Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันประสบการณ์พระคริสต์ / Experiences in Life
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
อะไรคือชีวิต ? , “ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต”
(Reader : 6425)
อะไรคือชีวิต?

อันดับแรกเราจะมาดูว่าอะไรคือชีวิต เราจะ ทำความรู้จักกับชีวิต ก็ไม่อาจที่จะไม่ทราบได้ว่าอะไรคือชีวิต แต่หากจะให้พูดว่า อะไรคือชีวิต ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดได้ เราจึงต้องการ พระเมตตา ของ พระองค์ จริงๆ ตาม คำสอนในพระคัมภีร์ อย่างน้อยแบ่งเป็นหกประเด็นจึงจะสามารถพูดได้ชัดเจน

1. มีเพียง ชีวิตของพระเจ้า คือ ชีวิต
1 โยฮัน 5:12 กล่าวว่า “ผู้ที่มี พระบุตรของพระเจ้า ก็มี ชีวิต ไม่มี พระบุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวิต” โยฮัน 3:36 ก็กล่าวว่า “ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต”
โดย / Posted by : หนังสือรู้จักชีวิต ,ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย,027465778Time : 11/7/2549 11:22:13
. ชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง
เราได้เห็นแล้วว่าชีวิตก็คือการไหลออกของพระเจ้า และก็คือเนื้อหาสาระของพระเจ้า การไหลออกของพระเจ้าคือไหลออกซึ่งตัวของพระเจ้าเอง และเนื้อหาสาระของพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าเอง ดังนั้นชีวิตคือการไหลออกของพระเจ้า ทั้งเป็นเนื้อหาสาระของพระเจ้า แน่นอนก็ต้องเป็นตัวตนของพระเจ้าเองด้วย นี่ก็คือที่ว่าอะไรคือชีวิตอันดับที่สี่ที่เราควรจะรู้
พระเยซูตรัสในโยฮัน 14:6 ว่า พระองค์ก็คือชีวิต เมื่อตรัสจบประโยคนี้ ข้อต่อไปคือ 7-11 ให้เหล่าสาวกได้ทราบว่า แท้จริงพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระองค์ตรัสประโยคนี้ก็คือพระเจ้าอยู่ในพระองค์เป็นผู้ตรัสประโยคนี้ พระองค์เป็นพระเจ้าผู้กลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อ ก็คือพระเจ้าผู้อยู่ในรูปกายเลือดเนื้อ (ยฮ.1:1, 14, 1ตธ.3:16) พระองค์ตรัสว่าพระองค์คือชีวิต ก็คือพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าคือชีวิต ดังนั้นประโยคนี้ของพระองค์ให้เรามองเห็นว่า ชีวิตก็คือพระเจ้า คือตัวพระเจ้าเอง
มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องสนใจ ก็คือน้อยครั้งมากที่พระคัมภีร์จะใช้ศัพท์คำว่า "ชีวิตของพระเจ้า” คำสอนของพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ให้เรามองเห็นคำว่า พระเจ้า คือชีวิต พระเจ้า เป็น ชีวิตของเรา น้อยแห่งที่จะกล่าวว่า “ชีวิตของพระเจ้า” ล้วนแต่บอกเราว่า พระเจ้า คือ ชีวิตของเรา พระเจ้า เป็น ชีวิตของเรา อาจจะไม่เคยมีการพูดมาก่อนว่า พระเจ้าทรงเรียกให้เรารับเอา “ชีวิตของพระองค์” ชีวิต ของ พระเจ้ากับพระเจ้าคือชีวิต เป็นชีวิตไม่เหมือนกัน ชีวิตของพระเจ้าไม่แน่ว่าจะเป็นตัวตนทั้งหมดของพระเจ้า แต่พระเจ้าคือชีวิต พระเจ้าเป็นชีวิต เป็นตัวตนทั้งหมดของพระเจ้า พูดอย่างจริงจังแล้ว เราได้รับชีวิตไม่ใช่ได้ชีวิตของพระเจ้า แต่ว่าได้พระเจ้าเป็นชีวิต พระเจ้าไม่ใช่ประทานชีวิตของพระองค์แก่เรา แต่ว่าคือพระเจ้าพระองค์เองมาเป็นชีวิตของเรา เพราะว่าตัวของพระเจ้าเองก็คือชีวิต ชีวิตของพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าเอง
ดังนั้นชีวิตคืออะไร? ชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง อะไรที่เรียกว่ามีชีวิตแล้ว? มีชีวิตแล้ว ก็คือมีตัวพระเจ้าเองแล้ว อะไรเรียกว่าสำแดงออกซึ่งชีวิต? การสำแดงออกซึ่งชีวิตก็คือสำแดงออกซึ่งพระเจ้าเอง ชีวิตและพระเจ้าเองไม่มีอะไรต่างกันแม้แต่น้อย ถ้าเพียงต่างกันเล็กน้อยก็ไม่ใช่ชีวิตแล้ว นี่เป็นสิ่งที่เราควรทราบให้ชัดเจน หากเราเพียงแต่ทราบว่าเรามีชีวิตแล้วยังไม่พอ ยังจำต้องทราบว่าชีวิตที่เรามีก็คือพระเจ้าเอง เราเพียงแต่ทราบว่าเราควรสำแดงออกซึ่งชีวิตยังไม่พอ จำต้องทราบอีกว่า ชีวิตที่เราควรสำแดงออกก็คือตัวของพระเจ้าเองพี่น้องทั้งหลาย แท้จริงแล้วอะไรคือชีวิตที่เราควรสำแดงออก? แท้จริงแล้วสำแดงอะไรถึงจะเป็นการสำแดงออกของชีวิต? สำแดงความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน คือการสำแดงออกซึ่งชีวิตหรือไม่? ไม่ใช่! เพราะว่าความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน ไม่ใช่ชีวิต ทั้งคุณธรรมความดีงามทั้งหลาย ก็ล้วนไม่ใช่ชีวิต มีเพียงพระเจ้าเองที่เป็นชีวิต ดังนั้นการสำแดงออกซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นการสำแดงออกซึ่งชีวิต มีเพียงสำแดงออกซึ่งพระเจ้าเองจึงจะเป็นการสำแดงออกซึ่งชีวิต สิ่งที่เราสำแดงออกไม่ว่าจะเป็นความรัก ความถ่อมตน ความอ่อนโยน ความอดทน หากไม่ใช่เป็นการไหลออกของพระเจ้า หากไม่ใช่การปรากฏออกของพระเจ้า ก็ไม่ใช่ชีวิต ถึงแม้จะเป็นคุณธรรมความดีงามที่เราสำแดงออก หากไม่ใช่เป็นการปรากฏออกของพระเจ้าบนตัวเราก็ล้วนไม่ใช่ชีวิต คุณธรรมความดีงามที่สำแดงออก จำต้องเป็นการไหลออกของพระเจ้า จำต้องเป็นการปรากฏออก สำแดงออกของพระเจ้า จึงจะเป็นชีวิต เพราะว่าชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเอง
โดย / Posted by :หนังสือรู้จักชีวิต ,ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย,027465778
Time :11/7/2549 11:28:59
ประสบการณ์พระคริสต์
ประสบการณ์ของชีวิต ความจริงคือประสบการณ์พระเจ้า แต่พระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ พระคริสต์คือการปรากฏออกของพระเจ้า คือการแปรสภาพของพระเจ้า และก็คือพระเจ้ากลายเป็นประสบการณ์ของเรา ดังนั้นประสบการณ์ที่เรามีต่อพระเจ้า ล้วนคือประสบการณ์พระคริสต์ ล้วนอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นเมื่อการประสบการณ์ชีวิตคือการประสบการณ์พระเจ้า ก็คือการประสบการณ์พระคริสต์ด้วย
แม้ว่าพระเจ้าคือชีวิต แต่หากว่าพระองค์ไม่อยู่ในพระคริสต์ หากไม่กลายเป็นพระคริสต์ ก็ไม่สามารถกลายเป็นชีวิตของเรา เพราะเหตุนี้จึงไม่อาจให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ พระองค์จะให้เราประสบการณ์ได้จำต้องเป็นชีวิตของเรา แต่ว่าพระองค์ไม่อาจเป็นชีวิตของเราโดยอยู่บนฟ้าสวรรค์ อยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ได้ และพระองค์จะเป็นชีวิตของเราก็จำต้องมีนิสัยของมนุษย์เรา เพราะว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้จำต้องผสมผสานกับสภาพมนุษย์ จึงจะสามารถผสมผสานกับมนุษย์ที่มีสภาพมนุษย์อย่างเรากลายเป็นชีวิตของเรา ดังนั้นพระองค์ทรงละจากฟ้าสวรรค์มากลายเป็นรูปกายเนื้อหนัง ผสมผสานกับสภาพมนุษย์ โดยเช่นนี้พระองค์จึงกลายเป็นพระคริสต์ อยู่ในสภาพของมนุษย์มาเป็นชีวิตของเรา ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ ดังนั้นพระองค์ทรงละจากฟ้าสวรรค์มาอยู่ในสภาพมนุษย์มาเป็นชีวิตของเรา ให้เราได้ประสบการณ์พระองค์ก็คือพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้ เราประสบการณ์พระองค์เป็นชีวิตของเราก็คือประสบการณ์พระคริสต์

เราประสบการณ์พระคริสต์ กล่าวอย่างรวบรัดมีประการดังต่อไปนี้
1. ประสบการณ์พระคริสต์เปิดเผยอยู่ภายในเรา (ฆต.1:16) ประการนี้ขณะที่เราได้รับความรอดเริ่มประสบการณ์พระคริสต์ ก็คือประสบการณ์พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระคริสต์เปิดเผยเข้าสู่ภายในเรา ให้เราได้รู้จักและได้รับพระองค์เป็นชีวิตและทุกสิ่ง

2. ประสบการณ์พระคริสต์เป็นอยู่ภายในเรา (ฆต.2:20) ประการนี้หลังจากได้รับความรอด ได้ประสบการณ์พระคริสต์เป็นอยู่ภายในเรา เป็นชีวิตของเราต่อเนื่องไป ก็คือประสบการณ์พระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเรา เป็นอยู่แทนเรา นี่คือเราเป็นสิทธชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการประสบการณ์พระคริสต์ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเราที่มีต่อพระคริสต์
3. ประสบการณ์พระคริสต์ก่อรูปขึ้นภายในเรา (ฆต.4:19) นี่คือเราให้ทุกสิ่งของพระคริสต์เป็นส่วนแห่งชีวิตภายในของเรา ให้พระคริสต์ที่อยู่ภายในของเราได้เติบโตก่อรูปขึ้น พระคริสต์อยู่ภายในของเรา ไม่เพียงต้องการให้เราประสบการณ์พระองค์เป็นชีวิต เป็นอยู่แทนเรา แต่ยังต้องการให้เราประสบการณ์พระองค์เป็นทุกสิ่งของเรามากขึ้น ให้พระองค์เติบโตก่อรูปขึ้นในชีวิตของเรา และก็ให้ชีวิตของพระองค์ได้สุกงอมอยู่ภายในของเรา
4. ประสบการณ์พระคริสต์สำแดงใหญ่ขึ้นภายในร่างกายเรา (ฟป.1:20-21) นี่คือเราให้ทุกสิ่งของพระคริสต์กลายเป็นการปรากฏออกแห่งการดำเนินชีวิตทางภายนอกของเรา ให้พระคริสต์ได้ถูกสำแดงออกทางภายนอกของเรา ไม่ว่าเป็นหรือตาย ไม่ว่าเผชิญอะไร ก็ขอให้พระคริสต์ได้สำแดงใหญ่ขึ้นในร่างกายเรา นี่ก็คือการกล่าวว่า ที่เราเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ แน่นอนเราต้องมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งต่อพระคริสต์ ไม่เพียงประสบการณ์พระองค์ก่อรูปขึ้นภายในเรา ยังประสบการณ์พระใหญ่ขึ้นภายนอกของเรา “การก่อรูปขึ้น” คือการสุกงอมของชีวิตภายใน มีทุกสิ่งของพระองค์เป็นส่วนแห่งภายในของเรา “การใหญ่ขึ้น” คือการสำแดงออกของการดำเนินชีวิตภายนอก ให้ทุกสิ่งของพระองค์กลายเป็นการสำแดงออกภายนอกของเรา ดังนั้นประสบการณ์นี้ ไม่เพียงเป็นประสบการณ์พระคริสต์เป็นส่วนแห่งชีวิตภายในของเรา ยังเป็นประสบการณ์พระคริสต์เป็นการสำแดงออกภายนอกในการดำเนินชีวิตของเรา
5. ประสบการณ์ที่เรามีเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ (อฟ.4:13) นี่ก็คือร่างกายเราทุกคนประสบการณ์พระคริสต์ ประสบการณ์จนเต็มด้วยส่วนของพระคริสต์ เต็มด้วยการก่อรูปของพระคริสต์ และโตเต็มที่ถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ แน่นอนนี่คือการประสบการณ์เต็มเปี่ยมที่เรามีต่อพระคริสต์
6. คือการประสบการณ์ที่เราถูกเปลี่ยนไปเหมือนพระฉายาพระคริสต์ (2กธ.3:18) เราประสบการณ์พระคริสต์จะทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนจนเหม