Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ฐานของคริสตจักร กับ "วิทเนส ลี"
(Reader : 4843)
ถ้าคริสตจักรของเราตั้งอยู่บนฐานที่ถูกต้อง คือฐานของท้องถิ่น แต่ไม่รับคำสอนของ "วิทเนส ลี" เราจะเป็นคริสตจักรไหม?
โดย / Posted by : สงสัยจริงๆ นะTime : 3/12/2550 15:49:48
1.ฐานของหลักความจริงที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ เรากระทำถูกต้องหรือไม่
2.ฐานของภูมิศาสตร์หรือฐานของที่ตั้งหรือฐานของท้องถิ่น
ถูกต้องหรือไม่ถ้าชื่อไม่ตรงกับท้องถิ่นก็ไม่ต่างจากชุม
ชนยิศราเอลในสหรัฐอเมริกาตั้งเขตแดนตัวเองขึ้นเป็น
ประเทศยิศราเอลในusa.มีชนชาติยิวแต่เขตแดนผิดอาจเป็นขบถในประเทศนั้นได้
3.ฐานวิญญาณถูกต้องหรือไม่ การปรนนิบัติเพื่อพระเจ้า
หรือตัวเอง เกียรติยศ เงินทอง ชื่อเสียงเป็นของใคร
พระเจ้าที่ลับลี้จะสำแดงอย่างไร
สรุปพี่น้องวิทเนสลี เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ มา เป็นผู้ฟื้นฟูหลักความจริงมากมายในพระคัมภีร์ซึงเป็น
หลักความจริงหรือหลักคำสอนของพระเจ้าไม่ใช่ของวิทเนสลี
พี่น้องลีเป็นผู้เปิดเผยออกมา เท่านั้นฟื้นฟูหลักความจริงกลับมา ถ้าคริสจักรเราตั้งอยู่บนฐานที่ถูกต้องก็ต้อง
ยอมรับพี่น้องวิทเนสลี
โดย / Posted by :คริสเตียน
Time :21/3/2551 8:31:48
โอ้.....พระเยซู
โดย / Posted by :ลูกแกะ
Time :27/5/2551 10:45:18
ถ้อยคำที่ฆามาลิเอลกล่าวไว้ใน กจ.5:38-39 นั้น จัดว่าดีทีเดียว "อย่าไปทำอะไรแก่คนพวกนี้เลย ปล่อยเขาไปเถิด เพราะว่าถ้าข้อหารือหรือการกระทำนี้เป็นมาจากมนุษย์ ก็จะถูกทำลายไปเอง แต่ถ้าเป็นมาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้ มิฉะนั้นจะปรากฏว่าท่านเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้า"

ถ้าการฟื้นฟูนี้ไม่ใช่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็สมควรที่จะถูกล้มล้าง ถ้านี่ไม่ใช่การฟื้นฟูก็ปล่อยให้มันจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิคเถิด

แต่ถ้านี่เป็นการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่ต่อต้านก็ต้องระวังให้ดี เพราะเขาจะต้องอับอาย เขาไม่มีทางเอาชนะพยานนี้ได้ เขายิ่งพยายามรั้งไว้ พยานนี้ก็จะยิ่งลุกขึ้นมา ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรก็เป็นพยานถึงเรื่องนี้
โดย / Posted by :เยเนซิศ ตอนที่ 105 หน้า 1423
Time :24/10/2551 9:58:06

บางคนอ้างถึงหลักข้อเชื่อบางส่วนในพระคัมภีร์ ซึ่งก็เหมือนกับรองเท้าคู่หนึ่งที่มีความยาวเพียงสองนิ้ว ท่านจะตัดเท้าของตัวเองให้พอดีกับรองเท้าเล็กๆ คู่นั้น หรือท่านจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้พอดีกับเท้าของท่าน?

เราต้องไม่ลดนิมิตให้พอดีกับรองเท้า แต่เราต้องโยนรองเท้าเก่าๆ เหล่านั้นทิ้งไปแล้วรับเอาพระคำที่บริสุทธิ์แห่งพระคัมภีร์

ให้คริสเตียนทั้งหลายมาต่อต้านเราเถิด ในที่สุดเราจะเห็นว่าผลลัพธ์เป็นเช่นใด

ไม่ช้าก็เร็ว ศัตรูจะไม่เพียงพ่ายแพ้และถูกสยบเท่านั้น แต่มันจะยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไขอีกด้วย

พระเจ้าทรงนำพาเราอยู่ในชัยชนะ หลักความจริงก็คือหลักความจริง
โดย / Posted by :หน้า 1430
Time :24/10/2551 10:08:54

มีแขนงพาดข้ามกำแพง

กิ่งเหล่านี้ยังแตกแขนงแผ่กิ่งก้านข้ามกำแพงออกไป ยนซ.49:22

ซึ่งก็คือให้พระคริสต์แผ่ขยายข้ามสิ่งกีดขวางทั้งปวง ให้พระองค์ได้สำแดงใหญ่ขึ้นในสภาพการณ์ทุกอย่างนั่นเอง

แม้แต่ป้อมปราการอันแข็งแกร่งก็ไม่อาจจำกัดการแผ่กิ่งก้านนี้ได้ ปีแล้วปีเล่า ทศวรรษแล้วทศวรรษเล่า ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า บรรดาผู้ต่อต้านและศัตรูได้ตั้งกำแพงขึ้นมากมาย เพื่อจะจำกัดการบังเกิดผลของคริสตจักร แต่แขนงเหล่านี้ก็สามารถพาดข้ามกำแพงไปได้ทุกครั้ง

สรรเสริญพระเจ้า

โดย / Posted by :หลักความจริง
Time :24/10/2551 10:20:03
ศัตรูพยายามตลอดเวลาที่จะตั้งกำแพงขึ้นมาจำกัดการบังเกิดผล

แต่วันนี้การบังเกิดผลก็ยังคงพบเห็นได้ทั่วโลก (ยิ่งเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วด้วยซ้ำไป) ไม่มีใครสามารถสร้างกำแพงล้อมเอาไว้ได้ ต่อให้มีคนสร้างกำแพงสูงเท่าไร แขนงเหล่านี้ก็ยังคงพาดข้ามไปได้

กำแพงที่สร้างยื่งสูงเท่าไร แขนงก็จะพาดข้ามออกไปได้เร็วเท่านั้น
โดย / Posted by :อาเมน
Time :24/10/2551 10:33:28

"ดูเปาโลเถิด ลองอ่านหนังสือกิจการอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเหล่าอัครทูตจะไปที่ไหน ชาวยิวที่ต่อต้านก็ตามไปก่อกวนท