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่  ทรงสง่าราศี  เต็มด้วยแรงดึงดูด  พระองค์ไม่ได้บังคับมนุษย์ในการเลือกสรร  แต่ทรงวางมนุษย์อยู่เบื้องหน้าต้นไม้สองต้น  เพื่อให้มนุษย์มีความอิสระในการเลือกในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี  ในเวลานั้นพระเจ้าทรงดำเนินตามหลักการนี้  นำอาดามวางไว้เบื้องหน้าต้นไม้สองต้นนี้  พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีการเลือกสรรและต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายในเป็นชีวิต

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย 

ต้องการซื้อหนังสือติดต่อได้ที่ gbrt@lordsrecoveryinthailand.org  หรือ โทร. 027465778-9 หรือ โอนค่าหนังสือเข้าบัญชี และแฟกซ์ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือให้กับเรา และ เราจะทำการจัดส่งให้ท่านทันที อีเมล์

ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

Gospel Book Room of Thailand

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

Wasun  Thinsomchaisin

เลขที่บัญชี  Account Number

2400094997

 

บทที่   1    พระคัมภีร์

บทที่   2    พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่   3    การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่   4    ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่   5    การตกต่ำของมนุษย์

บทที่   6    คำสัญญาแห่งการไถ่ของพระเจ้า

 

รายชื่อหนังสือทั้งหมด + คำชี้แจง
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com