Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ค้นหาคำผิดในพระคัมภีร์ & บทเพลง ฉบับอิเลคทรอนิคส์
(Reader : 4682)

ขอรบกวนพี่น้องทั้งหลายที่ใช้พระคัมภีร์ & บทเพลง ฉบับอิเลคทรอนิคบนส์ หากพบเจอคำผิด หรือตกหล่นกรุณาช่วยฝากข้อความไว้บนเวป โดยพิมพ์บทที่ และรายละเอียด เพื่อที่จะได้แก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป
โดย / Posted by : ผู้จัดทำTime : 19/9/2551 11:26:51
ยฮ.8:33 อับราฮาม ไม่มี "ม" คะ
โดย / Posted by :พี่น้อง
Time :19/9/2551 21:15:49
กระทู้นี้มีไว้สำหรับตรวจสอบหาคำผิดในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู ทั้งเวอร์ชั่นจัดพิมพ์และอิเลคโทรนิคส์นะครับ ไม่ได้มีไว้เพื่อเรื่องลิขสิทธิ์ ถ้าอย่างไรก็ช่วยคงไว้ซึ่งหัวข้อกระทู้ดังกล่าวด้วย


ทุกกระทู้ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ล้วนมีเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านได้รับการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ และความสว่างที่จะนำไปสู่ชีวิต ดังนั้นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเขียนข้อความในเว็บบอร์ด ควรเขียนเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และต้องระวังไม่ให้ข้อความของตนส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้อื่น หรือไปโจมตีผู้อื่น ซึ่งขัดต่อจุดประสงค์ และที่สำคัญยังขัดต่อหลักการในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่าความรักนั้น "ไม่คำนวณนับความผิด" แม้จะไม่ยินดีกับการอธรรม แต่ก็ "ปกคลุมทุกสิ่ง" และยังให้เรา "ผ่อนหนักผ่อนเบาต่อกันและกัน (แบกรับภาระของกันและกัน) ในความรัก"

ทั้งนี้พี่น้องที่นำอุปกรณ์ PDA เข้ามาขายแก่พี่น้องทั่วไปในราคาถูก ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีความรักต่อพี่น้อง และปรารถนาให้พี่น้องทุกระดับมีส่วนเข้าถึงพระคำของพระเจ้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แต่ด้วยความที่เขาไม่ตระหนักถึงผลสะท้อนที่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งมีต่อการละเมิดลิขสิทธิ์จึงได้กระทำผิดไป หวังว่าพี่น้องทั้งปวงจะให้อภัยแก่เขา และรักเขาในฐานะอวัยวะหนึ่งในพระกาย อย่าให้เรื่องนี้ทำให้ผู้ใดสะดุด

เมื่อได้ทราบถึงความไม่สบายใจของพี่น้องในเว็บบอร์ดนี้แล้ว พี่น้องคนดังกล่าวก็ได้ติดตามแก้ไขการกระทำของตนทันที ด้วยการหนุนใจทุกคนที่ได้รับพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูเวอร์ชั่นอิเลคโทรนิคส์ไปจากเขามาลงทะเบียนซื้อกับทางห้องสมุดให้ถูกต้อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในกรณีของผู้ที่ไม่มีรายได้มากพอที่จะซื้อหาลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องได้ พี่น้องเหล่านั้นก็ยินดีลบข้อมูลออกจากเครื่องของตนแล้วทุกราย จึงขอให้พี่น้องทั้งปวงเข้าใจด้วย

ทั้งนี้ผมยังขอชี้แจงแทนห้องสมุดฯ ว่า ทางห้องสมุดฯ แม้จะทราบว่าพี่น้องท่านใดบ้างที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะติดตามเอาผิดกับพี่น้องเหล่านั้นเลย แม้สิ่งที่เขาทำจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและทางห้องสมุดฯ ก็ไม่ปรารถนาและไม่สนับสนุนให้พี่น้องใดๆ ทำเช่นนั้นก็ตามที สาเหตุที่ห้องสมุดฯ ไม่ติดตามเอาผิดหรือป่าวประกาศปรับโทษการกระทำเช่นนั้นก็เป็นเพราะเรารักพี่น้อง และเห็นอกเห็นใจพี่น้องเหล่านั้นที่กระหายในพระคำแต่ยังไม่อาจจ่ายราคาออกมาในราคาดังกล่าวได้

ใน โรม 14:13, 15 กล่าวว่า "ดังนั้นเราจงอย่าพิพากษากันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินอย่างนี้ดีกว่าคือจะไม่วางก้อนหินสะดุดหรือสิ่งที่ทำให้ล้มลงต่อพี่น้องของท่าน ... แต่ถ้าพี่น้องของท่านเป็นทุกข์เพราะ (การกระทำของท่าน) ท่านก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความรักเสียแล้ว."

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกคนในเว็บบอร์ดแห่งนี้จะมีความรักของพระคริสต์เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และรักซึ่งกันและกันด้วยความรักเช่นนี้ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์

ขอย้ำว่ากระทู้นี้มีไว้สำหรับโพสต์ข้อความแก้ไขความผิดพลาดที่ท่านเห็นในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู และกระทู้อื่นๆ ในเว็บบอร์ดนี้ก็มีไว้สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิต

ขอให้เราทุกคนฝึกฝนผ่านกางเขน และให้พระคริสต์ในตัวเราหลั่งไหลเปี่ยมล้นออกมาเลี้ยงดูผู้อื่นผ่านเว็บบอร์ดแห่งนี้ และให้เว็บบอร์ดแห่งนี้เป็นแหล่งแห่งการอวยพระพรและการเสริมสร้างพี่น้อง ตลอดจนเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีส่วนให้พระกายของพระองค์ได้รับการก่อสร้างขึ้นในความรัก

ความตายนั้นแพร่สะพัดอยู่ตามอินเตอร์เนตมากพอแล้ว ขอให้พระองค์ปกป้องเว็บบอร์ดของเราไว้จากข้อความที่แพร่กระจายความตายทั้งปวง ให้ที่นี่เป็นที่พักพิงสำหรับเราทั้งหลายที่อยากได้การหล่อเลี้ยงในด้านบวกในโลกไซเบอร์นี้
โดย / Posted by :ช่างไม้
Time :9/10/2551 9:57:57

เห็นด้วยอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นของคุณช่างไม้ และเห็นใจสำหรับพี่น้องที่กระหายอยากได้พระคำ แต่ไม่สามารถจ่ายราคาออกมาได้

พี่น้องทุกท่านที่เป็นเช่นนี้ สามารถมาสามัคคีธรรมกับทางห้องสมุดได้เลย ท่านสามารถตกลงค่อยๆๆ จ่ายกับทางห้องสมุดได้ในทุกกรณี ซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องหลายๆ ท่านกระทำอยู่

ขอเพียงแต่มาลงทะเบียนและปฎิบัติตามกฏระเบียบและลิขสิทธิ์ ให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง

ส่วนในเรื่องราคาที่มีพี่น้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าสูงเกินไป ไม่มีกำลัง ในเมื่อทางห้องสมุดประกาศขายไปแล้วในราคานี้และมีพี่น้องตอบรับเข้ามาซื้อไปแล้วมากมายในราคานี้ ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณพี่น้องที่ใช้ฉบับอเลคทรอนิคส์ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อย จึงควรที่จะคงไว้ซึ่งราคานี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งขณะนี้คณะผู้จัดทำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามที่จะคิดค้นและไม่ได้หยุดในการในการที่จะปรับปรุงคุณภาพ และ update version ในการใช้งานให้รวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสุขกับพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และหากท่านผู้ใดยังติดใจ