Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ถามตอบเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระคัมภีร์ / Question About Bible
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ
(Reader : 11437)
ถามชาวคริสต์ ตรงไหนในไบเบิ้ลเหรอครับว่า ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ

ถ้าไม่มี แล้วชาวคริสต์เอามาจากไหนครับว่า... ซาตานคือทูตสวรรค์ ถ้าหากไม่ใช่ทูตสวรรค์ แล้วซาตานมาจากไหนครับ
โดย / Posted by : ซาตาน คือทูตสวรรค์ทรยศ Time : 30/4/2550 15:33:07
ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่ 4 ความเป็นมา และขบถ ของซาตาน


โครงร่าง


1. ความเป็นมาของ ซาตาน

(1) เดิมเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่งเป็น คะรูป ที่งดงาม มี อำนาจ ของ กษัตริย์ และ ส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์ แห่ง ความสว่าง ที่ พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแห่ง จักรวาล นี้ (ยซย.14:12)2. การขบถของ ซาตาน

(1) สาเหตุของการขบถ

(2) เป้าหมายของการขบถ

(3) ขั้นตอนของการขบถ3. ผลลัพธ์ของการขบถ...
1. ความเป็นมาของซาตาน


ความหมายของซาตาน คือ ผู้เป็นศัตรู ซาตานไม่เพียงแต่เป็น ศัตรู ภายนอกอาณาจักรของพระเจ้า มันยัง อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ก่อขบถ และเป็น คู่ปรปักษ์กับพระเจ้า ศัตรูหมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกอาณาจักร แต่คู่ปรปักษ์หมายถึงคู่ต่อสู้ที่อยู่ในอาณาจักรเดิมทีซาตานเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นคนภายนอก ฉะนั้นมันจึงเป็นคู่ปรปักษ์กับพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้

(1) เดิมเป็น หัวหน้าทูตสวรรค์ ที่ พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้อย่างสูงส่ง เป็นคะรูปที่งดงาม มีอำนาจของกษัตริย์ และส่วนแห่ง ปุโรหิต (ยอค.28:12 – 14)

เดิมทีซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้ตั้งแต่ ก่อนวางรากสร้างโลก ในโยบ 38:4 – 7 บอกเราว่า เมื่อพระเจ้าได้ ทรงวางรากแห่งพิภพโลก บรรดา บุตรทั้งหลาย (หมายถึงเหล่าทูตสวรรค์) ล้วนโห่ร้องยินดี ข้อนี้ได้ยืนยันว่า ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ก็ได้ทรงเนรมิตสร้าง ทูตสวรรค์ ไว้แล้ว โดย ยะเอศเคล บทที่ 28 เราได้เห็นว่าเดิมทีซาตานไม่ใช่เป็นเพียงทูตสวรรค์องค์หนึ่ง แต่เป็น หัวหน้าฑูตสววรค์ที่สูงสุด คือเป็น ผู้นำของทูตสวรรค์ทั้งหลาย

ยะเอศเคล 28:12–14 ว่า “พระยะโฮวาตรัสดังนี้ว่า ท่านตั้งตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ ประเสริฐวิเศษบริบูรณ์ด้วย สติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” ท่านได้อยู่ใน สวนเอเดน ซึ่งเป็น ส่วนแห่งพระเจ้า ท่านได้ ประดับภายในด้วยพลอยอันวิเศษต่างๆ คือ พลอยทับทิม และโตปัศ และเ พชรขาว และ มรกตแก้วเบรล และโอนิกส์และยาซิเปอระ และ สะไฟระ มรกต และ บาระเก๊ส และทองคำ ทั้งเครื่องกลอง และ ปี่ ทั้งปวงของท่านก็อยู่ด้วย ท่านก็ได้เตรียมไว้แล้ว ในวันที่ได้ถูกเนรมิตสร้างนั้น ท่านเป็น คะรูป อันเฉลิมที่บัง หีบพันธสัญญาไว้และเราได้ตั้งท่านไว้ ท่านได้อยู่บน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า และท่านได้ เดินไปมาในท่ามกลาง กองเพลิงศิลา

more pl click...

http://lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=104&txtmMenu_ID=85


บทที่ 1 พระคัมภีร์

บทที่ 2 พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่ 3 การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่ 4 ต้นกำเนิด และ การขบถ ของซาตาน

บทที่ 5 การตกต่ำของมนุษย์

บทที่ 6 คำสัญญาแห่ง การไถ่ของพระเจ้า
โดย / Posted by :ต้นกำเนิดของซาตาน และ การขบถของซาตาน
Time :30/4/2550 18:23:33
(2) เดิมเป็น ทูตสวรรค์แห่งความสว่างที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง มันเป็นอยู่ตั้งแต่ เริ่มต้นแห่งจักรวาลนี้(ยซด.14:12)

ในยะซายา 14:12 ว่า ซาตานเป็น ดาวที่สุกใส (หรือ ดาวประจำรุ่ง) ตาม ภาษาเฮ็บราย คือ Lucifer คือ บุตรแห่งอรุโณทัย เหมือนดั่งดาวประจำรุ่ง เป็นประมุขแห่งดาวทั้งหลาย ซาตานก็คือ ประมุขของทูตสวรรค์ทั้งหลาย“บุตรแห่งอรุโณทัย” ชี้แจงให้เห็นว่ามันเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาล ซาตาน ก็ได้ถูกตั้งให้เป็น ประมุขแห่งทูตสวรรค์ แล้วมันสุกใสเหมือนดาวประจำรุ่ง เมื่อเดิมนั้น ซาตานงดงามมาก มันเป็น คะรูปที่พระเจ้าทรงเฉลิมไว้ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุด มัน มีตำแหน่งสูงสุดในสิ่งทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า มันไม่เพียงแต่มี อำนาจของกษัตริย์ มันยังมี ส่วนแห่งปุโรหิตด้วย แต่เมื่อมันได้ ขบถต่อพระเจ้า ฐานะ ตำแหน่งและ หน้าที่ ของมันก็ไ ด้ถูกเอาไปเสีย วันนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรา มาเป็นปุโรหิต และกษัตริย์ของพระองค์ มา แทนที่ ตำแหน่ง และ หน้าที่ ดั้งเดิม ของซาตาน เพื่อให้มันได้รับความอัปยศ แต่ให้ พระเจ้าได้รับสง่าราศี

โดย / Posted by :บุตรแห่งอรุโณทัย ซาตาน ประมุขแห่งทูตสวรรค์ ใกล้ชิดพระเจ้า
Time :30/4/2550 18:25:58
สาเหตุของการขบถของซาตาน

การที่ ซาตานขบถต่อพระเจ้า ก็เพราะเหตุ ใจที่เย่อหยิ่ง ของมัน ยะเอศเคล 28:17 ว่า เพราะเหตุ ความงามมันจึงเย่อหยิ่งในใจ และ เพราะเหตุ ความมีรัศมีจึงได้ทำลายสติปัญญา เดิมทีมัน “บริบูรณ์ด้วยสติปัญญา และ งามเลิศที่สุด” (ข้อ12) ความหมายนี้ก็คือ มัน ครบสมบูรณ์ หาที่ติมิได้เลย แต่เพราะเหตุมัน ได้พินิศแต่ความงามของตัวเอง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง มันมอง ดูรัศมีของตัวเอง เพราะเหตุ รัศมี นี้มันจึง ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ แต่กลับ ลืมตัวของพระเจ้าเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้มัน เกิดความเย่อหยิ่ง ฉะนั้นความเย่อหยิ่งนี้จึงเป็น ต้นเหตุแห่งการขบถของซาตาน

ในประสบการณ์ของเรา ไม่ว่า คุณธรรมตามธรรมชาติ หรือ ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา ล้วนอาจ ถูกซาตานใช้ มาทำให้เรา เกิดความเย่อหยิ่ง แม้กระทั่ง อัครสาวกเปาโลก็อาจ “ยกย่องตัวเกินขนาดเพราะเหตุได้เห็นการสำแดงอันใหญ่ยิ่งนั้น” (2 กธ.12:7) วันนี้ พญามาร ผู้เย่อหยิ่ง มีหนทางเดียวที่จะ ต่อสู้กับมัน ก็คือ ถ่อมตัวลง “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณให้ผู้ที่ถ่อมใจลง” (1 ปต.5:5) ในเรื่องนี้พระเยซูได้เป็นแบบอย่างที่ดี ซาตานได้ยกชูตัวเอง แต่ พระเยซูได้ถ่อมตัวลง (ฟป.2:8) ฉะนั้นพระเยซูจึงชนะต่อซาตาน และ ซาตานไม่มีสิทธิใดๆ ต่อ พระเยซู อีก (ยฮ.14:30)

โดย / Posted by :พินิศแต่ความงาม จิตใจจึงเย่อหยิ่ง จิตใจจึงเย่อหยิ่ง ลืมตัว
Time :30/4/2550 18:29:16
อาเมน !! “จงคาดเอวด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าทรงต่อ&#