Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดของ พระคัมภีร์ ทั้งเล่ม ก็คือการ นอบน้อม ต่อ พระประสงค์ของพระเจ้า
(Reader : 3101)
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
ก็คือการนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งพระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้น ไม่ใช่แบกกางเขน ไม่ใช่ถวายเครื่องบูชา ไม่ใช่มอบถวาย และก็ไม่ใช่พลีชีพ ข้อเรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้นก็คือการนอบน้อม ใน 1 ซามูเอล 1:15 นั้น พระเจ้าได้บัญชาให้กษัตริย์ซาอูลไปโจมตีชนชาติอะมาเล็ค ให้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี (ข้อ 1–5) แต่หลังจากที่กษัตริย์ซาอูลรบชนะต่อชนชาติอะมาเล็คแล้ว กลับมีความกรุณาต่ออาฆาฆกษัตริย์ชนชาติอะมาเล็ค และได้เก็บฝูงโค ฝูงแกะและบรรดาของวิเศษนั้นไว้ไม่ยอมทำลายเสีย คิดจะนำเอาฝูงโค ฝูงแกะเหล่านี้ถวายบูชาแด่พระเจ้า (7–9, 14–15) แต่ซามูเอลได้บอกแก่กษัตริย์ซาอูลว่า “การเชื่อฟังก็ประเสริฐกว่าเครื่องบูชา และการนอบน้อมนั้นก็ประเสริฐกว่ามันแกะตัวผู้เสียอีก” (ข้อ 22ข) เครื่องบูชาที่ได้ถวายในที่นี้ ก็คือเครื่องบูชาอันหอมหวน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับความบาปเลย (เครื่องบูชาแห่งการไถ่บาปนั้นไม่เรียกว่าเป็นเครื่องบูชาที่หอมหวน) เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปราณ และให้พระเจ้าทรงอิ่มหนำ แต่ซามูเอลกลับกล่าวว่าการนอบน้อมต่อคำบัญชาก็ประเสริฐกว่าเครื่องบูชา ทำไมจึงเป็นเช่นนี้? เพราะว่าแม้กระทั่งการถวายเครื่องบูชา
เช่นนี้ก็ยังสามารถเจือปนไปด้วยความมุ่งหมายแห่งตัวตนของเรา มีเพียงการนอบน้อมต่อ

คำบัญชาจึงจะเป็นการนับถือต่อพระเจ้าและได้ยึดความมุ่งหมายของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างสิ้นเชิง
คู่หมายของการนอบน้อมก็คืออำนาจ ถ้าจะนอบน้อมก็ต้องขังตัวตนของเราไว้ภายนอกและไม่นอบน้อมโดยพึ่งตัวเราเอง มีเพียงดำเนินอยู่ในวิญญาณจึงจะสามารถมีการนอบน้อมได้ การนอบน้อมนั้นเป็นการแสดงออกที่สูงที่สุดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

โดย / Posted by : อำนาจกับการนอบน้อม 6Time : 11/7/2549 11:04:37
คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในสวนเฆ็ธเซมาเน

มีบางคนคิดว่าการที่ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรง อธิษฐาน ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน และ พระเสโท ของ พระองค์ ก็เป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินนั้นเป็น ความอ่อนแอ ฝ่ายเนื้อหนังของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งกลัวที่จะต้องดื่มจอกนั้น (ลก.22:44) ไม่เลย

การอธิษฐาน ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน นั้น โดยหลักการแล้วจะสอดคล้องกับ 1 ซามูเอล 15:22 การอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ สวนเฆ็ธเซมาเน นั้นเป็นการแสดงออกที่สูงที่สุดใน การนอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรง นอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้า เหนือกว่า การถวายเครื่องบูชา บน ไม้กางเขน พระองค์ทรงอธิษฐาน อย่างร้อนรนเพื่อจะได้เข้าใจว่า

น้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นอย่างไร พระองค์ ไม่ได้ตรัสว่าเราจะ ตรึงกางเขน หรือเราจะดื่มจอกนั้นให้ได้ พระองค์เพียงแต่นอบน้อมต่อคำบัญชา เท่านั้น โดย พระองค์ตรัสว่า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ ข้าพเจ้าไม่ต้องขึ้นบนไม้กางเขน ณ ที่นี้ไม่มีความเห็นของ พระองค์ เอง จากนั้น พระองค์ก็ตรัสว่า ขอให้เป็นไปตามน้ำ พระทัยของพระองค์ (มธ.26:39)

เพราะว่า น้ำพระทัยของพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เด็ดขาด ส่วนจอก (ก็คือการตรึงกางเขน) ไม่ใช่เป็น สิ่งที่เด็ดขาด ถ้าหาก น้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ต้องการให้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ถูกตรึงตายบนกางเขน โดยหลักการแล้ว พระเยซู ก็คงไม่จำเป&#