Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
[font:blue] "การปฏิบัติ" [/font] คืออะไร? เหมือนกับ [font:red] "ภาคปฏิบัติ" [/font] ไหม?
(Reader : 3135)
อ่านเจอคำว่า "การปฏิบัติ" และได้ยินพี่น้องพูดถึงคำนี้อยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่เข้าใจสักที มันเหมือนกับภาคปฏิบัติไหม?
โดย / Posted by : ช่างไม่ (รู้อะไรบ้างเลย)Time : 3/12/2550 15:46:44
ทั่วทั้งจักรวาลนี้มีการปฏิบัติเพียง 2 อย่างเท่านั้น หนังสือ 2 โกรินโธบทที่ กล่าวว่า การปฏิบัติแห่งพันธสัญญาเดิมนั้้น "เป็นการปฏิบัติแห่งความตาย" และ "การปฏิบัติแห่งการปรับโทษ" อยู่ในข้อ 7 และ 9 การปฏิบัติแห่งพันธสัญยาเดิมนั้นทำอยู่เพียง 2 เรื่อง นั่นคือ ปรับโทษผู้คนและประหารผู้คนให้ตาย แต่การปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่นั้นตั้งอยู่บนพันธสัญญาใหม่ ซึ่งก็คือการปฏิบัติแห่งพระวิญญาณนั้นและการปฏิบัติแห่งความชอบธรรม ซึ่งก็คือการปฏิบัติที่โปรดให้ชอบธรรม ซึ่งอยู่ในข้อ 8 และ 9 ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า การปฏิบัติแห่งพันธสัญญาเดิมนั้น ก็คือการปฏิบัติแห่งความตายและการปรับโทษ ส่วนการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ก็คือการปฏิบัติแห่งชีวิตและการโปรดให้ชอบธรรม
ดังนั้น เราต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า การปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ในท่ามกลางจักรวาลนั้น มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสอง ซึ่งการปฏิบัติหนึ่งเดียวแห่งพันธสัญญาใหม่นั้น ได้ครอบครุมถึงการงาน(การปฏิบัติต่างๆ)ของอัครทูตทั้งหมด ส่วนอัครทูตทั้งหมดก็คือผู้ปฏิบัติทั้งหลายแห่งพัธสัญญาใหม่
2 โกรินโธ บทที่ 3:6 ได้ใช้คำว่า "ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น" ซึ่งเป็นพหูพจน์อย่างชัดเจน ส่วนข้อ 8-9 ก็ได้ใช้คำว่า "การปฏิบัติ" ซึ่งเป็นเอกพจน์ จากนั้นเปาโลได้กล่าวใน บทที่ 4:1 ว่า "เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับการปฏิบัตินี้ ตามพระเมตตาที่เราได้รับแล้ว เราจึงไม่ย่อท้อ" เราในที่นี้ไม่เพียงครอบคลุมถึงเปาโล แต่ยังได้ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ล้วนได้บ่งชี้ว่าผู้ปฏิบัติมากมายแห่งพันธสัญญาใหม่นั้น มีการปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งการงานนี้ต้องการสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้า ที่เกียวกับคริสจักรและการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ เอเฟโซ 4:12 กล่าวว่าวิสุทธิชนทุกคนล้วนต้องได้รับการสำเร็จ เป้าหมายก็เพื่อ "การงานแห่งการปฏิบัตินั้น" นี่ก็หมายความว่าวิสุทธิชนนับร้อยนับพันต้องได้รับการสำเร็จ เป้าหมายก็เพื่อการงานแห่งการปฏิบัติ ถ้อยคำที่กล่าวว่า "เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ในข้อ 12 ก็อยู่ในฐานะเดียวกันกับถ้อยคำที่กล่าวว่า "เพื่อการงานเห่งการปฏิบัตินั้น" กรณีนี้ก็ได้บ่งชี้ว่าการทำการงานแห่งการปฏิบัติก็คือ การก่อสร้างพระกายของพระคริสต์นั่นเอง ระยะหลายปีที่ผ่านมา พวกที่มีความเห็นที่แตกต่างออกไปกล่าวว่า พวกเราได้ต้อนรับการปฏิบัติทุกอย่าง คำว่า "การปฏิบัติ" ทุกอย่าง ก็หมายความว่าพวกเขามีทัศนะอย่างหนึ่ง โดยคิดว่าพันธสัญญาใหม่มการปฏิบัติมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาด เพราะในเมื่อมีการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวแล้ว จะมีการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่มากมายได้อย่างไร คนงานมากมายมีส่วนในสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวกัน แต่พวกเขาไม่ใช่สำเร็จการงานมากมายที่แตกต่างกัน ตรงกันข้ามพวกเขาสำเร็จการงานเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ได้กระทำตามความเห็นของคนใด แต่กระทำตามผู้ดูแลหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวหน้างานเพียงคนเดียว เพื่อสำเร็จตามแบบแปลนหนึ่งเดียว ซึ่งแบบแปลนนี้ได้ลบล้างคว